Regeling Regionale Projecten (ReP)

Delen

Naam project

Collectie Veenhuizen

Projecttrekker

Ketter & Co

Locatie

Veenhuizen

Omvang projectkosten

€ 184.500,-, de bijdrage vanuit Regio Groningen-Assen is € 48.000,-

Betrokken partijen

Gemeente Noordenveld, Provincie Drenthe, Penitentiaire Inrichting Veenhuizen (PI), Design Academy Eindhoven. Verder o.a. Gevangenismuseum, Drents Museum, Universiteit van Leiden (met o.a. Prison Project), Hanzehogeschool Groningen, Hotel Bitter en Zoet, Ministerie van Veiligheid en Justitie, Drenthe Biënnale 2016, Culturele Hoofdstad Leeuwarden 2018, Monumentenzorg, Marketing Drenthe, Ontwikkelbureau Veenhuizen, Stichting DOEN en Start Foundation

Status/planning

Het project loopt. Het deel van Regio Groningen-Assen is afgerond.

Datum

22/12/2017

Collectie Veenhuizen

Wat houdt het project in?

Het project omvat het door-ontwikkelen en vermarkten van een twaalftal projecten van de Collectie: LasTig, Nette spullen maken Nette Mensen, Weelde, Vormt, OutKast, VeenBadHuis, Turver, Samen Werkt, Village Seat, LandWerkTuig, Tales of Veenhuizen.

Waarom dit project?

In 2013 is de Design Deal gesloten tussen gemeente Noordenveld, provincie Drenthe, PI Veenhuizen en Design Academy Eindhoven op initiatief van de Stichting KETTER&Co. De ‘verhalenverteller’ van dit initiatief is de COLLECTIE VEENHUIZEN (CV). Dit is een social design platform waarbij inclusief denken en doen door te verbinden centraal staat vanuit een ‘veranderende context naar een blijvend perspectief’. Ontwerpers, ondernemers en gedetineerden werken samen aan de collectie die met producten en diensten een nuancering in het denken over gedetineerden teweeg brengt. In 2014 heeft dit geleid tot de opdracht aan de stichting KETTER&Co om de CV door te ontwikkelen met jonge ontwerpers, gedetineerden van de PI, lokale overheden en lokale ondernemers en instellingen. In 2015 ligt de focus op de bottom-up economische ontwikkeling en positionering van het gebied Veenhuizen vanuit de kwaliteiten die hier zijn. CV richt zich met haar projecten enerzijds op gemarginaliseerde groepen (gedetineerden) en ondersteunt die bij het vinden van een volwaardige plek binnen het sociale en economische systeem. Anderzijds willen ze partijen die elkaar niet of heel moeilijk vinden met elkaar verbinden en laten samenwerken.

Waarom financiert Regio Groningen-Assen?

Het project levert een bijdrage aan het speerpunt vergroten kwaliteit stad en land. Design is een richting waar in Noord-Nederland weinig in gebeurd. Het is goed dat dit hiermee op de kaart wordt gezet (innovatief). Ook hebben initiatiefnemers een web van partijen gewoven waar mee samengewerkt wordt. Door de gerichte inzet op de mogelijkheden in de PI’s wordt gedetineerden straks ook een toekomst geboden (duurzaam).
De bijdrage van Regio Groningen-Assen was nodig om het laatste deel van de benodigde financiering rond te krijgen.

Vanuit het project

Irene Droogleever Fortuyn, artistiek leider KETTER&Co:
“Door het actief stellen van vragen en zoeken naar antwoorden inspireert KETTER&Co de ontwikkeling van nieuwe modellen en richtingen voor het ontwerp van onze samenleving. Door de bijdrage van RGA zijn een aantal van de Collectie Veenhuizen in de regio “geland”, hebben de potentie van social design op de kaart gezet, hebben bijgedragen aan de cohesie in het gebied en hebben kansen gegeven aan lokale ondernemers. De impuls heeft gewerkt als een vliegwiel waarvan de beweging nog steeds niet is uitgewerkt.”

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen