Home | Mobiliteitsmonitor 2019

Mobiliteitsmonitor 2019

Delen

De mobiliteit is in de afgelopen zes jaar in de hele regio Groningen-Assen fors gegroeid. Maar hoe zal het zich in het postcoronatijdperk ontwikkelen? Data uit de vandaag gepubliceerde Mobiliteitsmonitor zijn daarvoor de nulmeting.

De Mobiliteitsmonitor RGA 2019 biedt een laatste overzicht van vóór de effecten van de coronapandemie op ons hele leven, en daarmee ook zeker ons reisgedrag. We hebben daarmee een mooie basis om te kijken welke veranderingen er tijdens de coronamaatregelen zijn opgetreden en, nog belangrijker, welke veranderingen structureel zullen blijken. Gaan we minder reizen en blijven we meer thuiswerken dan eerst? Zijn de effecten op het fietsen en OV blijvend? Deze vragen houden ons allen bezig en zullen zeker een plek krijgen in de Regiomonitor, waarmee we in 2021 van start gaan. In de Regiomonitor integreren we de bestaande monitoren over mobiltieit, wonen en bedrijventerreinen.

Mobiliteitsmonitor RGA 2019
Deze laatste Mobiliteitsmonitor is samengesteld door het CBS Urban Data Center Regio Groningen (UDC). Het UDC is een samenwerkingsverband tussen het Centraal Bureau voor de Statistiek en de gemeente Groningen. Het UDC heeft voor de opstelling van de monitor nauw samengewerkt met een aantal deelnemers: de gemeenten Assen en Groningen, de provincies Drenthe en Groningen, Groningen Bereikbaar en het OV-bureau. Hiermee is een vervolg gegeven op de eerder ingezette werkwijze van data delen en het gezamenlijk genereren van informatie en duiding uit deze data.

Resultaten
Op basis van Mobiliteitsmonitor Regio Groningen-Assen 2019 kan een aantal conclusies getrokken worden over de mobiliteit in onze regio:

  • In 2019 is overall de mobiliteit in de regio Groningen-Assen gestegen.
  • De onderlinge vervoersrelaties met grotere plaatsen in Noord-Nederland zijn, zeker voor woonwerkverkeer, toegenomen. Het aantal mensen dat woont binnen RGA en daarbuiten werkt nam toe en andersom ook.
  • Het aantal hbo- en wo-studenten is in Groningen in vier jaar met 7.000 toegenomen, terwijl ze veel minder vaak naar Groningen verhuizen. Hierdoor nam het aantal reisbewegingen vanuit de overige regiogemeenten en ook daarbuiten flink toe.
  • De grootste dynamiek (groei bevolking en economie) treffen we aan in de stad Groningen. Vervolgens is de meeste groei te vinden in het zuiden en zuidwesten van de regio.
  • Uit de modal split komt naar voren dat er veel gebruik wordt gemaakt van de fiets in de gemeente Groningen, voornamelijk op korte afstand. Op de middellange afstand (7,5 tot 15 km) domineert het autogebruik nog.
  • De stijging van de mobiliteit doet zich voor zowel bij de bus, de auto als de fiets. De stijging is het sterkst bij de bus, zowel naar Groningen als naar Assen. In Groningen is ook het fietsverkeer gestegen.
  • Op de autowegen zien we een relatief sterke groei op de N33 (Veendam, Rolde-Assen, Gieten-Rolde), de A7 (Zuidbroek-Sappemeer), de N46 (Groningen-Bedum) en N860 (Haren-Waterhuizen).
  • De P+R-terreinen worden goed gebruikt. Op de meeste locaties in de gemeente Groningen is desondanks nog parkeercapaciteit aanwezig. Op veel plekken in Midden-Groningen is er sprake van overbezetting.

U vindt de mobiliteitsmonitor hier.

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen