Regeling Regionale Projecten (ReP)

I Turn It

Naam project

ITurnIT

Projecttrekker

Stichting ITurnIT

Locatie

Groningen, actief in provincies Groningen en Drenthe

Omvang projectkosten

Ruim € 3 miljoen, (eerste 2 jaar € 865.000,-), de bijdrage vanuit Regio Groningen-Assen is € 230.000.- (eerste 2 jaar)

Betrokken partijen

Diverse bedrijven en partijen zijn aangesloten bij I.Turn.It. Onder andere DUO, Wild Sea, Gasunie, KPN Consulting, Groningen Seaports, New Nexus, Hanzehogeschool, Drenthe College, ING, Noorderpoort, Economic Board Groningen, etc.

Status/planning

Eind 2017 eindigde de financiële betrokkenheid van Regio Groningen-Assen

ITurnIT

Wat houdt het project in?

I.Turn.IT is een jong initiatief met als ambitie in een zeer vroeg stadium bij de jongeren in Noord-Nederland IT op de kaart te zetten. IT en de toekomst daarvan biedt volop kansen aan jonge mensen om in het Noorden in deze sector te werken. Het doel is om de veelzijdigheid en de aantrekkelijke kanten van het werken in de IT-sector voor jongeren veel zichtbaarder en tastbaarder te maken, op een innovatieve manier die sterk tot de verbeelding zal spreken. Wanneer ze eenmaal geënthousiasmeerd zijn laat I.Turn.IT ze op een aansprekende manier kennis maken met het werk zelf en de mensen die in de sector werkzaam zijn. Uiteindelijk is het doel om ervoor te zorgen dat de vijver van mensen die in de IT beginnen te werken in het Noorden groter en groter wordt.

Waarom dit project?

Een aantal studenten bij de Hanzehogeschool kwam bij het uitvoeren van een opdracht achter de ‘kloof’ tussen onderwijs en bedrijfsleven. Tegelijkertijd wordt er een enorme toekomst voorzien van allerlei IT-toepassingen. Om dit te veranderen, en kinderen en jongeren te interesseren voor IT, is dit project begonnen. Want er is veel vraag naar goede IT-ers en waarom zou je hier al niet vroeg mee beginnen? IT lijkt voor sommigen heel suf; achterliggende gedachte van dit project is om jongeren al vroeg in aanraking te laten komen met de leuke kanten van IT.

Waarom financiert Regio Groningen-Assen?

Het project levert een bijdrage aan één van de drie regionale speerpunten: het ‘Economisch Kerngebied’ verder ontwikkelen. De IT sector is voor Noord-Nederland een belangrijke sector. Jeugd heeft best interesse, maar ziet het (nog) niet als een beroepskeuze. De aanpak is voor de ICT-sector relevant en urgent; in bredere zin is de ICT-sector een kans voor deze regio. Qua duurzaamheid is het een project opgepakt door jongeren en gericht op jongeren: de nieuwe generatie. Naast een aantal partijen (founding fathers) heeft de bijdrage van Regio Groningen-Assen ervoor gezorgd dat dit project echt van start kon. Het accent van Regio Groningen-Assen-financiering is in de eerste twee jaar gelegd; hiermee krijgt de markt c.q. andere partijen de mogelijkheid hierop in te stappen. Kort na de toekenning is het project gestart.

Logo Regiomonitor@2x

De raden en Staten waren goed vertegenwoordigd tijdens het Regiocongres van de RGA. Het Regiocongres stond in het teken van de evaluatie en actualisatie. @BramSchmaal Hoe meer input er wordt opgehaald hoe beter voor onze bijzondere Regio.
https://regiogroningenassen.nl/regiocongres-2024/

Het duurzame en elektrisch bedienbare Fietspontje Zuidlaardermeer is officieel geopend.
Bezoekers van het Zuidlaardermeergebied kunnen nu weer het populaire fietsrondje maken. Dit is mede mogelijk dankzij de Regeling Regionale Projecten Regeling (ReP) van de RGA.

De RGA was op bezoek bij Loket 9 voor 1 in Veldhoven en Brainport Industry Campus in Eindhoven. Een gemeentelijk samenwerkingsverband op gebied van bedrijventerreinen. Een een internationale campus voor hightech in het hart van de brainport in Eindhoven.

De komende periode worden delen van de zuidelijke ring afgesloten. Nieuwe knooppunten worden met elkaar verbonden. Wij mochten een kijkje nemen op de bouwplaats en waren onder de indruk van de operatie. We kijken uit naar september als we er overheen mogen rijden.

Om goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt, is het belangrijk dat mensen zich blijven ontwikkelen. Om te meten wat de stand van zaken is in Noord-Nederland er een LLO monitor ontwikkeld.
https://regiogroningenassen.nl/startpunt-onderzoek-onder-noordelijke-beroeps-bevolking/

Kees Klomp stelt tijdens deze workshop de vraag “In een economische ecologie doen we niet langer alsof we boven de natuur staan, maar stellen we de natuurlijke huisregels centraal”. Praat u mee?

Wat vindt u van deelauto's?
Maakt u gebruik van deelauto's?
Hendri Nijborg doet onderzoek naar deelauto’s in het landelijk gebied voor de provincie Drenthe.

De enquête kunt u hier invullen, dat kost <10 minuten.: https://rug.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_6X4CQnobedBvn4W

Vandaag kennismaking met ⁦@havlieg⁩ als nieuwe directeur van RGA. Samen met wethouders Annemiek Hoessen en ⁦@ErikDrenth⁩ op de fiets een rondgang door #Hoogezand; Gorecht-West, Martenshoek, historisch lint, Noorderpark. Grote #opgaven in #woonmilieus; fysiek/ sociaal.

Kijktip: nieuwsgierig naar de oude loop van de Hunze? Groeten uit Groeningen gaat morgen langs bij Hunzedal, Tusschenwater en de stad Groningen.

Regio Groningen-Assen heeft een nieuwe directeur! Met ingang van 1 juni 2023 gaat Harmke Vlieg (@havlieg) van start bij het Regiobureau van de RGA. Zij volgt hiermee Betty de Boer op die in april afscheid nam van de RGA.

Namens de @GemWkwartier de Regionale Woondeal ondertekend met de bestuurders van @RegioGA, gedeputeerden @TjeerdVD en Hans Kuipers. Dit onder toeziend oog van @hugodejonge wiens handtekening uiteraard niet mocht ontbreken✒️ 🏘!

Als voorzitter ⁦@RegioGA⁩ tekende ik vandaag voor meer dan 21000 te bouwen huizen vóór 2030 met ⁦@hugodejonge⁩ Dat is mogelijk omdat we met 7 gemeentes en 2 provincies samenwerken.Dit is het moment voor het Groningse deel.Dank wethouders en medewerkers en ministerie.

Ondertekening van de woondeal Regio Groningen Assen door minister Hugo de Jonge @MirjamWulfse @TjeerdVD @HansHaze1 @JosDarwinkel @StaalC @ErikDrenth @henkjanschmaal

4

Minister Hugo de Jonge tekent vandaag de woondeals van oa onze Regio Groningen Assen waarin we afspraken maken over de woningbouwopgave @MirjamWulfse @avine_fokkens @TjeerdVD Rik van Niejenhuis

3

#WorldWetlandsDay!🎉
Vandaag komt de werkgroep Groeningen bijeen om het belang van de laagveengordel voor het #klimaat de #biodiversiteit en de #leefkwaliteit onder de aandacht te brengen & te onderzoeken wat we nog meer kunnen doen! #WetlandsDay2023

Vanmiddag hebben wethouder Erik Drenth, Sandra Knoop van Regio Groningen-Assen, Martin Courtz van provincie Drenthe en Marlies Rijkeboer van Century Autogroep de eerste volledig elektrische deelauto in Midden-Groningen onthuld. https://bit.ly/3uYUByd

.

We waren gevraagd om op het Koninklijk Nederlands Waternetwerk iets te vertellen over ons project http://www.Groeningen.nu over oa klimaatadaptatie. @bgdeboer was in Rotterdam

Onze nieuwsbrief van november is uit, met o.a: Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen en een terugblik op Let’s Regio over ruimtelijke kwaliteit.
Lees ‘m hier👇


#regionalesamenwerking #RGA

Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen

#versnellingsafspraken #infrastructuur #bereikbaarheid #woningbouw #regionalesamenwerking #RGA

Meer laden

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen