Voor de Regio Groningen-Assen is het versterken van de economie een speerpunt dat alleen goed kan worden uitgevoerd wanneer naast de overheid, ook ondernemers en het onderwijs daar gelijkwaardig in mee doen. Daartoe is het Economisch Platform in het leven geroepen. Dit platform bestaat uit twee facetten: het evenement dat tweemaal per jaar plaatsvindt en de kerngroep ondernemers. De kerngroep ondernemers bepaalt de agenda en de thema's van het Economisch Platform en zet de ideeën en inspiratie uit het evenement om in onderzoeken, projecten en concrete acties. Het bureau van de Regio Groningen-Assen gaat daar vervolgens mee aan de slag. Daarmee is het Economisch Platform meer dan een netwerkorganisatie of netwerkbijeenkomst. Het platform inspireert, verbindt en agendeert en zet deelnemers aan tot nieuwe initiatieven.

Het bedrijfsleven neemt hierin dus nadrukkelijk het voortouw, via de kerngroep en het evenement van het Economisch Platform. In deze kerngroep zitten de volgende deelnemers: Peter Scheij (Rabobank), Ton Driessen (Resato), Ralph Steenbergen (NESK), Harry Bulthuis (Cimmaron Marketing), Iris Vis (Rijksuniversiteit Groningen) en Marja Doedens (Goldmund, Wyldebeast & Wunderliebe). Op initiatief van de ondernemers zijn bijeenkomsten georganiseerd rondom onder andere de thema's: (slimme) mobiliteit, inclusieve arbeidsmarkt, nieuwe verdienmodellen en het vestigingsklimaat van de regio.

 

Nieuwsbrief Economisch Platform

Regio Groningen-Assen