Privacyverklaring

Privacyverklaring

Om uw recht op privacy te waarborgen gaat de Regio Groningen-Assen (RGA) uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Uw gegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige wijze en alleen voor duidelijk omschreven en noodzakelijke doelen verwerkt. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die de RGA van uw verwerkt om u goed van dienst te kunnen zijn.

Persoonsgegevens

De RGA verwerkt persoonsgegevens zoals naam, adres e-mailadres of telefoonnummer. Die gegevens zijn nodig, bijvoorbeeld omdat u een projectaanvraag hebt ingediend of een vraag aan de RGA hebt gesteld. In deze privacyverklaring kunt u lezen welke gegevens we verzamelen, waarom en hoe we dat doen en op welke manier u van uw rechte gebruik kunt maken.

Waarvoor verwerkt de RGA persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens onder meer voor:
 • Aanvragen voor subsidies
 • Archiefdoeleinden
 • Samenstellen van bezoekersstatistieken van de website
 • Meer algemene correspondentie

Hoe komen we aan uw gegevens en wie heeft er toegang tot uw gegevens?

We werken op basis van de gegevens die u zelf aanlevert. De medewerkers die uw gegevens nodig hebben om hun werk te kunnen uitvoeren, hebben toegang tot uw persoonsgegevens.

Verstrekking aan derden

Wij delen uw gegevens alleen met andere partijen als dat moet, bijvoorbeeld als we daarvan afhankelijk zijn voor het uitvoeren van taken, op basis van de wet of een uitspraak van de rechter. Als we gegevens delen doen we dat onder de voorwaarde dat er passende beveiligings- en privacy maatregelen zijn getroffen. Dat geldt ook voor doorgifte van gegevens naar landen die niet onder Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vallen, maar ons uitgangspunt is dat we dat niet doen. Als we andere partijen inschakelen voor onderzoek of enquêtes waarvoor uw persoonsgegevens nodig zijn, zorgen we ervoor dat u niet als persoon herleidbaar bent. We anonimiseren de gegevens. Als dat niet mogelijk is, vragen we altijd om uw toestemming.

Toestemming

Als u toestemming hebt verleend voor het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. U kunt contact opnemen met de RGA: 050 – 316 42 89 of info@regiogroningenassen.nl.

Website en cookies

U bezoekt onze websites zonder dat wij weten wie u bent. Wel zet het computersysteem automatisch een klein bestaand (een cookie) met letters en cijfers op uw computer, maar daar staat geen informatie in over u.
Als u een formulier invult weten wij natuurlijk wel wie u bent. Die informatie gebruiken wij alleen om een antwoord op uw (aan)vraag te kunnen geven. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens.

Google Analytics

We verzamelen algemene gebruiksgegevens om de website te verbeteren. Zo krijgen we informatie over het aantal bezoekers, welke pagina’s het meest worden bezocht of de tijdstippen van bezoek. Deze informatie wordt nooit gebruikt voor het identificeren van individuele personen. Daarvoor gebruiken we Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Dat doen we op de volgende manier:

 • We maken gebruik van Google Analytics-cookies. Daarmee krijgen we inzicht in de bezoekersstromen en paginaweergaven. Met deze statistieken verbeteren we onze website.
 • U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor bedoelde instellingen te kiezen. Wij wijzen u erop dat u in dat geval misschien niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.
 • De Google-Analytics-cookies worden niet gebruikt in combinatie met andere diensten van Google, zoals DoubleClick en Adwords.
 • We hebben een verwerkingsovereenkomst met Google afgesloten. Hierin is vastgesteld dat Googel alleen als verwerker optreedt bij de verwerking van de persoonsgegevens van onze websitebezoekers.
 • Het IP-adres van iedere websitebezoeker is geanonimiseerd in Google Analytics. De laatste drie cijfers van het IP-adres worden verwijderd, zodat een verwijzing naar de personen wordt uitgesloten.
 • De optie ‘gegevens delen’ in Google Analytics hebben wij uitgezet. Dat betekent dat we Google geen toestemming geven om gegevens van onze websitebezoekers voor eigen doeleinden te gebruiken.

Hoe zorgen wij dat uw gegevens goed beveiligd zijn?

Naast technische beveiligingsmaatregelen zoals het versleutelen van persoonsgegevens en toegangscontroles op computersystemen, hebben medewerkers een geheimhoudingsplicht en wordt toegang tot persoonsgegevens alleen gegeven aan medewerkers die daartoe bevoegd zijn. Het toezicht op de verwerking en de beveiliging ervan ligt bij de Functionaris Gegevensbescherming en de Concernfunctionaris Informatiebeveiliging van de provincie Groningen. Deze kunt u bereiken via 050 – 316 49 11 of info@provinciegroningen.nl.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig. De kaders hiervoor worden gegeven in de Uitvoeringswet AVG, DE Archiefwet 1995, het Archiefbesluit 1995 en de Archiefregeling.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Als u vragen heeft of wilt weten welke gegevens we van u hebben, kunt u contact met ons opnemen.
U heeft de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke gegevens we van u hebben en wat we er mee doen.
 • Inzage in de persoonsgegevens die we hebben.
 • Het laten corrigeren van fouten.
 • Het laten verwijderen van verouderde gegevens.
 • Het intrekken van toestemming.
 • Bezwaar maken tegen bepaald gebruik.

Google Analytics

Voor vragen over persoonsgegevens kunt u tijdens kantooruren bellen met 050 – 316 42 89 of mailen naar info@regiogroningenassen.nl. U wordt dan zo spoedig mogelijk ion contact gebracht met de juiste persoon. Hebt u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens? Laat het ons weten. We willen het graag oplossen. Een klacht kunt u direct online indienen via het contactformulier op de site https://www.regiogroningenassen.nl/contact. U kunt ook bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht indienen over de verwerking van persoonsgegevens door de RGA.

Deelnemers Regio Groningen-Assen

Namens de @GemWkwartier de Regionale Woondeal ondertekend met de bestuurders van @RegioGA, gedeputeerden @TjeerdVD en Hans Kuipers. Dit onder toeziend oog van @hugodejonge wiens handtekening uiteraard niet mocht ontbreken✒️ 🏘!

Als voorzitter ⁦@RegioGA⁩ tekende ik vandaag voor meer dan 21000 te bouwen huizen vóór 2030 met ⁦@hugodejonge⁩ Dat is mogelijk omdat we met 7 gemeentes en 2 provincies samenwerken.Dit is het moment voor het Groningse deel.Dank wethouders en medewerkers en ministerie.

Ondertekening van de woondeal Regio Groningen Assen door minister Hugo de Jonge @MirjamWulfse @TjeerdVD @HansHaze1 @JosDarwinkel @StaalC @ErikDrenth @henkjanschmaal

4

Minister Hugo de Jonge tekent vandaag de woondeals van oa onze Regio Groningen Assen waarin we afspraken maken over de woningbouwopgave @MirjamWulfse @avine_fokkens @TjeerdVD Rik van Niejenhuis

3

#WorldWetlandsDay!🎉
Vandaag komt de werkgroep Groeningen bijeen om het belang van de laagveengordel voor het #klimaat de #biodiversiteit en de #leefkwaliteit onder de aandacht te brengen & te onderzoeken wat we nog meer kunnen doen! #WetlandsDay2023
https://youtu.be/8JE178g0LEY

Vanmiddag hebben wethouder Erik Drenth, Sandra Knoop van Regio Groningen-Assen, Martin Courtz van provincie Drenthe en Marlies Rijkeboer van Century Autogroep de eerste volledig elektrische deelauto in Midden-Groningen onthuld. https://bit.ly/3uYUByd

.

We waren gevraagd om op het Koninklijk Nederlands Waternetwerk iets te vertellen over ons project http://www.Groeningen.nu over oa klimaatadaptatie. @bgdeboer was in Rotterdam

Onze nieuwsbrief van november is uit, met o.a: Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen en een terugblik op Let’s Regio over ruimtelijke kwaliteit.
Lees ‘m hier👇
https://ap.lc/sCebN

#regionalesamenwerking #RGA

Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen

#versnellingsafspraken #infrastructuur #bereikbaarheid #woningbouw #regionalesamenwerking #RGA

https://regiogroningenassen.nl/kwart-miljard-rijksbijdrage-voor-bereikbaarheid-nieuwe-woonwijken-in-de-regio-groningen-assen-2/

Werk jij graag mee aan slimme, duurzame mobiliteitsoplossingen? Meld je dan gratis aan het voor ons HIVE LIVE-event op 17 november! Tijdens HIVE LIVE staan inspiratie en netwerken centraal, met dit jaar als thema 'Connect the Future'. Bekijk het programma: https://bit.ly/3ytgM1A

RGA-directeur Betty de Boer kreeg tijdens Let's Regio!: "Ik ben verrast door de vele ideeën en inzichten die vanmiddag zijn gedeeld. Het heeft ons haakjes gegeven voor de invulling van ons thema #ruimtelijkekwaliteit." #regionalesamenwerking

Tim Willems-Kruize van Libau vertelt tijdens Let's Regio! over de kwaliteitsinstrumenten voor #ruimtelijkekwaliteit. "Bij de grote woningbouwopgave in de regio is extra denk- en ontwerpkracht nodig anders missen we kansen," is zijn stelling. #regionalesamenwerking

Tijdens Let's Regio! legt Joran Lammers van @StrootmanSL het publiek een dilemma voor: "Wat vindt ú belangrijk? Onbeperkt douchen, voorkomen dat de natte natuur verdroogt of uw internetsnelheid?" #ruimtelijkekwaliteit #natuur #landschap #water

Zef Hemel vertelt tijdens Let's Regio! boeiend over de ‘Geschiedenis van de Toekomst’. Vanaf het Kritische scenario voor Groningen en Drenthe uit 1987 kijkt hij met de bril van toen naar de #ruimtelijkekwaliteit van de regio in 2050.

Let's Regio! is een gezamenlijke activiteit van Libau en de RGA. Libau-directeur Dorien Fröling: "Wat moeten we nú doen of wellicht laten om het unieke landschap van onze regio te behouden? Die discussie moet je gezamenlijk voeren." #ruimtelijkekwaliteit

En we zijn begonnen! Geweldige opkomst bij Let's Regio! tijdens Let's Gro - een bijeenkomst over de ruimtelijke kwaliteit in de regio Groningen-Assen. M.m.v. Zef Hemel, Joran Lammers en Tim Willems-Kruize. @bgdeboer @zefhemel @StrootmanSL @PakhuisLibau @jelteposthumus @letsgro050

Vrijdagmiddag gaat het tijdens @letsgro050 in @forum_groningen over de ruimtelijke kwaliteit in de regio Groningen-Assen. Let's Regio dus! M.m.v. @ZefHemel @PakhuisLibau en @StrootmanSL
Meld je snel aan, het kan vandaag nog👇🏻
https://regiogroningenassen.nl/lets-regio-geschiedenis-van-de-toekomst/

Geïnteresseerd in kansen voor de regio Groningen-Assen @RegioGA. Ideeën? Komende vrijdag gaan Joran Lammers (Strootman Landschapsarchitecten) @ZefHemel en Tim Willems-Kruize @PakhuisLibau hierover in gesprek in Forum Groningen. Aanmelden via link #LetsGro https://regiogroningenassen.nl/lets-regio-geschiedenis-van-de-toekomst/

Fietst u wel eens over de doorfietsroute van Bedum, Ten Boer of Zuidhorn naar Groningen en andersom? Vul de #enquête in en laat ons weten hoe u de route beleeft en ervaart.
➡️Ten Boer: http://bit.ly/doorfietsroutetenboer
➡️Bedum: http://bit.ly/doorfietsroutebedum
➡️Zuidhorn: http://bit.ly/doorfietsroutezuidhorn

Vrijdagmiddag ga ik voor @RegioGA op @letsgro050 'Let's Regio' in goede banen leiden, met @ZefHemel, Joran Lammers (@StrootmanSL) en Tim Willems Kruize (@PakhuisLibau). Toegang is gratis, aanmelden mag: https://forum.nl/nl/agenda/lets-regio-de-geschiedenis-van-de-toekomst

Meer laden

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen