Regeling Regionale Projecten (ReP)

Canadian Trail

Naam project

Canadian trail van Normandië naar Delfzijl

Projecttrekker

Stichting Liberation Route Europe

Locatie

Traject door de regio Groningen-Assen

Omvang projectkosten

€ 110.000, de bijdrage vanuit Regio Groningen-Assen is €50.000

Betrokken partijen

Stichting Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen, Herinneringscentrum Kamp Westerbork en Drents Archief, Marketing Groningen, gemeente Assen, Tynaarlo, Midden-Drenthe, Groningen en Het Hogeland, Victory Museum in Grootegast, FB Oranjewoud

Status/planning

in uitvoering

De Canadian trail

Wat houdt het project in?

Het project behelst het aansluiten van de regio Groningen-Assen op de internationale Hiking Trail Liberation Route Europe. Dit internationale lange-afstandswandelpad van Londen naar Berlijn wordt een uniek, duurzaam en internationaal monument. Het volgt de opmars van de westerse geallieerden in 1944 en 1945 langs een route van 3.000 km. Vanuit Zuid-Engeland, via Normandië, België en Nederland naar Berlijn. Met dit project willen wij verhalen en plekken rond de Canadese bevrijding van de regio Groningen-Assen fysiek met elkaar verbinden en in samenhang zichtbaar maken. De route vormt een letterlijke verbinding van musea, monumenten en verhalen en geeft ze een duurzaam karakter. Het traject door de Regio Groningen – Assen wordt onderdeel van de grotere route ‘In de voetsporen van de Canadese Bevrijders’. Die loopt vanuit de Achterhoek, door Overijssel naar Drenthe en Groningen. Met het Platform Canada-gemeenten willen we dit zelfs uitbreiden tot een nationale route rond de Canadese bevrijders; van Zeeland naar Groningen.

Waarom dit project?

In de regio Groningen en Assen liggen diverse monumenten en historische locaties die te maken hebben met de bevrijdingsperiode. Helaas zijn deze plekken en verhalen nog niet fysiek verbonden om samen het verhaal van de Canadese bevrijders te vertellen en de samenhang tussen alle plekken zichtbaar te maken.  In het kader van 75 jaar vrijheid zijn er door talloze organisaties verhalen opgehaald bij de laatste ooggetuigen over de bevrijdingsperiode. De stichting Verhalen van Groningen en stichting Oorlogs- en Verzetsmateriaal Groningen heeft in het kader van 75 jaar vrijheid, 75 verhalen verzameld. De Canadian Trail leent zich uitstekend voor het duurzaam ontsluiten van deze unieke verhalen zodat deze ook fysiek met elkaar verbonden worden en voor een breed publiek toegankelijk worden gemaakt.

De belangstelling voor de Tweede Wereldoorlog en de ‘vertaling’ ervan naar de hedendaagse samenleving blijft onverminderd groot. Toeristen en recreanten zoeken steeds vaker naar betekenis tijdens hun reis of dagje uit en willen meer weten over de oorlogsgeschiedenis van een plek of de betekenis ervan voor de hedendaagse vrijheid. Veteranen en nabestaanden bezoeken voormalige strijdgebieden, musea en oorlogsbegraafplaatsen. Jongere generaties willen zien waar opa gevochten heeft. We noemen dit herinneringstoerisme. De Hiking Trail Liberation Route Europe combineert herdenken, bezinnen en actief toerisme. Vrije tijd en wandelen zijn bij uitstek geschikt om een breed publiek op minder traditionele en soms zelfs onverwachte wijze te betrekken bij de thema’s herinnering van WO2 en waardering van vrijheid. Daarnaast is wandelen de meest voorkomende recreatie-activiteit in ons land.

Waarom financiert Regio Groningen-Assen?

Regionale aansluiting op de internationale Hiking Trail Liberation Route Europe brengt het historisch erfgoed van de regio goed naar voren en het is professioneel opgezet. De route doorkruist een groot deel van de regio en er wordt samengewerkt met veel partijen in het gebied, maar heeft daarnaast ook een stevige Europese basis. De toeristisch-recreatieve sector krijgt een boost, zowel op het gebied van dagrecreatie als verblijfsrecreatie.

Vanuit het project

De Liberation Route Foundation ziet het als taak en verantwoordelijkheid om de herinnering aan de Canadese bevrijders een blijvende plek te geven. De verhalen laten geïnteresseerden kennis maken met het verleden in relatie tot hun eigen heden en toekomst. Zo houdt deze beladen geschiedenis ook voor de komende generaties betekenis en zeggingskracht.

Logo Regiomonitor@2x

De raden en Staten waren goed vertegenwoordigd tijdens het Regiocongres van de RGA. Het Regiocongres stond in het teken van de evaluatie en actualisatie. @BramSchmaal Hoe meer input er wordt opgehaald hoe beter voor onze bijzondere Regio.
https://regiogroningenassen.nl/regiocongres-2024/

Het duurzame en elektrisch bedienbare Fietspontje Zuidlaardermeer is officieel geopend.
Bezoekers van het Zuidlaardermeergebied kunnen nu weer het populaire fietsrondje maken. Dit is mede mogelijk dankzij de Regeling Regionale Projecten Regeling (ReP) van de RGA.

De RGA was op bezoek bij Loket 9 voor 1 in Veldhoven en Brainport Industry Campus in Eindhoven. Een gemeentelijk samenwerkingsverband op gebied van bedrijventerreinen. Een een internationale campus voor hightech in het hart van de brainport in Eindhoven.

De komende periode worden delen van de zuidelijke ring afgesloten. Nieuwe knooppunten worden met elkaar verbonden. Wij mochten een kijkje nemen op de bouwplaats en waren onder de indruk van de operatie. We kijken uit naar september als we er overheen mogen rijden.

Om goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt, is het belangrijk dat mensen zich blijven ontwikkelen. Om te meten wat de stand van zaken is in Noord-Nederland er een LLO monitor ontwikkeld.
https://regiogroningenassen.nl/startpunt-onderzoek-onder-noordelijke-beroeps-bevolking/

Kees Klomp stelt tijdens deze workshop de vraag “In een economische ecologie doen we niet langer alsof we boven de natuur staan, maar stellen we de natuurlijke huisregels centraal”. Praat u mee?

Wat vindt u van deelauto's?
Maakt u gebruik van deelauto's?
Hendri Nijborg doet onderzoek naar deelauto’s in het landelijk gebied voor de provincie Drenthe.

De enquête kunt u hier invullen, dat kost <10 minuten.: https://rug.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_6X4CQnobedBvn4W

Vandaag kennismaking met ⁦@havlieg⁩ als nieuwe directeur van RGA. Samen met wethouders Annemiek Hoessen en ⁦@ErikDrenth⁩ op de fiets een rondgang door #Hoogezand; Gorecht-West, Martenshoek, historisch lint, Noorderpark. Grote #opgaven in #woonmilieus; fysiek/ sociaal.

Kijktip: nieuwsgierig naar de oude loop van de Hunze? Groeten uit Groeningen gaat morgen langs bij Hunzedal, Tusschenwater en de stad Groningen.

Regio Groningen-Assen heeft een nieuwe directeur! Met ingang van 1 juni 2023 gaat Harmke Vlieg (@havlieg) van start bij het Regiobureau van de RGA. Zij volgt hiermee Betty de Boer op die in april afscheid nam van de RGA.

Namens de @GemWkwartier de Regionale Woondeal ondertekend met de bestuurders van @RegioGA, gedeputeerden @TjeerdVD en Hans Kuipers. Dit onder toeziend oog van @hugodejonge wiens handtekening uiteraard niet mocht ontbreken✒️ 🏘!

Als voorzitter ⁦@RegioGA⁩ tekende ik vandaag voor meer dan 21000 te bouwen huizen vóór 2030 met ⁦@hugodejonge⁩ Dat is mogelijk omdat we met 7 gemeentes en 2 provincies samenwerken.Dit is het moment voor het Groningse deel.Dank wethouders en medewerkers en ministerie.

Ondertekening van de woondeal Regio Groningen Assen door minister Hugo de Jonge @MirjamWulfse @TjeerdVD @HansHaze1 @JosDarwinkel @StaalC @ErikDrenth @henkjanschmaal

4

Minister Hugo de Jonge tekent vandaag de woondeals van oa onze Regio Groningen Assen waarin we afspraken maken over de woningbouwopgave @MirjamWulfse @avine_fokkens @TjeerdVD Rik van Niejenhuis

3

#WorldWetlandsDay!🎉
Vandaag komt de werkgroep Groeningen bijeen om het belang van de laagveengordel voor het #klimaat de #biodiversiteit en de #leefkwaliteit onder de aandacht te brengen & te onderzoeken wat we nog meer kunnen doen! #WetlandsDay2023

Vanmiddag hebben wethouder Erik Drenth, Sandra Knoop van Regio Groningen-Assen, Martin Courtz van provincie Drenthe en Marlies Rijkeboer van Century Autogroep de eerste volledig elektrische deelauto in Midden-Groningen onthuld. https://bit.ly/3uYUByd

.

We waren gevraagd om op het Koninklijk Nederlands Waternetwerk iets te vertellen over ons project http://www.Groeningen.nu over oa klimaatadaptatie. @bgdeboer was in Rotterdam

Onze nieuwsbrief van november is uit, met o.a: Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen en een terugblik op Let’s Regio over ruimtelijke kwaliteit.
Lees ‘m hier👇


#regionalesamenwerking #RGA

Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen

#versnellingsafspraken #infrastructuur #bereikbaarheid #woningbouw #regionalesamenwerking #RGA

Meer laden

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen