Regeling Regionale Projecten (ReP)

Delen

Naam project

Aan de andere kant

Datum

02/01/2020

Aan de andere kant

Wat houdt het project in?

Het Project ‘Aan de andere kant’ heeft vanuit de regeling Regionale en Innovatieve Projecten van de Regio Groningen-Assen een bijdrage ontvangen. Het project is een gezamenlijk initiatief van de Molukse en Nederlandse gemeenschap dat het verleden, heden en toekomst bespreekbaar maakt met drie theatervoorstellingen en een randprogramma.

Deel 1 heeft recent de Drentse Anjerprijs gewonnen. Deel 2 is nu in voorbereiding, met de voorstelling in september 2019. Deel 3 vindt plaats in 2020.

Nergens in Nederland is de geschiedenis van de Molukse en Nederlandse gemeenschap zo voelbaar en zichtbaar als in de regio Groningen-Assen. De voorstelling laat zien hoe dit verweven is met het DNA van dit gebied. Gedeelde Verhalen belicht het historisch verhaal van verschillende kanten. Een aanpak waarin professionals en amateurs samen het stuk vorm geven. Een voorstelling over de Moluks-Nederlandse geschiedenis, met muziek, dans en film.

Waarom dit project?

Met drie afzonderlijke voorstellingen (delen), die stapsgewijs groeien qua omvang, bereik en kwaliteit, wordt door middel van (podium)kunst, participatie en samenwerking vanuit beide kanten dit verleden verwerkt. Het zwijgen en het taboe erover wordt doorbroken en verschillende kanten van een verhaal komen aan bod; de jeugd krijgt mee wat er is gebeurd en men komt een eigen pijnlijke geschiedenis onder ogen.
Naast de voorstelling is er ook een flankerend rand- en educatieprogramma voor de inbedding in de samenleving. Dit onderdeel heeft vier pijlers, waarbij onder andere schoolkinderen en bewoners actief worden betrokken.

Waarom financiert Regio Groningen-Assen?

Nergens in Nederland is de geschiedenis van de Molukse en Nederlandse gemeenschap zo voelbaar en zichtbaar als hier. De voorstelling laat zien hoe dit verweven is met het DNA van dit gebied. Het randprogramma is een belangrijke drager om naast de productie ook het gesprek te voeren over het verleden en daarmee de inbedding in de samenleving. Nadrukkelijk wordt hierbij de jeugd betrokken om hen mee te geven wat er is gebeurd en welke invloed dit heeft en heeft gehad op de noordelijke samenleving. Het project valt onder het speerpunt Kwaliteit Stad en Land. Cultuur wordt hierbij als drager genoemd in de Regiovisie 2014.

Vanuit het project

“Aan de andere kant wordt gedragen door deelnemers en bezoekers uit Groningen en Drenthe. We dagen mensen uit naast elkaar, in plaats van tegenover elkaar te gaan zitten. De bijdrage van Regio Assen-Groningen maakt mogelijk dat we meer mensen, waaronder scholieren, bij dit project kunnen betrekken.”

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen