Home | Mobiliteitsmonitor 2019

Mobiliteitsmonitor 2019

Delen

De mobiliteit is in de afgelopen zes jaar in de hele regio Groningen-Assen fors gegroeid. Maar hoe zal het zich in het postcoronatijdperk ontwikkelen? Data uit de vandaag gepubliceerde Mobiliteitsmonitor zijn daarvoor de nulmeting.

De Mobiliteitsmonitor RGA 2019 biedt een laatste overzicht van vóór de effecten van de coronapandemie op ons hele leven, en daarmee ook zeker ons reisgedrag. We hebben daarmee een mooie basis om te kijken welke veranderingen er tijdens de coronamaatregelen zijn opgetreden en, nog belangrijker, welke veranderingen structureel zullen blijken. Gaan we minder reizen en blijven we meer thuiswerken dan eerst? Zijn de effecten op het fietsen en OV blijvend? Deze vragen houden ons allen bezig en zullen zeker een plek krijgen in de Regiomonitor, waarmee we in 2021 van start gaan. In de Regiomonitor integreren we de bestaande monitoren over mobiltieit, wonen en bedrijventerreinen.

Mobiliteitsmonitor RGA 2019
Deze laatste Mobiliteitsmonitor is samengesteld door het CBS Urban Data Center Regio Groningen (UDC). Het UDC is een samenwerkingsverband tussen het Centraal Bureau voor de Statistiek en de gemeente Groningen. Het UDC heeft voor de opstelling van de monitor nauw samengewerkt met een aantal deelnemers: de gemeenten Assen en Groningen, de provincies Drenthe en Groningen, Groningen Bereikbaar en het OV-bureau. Hiermee is een vervolg gegeven op de eerder ingezette werkwijze van data delen en het gezamenlijk genereren van informatie en duiding uit deze data.

Resultaten
Op basis van Mobiliteitsmonitor Regio Groningen-Assen 2019 kan een aantal conclusies getrokken worden over de mobiliteit in onze regio:

  • In 2019 is overall de mobiliteit in de regio Groningen-Assen gestegen.
  • De onderlinge vervoersrelaties met grotere plaatsen in Noord-Nederland zijn, zeker voor woonwerkverkeer, toegenomen. Het aantal mensen dat woont binnen RGA en daarbuiten werkt nam toe en andersom ook.
  • Het aantal hbo- en wo-studenten is in Groningen in vier jaar met 7.000 toegenomen, terwijl ze veel minder vaak naar Groningen verhuizen. Hierdoor nam het aantal reisbewegingen vanuit de overige regiogemeenten en ook daarbuiten flink toe.
  • De grootste dynamiek (groei bevolking en economie) treffen we aan in de stad Groningen. Vervolgens is de meeste groei te vinden in het zuiden en zuidwesten van de regio.
  • Uit de modal split komt naar voren dat er veel gebruik wordt gemaakt van de fiets in de gemeente Groningen, voornamelijk op korte afstand. Op de middellange afstand (7,5 tot 15 km) domineert het autogebruik nog.
  • De stijging van de mobiliteit doet zich voor zowel bij de bus, de auto als de fiets. De stijging is het sterkst bij de bus, zowel naar Groningen als naar Assen. In Groningen is ook het fietsverkeer gestegen.
  • Op de autowegen zien we een relatief sterke groei op de N33 (Veendam, Rolde-Assen, Gieten-Rolde), de A7 (Zuidbroek-Sappemeer), de N46 (Groningen-Bedum) en N860 (Haren-Waterhuizen).
  • De P+R-terreinen worden goed gebruikt. Op de meeste locaties in de gemeente Groningen is desondanks nog parkeercapaciteit aanwezig. Op veel plekken in Midden-Groningen is er sprake van overbezetting.

U vindt de mobiliteitsmonitor hier.

We waren gevraagd om op het Koninklijk Nederlands Waternetwerk iets te vertellen over ons project http://www.Groeningen.nu over oa klimaatadaptatie. @bgdeboer was in Rotterdam

Onze nieuwsbrief van november is uit, met o.a: Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen en een terugblik op Let’s Regio over ruimtelijke kwaliteit.
Lees ‘m hier👇
https://ap.lc/sCebN

#regionalesamenwerking #RGA

Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen

#versnellingsafspraken #infrastructuur #bereikbaarheid #woningbouw #regionalesamenwerking #RGA

https://regiogroningenassen.nl/kwart-miljard-rijksbijdrage-voor-bereikbaarheid-nieuwe-woonwijken-in-de-regio-groningen-assen-2/

Werk jij graag mee aan slimme, duurzame mobiliteitsoplossingen? Meld je dan gratis aan het voor ons HIVE LIVE-event op 17 november! Tijdens HIVE LIVE staan inspiratie en netwerken centraal, met dit jaar als thema 'Connect the Future'. Bekijk het programma: https://bit.ly/3ytgM1A

RGA-directeur Betty de Boer kreeg tijdens Let's Regio!: "Ik ben verrast door de vele ideeën en inzichten die vanmiddag zijn gedeeld. Het heeft ons haakjes gegeven voor de invulling van ons thema #ruimtelijkekwaliteit." #regionalesamenwerking

Tim Willems-Kruize van Libau vertelt tijdens Let's Regio! over de kwaliteitsinstrumenten voor #ruimtelijkekwaliteit. "Bij de grote woningbouwopgave in de regio is extra denk- en ontwerpkracht nodig anders missen we kansen," is zijn stelling. #regionalesamenwerking

Tijdens Let's Regio! legt Joran Lammers van @StrootmanSL het publiek een dilemma voor: "Wat vindt ú belangrijk? Onbeperkt douchen, voorkomen dat de natte natuur verdroogt of uw internetsnelheid?" #ruimtelijkekwaliteit #natuur #landschap #water

Zef Hemel vertelt tijdens Let's Regio! boeiend over de ‘Geschiedenis van de Toekomst’. Vanaf het Kritische scenario voor Groningen en Drenthe uit 1987 kijkt hij met de bril van toen naar de #ruimtelijkekwaliteit van de regio in 2050.

Let's Regio! is een gezamenlijke activiteit van Libau en de RGA. Libau-directeur Dorien Fröling: "Wat moeten we nú doen of wellicht laten om het unieke landschap van onze regio te behouden? Die discussie moet je gezamenlijk voeren." #ruimtelijkekwaliteit

En we zijn begonnen! Geweldige opkomst bij Let's Regio! tijdens Let's Gro - een bijeenkomst over de ruimtelijke kwaliteit in de regio Groningen-Assen. M.m.v. Zef Hemel, Joran Lammers en Tim Willems-Kruize. @bgdeboer @zefhemel @StrootmanSL @PakhuisLibau @jelteposthumus @letsgro050

Vrijdagmiddag gaat het tijdens @letsgro050 in @forum_groningen over de ruimtelijke kwaliteit in de regio Groningen-Assen. Let's Regio dus! M.m.v. @ZefHemel @PakhuisLibau en @StrootmanSL
Meld je snel aan, het kan vandaag nog👇🏻
https://regiogroningenassen.nl/lets-regio-geschiedenis-van-de-toekomst/

Geïnteresseerd in kansen voor de regio Groningen-Assen @RegioGA. Ideeën? Komende vrijdag gaan Joran Lammers (Strootman Landschapsarchitecten) @ZefHemel en Tim Willems-Kruize @PakhuisLibau hierover in gesprek in Forum Groningen. Aanmelden via link #LetsGro https://regiogroningenassen.nl/lets-regio-geschiedenis-van-de-toekomst/

Fietst u wel eens over de doorfietsroute van Bedum, Ten Boer of Zuidhorn naar Groningen en andersom? Vul de #enquête in en laat ons weten hoe u de route beleeft en ervaart.
➡️Ten Boer: http://bit.ly/doorfietsroutetenboer
➡️Bedum: http://bit.ly/doorfietsroutebedum
➡️Zuidhorn: http://bit.ly/doorfietsroutezuidhorn

Vrijdagmiddag ga ik voor @RegioGA op @letsgro050 'Let's Regio' in goede banen leiden, met @ZefHemel, Joran Lammers (@StrootmanSL) en Tim Willems Kruize (@PakhuisLibau). Toegang is gratis, aanmelden mag: https://forum.nl/nl/agenda/lets-regio-de-geschiedenis-van-de-toekomst

Met wethouders en gedeputeerden op bezoek in Assen om de centrumontwikkelingen te bekijken en kennis te nemen van de herstructureringsplannen @HansHaze1 @HansKuipers77 @ErikDrenth @RikvNiejenhuis @JosDarwinkel @mariettedev @StaalC @bgdeboer

3

Goede vergadering in het gemeentehuis van @assen van de stuurgroep Regio Groningen Assen @RegioGA . Na een wandeling met uitleg over de mooie binnenstedelijke ontwikkeling van het centrum lunchen bij #vanderveen. De hoofdstad van @ProvDrenthe heeft mooie plannen!

Gisteren waren de Drentse wethouders economische zaken te gast bij @LifelinesNL in @Noordenveld. Een rondleiding en een goed verhaal gaven mooi inzicht in de enorme data verzameling die lifelines doet rondom gezondheid. Daarnaast vertelde @LuukRonde het verhaal van @RegioGA

De bestaande doorfietsroute Groningen - Haren wordt op termijn doorgetrokken naar Zuidlaren, zodat fietsers sneller en veiliger heen en weer kunnen. Wil je meedenken over deze nieuwe route? Stem tot 1 dec via https://stemvanprovinciegroningen.nl/legislation/processes

P+R Gieten heeft de primeur: sinds vandaag staat hier een elektrische deelauto! Er volgen nog 12 locaties in de regio Groningen-Assen. Een initiatief van de RGA, @ProvDrenthe en @CenturyAutogrp

#deelauto #deelmobiliteit #regionalesamenwerking #RGA

Meer laden

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen