Home | Stadsdiner met slimme aanpak logistiek op het menu

Stadsdiner met slimme aanpak logistiek op het menu

Delen

Noord-Nederlandse bestuurders en CEO’s van diverse private partijen op het gebied van logistiek, IT en technologie kwamen op 21 juni in Groningen samen voor het Stadsdiner. Gespreks-onderwerpen waren onder andere datadeling, zero emmissie zones, stadshubs en het op een slimme manier toegang verlenen van verkeer in de stad. Het Stadsdiner vormde het vervolg op een eerder diner in Apeldoorn, waar een gezamenlijke actieagenda voor logistiek is geformuleerd. Kernwoorden daarin zijn veilig, slim en duurzaam, zodat steden ook in de toekomst leefbaar blijven.

Slimme bevoorading dankzij data
Tijdens het Stadsdiner werd onder meer gesproken over slimme toegang tot de stad. Door data te delen maken overheden glashelder welk type voertuig waar en op welk moment welkom is, zodat vervoerders precies weten waar zij aan toe zijn. Wethouder Philip Broeksma: “De bevoorrading in de binnenstad zorgt voor veel druk op de openbare ruimte. Samen met de logistieke sector werken we aan maatregelen en slimme oplossingen om de overlast van de bevoorrading te beperken. Het onderling delen van data door de overheid en het bedrijfsleven is hiervoor van groot belang. In de gemeente Groningen hebben we deze data steeds beter op orde. Hierdoor kunnen chauffeurs beter op het verkeer anticiperen en veiliger, efficiënter en zuiniger rijden.” Andere onderwerpen die op het menu stonden, waren onder andere de inzet van stadshubs, slimme toegang tot zero-emissie zones en handhaving met bijvoorbeeld ANPR camera’s.

Samenwerking met de markt
De Stadsdiners zijn geïniteerd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, in samenwerking met de G40, Connekt, de Topsector Logistiek en de Citydeal ‘slimme stad, zo doe je dat’. Het diner in Groningen was het tweede diner van een landelijke reeks. Paul Swaak, initiatiefnemer vanuit het ministerie van IenW: “We maken de omslag van lokale initiatieven naar landelijke realisatie. In de Noord-Nederlandse steden werken we verder aan de actieagenda die tijdens het eerste diner in Apeldoorn al is uitgezet. Zo zorgen we dat vervoerders straks overal in Nederland gebruik kunnen maken van dezelfde diensten en regels. Zo hebben we ook een standaard laten ontwikkelen om verkeersdata rechtsreeks in de truck boorcomputer te krijgen en vice versa. Dit is de basis voor heel veel andere toepassingen!”. De stad Groningen werd meerdere malen genoemd als een mooi toekomstig voorbeeld van een “living lab” om intelligente toepassingen toe te voegen aan de logistieke bewegingen in de stad, hiermee te experimenteren en na te gaan wat de meerwaarde is voor zowel de stad als logistiek dienstverleners en bedrijven.

Input voor vervolg

Regio Groningen-Assen coördineert voor Noord-Nederland de uitvoeringsagenda Logistiek, die samen met de drie provincies en de gemeenten Assen, Emmen, Groningen en Leeuwarden wordt uigevoerd. De uitkomsten uit het Stadsdiner zullen input bieden voor het vervolg van deze agenda, waarbij ook meer de aansluiting zal worden gezocht met de markt, om op deze manier in de toekomst onze alsmaar groeiende steden zo slim en duurzaam mogelijk te kunnen bevoorraden.

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen