Regeling Regionale Projecten (ReP)

Delen

Naam project

Haalbaarheid van zero-emissie luchtvaart in Noord-Nederland

Projecttrekker

Stichting PEN EM

Locatie

Noord-Nederland

Omvang projectkosten

€ 156.750, de bijdrage vanuit Regio Groningen-Assen is €37.000

Betrokken partijen

Provincies Groningen, Drenthe, gemeente Groningen, gemeente Tynaarlo, NOM, RuG, Groningen Airport Eelde, New Energy Coalition, Pen EM en HiveMobility

Status/planning

afgerond

Zero-emissie vliegen Noord-Nederland

Wat houdt het project in?

De stichting PEN EM heeft het initiatief genomen tot het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie naar zowel de technische als economische haalbaarheid als het belang van (waterstof-)elektrisch vliegen voor de regio Noord-Nederland. HEt onderzoek wordt verricht door PEN EM samen met de luchthaven Groningen Airport Eelde en New Energy Coalition (NEC), adviesbureau M3 Consultancy en het Duitse Vaeridion

Nieuwe aandrijftechnologie op het gebied van elektrisch vliegen met energie uit batterijen of waterstof wordt alom gezien als de ‘game changer’ die juist voor regio’s een grote stap voorwaarts qua bereikbaarheid door de lucht kan brengen. De voordelen zijn:
– geen directe emissies (CO2 en NOx maar ook geen stikstof en fijnstof)
– door lage directe operationele kosten per stoel, worden ‘dunnere’ routes economisch haalbaar
– minder geluidsoverlast dus meer vluchten mogelijk binnen totale toegestane geluidscontouren

Voor regio Noord-Nederland zal deze nieuwe technologie leiden tot een sterke verbetering van bereikbaarheid (meer bestemmingen), forse reistijdwinst, werkgelegenheid op/rond de luchthaven, meer kansen voor tech-bedrijven als toeleverancier en milieuwinst niet in de laatste plaats door substitutie van (fossiel) autorijden naar elektrisch vliegen.

Waarom dit project?

Het doel van het project is het inzicht verwerven in de potentie en de kansen met betrekking tot lage emissie/emissievrij vliegen in het algemeen en specifiek voor Noord-Nederland. Met deze inzichten kunnen de vele verschillende belanghebbenden zich beter voorbereiden op de komst van deze nieuwe technologie. Dat wil zeggen: tijdig klaar zijn en waar mogelijk de introductie voor Noord-Nederland versnellen maar ook de kansen voor het Noordelijk bedrijfsleven in kaart brengen. Het inzichtelijk maken van de maatschappelijke wenselijkheid zal beslismakers in staat stellen om beter te kunnen beoordelen hoeveel inzet er op deze kansrijke ontwikkeling wenselijk is.

Waarom financiert Regio Groningen-Assen?

Het project kan het vestigingsklimaat in de regio versterken. Dit soort ontwikkelingen bieden bij uitstek kansen voor een regionale luchthaven als Eelde omdat het luchtruim bij Schiphol hier geen ruimte meer voor biedt. Het biedt dus kansen voor onze regio om een stedelijk bereikbaar netwerk via de lucht te ontwikkelen.

Vanuit het project

“De voordelen van zero-emissie vliegen met elektrische vliegtuigen gaan veel verder dan alleen minder CO2. Het gaat bijdragen aan alle drie ambities van RGA: “Kwaliteit van Stad en Land”; ‘Interne samenwerking en bereikbaarheid’, en ‘Verdere ontwikkeling van Economisch Kerngebied’”

Gerben Broekema
Voorzitter Stichting PEN EM

We waren gevraagd om op het Koninklijk Nederlands Waternetwerk iets te vertellen over ons project http://www.Groeningen.nu over oa klimaatadaptatie. @bgdeboer was in Rotterdam

Onze nieuwsbrief van november is uit, met o.a: Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen en een terugblik op Let’s Regio over ruimtelijke kwaliteit.
Lees ‘m hier👇
https://ap.lc/sCebN

#regionalesamenwerking #RGA

Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen

#versnellingsafspraken #infrastructuur #bereikbaarheid #woningbouw #regionalesamenwerking #RGA

https://regiogroningenassen.nl/kwart-miljard-rijksbijdrage-voor-bereikbaarheid-nieuwe-woonwijken-in-de-regio-groningen-assen-2/

Werk jij graag mee aan slimme, duurzame mobiliteitsoplossingen? Meld je dan gratis aan het voor ons HIVE LIVE-event op 17 november! Tijdens HIVE LIVE staan inspiratie en netwerken centraal, met dit jaar als thema 'Connect the Future'. Bekijk het programma: https://bit.ly/3ytgM1A

RGA-directeur Betty de Boer kreeg tijdens Let's Regio!: "Ik ben verrast door de vele ideeën en inzichten die vanmiddag zijn gedeeld. Het heeft ons haakjes gegeven voor de invulling van ons thema #ruimtelijkekwaliteit." #regionalesamenwerking

Tim Willems-Kruize van Libau vertelt tijdens Let's Regio! over de kwaliteitsinstrumenten voor #ruimtelijkekwaliteit. "Bij de grote woningbouwopgave in de regio is extra denk- en ontwerpkracht nodig anders missen we kansen," is zijn stelling. #regionalesamenwerking

Tijdens Let's Regio! legt Joran Lammers van @StrootmanSL het publiek een dilemma voor: "Wat vindt ú belangrijk? Onbeperkt douchen, voorkomen dat de natte natuur verdroogt of uw internetsnelheid?" #ruimtelijkekwaliteit #natuur #landschap #water

Zef Hemel vertelt tijdens Let's Regio! boeiend over de ‘Geschiedenis van de Toekomst’. Vanaf het Kritische scenario voor Groningen en Drenthe uit 1987 kijkt hij met de bril van toen naar de #ruimtelijkekwaliteit van de regio in 2050.

Let's Regio! is een gezamenlijke activiteit van Libau en de RGA. Libau-directeur Dorien Fröling: "Wat moeten we nú doen of wellicht laten om het unieke landschap van onze regio te behouden? Die discussie moet je gezamenlijk voeren." #ruimtelijkekwaliteit

En we zijn begonnen! Geweldige opkomst bij Let's Regio! tijdens Let's Gro - een bijeenkomst over de ruimtelijke kwaliteit in de regio Groningen-Assen. M.m.v. Zef Hemel, Joran Lammers en Tim Willems-Kruize. @bgdeboer @zefhemel @StrootmanSL @PakhuisLibau @jelteposthumus @letsgro050

Vrijdagmiddag gaat het tijdens @letsgro050 in @forum_groningen over de ruimtelijke kwaliteit in de regio Groningen-Assen. Let's Regio dus! M.m.v. @ZefHemel @PakhuisLibau en @StrootmanSL
Meld je snel aan, het kan vandaag nog👇🏻
https://regiogroningenassen.nl/lets-regio-geschiedenis-van-de-toekomst/

Geïnteresseerd in kansen voor de regio Groningen-Assen @RegioGA. Ideeën? Komende vrijdag gaan Joran Lammers (Strootman Landschapsarchitecten) @ZefHemel en Tim Willems-Kruize @PakhuisLibau hierover in gesprek in Forum Groningen. Aanmelden via link #LetsGro https://regiogroningenassen.nl/lets-regio-geschiedenis-van-de-toekomst/

Fietst u wel eens over de doorfietsroute van Bedum, Ten Boer of Zuidhorn naar Groningen en andersom? Vul de #enquête in en laat ons weten hoe u de route beleeft en ervaart.
➡️Ten Boer: http://bit.ly/doorfietsroutetenboer
➡️Bedum: http://bit.ly/doorfietsroutebedum
➡️Zuidhorn: http://bit.ly/doorfietsroutezuidhorn

Vrijdagmiddag ga ik voor @RegioGA op @letsgro050 'Let's Regio' in goede banen leiden, met @ZefHemel, Joran Lammers (@StrootmanSL) en Tim Willems Kruize (@PakhuisLibau). Toegang is gratis, aanmelden mag: https://forum.nl/nl/agenda/lets-regio-de-geschiedenis-van-de-toekomst

Met wethouders en gedeputeerden op bezoek in Assen om de centrumontwikkelingen te bekijken en kennis te nemen van de herstructureringsplannen @HansHaze1 @HansKuipers77 @ErikDrenth @RikvNiejenhuis @JosDarwinkel @mariettedev @StaalC @bgdeboer

3

Goede vergadering in het gemeentehuis van @assen van de stuurgroep Regio Groningen Assen @RegioGA . Na een wandeling met uitleg over de mooie binnenstedelijke ontwikkeling van het centrum lunchen bij #vanderveen. De hoofdstad van @ProvDrenthe heeft mooie plannen!

Gisteren waren de Drentse wethouders economische zaken te gast bij @LifelinesNL in @Noordenveld. Een rondleiding en een goed verhaal gaven mooi inzicht in de enorme data verzameling die lifelines doet rondom gezondheid. Daarnaast vertelde @LuukRonde het verhaal van @RegioGA

De bestaande doorfietsroute Groningen - Haren wordt op termijn doorgetrokken naar Zuidlaren, zodat fietsers sneller en veiliger heen en weer kunnen. Wil je meedenken over deze nieuwe route? Stem tot 1 dec via https://stemvanprovinciegroningen.nl/legislation/processes

P+R Gieten heeft de primeur: sinds vandaag staat hier een elektrische deelauto! Er volgen nog 12 locaties in de regio Groningen-Assen. Een initiatief van de RGA, @ProvDrenthe en @CenturyAutogrp

#deelauto #deelmobiliteit #regionalesamenwerking #RGA

Meer laden

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen