Regeling Regionale Projecten (ReP)

Delen

Naam project

Kultuureiland

Projecttrekker

Stichting Beleveniscollectief

Locatie

Damsrterplas, nabij het Schildmeer

Omvang projectkosten

€ 1.176.120, de bijdrage vanuit Regio Groningen-Assen is € 425.000.

Betrokken partijen

Gemeente Midden-Groningen, Provincie Groninge, Kansrijk Groningen, Marketing Groningen, Stichting Promotie Roegwold Schildmeer, Cooperatie Steendam, SBB

Status/planning

in voorbereiding

Kultuureiland

Wat houdt het project in?

Bezoekers kunnen in het park het hele jaar door actief,v passief en recreatief verblijven.  Een plek waar je wordt uitgedaagd om te beleven, genieten, ontspannen, bewegen, spelen, sporten, leren en participeren. Bij de inrichting van het terrein wordt gebruik gemaakt van ter plekke overvloedig beschikbare natuurlijke energiebronnen: zonne-energie, wind- en waterkracht. Het Kultuureiland wordt laagdrempelig, voor een brede doelgroep en geschikt voor alle leeftijden.

Waarom dit project?

Het doel van het project is het ontwikkelen van een duurzaam en langjarig kunst- en cultuurproject en een even zo langdurige reeks culturele experimenten in het landschapspark Damsterplas, nabij het Schildmeer. Dit wordt een multifunctionele parkomgeving als creatief en innovatief podium waar kunst, cultuur, innovatie, natuur en duurzaamheid in een langdurig proces vrij baan krijgen. Zo ontstaat een cultuur-toeristische trekpleister met bovenregionale aantrekkingskracht dat uniek is in Nederland en Europa.

Waarom financiert Regio Groningen-Assen?

Het project verbindt de twee speerpunten Kwaliteit Stad & Land en Economie doordat het kan uitgroeien tot iconisch project in de regio Groningen-Assen, dat uniek is in Nederland en Europa met spin-off naar de  evestigde ondernemers, detailhandel en culturele sector. Het permanente karakter, het breed palet aan samenwerkingspartners, de organische planning en de focus op in de omgeving beschikbare natuurlijke energie  en bouwstoffen zijn sterke punten van dit project.

Vanuit het project

Henk Bleker, mede-organisator: “Dat het belang en de kansen van dit bijzondere project steeds meer herkend en erkend worden is misschien nog wel belangrijker dan deze geweldige bijdrage alleen. De tijd is rijp voor vernieuwende experimenten waarbij ‘vergroening’ voorop staat.”

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen