Regeling Regionale Projecten (ReP)

Delen

Naam project

ITurnIT

Projecttrekker

Stichting ITurnIT

Locatie

Groningen, actief in provincies Groningen en Drenthe

Omvang projectkosten

Ruim € 3 miljoen, (eerste 2 jaar € 865.000,-), de bijdrage vanuit Regio Groningen-Assen is € 230.000.- (eerste 2 jaar)

Betrokken partijen

Diverse bedrijven en partijen zijn aangesloten bij I.Turn.It. Onder andere DUO, Wild Sea, Gasunie, KPN Consulting, Groningen Seaports, New Nexus, Hanzehogeschool, Drenthe College, ING, Noorderpoort, Economic Board Groningen, etc.

Status/planning

Eind 2017 eindigde de financiële betrokkenheid van Regio Groningen-Assen

ITurnIT

Wat houdt het project in?

I.Turn.IT is een jong initiatief met als ambitie in een zeer vroeg stadium bij de jongeren in Noord-Nederland IT op de kaart te zetten. IT en de toekomst daarvan biedt volop kansen aan jonge mensen om in het Noorden in deze sector te werken. Het doel is om de veelzijdigheid en de aantrekkelijke kanten van het werken in de IT-sector voor jongeren veel zichtbaarder en tastbaarder te maken, op een innovatieve manier die sterk tot de verbeelding zal spreken. Wanneer ze eenmaal geënthousiasmeerd zijn laat I.Turn.IT ze op een aansprekende manier kennis maken met het werk zelf en de mensen die in de sector werkzaam zijn. Uiteindelijk is het doel om ervoor te zorgen dat de vijver van mensen die in de IT beginnen te werken in het Noorden groter en groter wordt.

Waarom dit project?

Een aantal studenten bij de Hanzehogeschool kwam bij het uitvoeren van een opdracht achter de ‘kloof’ tussen onderwijs en bedrijfsleven. Tegelijkertijd wordt er een enorme toekomst voorzien van allerlei IT-toepassingen. Om dit te veranderen, en kinderen en jongeren te interesseren voor IT, is dit project begonnen. Want er is veel vraag naar goede IT-ers en waarom zou je hier al niet vroeg mee beginnen? IT lijkt voor sommigen heel suf; achterliggende gedachte van dit project is om jongeren al vroeg in aanraking te laten komen met de leuke kanten van IT.

Waarom financiert Regio Groningen-Assen?

Het project levert een bijdrage aan één van de drie regionale speerpunten: het ‘Economisch Kerngebied’ verder ontwikkelen. De IT sector is voor Noord-Nederland een belangrijke sector. Jeugd heeft best interesse, maar ziet het (nog) niet als een beroepskeuze. De aanpak is voor de ICT-sector relevant en urgent; in bredere zin is de ICT-sector een kans voor deze regio. Qua duurzaamheid is het een project opgepakt door jongeren en gericht op jongeren: de nieuwe generatie. Naast een aantal partijen (founding fathers) heeft de bijdrage van Regio Groningen-Assen ervoor gezorgd dat dit project echt van start kon. Het accent van Regio Groningen-Assen-financiering is in de eerste twee jaar gelegd; hiermee krijgt de markt c.q. andere partijen de mogelijkheid hierop in te stappen. Kort na de toekenning is het project gestart.

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen