Regeling Regionale Projecten (ReP)

Electric Aircraft Rights Acquired

Naam project

Haalbaarheid van zero-emissie luchtvaart in Noord-Nederland

Projecttrekker

Stichting PEN EM

Locatie

Noord-Nederland

Omvang projectkosten

€ 156.750, de bijdrage vanuit Regio Groningen-Assen is €37.000

Betrokken partijen

Provincies Groningen, Drenthe, gemeente Groningen, gemeente Tynaarlo, NOM, RuG, Groningen Airport Eelde, New Energy Coalition, Pen EM en HiveMobility

Status/planning

afgerond

Zero-emissie vliegen Noord-Nederland

Wat houdt het project in?

De stichting PEN EM heeft het initiatief genomen tot het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie naar zowel de technische als economische haalbaarheid als het belang van (waterstof-)elektrisch vliegen voor de regio Noord-Nederland. HEt onderzoek wordt verricht door PEN EM samen met de luchthaven Groningen Airport Eelde en New Energy Coalition (NEC), adviesbureau M3 Consultancy en het Duitse Vaeridion

Nieuwe aandrijftechnologie op het gebied van elektrisch vliegen met energie uit batterijen of waterstof wordt alom gezien als de ‘game changer’ die juist voor regio’s een grote stap voorwaarts qua bereikbaarheid door de lucht kan brengen. De voordelen zijn:
– geen directe emissies (CO2 en NOx maar ook geen stikstof en fijnstof)
– door lage directe operationele kosten per stoel, worden ‘dunnere’ routes economisch haalbaar
– minder geluidsoverlast dus meer vluchten mogelijk binnen totale toegestane geluidscontouren

Voor regio Noord-Nederland zal deze nieuwe technologie leiden tot een sterke verbetering van bereikbaarheid (meer bestemmingen), forse reistijdwinst, werkgelegenheid op/rond de luchthaven, meer kansen voor tech-bedrijven als toeleverancier en milieuwinst niet in de laatste plaats door substitutie van (fossiel) autorijden naar elektrisch vliegen.

Waarom dit project?

Het doel van het project is het inzicht verwerven in de potentie en de kansen met betrekking tot lage emissie/emissievrij vliegen in het algemeen en specifiek voor Noord-Nederland. Met deze inzichten kunnen de vele verschillende belanghebbenden zich beter voorbereiden op de komst van deze nieuwe technologie. Dat wil zeggen: tijdig klaar zijn en waar mogelijk de introductie voor Noord-Nederland versnellen maar ook de kansen voor het Noordelijk bedrijfsleven in kaart brengen. Het inzichtelijk maken van de maatschappelijke wenselijkheid zal beslismakers in staat stellen om beter te kunnen beoordelen hoeveel inzet er op deze kansrijke ontwikkeling wenselijk is.

Waarom financiert Regio Groningen-Assen?

Het project kan het vestigingsklimaat in de regio versterken. Dit soort ontwikkelingen bieden bij uitstek kansen voor een regionale luchthaven als Eelde omdat het luchtruim bij Schiphol hier geen ruimte meer voor biedt. Het biedt dus kansen voor onze regio om een stedelijk bereikbaar netwerk via de lucht te ontwikkelen.

Vanuit het project

“De voordelen van zero-emissie vliegen met elektrische vliegtuigen gaan veel verder dan alleen minder CO2. Het gaat bijdragen aan alle drie ambities van RGA: “Kwaliteit van Stad en Land”; ‘Interne samenwerking en bereikbaarheid’, en ‘Verdere ontwikkeling van Economisch Kerngebied’”

Gerben Broekema
Voorzitter Stichting PEN EM

Logo Regiomonitor@2x

De raden en Staten waren goed vertegenwoordigd tijdens het Regiocongres van de RGA. Het Regiocongres stond in het teken van de evaluatie en actualisatie. @BramSchmaal Hoe meer input er wordt opgehaald hoe beter voor onze bijzondere Regio.
https://regiogroningenassen.nl/regiocongres-2024/

Het duurzame en elektrisch bedienbare Fietspontje Zuidlaardermeer is officieel geopend.
Bezoekers van het Zuidlaardermeergebied kunnen nu weer het populaire fietsrondje maken. Dit is mede mogelijk dankzij de Regeling Regionale Projecten Regeling (ReP) van de RGA.

De RGA was op bezoek bij Loket 9 voor 1 in Veldhoven en Brainport Industry Campus in Eindhoven. Een gemeentelijk samenwerkingsverband op gebied van bedrijventerreinen. Een een internationale campus voor hightech in het hart van de brainport in Eindhoven.

De komende periode worden delen van de zuidelijke ring afgesloten. Nieuwe knooppunten worden met elkaar verbonden. Wij mochten een kijkje nemen op de bouwplaats en waren onder de indruk van de operatie. We kijken uit naar september als we er overheen mogen rijden.

Om goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt, is het belangrijk dat mensen zich blijven ontwikkelen. Om te meten wat de stand van zaken is in Noord-Nederland er een LLO monitor ontwikkeld.
https://regiogroningenassen.nl/startpunt-onderzoek-onder-noordelijke-beroeps-bevolking/

Kees Klomp stelt tijdens deze workshop de vraag “In een economische ecologie doen we niet langer alsof we boven de natuur staan, maar stellen we de natuurlijke huisregels centraal”. Praat u mee?

Wat vindt u van deelauto's?
Maakt u gebruik van deelauto's?
Hendri Nijborg doet onderzoek naar deelauto’s in het landelijk gebied voor de provincie Drenthe.

De enquête kunt u hier invullen, dat kost <10 minuten.: https://rug.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_6X4CQnobedBvn4W

Vandaag kennismaking met ⁦@havlieg⁩ als nieuwe directeur van RGA. Samen met wethouders Annemiek Hoessen en ⁦@ErikDrenth⁩ op de fiets een rondgang door #Hoogezand; Gorecht-West, Martenshoek, historisch lint, Noorderpark. Grote #opgaven in #woonmilieus; fysiek/ sociaal.

Kijktip: nieuwsgierig naar de oude loop van de Hunze? Groeten uit Groeningen gaat morgen langs bij Hunzedal, Tusschenwater en de stad Groningen.

Regio Groningen-Assen heeft een nieuwe directeur! Met ingang van 1 juni 2023 gaat Harmke Vlieg (@havlieg) van start bij het Regiobureau van de RGA. Zij volgt hiermee Betty de Boer op die in april afscheid nam van de RGA.

Namens de @GemWkwartier de Regionale Woondeal ondertekend met de bestuurders van @RegioGA, gedeputeerden @TjeerdVD en Hans Kuipers. Dit onder toeziend oog van @hugodejonge wiens handtekening uiteraard niet mocht ontbreken✒️ 🏘!

Als voorzitter ⁦@RegioGA⁩ tekende ik vandaag voor meer dan 21000 te bouwen huizen vóór 2030 met ⁦@hugodejonge⁩ Dat is mogelijk omdat we met 7 gemeentes en 2 provincies samenwerken.Dit is het moment voor het Groningse deel.Dank wethouders en medewerkers en ministerie.

Ondertekening van de woondeal Regio Groningen Assen door minister Hugo de Jonge @MirjamWulfse @TjeerdVD @HansHaze1 @JosDarwinkel @StaalC @ErikDrenth @henkjanschmaal

4

Minister Hugo de Jonge tekent vandaag de woondeals van oa onze Regio Groningen Assen waarin we afspraken maken over de woningbouwopgave @MirjamWulfse @avine_fokkens @TjeerdVD Rik van Niejenhuis

3

#WorldWetlandsDay!🎉
Vandaag komt de werkgroep Groeningen bijeen om het belang van de laagveengordel voor het #klimaat de #biodiversiteit en de #leefkwaliteit onder de aandacht te brengen & te onderzoeken wat we nog meer kunnen doen! #WetlandsDay2023

Vanmiddag hebben wethouder Erik Drenth, Sandra Knoop van Regio Groningen-Assen, Martin Courtz van provincie Drenthe en Marlies Rijkeboer van Century Autogroep de eerste volledig elektrische deelauto in Midden-Groningen onthuld. https://bit.ly/3uYUByd

.

We waren gevraagd om op het Koninklijk Nederlands Waternetwerk iets te vertellen over ons project http://www.Groeningen.nu over oa klimaatadaptatie. @bgdeboer was in Rotterdam

Onze nieuwsbrief van november is uit, met o.a: Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen en een terugblik op Let’s Regio over ruimtelijke kwaliteit.
Lees ‘m hier👇


#regionalesamenwerking #RGA

Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen

#versnellingsafspraken #infrastructuur #bereikbaarheid #woningbouw #regionalesamenwerking #RGA

Meer laden

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen