Regeling Regionale Projecten (ReP)

Delen

Naam project

Matchmaker ondernemers voor innovatie (MOI)

Projecttrekker

Hanzehogeschool Lectoraat Inkoopmanagement en Q-Modus BV / Innovatiespotter

Locatie

Regio Groningen-Assen

Omvang projectkosten

€ 196.790, de bijdrage vanuit Regio GRonignen-Assen is € 50.000,-

Betrokken partijen

MKB in de regio Groningen-Assen

Status/planning

Afgerond

Matchmaker ondernemers voor innovatie (MOI)

Wat houdt het project in?

In dit project wordt de app MOI ontwikkeld. MOI 2De zoektocht naar samenwerkingspartners wordt nu nog vaak ingegeven door versnipperd zoeken en toevallige ontmoetingen. Deze app ondersteunt bedrijven om snel de best passende partner te selecteren om samen te innoveren. Ondernemers kunnen straks vanuit de luie stoel grasduinen in een gebruiksvriendelijke omgeving naar de meest geschikte innovatiepartner.

Waarom dit project?

Bedrijven innoveren succesvoller als wordt samengewerkt met andere bedrijven. Maar dan moet een bedrijf wel potentiële samenwerkingspartners vinden om de beste te kunnen selecteren. Er is veel onbenut innovatiepotentieel in de regio. Samenwerking tussen bedrijven in de regio zorgt dat innovatiepotentieel wordt omgezet in nieuwe producten en diensten.

Waarom financiert Regio Groningen-Assen?

Het project valt onder het speerpunt Economie. Het innovatief klimaat wordt versterkt doordat bedrijven in de regio samenwerken aan innovaties. De app digitaliseert het zoektraject voor een innovatiepartner. Geen toevallige ontmoetingen maar gericht zoeken en selecteren met vaak een verrassende uitkomst.

Vanuit het project

Gea Vellinga Q-modus BV / Innovatiespotter en Gert Walhof Lector Inkoopmanagement @Hanze: “Slimmer netwerken vanuit je luie stoel! Dat kan straks met MOI. Een app voor ondernemers in de regio Groningen-Assen om makkelijker en sneller nieuwe innovatiepartners te vinden. De RGA wil innovatie bij bedrijven in de regio versnellen en ziet de mogelijkheden van de MOI-app. De steun van de RGA is het ontbrekende stukje in de puzzel. We maken daardoor nu de stap van idee naar samen met ondernemers bouwen en testen van de app.”

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen