Regeling Regionale Projecten (ReP)

Collectie Veenhuizen Intro

Naam project

Collectie Veenhuizen

Projecttrekker

Ketter & Co

Locatie

Veenhuizen

Omvang projectkosten

€ 184.500,-, de bijdrage vanuit Regio Groningen-Assen is € 48.000,-

Betrokken partijen

Gemeente Noordenveld, Provincie Drenthe, Penitentiaire Inrichting Veenhuizen (PI), Design Academy Eindhoven. Verder o.a. Gevangenismuseum, Drents Museum, Universiteit van Leiden (met o.a. Prison Project), Hanzehogeschool Groningen, Hotel Bitter en Zoet, Ministerie van Veiligheid en Justitie, Drenthe Biënnale 2016, Culturele Hoofdstad Leeuwarden 2018, Monumentenzorg, Marketing Drenthe, Ontwikkelbureau Veenhuizen, Stichting DOEN en Start Foundation

Status/planning

Het project loopt. Het deel van Regio Groningen-Assen is afgerond.

Datum

22/12/2017

Collectie Veenhuizen

Wat houdt het project in?

Het project omvat het door-ontwikkelen en vermarkten van een twaalftal projecten van de Collectie: LasTig, Nette spullen maken Nette Mensen, Weelde, Vormt, OutKast, VeenBadHuis, Turver, Samen Werkt, Village Seat, LandWerkTuig, Tales of Veenhuizen.

Waarom dit project?

In 2013 is de Design Deal gesloten tussen gemeente Noordenveld, provincie Drenthe, PI Veenhuizen en Design Academy Eindhoven op initiatief van de Stichting KETTER&Co. De ‘verhalenverteller’ van dit initiatief is de COLLECTIE VEENHUIZEN (CV). Dit is een social design platform waarbij inclusief denken en doen door te verbinden centraal staat vanuit een ‘veranderende context naar een blijvend perspectief’. Ontwerpers, ondernemers en gedetineerden werken samen aan de collectie die met producten en diensten een nuancering in het denken over gedetineerden teweeg brengt. In 2014 heeft dit geleid tot de opdracht aan de stichting KETTER&Co om de CV door te ontwikkelen met jonge ontwerpers, gedetineerden van de PI, lokale overheden en lokale ondernemers en instellingen. In 2015 ligt de focus op de bottom-up economische ontwikkeling en positionering van het gebied Veenhuizen vanuit de kwaliteiten die hier zijn. CV richt zich met haar projecten enerzijds op gemarginaliseerde groepen (gedetineerden) en ondersteunt die bij het vinden van een volwaardige plek binnen het sociale en economische systeem. Anderzijds willen ze partijen die elkaar niet of heel moeilijk vinden met elkaar verbinden en laten samenwerken.

Waarom financiert Regio Groningen-Assen?

Het project levert een bijdrage aan het speerpunt vergroten kwaliteit stad en land. Design is een richting waar in Noord-Nederland weinig in gebeurd. Het is goed dat dit hiermee op de kaart wordt gezet (innovatief). Ook hebben initiatiefnemers een web van partijen gewoven waar mee samengewerkt wordt. Door de gerichte inzet op de mogelijkheden in de PI’s wordt gedetineerden straks ook een toekomst geboden (duurzaam).
De bijdrage van Regio Groningen-Assen was nodig om het laatste deel van de benodigde financiering rond te krijgen.

Vanuit het project

Irene Droogleever Fortuyn, artistiek leider KETTER&Co:
“Door het actief stellen van vragen en zoeken naar antwoorden inspireert KETTER&Co de ontwikkeling van nieuwe modellen en richtingen voor het ontwerp van onze samenleving. Door de bijdrage van RGA zijn een aantal van de Collectie Veenhuizen in de regio “geland”, hebben de potentie van social design op de kaart gezet, hebben bijgedragen aan de cohesie in het gebied en hebben kansen gegeven aan lokale ondernemers. De impuls heeft gewerkt als een vliegwiel waarvan de beweging nog steeds niet is uitgewerkt.”

Logo Regiomonitor@2x

De raden en Staten waren goed vertegenwoordigd tijdens het Regiocongres van de RGA. Het Regiocongres stond in het teken van de evaluatie en actualisatie. @BramSchmaal Hoe meer input er wordt opgehaald hoe beter voor onze bijzondere Regio.
https://regiogroningenassen.nl/regiocongres-2024/

Het duurzame en elektrisch bedienbare Fietspontje Zuidlaardermeer is officieel geopend.
Bezoekers van het Zuidlaardermeergebied kunnen nu weer het populaire fietsrondje maken. Dit is mede mogelijk dankzij de Regeling Regionale Projecten Regeling (ReP) van de RGA.

De RGA was op bezoek bij Loket 9 voor 1 in Veldhoven en Brainport Industry Campus in Eindhoven. Een gemeentelijk samenwerkingsverband op gebied van bedrijventerreinen. Een een internationale campus voor hightech in het hart van de brainport in Eindhoven.

De komende periode worden delen van de zuidelijke ring afgesloten. Nieuwe knooppunten worden met elkaar verbonden. Wij mochten een kijkje nemen op de bouwplaats en waren onder de indruk van de operatie. We kijken uit naar september als we er overheen mogen rijden.

Om goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt, is het belangrijk dat mensen zich blijven ontwikkelen. Om te meten wat de stand van zaken is in Noord-Nederland er een LLO monitor ontwikkeld.
https://regiogroningenassen.nl/startpunt-onderzoek-onder-noordelijke-beroeps-bevolking/

Kees Klomp stelt tijdens deze workshop de vraag “In een economische ecologie doen we niet langer alsof we boven de natuur staan, maar stellen we de natuurlijke huisregels centraal”. Praat u mee?

Wat vindt u van deelauto's?
Maakt u gebruik van deelauto's?
Hendri Nijborg doet onderzoek naar deelauto’s in het landelijk gebied voor de provincie Drenthe.

De enquête kunt u hier invullen, dat kost <10 minuten.: https://rug.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_6X4CQnobedBvn4W

Vandaag kennismaking met ⁦@havlieg⁩ als nieuwe directeur van RGA. Samen met wethouders Annemiek Hoessen en ⁦@ErikDrenth⁩ op de fiets een rondgang door #Hoogezand; Gorecht-West, Martenshoek, historisch lint, Noorderpark. Grote #opgaven in #woonmilieus; fysiek/ sociaal.

Kijktip: nieuwsgierig naar de oude loop van de Hunze? Groeten uit Groeningen gaat morgen langs bij Hunzedal, Tusschenwater en de stad Groningen.

Regio Groningen-Assen heeft een nieuwe directeur! Met ingang van 1 juni 2023 gaat Harmke Vlieg (@havlieg) van start bij het Regiobureau van de RGA. Zij volgt hiermee Betty de Boer op die in april afscheid nam van de RGA.

Namens de @GemWkwartier de Regionale Woondeal ondertekend met de bestuurders van @RegioGA, gedeputeerden @TjeerdVD en Hans Kuipers. Dit onder toeziend oog van @hugodejonge wiens handtekening uiteraard niet mocht ontbreken✒️ 🏘!

Als voorzitter ⁦@RegioGA⁩ tekende ik vandaag voor meer dan 21000 te bouwen huizen vóór 2030 met ⁦@hugodejonge⁩ Dat is mogelijk omdat we met 7 gemeentes en 2 provincies samenwerken.Dit is het moment voor het Groningse deel.Dank wethouders en medewerkers en ministerie.

Ondertekening van de woondeal Regio Groningen Assen door minister Hugo de Jonge @MirjamWulfse @TjeerdVD @HansHaze1 @JosDarwinkel @StaalC @ErikDrenth @henkjanschmaal

4

Minister Hugo de Jonge tekent vandaag de woondeals van oa onze Regio Groningen Assen waarin we afspraken maken over de woningbouwopgave @MirjamWulfse @avine_fokkens @TjeerdVD Rik van Niejenhuis

3

#WorldWetlandsDay!🎉
Vandaag komt de werkgroep Groeningen bijeen om het belang van de laagveengordel voor het #klimaat de #biodiversiteit en de #leefkwaliteit onder de aandacht te brengen & te onderzoeken wat we nog meer kunnen doen! #WetlandsDay2023

Vanmiddag hebben wethouder Erik Drenth, Sandra Knoop van Regio Groningen-Assen, Martin Courtz van provincie Drenthe en Marlies Rijkeboer van Century Autogroep de eerste volledig elektrische deelauto in Midden-Groningen onthuld. https://bit.ly/3uYUByd

.

We waren gevraagd om op het Koninklijk Nederlands Waternetwerk iets te vertellen over ons project http://www.Groeningen.nu over oa klimaatadaptatie. @bgdeboer was in Rotterdam

Onze nieuwsbrief van november is uit, met o.a: Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen en een terugblik op Let’s Regio over ruimtelijke kwaliteit.
Lees ‘m hier👇


#regionalesamenwerking #RGA

Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen

#versnellingsafspraken #infrastructuur #bereikbaarheid #woningbouw #regionalesamenwerking #RGA

Meer laden

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen