Regeling Regionale Projecten (ReP)

Groenestein 1

Naam project

Groene parels van het Noorden (fase II)

Projecttrekker

Landschapsbeheer Groningen

Locatie

De landgoederenzone op het Groningse deel van de Hondsrug

Omvang projectkosten

€ 292.008. De bijdrage vanuit Regio Groningen-Assen is € 58.402

Betrokken partijen

Diverse groen erfgoedexperts, Efgoedpartners (Platform Borgen), Routebureau Groningen, gemeente Groningen, Staatsbosbeheer, Landschapsbeheer Groningen

Status/planning

In voorbereiding

Groene parels van het Noorden (fase II)

Wat houdt het project in?

Een belangrijke kernkwaliteit van het Gorecht, Groningse deel van de Hondsrug, is de aanwezigheid van landgoederen en buitenplaatsen. Deze bijzondere elementen vertellen veel over de ontwikkeling van het landschap en geven identiteit aan de regio. Fase II van Groene Parels van het Noorden heeft twee sporen: herstel en recreatie. Binnen spoor 1 (herstel) worden drie landgoederen in het Gorecht hersteld. Binnen spoor 2 (recreatie) realiseren we wandel- en fietsroutes van verschillende lengtes die minimaal 10 openbaar toegankelijke of vanaf de openbare weg goed zichtbare landgoederen en/of buitenplaatsen met elkaar verbinden en het verhaal van het landschap in het Gorecht zichtbaar en beleefbaar maken.

Waarom dit project?

In Drenthe is een soortgelijk project uitgevoerd in Eelde-Paterswolde. Dit gebied vormt een landschappelijke eenheid met het Gorecht. Door beide gebieden recreatief en inhoudelijk te verbinden wordt de waarde van dit gebied onder de aandacht gebracht en met trots getoond. Het verschil in aanbod en kwaliteit tussen beide gebieden die gescheiden worden door administratieve grenzen worden door uitvoering van Groene Parels van het Noorden weggenomen. Daarnaast is het beheer van veel landgoederen kostbaar. Per jaar verschillen de beheerbudgetten van de eigenaar (particulier, stichting of overheidsinstantie). Door onvoldoende budget lopen de kosten voor achterstallig onderhoud steeds verder op. Met dit project wordt een impuls gegeven om herstelwerkzaamheden uit te voeren én het vervolgbeheer te waarborgen waardoor achterstallig onderhoud minder snel zal optreden.

Waarom financiert Regio Groningen-Assen?

Het project sluit aan op het eerder toegekende project “Landgoederen Eelde-Paterswolde” dat het Drentse deel van de Hondsrug betrof. Met dit project wordt de historische identiteit van de gehele Hondsrug versterkt, een belangrijk deel van de ontstaansgeschiedenis van de regio. Het strekt zich uit vanuit de Onlanden tot aan de Drentse Aa en past goed bij Groeningen. Het project versterkt de ruimtelijke kwaliteit en vergroot de biodiversiteit.

Vanuit het project

‘ Groene parels van het Noorden II laat zien dat een landschappelijke identiteit niet stopt bij administratieve grenzen. Landgoederen en buitenplaatsen op het Groningse deel van de Hondsrug worden beter herkenbaar en beleefbaar gemaakt, waarbij hulp van omwonenden en vrijwilligers onmisbaar is.’

Anne Chardon, Projectleider Landschapsbeheer Groningen

Logo Regiomonitor@2x

De raden en Staten waren goed vertegenwoordigd tijdens het Regiocongres van de RGA. Het Regiocongres stond in het teken van de evaluatie en actualisatie. @BramSchmaal Hoe meer input er wordt opgehaald hoe beter voor onze bijzondere Regio.
https://regiogroningenassen.nl/regiocongres-2024/

Het duurzame en elektrisch bedienbare Fietspontje Zuidlaardermeer is officieel geopend.
Bezoekers van het Zuidlaardermeergebied kunnen nu weer het populaire fietsrondje maken. Dit is mede mogelijk dankzij de Regeling Regionale Projecten Regeling (ReP) van de RGA.

De RGA was op bezoek bij Loket 9 voor 1 in Veldhoven en Brainport Industry Campus in Eindhoven. Een gemeentelijk samenwerkingsverband op gebied van bedrijventerreinen. Een een internationale campus voor hightech in het hart van de brainport in Eindhoven.

De komende periode worden delen van de zuidelijke ring afgesloten. Nieuwe knooppunten worden met elkaar verbonden. Wij mochten een kijkje nemen op de bouwplaats en waren onder de indruk van de operatie. We kijken uit naar september als we er overheen mogen rijden.

Om goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt, is het belangrijk dat mensen zich blijven ontwikkelen. Om te meten wat de stand van zaken is in Noord-Nederland er een LLO monitor ontwikkeld.
https://regiogroningenassen.nl/startpunt-onderzoek-onder-noordelijke-beroeps-bevolking/

Kees Klomp stelt tijdens deze workshop de vraag “In een economische ecologie doen we niet langer alsof we boven de natuur staan, maar stellen we de natuurlijke huisregels centraal”. Praat u mee?

Wat vindt u van deelauto's?
Maakt u gebruik van deelauto's?
Hendri Nijborg doet onderzoek naar deelauto’s in het landelijk gebied voor de provincie Drenthe.

De enquête kunt u hier invullen, dat kost <10 minuten.: https://rug.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_6X4CQnobedBvn4W

Vandaag kennismaking met ⁦@havlieg⁩ als nieuwe directeur van RGA. Samen met wethouders Annemiek Hoessen en ⁦@ErikDrenth⁩ op de fiets een rondgang door #Hoogezand; Gorecht-West, Martenshoek, historisch lint, Noorderpark. Grote #opgaven in #woonmilieus; fysiek/ sociaal.

Kijktip: nieuwsgierig naar de oude loop van de Hunze? Groeten uit Groeningen gaat morgen langs bij Hunzedal, Tusschenwater en de stad Groningen.

Regio Groningen-Assen heeft een nieuwe directeur! Met ingang van 1 juni 2023 gaat Harmke Vlieg (@havlieg) van start bij het Regiobureau van de RGA. Zij volgt hiermee Betty de Boer op die in april afscheid nam van de RGA.

Namens de @GemWkwartier de Regionale Woondeal ondertekend met de bestuurders van @RegioGA, gedeputeerden @TjeerdVD en Hans Kuipers. Dit onder toeziend oog van @hugodejonge wiens handtekening uiteraard niet mocht ontbreken✒️ 🏘!

Als voorzitter ⁦@RegioGA⁩ tekende ik vandaag voor meer dan 21000 te bouwen huizen vóór 2030 met ⁦@hugodejonge⁩ Dat is mogelijk omdat we met 7 gemeentes en 2 provincies samenwerken.Dit is het moment voor het Groningse deel.Dank wethouders en medewerkers en ministerie.

Ondertekening van de woondeal Regio Groningen Assen door minister Hugo de Jonge @MirjamWulfse @TjeerdVD @HansHaze1 @JosDarwinkel @StaalC @ErikDrenth @henkjanschmaal

4

Minister Hugo de Jonge tekent vandaag de woondeals van oa onze Regio Groningen Assen waarin we afspraken maken over de woningbouwopgave @MirjamWulfse @avine_fokkens @TjeerdVD Rik van Niejenhuis

3

#WorldWetlandsDay!🎉
Vandaag komt de werkgroep Groeningen bijeen om het belang van de laagveengordel voor het #klimaat de #biodiversiteit en de #leefkwaliteit onder de aandacht te brengen & te onderzoeken wat we nog meer kunnen doen! #WetlandsDay2023

Vanmiddag hebben wethouder Erik Drenth, Sandra Knoop van Regio Groningen-Assen, Martin Courtz van provincie Drenthe en Marlies Rijkeboer van Century Autogroep de eerste volledig elektrische deelauto in Midden-Groningen onthuld. https://bit.ly/3uYUByd

.

We waren gevraagd om op het Koninklijk Nederlands Waternetwerk iets te vertellen over ons project http://www.Groeningen.nu over oa klimaatadaptatie. @bgdeboer was in Rotterdam

Onze nieuwsbrief van november is uit, met o.a: Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen en een terugblik op Let’s Regio over ruimtelijke kwaliteit.
Lees ‘m hier👇


#regionalesamenwerking #RGA

Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen

#versnellingsafspraken #infrastructuur #bereikbaarheid #woningbouw #regionalesamenwerking #RGA

Meer laden

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen