Regeling Regionale Projecten (ReP)

Delen

Naam project

Challenge the future

Projecttrekker

Biblionet Groningen

Locatie

eLab Bibliotheek Hoogezand

Omvang projectkosten

€ 39.570, de bijdrage vanuit Regio Groningen-Assen is € 19.785,-

Betrokken partijen

Gemeente Midden-Groningen, Hanzehogeschool, ITurnIT, Gebiedscooperatie in verschillende regio’s, Winkeliersvereniging De Hooge Meeren

Status/planning

Afgerond

Datum

15/10/2018

Challenge the future

Wat houdt het project in?

De kinderen/jongeren bedenken innovatieve oplossingenChallengethefuture1 die bijdragen aan doelen op het gebied van duurzaamheid, mobiliteit, veiligheid en gezondheid. In de vorm van een prototype presenteren ze de oplossing aan de opdrachtgever. De methode legt andere verbindingen, zorgt voor cross-overs en voor uitkomsten die groter zijn dan de som der delen. De kinderen en jongeren ontwikkelen hun analytisch denkvermogen en krijgen beeld bij de rol van innovatie in onze maatschappij. Zo is de challenge niet een eindresultaat, maar de start van een nieuwe aanpak.

Waarom dit project?

Met het project ‘Challenge the future’ gaan kinderen en jongeren uit de regio aan de slag met uitdagingen vanuit echte bedrijven. Bij (bedrijfs)organisatie ontstaan regelmatig vraagstukken die vragen om een nalytische en creatieve aanpak. Via het project ‘Challenge the future’ gaat een bedrijf een vraagstuk voorleggen aan kinderen en jongeren in het eLAB in de bibliotheek in Hoogezand.

Waarom financiert Regio Groningen-Assen?

Het project verbindt de twee speerpunten Kwaliteit Stad & Land en Economie doordat kinderen op jonge leeftijd in aanraking komen met techniek en vraagstukken uit de maatschappij en het bedrijfsleven. Dit heeft een positieve uitstraling op leefbaarheid, toekomstperspectief en digitale geletterdheid. Techniek is voor Noord-Nederland een belangrijke sector, waarin de jeugd best interesse heeft maar het (nog) niet als een beroepskeuze ziet. Dit project legt hiertussen de verbinding.

Vanuit het project

Peter Doorn, senior adviseur en programmamaker Biblionet Groningen: “De bijdrage van de RGA maakt het mogelijk om een boost te geven aan de samenwerking tussen bibliotheken, onderwijs en het bedrijfsleven. We kunnen hiermee inzetten op kwaliteit, verbreding en verdieping en het project overdraagbaar maken.”

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen