Regeling Regionale Projecten (ReP)

Delen

Naam project

Groene parels van het Noorden (fase II)

Projecttrekker

Landschapsbeheer Groningen

Locatie

De landgoederenzone op het Groningse deel van de Hondsrug

Omvang projectkosten

€ 292.008. De bijdrage vanuit Regio Groningen-Assen is € 58.402

Betrokken partijen

Diverse groen erfgoedexperts, Efgoedpartners (Platform Borgen), Routebureau Groningen, gemeente Groningen, Staatsbosbeheer, Landschapsbeheer Groningen

Status/planning

In voorbereiding

Groene parels van het Noorden (fase II)

Wat houdt het project in?

Een belangrijke kernkwaliteit van het Gorecht, Groningse deel van de Hondsrug, is de aanwezigheid van landgoederen en buitenplaatsen. Deze bijzondere elementen vertellen veel over de ontwikkeling van het landschap en geven identiteit aan de regio. Fase II van Groene Parels van het Noorden heeft twee sporen: herstel en recreatie. Binnen spoor 1 (herstel) worden drie landgoederen in het Gorecht hersteld. Binnen spoor 2 (recreatie) realiseren we wandel- en fietsroutes van verschillende lengtes die minimaal 10 openbaar toegankelijke of vanaf de openbare weg goed zichtbare landgoederen en/of buitenplaatsen met elkaar verbinden en het verhaal van het landschap in het Gorecht zichtbaar en beleefbaar maken.

Waarom dit project?

In Drenthe is een soortgelijk project uitgevoerd in Eelde-Paterswolde. Dit gebied vormt een landschappelijke eenheid met het Gorecht. Door beide gebieden recreatief en inhoudelijk te verbinden wordt de waarde van dit gebied onder de aandacht gebracht en met trots getoond. Het verschil in aanbod en kwaliteit tussen beide gebieden die gescheiden worden door administratieve grenzen worden door uitvoering van Groene Parels van het Noorden weggenomen. Daarnaast is het beheer van veel landgoederen kostbaar. Per jaar verschillen de beheerbudgetten van de eigenaar (particulier, stichting of overheidsinstantie). Door onvoldoende budget lopen de kosten voor achterstallig onderhoud steeds verder op. Met dit project wordt een impuls gegeven om herstelwerkzaamheden uit te voeren én het vervolgbeheer te waarborgen waardoor achterstallig onderhoud minder snel zal optreden.

Waarom financiert Regio Groningen-Assen?

Het project sluit aan op het eerder toegekende project “Landgoederen Eelde-Paterswolde” dat het Drentse deel van de Hondsrug betrof. Met dit project wordt de historische identiteit van de gehele Hondsrug versterkt, een belangrijk deel van de ontstaansgeschiedenis van de regio. Het strekt zich uit vanuit de Onlanden tot aan de Drentse Aa en past goed bij Groeningen. Het project versterkt de ruimtelijke kwaliteit en vergroot de biodiversiteit.

Vanuit het project

‘ Groene parels van het Noorden II laat zien dat een landschappelijke identiteit niet stopt bij administratieve grenzen. Landgoederen en buitenplaatsen op het Groningse deel van de Hondsrug worden beter herkenbaar en beleefbaar gemaakt, waarbij hulp van omwonenden en vrijwilligers onmisbaar is.’

Anne Chardon, Projectleider Landschapsbeheer Groningen

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen