Home | Over Regio Groningen-Assen | Stuurgroep RGA

Stuurgroep Regio Groningen-Assen

De Stuurgroep Regio Groningen-Assen bewaakt de strategie die is vastgelegd in de Regiovisie en de gemaakte samenwerkingsafspraken. Regio Groningen-Assen werkt in de planvorming en in de uitvoering veel samen met andere organisaties, zoals bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen, woningbouwcorporaties, waterschappen, natuurorganisaties en het maatschappelijk middenveld in de regio. De Stuurgroep komt vier keer per jaar bijeen. Deze vergaderingen worden voorbereid in ambtelijke en Portefeuillehoudersoverleggen en in het Directeurenoverleg.

De Stuurgroep stelt ieder jaar een begroting op en legt jaarlijks verantwoording af met een jaarrekening. Via de colleges worden deze aan raden en Staten aangeboden.

E.M. (Mirjam) Wulfse

Gedeputeerde Provincie Groningen
Voorzitter

J.N. (Hans) Kuipers

Gedeputeerde Provincie Drenthe
Vice-Voorzitter

E. (Eltjo) Dijkhuis

Wethouder gemeente Het Hogeland

R. (Roeland) van der Schaaf

Wethouder Gemeente Groningen

H. (Henk) Kosters

Wethouder Gemeente Noordenveld

H.A. (Harmke) Vlieg

Wethouder Gemeente Assen

K. (Karin) Dekker

Wethouder Gemeente Assen

T. (Tjeerd) van Dekken

Gedeputeerde Provincie Groningen

A. (Ard) van der Tuuk

Burgemeester gemeente Westerkwartier

P. (Paul) de Rook

Wethouder Gemeente Groningen

H. (Henk) Brink

Gedeputeerde Provincie Drenthe

P. (Pepijn) Vemer

Wethouder Gemeente Tynaarlo

J. (José) van Schie

Wethouder Midden-Groningen

Bestuurlijke trekkers

M. (Mirjam) Pauwels

Wethouder Gemeente Assen
Bestuurlijke trekker Economie

P. (Paul) de Rook

Wethouder Gemeente Groningen
Bestuurlijke trekker Economie

A. (Alex) Wekema

Wethouder Gemeente Noordenveld
Bestuurlijke trekker Fiets

J.N. (Hans) Kuipers

Gedeputeerde Provincie Drenthe
Bestuurlijke trekker Wonen

H. (Henk) Kosters

Wethouder Gemeente Noordenveld
Bestuurlijke trekker Ruimtelijke kwaliteit

R. (Roeland) van der Schaaf

Wethouder Gemeente Groningen
Bestuurlijke trekker Ruimtelijke kwaliteit

H.A. (Harmke) Vlieg

Wethouder Gemeente Assen
Bestuurlijke trekker Regeling Regionale Projecten

J. (Jaap) Borg

Wethouder Gemeente Midden-Groningen
Bestuurlijke trekker Regeling Regionale Projecten

C. (Cees) Bijl

Gedeputeerde Provincie Drenthe
Bestuurlijke trekker Mobiliteit

P (Philip) Broeksma

Wethouder Gemeente Groningen
Bestuurlijke trekker Fiets

Deelnemers Regio Groningen-Assen

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen