Let's Regio!

De Podcast van het stedelijk netwerk Regio Groningen-Assen

In het kader van het 25-jarig bestaan van de Regio Groningen-Assen maakt Let’s Gro – voor de gelegenheid omgedoopt tot Let’s Regio – een serie podcasts.

Bert Popken, concerndirecteur van de gemeente Groningen, interviewt negen bestuurders die aan het roer zitten van de RGA. De gasten en Bert behandelen de thema’s van de RGA: economie, mobiliteit, ruimtelijke kwaliteit en wonen vanuit hun eigen expertise en gaan dieper in op het belang en de toekomst van Regio Groningen-Assen voor het noorden.

De sprekers

Roeland van der Schaaf

Lid stuurgroep Regio Groningen-Assen
Wethouder Gemeente Groningen

Roeland

“We staan er als Groningen veel beter op in Den Haag dan een aantal jaren geleden’’ aldus Roeland van der Schaaf, wethouder van de gemeente Groningen. Welke rol de Regio Groningen – Assen daarin speelt bespreekt hij in deze podcast met Bert Popken.

Van der Schaaf geeft zijn ‘expert-judgement’ over hoe het de komende jaren zal gaan met de woningmarkt in de regio. Geen vrolijk beeld, maar wel een vraagstuk dat opgelost wordt. Zijn fabriekswoningen de oplossing? Ziet de wethouder ook een rol voor de RGA om de kwaliteit van de plannen te verbeteren? Verrassende antwoorden!

Ten slotte wordt besproken wat er in de toekomst nog binnen de RGA zou moeten gebeuren. Het dominante belang van investeringen in groen. O, ja. Moeten we net als Utrecht een regionale aanvraag van een miljard doen voor infrastructuur? Benieuwd? Luister de podcast hier!

Pepijn Vemer

Lid stuurgroep Regio Groningen-Assen
Wethouder Gemeente Tynaarlo

Pepijn Vemer

‘’Eigenlijk is alles in Tynaarlo mooi’’ stelt Pepijn Vemer, wethouder van de gemeente Tynaarlo, met gezonde bluf.

Vemer is deze podcast van Let’s Regio te gast bij Bert Popken. Zij bespreken de belangrijke thema’s van de RGA met betrekking tot de gemeente Tynaarlo.
Zo hebben ze het bijvoorbeeld over wonen in o.a. Ter Borch, wat vindt de wethouder eigenlijk van die wijk? Wat zijn hun woningbouwplannen? Hebben ze bijvoorbeeld de ambitie om het ‘’Wassenaar van het Noorden’’ te worden?

Daarnaast is in het algemeen de ruimtelijke kwaliteit in Tynaarlo hoog, maar op sommige plekken ook minder, wordt daar veel over gesproken? Moet de RGA daar eventueel ook een rol in pakken?

Vervolgens bespreken zij de ontwikkelingen van vliegveld Eelde. Hoe ziet Vemer de toekomst van het vliegveld voor zich en hoe gaat het met alle bedrijvigheid eromheen? Ten slotte komt mobiliteit nog aan de orde, leeft het idee van station Tynaarlo bijvoorbeeld nog en hebben zij nog ideeën qua fietspaden? Benieuwd? Luister de podcast hier!

Henk Kosters

Lid stuurgroep Regio Groningen-Assen
Wethouder Gemeente Noorderveld

Henk Kosters

‘’Van natuur en landschap alleen kan je natuurlijk niet leven’’, stelt wethouder Henk Kosters van de gemeente Noorderveld

De afzwaaiend wethouder van Gemeentebelangen is deze aflevering te gast bij Bert Popken. Zij bespreken wat de redenen zijn van de gemeente om deel te nemen aan de Regio Groningen – Assen, maar ook dat Noorderveld naast natuur en landschap met Roden, Peize en Norg mooie kernen heeft waar veel bedrijvigheid is.

Denk bijvoorbeeld aan de Health hub in Roden, maar qua toerisme ook aan de Unesco status – en de spin-off daarvan – van Veenhuizen. Daarnaast is er met de goede busverbindingen qua mobiliteit nog weinig te wensen, zou je zeggen. En hoe zit het met de woningbouwplannen van de gemeente?

Ten slotte kijkt Kosters nog even terug op zijn bijna 8 jaar wethouderschap. Benieuwd? Luister de podcast hier!


Ard van der Tuuk

Lid stuurgroep Regio Groningen-Assen
Burgemeester van de Gemeente Westerkwartier

Ard Van Der Tuuk

“Het Westerkwartier heeft iets wat geen enkele andere gemeente heeft. Het onderlinge vertrouwen van de inwoners van het Westerkwartier is heel hoog. Combineer dat met de kwaliteiten van bv Leek, Zuidhorn, Grijpskerk en 40 dorpen dan heb je een unieke woningmarkt dat aanvullend is op de rest van de Regio.”


Aldus Ard van der Tuuk, burgemeester van de gemeente Westerkwartier. Welke kwaliteiten dat precies zijn bespreekt Bert Popken samen met de burgemeester in deze podcast. Voorheen was Van der Tuuk gedeputeerde in Drenthe, is die stap eigenlijk groot?

En hoe is het om burgemeester te zijn in tijden van corona? Wat zijn de speerpunten van Westerkwartier in de RGA? Krijgt Westerkwartier wel voldoende financiële dekking voor haar plannen? En denken ze ook wel eens na over wat bijvoorbeeld een Lelylijn voor hen zal betekenen? Benieuwd? Beluister de podcast hier!

Jose van Schie

Lid stuurgroep Regio Groningen-Assen
Wethouder Midden-Groningen

Jose Van Schie

‘’De verstedelijkingsstrategie is een unieke kans om de regio door te ontwikkelen naar een veel hoger niveau’’ Dit stelt wethouder Jose van Schie van Midden-Groningen in deze podcast van Let’s Gro.

Samen met Bert Popken bespreekt zij de voordelen van de RGA voor Midden-Groningen: ‘de RGA heeft meer gedaan dan alleen projecten financieel mogelijk maken’.
Maar ook bespreken ze de sociale en ruimtelijke problematiek in de gemeente. Wat is het perspectief van Midden Groningen? Beter bekend maken wat Midden Groningen te bieden heeft? En hoe kijkt zij aan tegen de woningbouw in haar eigen gemeente en in buurgemeenten zoals Tynaarlo? Is hierover veel en goed contact en heeft de stuurgroep van de RGA hier een rol in?

Tenslotte, moet de RGA zich bemoeien met de ruimtelijke kwaliteit van openbare ruimte en stedenbouw? Benieuwd? Beluister de podcast hier!

Hans Kuipers

Lid stuurgroep Regio Groningen-Assen
Gedeputeerde namens GroenLinks van de provincie Drenthe

Hans Kuipers

‘’Assen heeft veel unique selling points t.o.v. Groningen’’ aldus Hans Kuipers, gedeputeerde namens GroenLinks van de provincie Drenthe en tevens lid van de stuurgroep Regio Groningen-Assen.

De in Meppel geboren en getogen Kuipers is in deze podcast van Let’s Gro te gast bij Bert Popken. Allereerst spreken zij over de overeenkomsten tussen de regio Groningen – Assen en de regio Meppel – Zwolle. Vervolgens gaan zij over de woningmarkt meer de diepte in. Wat is de rol van de RGA hierin? Wat is de rol van de RGA in het project ‘Groeningen’ (over de laagveengordel van de Onlanden tot het Zuidlaardermeer)?

Tenslotte, haalt de RGA ook haar 50ste verjaardag volgens Kuipers? Benieuwd? Luister de podcast hier!

Mirjam Wulfse

Voorzitter stuurgroep Regio Groningen-Assen
Gedeputeerde Provincie Groningen

Wulfse

‘’Doordat we elkaar wat gunnen binnen de Regio Groningen-Assen is het een succes.’’ 

Mirjam Wulfse is voorzitter van de stuurgroep Regio Groningen-Assen en gedeputeerde van de provincie Groningen.

Bert start deze podcast met een stuk historie: Wat is de RGA? Hoe is deze samenwerking ontstaan en hoe werkt het nu?
Daarna gaat het gesprek verder met Mirjam Wulfse over haar vroegere (ambachtelijke) en huidige werkzaamheden. Hoe pakt de RGA belangrijke thema’s zoals woningbouw, groen en bedrijvigheid op? Hoe gaat de provincie om met de portefeuille verdeling en hoe verhoudt dat zich tot de RGA?

Tenslotte, is het ook lastig om richting Assen en Drenthe te denken, terwijl steden in de provincie Groningen ook aandacht nodig hebben en verdienen?

Benieuwd? Luister de podcast hier!

Logo Regiomonitor@2x

De raden en Staten waren goed vertegenwoordigd tijdens het Regiocongres van de RGA. Het Regiocongres stond in het teken van de evaluatie en actualisatie. @BramSchmaal Hoe meer input er wordt opgehaald hoe beter voor onze bijzondere Regio.
https://regiogroningenassen.nl/regiocongres-2024/

Het duurzame en elektrisch bedienbare Fietspontje Zuidlaardermeer is officieel geopend.
Bezoekers van het Zuidlaardermeergebied kunnen nu weer het populaire fietsrondje maken. Dit is mede mogelijk dankzij de Regeling Regionale Projecten Regeling (ReP) van de RGA.

De RGA was op bezoek bij Loket 9 voor 1 in Veldhoven en Brainport Industry Campus in Eindhoven. Een gemeentelijk samenwerkingsverband op gebied van bedrijventerreinen. Een een internationale campus voor hightech in het hart van de brainport in Eindhoven.

De komende periode worden delen van de zuidelijke ring afgesloten. Nieuwe knooppunten worden met elkaar verbonden. Wij mochten een kijkje nemen op de bouwplaats en waren onder de indruk van de operatie. We kijken uit naar september als we er overheen mogen rijden.

Om goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt, is het belangrijk dat mensen zich blijven ontwikkelen. Om te meten wat de stand van zaken is in Noord-Nederland er een LLO monitor ontwikkeld.
https://regiogroningenassen.nl/startpunt-onderzoek-onder-noordelijke-beroeps-bevolking/

Kees Klomp stelt tijdens deze workshop de vraag “In een economische ecologie doen we niet langer alsof we boven de natuur staan, maar stellen we de natuurlijke huisregels centraal”. Praat u mee?

Wat vindt u van deelauto's?
Maakt u gebruik van deelauto's?
Hendri Nijborg doet onderzoek naar deelauto’s in het landelijk gebied voor de provincie Drenthe.

De enquête kunt u hier invullen, dat kost <10 minuten.: https://rug.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_6X4CQnobedBvn4W

Vandaag kennismaking met ⁦@havlieg⁩ als nieuwe directeur van RGA. Samen met wethouders Annemiek Hoessen en ⁦@ErikDrenth⁩ op de fiets een rondgang door #Hoogezand; Gorecht-West, Martenshoek, historisch lint, Noorderpark. Grote #opgaven in #woonmilieus; fysiek/ sociaal.

Kijktip: nieuwsgierig naar de oude loop van de Hunze? Groeten uit Groeningen gaat morgen langs bij Hunzedal, Tusschenwater en de stad Groningen.

Regio Groningen-Assen heeft een nieuwe directeur! Met ingang van 1 juni 2023 gaat Harmke Vlieg (@havlieg) van start bij het Regiobureau van de RGA. Zij volgt hiermee Betty de Boer op die in april afscheid nam van de RGA.

Namens de @GemWkwartier de Regionale Woondeal ondertekend met de bestuurders van @RegioGA, gedeputeerden @TjeerdVD en Hans Kuipers. Dit onder toeziend oog van @hugodejonge wiens handtekening uiteraard niet mocht ontbreken✒️ 🏘!

Als voorzitter ⁦@RegioGA⁩ tekende ik vandaag voor meer dan 21000 te bouwen huizen vóór 2030 met ⁦@hugodejonge⁩ Dat is mogelijk omdat we met 7 gemeentes en 2 provincies samenwerken.Dit is het moment voor het Groningse deel.Dank wethouders en medewerkers en ministerie.

Ondertekening van de woondeal Regio Groningen Assen door minister Hugo de Jonge @MirjamWulfse @TjeerdVD @HansHaze1 @JosDarwinkel @StaalC @ErikDrenth @henkjanschmaal

4

Minister Hugo de Jonge tekent vandaag de woondeals van oa onze Regio Groningen Assen waarin we afspraken maken over de woningbouwopgave @MirjamWulfse @avine_fokkens @TjeerdVD Rik van Niejenhuis

3

#WorldWetlandsDay!🎉
Vandaag komt de werkgroep Groeningen bijeen om het belang van de laagveengordel voor het #klimaat de #biodiversiteit en de #leefkwaliteit onder de aandacht te brengen & te onderzoeken wat we nog meer kunnen doen! #WetlandsDay2023

Vanmiddag hebben wethouder Erik Drenth, Sandra Knoop van Regio Groningen-Assen, Martin Courtz van provincie Drenthe en Marlies Rijkeboer van Century Autogroep de eerste volledig elektrische deelauto in Midden-Groningen onthuld. https://bit.ly/3uYUByd

.

We waren gevraagd om op het Koninklijk Nederlands Waternetwerk iets te vertellen over ons project http://www.Groeningen.nu over oa klimaatadaptatie. @bgdeboer was in Rotterdam

Onze nieuwsbrief van november is uit, met o.a: Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen en een terugblik op Let’s Regio over ruimtelijke kwaliteit.
Lees ‘m hier👇


#regionalesamenwerking #RGA

Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen

#versnellingsafspraken #infrastructuur #bereikbaarheid #woningbouw #regionalesamenwerking #RGA

Meer laden

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen