Home | RGA-thema’s | Ruimtelijke kwaliteit & Duurzaamheid | Integrale gebiedsontwikkeling

Integrale gebiedsontwikkeling

Foto: Shutterstock

Het thema Ruimtelijke kwaliteit is in de Toekomstagenda 2020-2025 nieuw leven ingeblazen. Ruimtelijke kwaliteit gaat meer een leidende rol spelen in de vormgeving van de opgaven op het gebied van energie, economie, voedsel, klimaatadaptatie en waterhuishouding. Deze transitieopgaven hebben een grote ruimteclaim en impact op de ruimtelijke kwaliteit van zowel de steden als het landschap. Deze thema’s vragen om een integrale gebiedsontwikkeling op regionaal niveau. Op regionaal niveau komen nationale ambities immers in aanraking met concrete lokale plannen.

Deelnemers Regio Groningen-Assen

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen