Regeling Regionale Projecten (ReP)

Delen

Naam project

Haalbaarheid van zero-emissie luchtvaart in Noord-Nederland

Projecttrekker

Stichting PEN EM

Locatie

Noord-Nederland

Omvang projectkosten

€ 156.750, de bijdrage vanuit Regio Groningen-Assen is €37.000

Betrokken partijen

Provincies Groningen, Drenthe, gemeente Groningen, gemeente Tynaarlo, NOM, RuG, Groningen Airport Eelde, New Energy Coalition, Pen EM en HiveMobility

Status/planning

afgerond

Zero-emissie vliegen Noord-Nederland

Wat houdt het project in?

De stichting PEN EM heeft het initiatief genomen tot het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie naar zowel de technische als economische haalbaarheid als het belang van (waterstof-)elektrisch vliegen voor de regio Noord-Nederland. HEt onderzoek wordt verricht door PEN EM samen met de luchthaven Groningen Airport Eelde en New Energy Coalition (NEC), adviesbureau M3 Consultancy en het Duitse Vaeridion

Nieuwe aandrijftechnologie op het gebied van elektrisch vliegen met energie uit batterijen of waterstof wordt alom gezien als de ‘game changer’ die juist voor regio’s een grote stap voorwaarts qua bereikbaarheid door de lucht kan brengen. De voordelen zijn:
– geen directe emissies (CO2 en NOx maar ook geen stikstof en fijnstof)
– door lage directe operationele kosten per stoel, worden ‘dunnere’ routes economisch haalbaar
– minder geluidsoverlast dus meer vluchten mogelijk binnen totale toegestane geluidscontouren

Voor regio Noord-Nederland zal deze nieuwe technologie leiden tot een sterke verbetering van bereikbaarheid (meer bestemmingen), forse reistijdwinst, werkgelegenheid op/rond de luchthaven, meer kansen voor tech-bedrijven als toeleverancier en milieuwinst niet in de laatste plaats door substitutie van (fossiel) autorijden naar elektrisch vliegen.

Waarom dit project?

Het doel van het project is het inzicht verwerven in de potentie en de kansen met betrekking tot lage emissie/emissievrij vliegen in het algemeen en specifiek voor Noord-Nederland. Met deze inzichten kunnen de vele verschillende belanghebbenden zich beter voorbereiden op de komst van deze nieuwe technologie. Dat wil zeggen: tijdig klaar zijn en waar mogelijk de introductie voor Noord-Nederland versnellen maar ook de kansen voor het Noordelijk bedrijfsleven in kaart brengen. Het inzichtelijk maken van de maatschappelijke wenselijkheid zal beslismakers in staat stellen om beter te kunnen beoordelen hoeveel inzet er op deze kansrijke ontwikkeling wenselijk is.

Waarom financiert Regio Groningen-Assen?

Het project kan het vestigingsklimaat in de regio versterken. Dit soort ontwikkelingen bieden bij uitstek kansen voor een regionale luchthaven als Eelde omdat het luchtruim bij Schiphol hier geen ruimte meer voor biedt. Het biedt dus kansen voor onze regio om een stedelijk bereikbaar netwerk via de lucht te ontwikkelen.

Vanuit het project

“De voordelen van zero-emissie vliegen met elektrische vliegtuigen gaan veel verder dan alleen minder CO2. Het gaat bijdragen aan alle drie ambities van RGA: “Kwaliteit van Stad en Land”; ‘Interne samenwerking en bereikbaarheid’, en ‘Verdere ontwikkeling van Economisch Kerngebied’”

Gerben Broekema
Voorzitter Stichting PEN EM

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen