Regeling Regionale Projecten (ReP)

Delen

Naam project

Arboretum Assen

Projecttrekker

Stichting Arboretum Assen

Locatie

Assen, Ten Oeverstraat 11

Omvang projectkosten

€ 30.000,-, de bijdrage vanuit Regio Groningen-Assen is € 15.000,-

Betrokken partijen

Gemeente Assen, Terra-College Assen, Azimuth Geodentic, Nature2U Groningen.

Status/planning

Afgerond. De app is gereed

Datum

30/01/2018

Arboretum Assen

Wat houdt het project in?

Het Arboretum in Assen is een bomenpark met een bijzondere collectie. Het park beslaat 20 ha. Het park wordt versterkt op 3 manieren:
– Belevingsstimulans via een arboretum app;
– Arboretum als leslokaal;
– GPS bepaling van bomen.
Doel hiervan is om enerzijds bomenkennis te verspreiden, en anderzijds meer mensen naar het bomenpark te trekken. Er wordt ingezet op marketing van het Arboretum en er zal nog meer voor kinderen uit de regio worden georganiseerd. Het Arboretum als leslokaal is de eerste stap om verdere educatieve programma’s en marketing op te zetten.

Waarom dit project?

Tien jaar na aanleg en veel onderhoud, is het tijd om de aandacht te gaan verleggen naar de mogelijkheden om het park te bewandelen en te laten beleven. Bij veel mensen in Assen en wijde omgeving blijkt het Arboretum nog onbekend. Doel is om bewoners en bezoekers aan het Arboretum te binden met moderne middelen en zo voor hen de beleving te verdiepen. Ook krijgen scholen educatieve programma’s aangeboden.

Waarom financiert Regio Groningen-Assen?

Het project levert een bijdrage aan het speerpunt ‘Kwaliteit van Stad & Land’. Het Arboretum heeft een belangrijke uitloopfunctie voor inwoners van Kloosterveen. Ook liggen er verbindingen met de golfbaan en een bijenpark. Daarnaast fungeert het Arboretum als leerwerkplaats voor het AOC Terra. Studenten, specialisten en recrenten uit de regio Groningen-Assen en daarbuiten zullen blijvend hun weg vinden naar het Arboretum Asen om te genieten an een uniek bomenpark, vrij toegankelijk voor iedereen.

Vanuit het project

Ivo Baurichter namens Stichting Arboretum: “De bijdrage van de RGA maakte de ontwikkeling van de innovatieve Arboretum App mogelijk. Intensieve samenwerking van: Gemeente Assen, app-specialsiten, vrijwilligers, scholen en het IVN resulteerde in een interactieve app met belangrijke educatieve en wetenschappelijke waarde. Na de oplevering start een continu proces van updates en innovaties van de app.”

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen