Regeling Regionale Projecten (ReP)

Delen

Naam project

Klimaatproeftuin Zernike

Projecttrekker

Stichting BuildinG

Locatie

Zernike Campus, Groningen

Omvang projectkosten

€ 683.000, de bijdrage vanuit de Regio Groningen-Assen is € 273.000

Betrokken partijen

Hanzehogeschool, RUG, Alfa-college, Noorderpoort, Heikant, Terra MBO, Avebe, Schagen Infra Groningen/Hasselt, Koninklijke Oosterhof Holman Grijpskerk, De Wegenscanners Groningen, Ohpen Ingenieurs Leek, De Hamer Beton Nijmegen, Kijlstra Bestrating Veendam, Rotim Den Bosch, v.d. Bosch beton Vriezenveen, Waterwall/Amfibies Zwolle, Wavin Hardenberg, Netafim NL Maasdijk, Koninklijke Volker Wessels Leek, Avitec Nieuw-Buinen, Ten Cate Geosynthetics Almelo, Lapinus Rockflow Roermond, Gemeente Groningen, Circore Circulaire Grondkering Tiel, SCHLÜSSELBAUER Geomaterials GmbH Produktionsstätte Edewecht D., Waterschakel Oosterbeek, Bufferblock Rotterdam/Suameer, Sensoty Groningen, Provincie Groningen en PolyCiviel Dutch Innovations Leek.

Status/planning

In uitvoering

Klimaatproeftuin Zernike

Wat houdt het project in?

De klimaatproeftuin moet een werkomgeving worden waarin elke organisatie kan experimenteren, innoveren en netwerken op het gebied van regionale en integrale klimaatadaptatievraagstukken. Specifiek wordt in de Klimaatproeftuin Zernike gezocht naar nieuwe oplossingen voor regionale klimaatvraagstukken, zoals de stijging van het waterpeil, verzilting, vernatting of verdroging van landbouwgronden, stedelijke klimaatvraagstukken als hittestress en wateroverlast, verdroging en vernatting van natuurgebieden en producten als CO2-etend asfalt voor een negatieve emissie. De drie noordelijke provincies gelden hierbij als logisch verbonden werkgebied. De fysieke plek faciliteert ontmoeting van de diverse doelgroepen en het netwerk met de programma’s en de nieuwe ideeën. In de proeftuin kunnen organisaties nieuwe innovatieve oplossingen fysiek uitproberen, onderzoeken, valideren en laten zien. Tevens is deze proeftuin voorbeeld voor bewonersparticipatietrajecten met gemeenten in de regio.

Waarom dit project?

Stichting BuildinG richt zich op bedrijvigheid en kennisontwikkeling in de regio. Bedrijven uit de regio zullen
direct baat hebben bij de klimaatproeftuin en de open innovatie omgeving. Tegelijkertijd zijn bedrijven van elders welkom, mits ze participeren in R&D zodat kennis en kunde in de regio landt. Daarmee is de economische relevantie voor de regio geborgd en ontstaat exportpotentie vanuit de regio. Met de praktische validatie in de proeftuin wordt de ‘time to market’ verkort en kunnen overheden in de RGA versneld en onderbouwd nieuwe ontwikkelingen toepassen in de eigen omgeving.

Waarom financiert Regio Groningen-Assen?

De Klimaatproeftuin Zernike voorziet in een netwerkorganisatie voor samenwerking van overheden, kenniscentra, bedrijven en inwoners en draagt bij aan opgaven en oplossingen voor een klimaatpositieve regio. Door het klimaatbestendig maken van de omgeving verbetert de algehele kwaliteit van dorp en stad. Dit versterkt vervolgens de economische concurrentiekracht en daarmee de welvaart van de regio.

Vanuit het project

“De bijdrage van RGA stelt ons in staat klimaatadaptatie in de gebouwde omgeving te testen, valideren en zichtbaar te maken in onze proeftuin op de Zernike Campus. Dat trekt bedrijven, beleidsmakers, studenten en onderzoekers aan. Hiermee geven we innovatie en kennisontwikkeling op dit thema een grote impuls.”

We waren gevraagd om op het Koninklijk Nederlands Waternetwerk iets te vertellen over ons project http://www.Groeningen.nu over oa klimaatadaptatie. @bgdeboer was in Rotterdam

Onze nieuwsbrief van november is uit, met o.a: Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen en een terugblik op Let’s Regio over ruimtelijke kwaliteit.
Lees ‘m hier👇
https://ap.lc/sCebN

#regionalesamenwerking #RGA

Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen

#versnellingsafspraken #infrastructuur #bereikbaarheid #woningbouw #regionalesamenwerking #RGA

https://regiogroningenassen.nl/kwart-miljard-rijksbijdrage-voor-bereikbaarheid-nieuwe-woonwijken-in-de-regio-groningen-assen-2/

Werk jij graag mee aan slimme, duurzame mobiliteitsoplossingen? Meld je dan gratis aan het voor ons HIVE LIVE-event op 17 november! Tijdens HIVE LIVE staan inspiratie en netwerken centraal, met dit jaar als thema 'Connect the Future'. Bekijk het programma: https://bit.ly/3ytgM1A

RGA-directeur Betty de Boer kreeg tijdens Let's Regio!: "Ik ben verrast door de vele ideeën en inzichten die vanmiddag zijn gedeeld. Het heeft ons haakjes gegeven voor de invulling van ons thema #ruimtelijkekwaliteit." #regionalesamenwerking

Tim Willems-Kruize van Libau vertelt tijdens Let's Regio! over de kwaliteitsinstrumenten voor #ruimtelijkekwaliteit. "Bij de grote woningbouwopgave in de regio is extra denk- en ontwerpkracht nodig anders missen we kansen," is zijn stelling. #regionalesamenwerking

Tijdens Let's Regio! legt Joran Lammers van @StrootmanSL het publiek een dilemma voor: "Wat vindt ú belangrijk? Onbeperkt douchen, voorkomen dat de natte natuur verdroogt of uw internetsnelheid?" #ruimtelijkekwaliteit #natuur #landschap #water

Zef Hemel vertelt tijdens Let's Regio! boeiend over de ‘Geschiedenis van de Toekomst’. Vanaf het Kritische scenario voor Groningen en Drenthe uit 1987 kijkt hij met de bril van toen naar de #ruimtelijkekwaliteit van de regio in 2050.

Let's Regio! is een gezamenlijke activiteit van Libau en de RGA. Libau-directeur Dorien Fröling: "Wat moeten we nú doen of wellicht laten om het unieke landschap van onze regio te behouden? Die discussie moet je gezamenlijk voeren." #ruimtelijkekwaliteit

En we zijn begonnen! Geweldige opkomst bij Let's Regio! tijdens Let's Gro - een bijeenkomst over de ruimtelijke kwaliteit in de regio Groningen-Assen. M.m.v. Zef Hemel, Joran Lammers en Tim Willems-Kruize. @bgdeboer @zefhemel @StrootmanSL @PakhuisLibau @jelteposthumus @letsgro050

Vrijdagmiddag gaat het tijdens @letsgro050 in @forum_groningen over de ruimtelijke kwaliteit in de regio Groningen-Assen. Let's Regio dus! M.m.v. @ZefHemel @PakhuisLibau en @StrootmanSL
Meld je snel aan, het kan vandaag nog👇🏻
https://regiogroningenassen.nl/lets-regio-geschiedenis-van-de-toekomst/

Geïnteresseerd in kansen voor de regio Groningen-Assen @RegioGA. Ideeën? Komende vrijdag gaan Joran Lammers (Strootman Landschapsarchitecten) @ZefHemel en Tim Willems-Kruize @PakhuisLibau hierover in gesprek in Forum Groningen. Aanmelden via link #LetsGro https://regiogroningenassen.nl/lets-regio-geschiedenis-van-de-toekomst/

Fietst u wel eens over de doorfietsroute van Bedum, Ten Boer of Zuidhorn naar Groningen en andersom? Vul de #enquête in en laat ons weten hoe u de route beleeft en ervaart.
➡️Ten Boer: http://bit.ly/doorfietsroutetenboer
➡️Bedum: http://bit.ly/doorfietsroutebedum
➡️Zuidhorn: http://bit.ly/doorfietsroutezuidhorn

Vrijdagmiddag ga ik voor @RegioGA op @letsgro050 'Let's Regio' in goede banen leiden, met @ZefHemel, Joran Lammers (@StrootmanSL) en Tim Willems Kruize (@PakhuisLibau). Toegang is gratis, aanmelden mag: https://forum.nl/nl/agenda/lets-regio-de-geschiedenis-van-de-toekomst

Met wethouders en gedeputeerden op bezoek in Assen om de centrumontwikkelingen te bekijken en kennis te nemen van de herstructureringsplannen @HansHaze1 @HansKuipers77 @ErikDrenth @RikvNiejenhuis @JosDarwinkel @mariettedev @StaalC @bgdeboer

3

Goede vergadering in het gemeentehuis van @assen van de stuurgroep Regio Groningen Assen @RegioGA . Na een wandeling met uitleg over de mooie binnenstedelijke ontwikkeling van het centrum lunchen bij #vanderveen. De hoofdstad van @ProvDrenthe heeft mooie plannen!

Gisteren waren de Drentse wethouders economische zaken te gast bij @LifelinesNL in @Noordenveld. Een rondleiding en een goed verhaal gaven mooi inzicht in de enorme data verzameling die lifelines doet rondom gezondheid. Daarnaast vertelde @LuukRonde het verhaal van @RegioGA

De bestaande doorfietsroute Groningen - Haren wordt op termijn doorgetrokken naar Zuidlaren, zodat fietsers sneller en veiliger heen en weer kunnen. Wil je meedenken over deze nieuwe route? Stem tot 1 dec via https://stemvanprovinciegroningen.nl/legislation/processes

P+R Gieten heeft de primeur: sinds vandaag staat hier een elektrische deelauto! Er volgen nog 12 locaties in de regio Groningen-Assen. Een initiatief van de RGA, @ProvDrenthe en @CenturyAutogrp

#deelauto #deelmobiliteit #regionalesamenwerking #RGA

Meer laden

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen