Home | Digitale bijeenkomst over grootschalige werkzaamheden in Groningen

Digitale bijeenkomst over grootschalige werkzaamheden in Groningen

Delen

Er wordt momenteel volop gewerkt aan weg en spoor in Groningen. De grootschalige werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg bereiken begin 2022 een hoogtepunt met de aanleg van een tijdelijk Julianaplein. Om bedrijven in de regio te informeren over de impact van deze werkzaamheden in de stad en welke maatregelen ze kunnen nemen, organiseren ondernemersverenigingen donderdag 2 september van 17.00 – 18.00 uur een digitale bijeenkomst. Alle bedrijven in de regio Groningen-Assen kunnen hierbij aansluiten.

Verkeersoverlast
Vanaf 11 februari 2022 wordt het Julianaplein gedurende 13 weken in verschillende stukken en fases afgesloten. De onvermijdelijke verkeersoverlast gaat iedereen merken die van, naar of via Groningen rijdt. De bouw van een tijdelijk Julianaplein heeft namelijk gevolgen voor alle wegen in en rondom de stad die veel meer verkeer krijgen te verwerken. Om het auto- en vrachtverkeer dan voldoende te laten doorstromen, moeten er per dag 80.000 auto’s minder op het hele wegennetwerk rijden. Maar ook met minder auto’s op de weg moet men rekening houden met vertraging in reistijd.

Voorbeelden van mobiliteitsmaatregelen
Hoe kan het bedrijfsleven hierop voorbereiden? Welke maatregelen zijn nodig om de stad dan toch bereikbaar te houden? Dat staat centraal in de digitale bijeenkomst georganiseerd door diverse bedrijvenverenigingen in Groningen, VNO-NCW MKB Noord en Groningen Bereikbaar. Onder andere Aanpak Ring Zuid en Combinatie Herepoort komen aan het woord over de details van de werkzaamheden en enkele bedrijven geven voorbeelden van mobiliteitsmaatregelen die ze nemen. Tijdens de bijeenkomst zal worden benadrukt dat alle bedrijven, instellingen en organisaties in Groningen maatregelen moeten nemen om minder verkeer in de periode tussen februari en mei 2022 te laten rijden.

Link digitale bijeenkomst
Geïnteresseerden kunnen op 2 september van 17.00 – 18.00 uur via de volgende link deelnemen aan de bijeenkomst: https://vimeo.com/event/1217792/61f33b74ae

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen