Regeling Regionale Projecten (ReP)

Delen

Naam project

Groene parels van het Noorden (fase II)

Projecttrekker

Landschapsbeheer Groningen

Locatie

De landgoederenzone op het Groningse deel van de Hondsrug

Omvang projectkosten

€ 292.008. De bijdrage vanuit Regio Groningen-Assen is € 58.402

Betrokken partijen

Diverse groen erfgoedexperts, Efgoedpartners (Platform Borgen), Routebureau Groningen, gemeente Groningen, Staatsbosbeheer, Landschapsbeheer Groningen

Status/planning

In voorbereiding

Groene parels van het Noorden (fase II)

Wat houdt het project in?

Een belangrijke kernkwaliteit van het Gorecht, Groningse deel van de Hondsrug, is de aanwezigheid van landgoederen en buitenplaatsen. Deze bijzondere elementen vertellen veel over de ontwikkeling van het landschap en geven identiteit aan de regio. Fase II van Groene Parels van het Noorden heeft twee sporen: herstel en recreatie. Binnen spoor 1 (herstel) worden drie landgoederen in het Gorecht hersteld. Binnen spoor 2 (recreatie) realiseren we wandel- en fietsroutes van verschillende lengtes die minimaal 10 openbaar toegankelijke of vanaf de openbare weg goed zichtbare landgoederen en/of buitenplaatsen met elkaar verbinden en het verhaal van het landschap in het Gorecht zichtbaar en beleefbaar maken.

Waarom dit project?

In Drenthe is een soortgelijk project uitgevoerd in Eelde-Paterswolde. Dit gebied vormt een landschappelijke eenheid met het Gorecht. Door beide gebieden recreatief en inhoudelijk te verbinden wordt de waarde van dit gebied onder de aandacht gebracht en met trots getoond. Het verschil in aanbod en kwaliteit tussen beide gebieden die gescheiden worden door administratieve grenzen worden door uitvoering van Groene Parels van het Noorden weggenomen. Daarnaast is het beheer van veel landgoederen kostbaar. Per jaar verschillen de beheerbudgetten van de eigenaar (particulier, stichting of overheidsinstantie). Door onvoldoende budget lopen de kosten voor achterstallig onderhoud steeds verder op. Met dit project wordt een impuls gegeven om herstelwerkzaamheden uit te voeren én het vervolgbeheer te waarborgen waardoor achterstallig onderhoud minder snel zal optreden.

Waarom financiert Regio Groningen-Assen?

Het project sluit aan op het eerder toegekende project “Landgoederen Eelde-Paterswolde” dat het Drentse deel van de Hondsrug betrof. Met dit project wordt de historische identiteit van de gehele Hondsrug versterkt, een belangrijk deel van de ontstaansgeschiedenis van de regio. Het strekt zich uit vanuit de Onlanden tot aan de Drentse Aa en past goed bij Groeningen. Het project versterkt de ruimtelijke kwaliteit en vergroot de biodiversiteit.

Vanuit het project

‘ Groene parels van het Noorden II laat zien dat een landschappelijke identiteit niet stopt bij administratieve grenzen. Landgoederen en buitenplaatsen op het Groningse deel van de Hondsrug worden beter herkenbaar en beleefbaar gemaakt, waarbij hulp van omwonenden en vrijwilligers onmisbaar is.’

Anne Chardon, Projectleider Landschapsbeheer Groningen

We waren gevraagd om op het Koninklijk Nederlands Waternetwerk iets te vertellen over ons project http://www.Groeningen.nu over oa klimaatadaptatie. @bgdeboer was in Rotterdam

Onze nieuwsbrief van november is uit, met o.a: Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen en een terugblik op Let’s Regio over ruimtelijke kwaliteit.
Lees ‘m hier👇
https://ap.lc/sCebN

#regionalesamenwerking #RGA

Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen

#versnellingsafspraken #infrastructuur #bereikbaarheid #woningbouw #regionalesamenwerking #RGA

https://regiogroningenassen.nl/kwart-miljard-rijksbijdrage-voor-bereikbaarheid-nieuwe-woonwijken-in-de-regio-groningen-assen-2/

Werk jij graag mee aan slimme, duurzame mobiliteitsoplossingen? Meld je dan gratis aan het voor ons HIVE LIVE-event op 17 november! Tijdens HIVE LIVE staan inspiratie en netwerken centraal, met dit jaar als thema 'Connect the Future'. Bekijk het programma: https://bit.ly/3ytgM1A

RGA-directeur Betty de Boer kreeg tijdens Let's Regio!: "Ik ben verrast door de vele ideeën en inzichten die vanmiddag zijn gedeeld. Het heeft ons haakjes gegeven voor de invulling van ons thema #ruimtelijkekwaliteit." #regionalesamenwerking

Tim Willems-Kruize van Libau vertelt tijdens Let's Regio! over de kwaliteitsinstrumenten voor #ruimtelijkekwaliteit. "Bij de grote woningbouwopgave in de regio is extra denk- en ontwerpkracht nodig anders missen we kansen," is zijn stelling. #regionalesamenwerking

Tijdens Let's Regio! legt Joran Lammers van @StrootmanSL het publiek een dilemma voor: "Wat vindt ú belangrijk? Onbeperkt douchen, voorkomen dat de natte natuur verdroogt of uw internetsnelheid?" #ruimtelijkekwaliteit #natuur #landschap #water

Zef Hemel vertelt tijdens Let's Regio! boeiend over de ‘Geschiedenis van de Toekomst’. Vanaf het Kritische scenario voor Groningen en Drenthe uit 1987 kijkt hij met de bril van toen naar de #ruimtelijkekwaliteit van de regio in 2050.

Let's Regio! is een gezamenlijke activiteit van Libau en de RGA. Libau-directeur Dorien Fröling: "Wat moeten we nú doen of wellicht laten om het unieke landschap van onze regio te behouden? Die discussie moet je gezamenlijk voeren." #ruimtelijkekwaliteit

En we zijn begonnen! Geweldige opkomst bij Let's Regio! tijdens Let's Gro - een bijeenkomst over de ruimtelijke kwaliteit in de regio Groningen-Assen. M.m.v. Zef Hemel, Joran Lammers en Tim Willems-Kruize. @bgdeboer @zefhemel @StrootmanSL @PakhuisLibau @jelteposthumus @letsgro050

Vrijdagmiddag gaat het tijdens @letsgro050 in @forum_groningen over de ruimtelijke kwaliteit in de regio Groningen-Assen. Let's Regio dus! M.m.v. @ZefHemel @PakhuisLibau en @StrootmanSL
Meld je snel aan, het kan vandaag nog👇🏻
https://regiogroningenassen.nl/lets-regio-geschiedenis-van-de-toekomst/

Geïnteresseerd in kansen voor de regio Groningen-Assen @RegioGA. Ideeën? Komende vrijdag gaan Joran Lammers (Strootman Landschapsarchitecten) @ZefHemel en Tim Willems-Kruize @PakhuisLibau hierover in gesprek in Forum Groningen. Aanmelden via link #LetsGro https://regiogroningenassen.nl/lets-regio-geschiedenis-van-de-toekomst/

Fietst u wel eens over de doorfietsroute van Bedum, Ten Boer of Zuidhorn naar Groningen en andersom? Vul de #enquête in en laat ons weten hoe u de route beleeft en ervaart.
➡️Ten Boer: http://bit.ly/doorfietsroutetenboer
➡️Bedum: http://bit.ly/doorfietsroutebedum
➡️Zuidhorn: http://bit.ly/doorfietsroutezuidhorn

Vrijdagmiddag ga ik voor @RegioGA op @letsgro050 'Let's Regio' in goede banen leiden, met @ZefHemel, Joran Lammers (@StrootmanSL) en Tim Willems Kruize (@PakhuisLibau). Toegang is gratis, aanmelden mag: https://forum.nl/nl/agenda/lets-regio-de-geschiedenis-van-de-toekomst

Met wethouders en gedeputeerden op bezoek in Assen om de centrumontwikkelingen te bekijken en kennis te nemen van de herstructureringsplannen @HansHaze1 @HansKuipers77 @ErikDrenth @RikvNiejenhuis @JosDarwinkel @mariettedev @StaalC @bgdeboer

3

Goede vergadering in het gemeentehuis van @assen van de stuurgroep Regio Groningen Assen @RegioGA . Na een wandeling met uitleg over de mooie binnenstedelijke ontwikkeling van het centrum lunchen bij #vanderveen. De hoofdstad van @ProvDrenthe heeft mooie plannen!

Gisteren waren de Drentse wethouders economische zaken te gast bij @LifelinesNL in @Noordenveld. Een rondleiding en een goed verhaal gaven mooi inzicht in de enorme data verzameling die lifelines doet rondom gezondheid. Daarnaast vertelde @LuukRonde het verhaal van @RegioGA

De bestaande doorfietsroute Groningen - Haren wordt op termijn doorgetrokken naar Zuidlaren, zodat fietsers sneller en veiliger heen en weer kunnen. Wil je meedenken over deze nieuwe route? Stem tot 1 dec via https://stemvanprovinciegroningen.nl/legislation/processes

P+R Gieten heeft de primeur: sinds vandaag staat hier een elektrische deelauto! Er volgen nog 12 locaties in de regio Groningen-Assen. Een initiatief van de RGA, @ProvDrenthe en @CenturyAutogrp

#deelauto #deelmobiliteit #regionalesamenwerking #RGA

Meer laden

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen