Regeling Regionale Projecten (ReP)

Klimaatproeftuin Zernike 1

Naam project

Klimaatproeftuin Zernike

Projecttrekker

Stichting BuildinG

Locatie

Zernike Campus, Groningen

Omvang projectkosten

€ 683.000, de bijdrage vanuit de Regio Groningen-Assen is € 273.000

Betrokken partijen

Hanzehogeschool, RUG, Alfa-college, Noorderpoort, Heikant, Terra MBO, Avebe, Schagen Infra Groningen/Hasselt, Koninklijke Oosterhof Holman Grijpskerk, De Wegenscanners Groningen, Ohpen Ingenieurs Leek, De Hamer Beton Nijmegen, Kijlstra Bestrating Veendam, Rotim Den Bosch, v.d. Bosch beton Vriezenveen, Waterwall/Amfibies Zwolle, Wavin Hardenberg, Netafim NL Maasdijk, Koninklijke Volker Wessels Leek, Avitec Nieuw-Buinen, Ten Cate Geosynthetics Almelo, Lapinus Rockflow Roermond, Gemeente Groningen, Circore Circulaire Grondkering Tiel, SCHLÜSSELBAUER Geomaterials GmbH Produktionsstätte Edewecht D., Waterschakel Oosterbeek, Bufferblock Rotterdam/Suameer, Sensoty Groningen, Provincie Groningen en PolyCiviel Dutch Innovations Leek.

Status/planning

In uitvoering

Klimaatproeftuin Zernike

Wat houdt het project in?

De klimaatproeftuin moet een werkomgeving worden waarin elke organisatie kan experimenteren, innoveren en netwerken op het gebied van regionale en integrale klimaatadaptatievraagstukken. Specifiek wordt in de Klimaatproeftuin Zernike gezocht naar nieuwe oplossingen voor regionale klimaatvraagstukken, zoals de stijging van het waterpeil, verzilting, vernatting of verdroging van landbouwgronden, stedelijke klimaatvraagstukken als hittestress en wateroverlast, verdroging en vernatting van natuurgebieden en producten als CO2-etend asfalt voor een negatieve emissie. De drie noordelijke provincies gelden hierbij als logisch verbonden werkgebied. De fysieke plek faciliteert ontmoeting van de diverse doelgroepen en het netwerk met de programma’s en de nieuwe ideeën. In de proeftuin kunnen organisaties nieuwe innovatieve oplossingen fysiek uitproberen, onderzoeken, valideren en laten zien. Tevens is deze proeftuin voorbeeld voor bewonersparticipatietrajecten met gemeenten in de regio.

Waarom dit project?

Stichting BuildinG richt zich op bedrijvigheid en kennisontwikkeling in de regio. Bedrijven uit de regio zullen
direct baat hebben bij de klimaatproeftuin en de open innovatie omgeving. Tegelijkertijd zijn bedrijven van elders welkom, mits ze participeren in R&D zodat kennis en kunde in de regio landt. Daarmee is de economische relevantie voor de regio geborgd en ontstaat exportpotentie vanuit de regio. Met de praktische validatie in de proeftuin wordt de ‘time to market’ verkort en kunnen overheden in de RGA versneld en onderbouwd nieuwe ontwikkelingen toepassen in de eigen omgeving.

Waarom financiert Regio Groningen-Assen?

De Klimaatproeftuin Zernike voorziet in een netwerkorganisatie voor samenwerking van overheden, kenniscentra, bedrijven en inwoners en draagt bij aan opgaven en oplossingen voor een klimaatpositieve regio. Door het klimaatbestendig maken van de omgeving verbetert de algehele kwaliteit van dorp en stad. Dit versterkt vervolgens de economische concurrentiekracht en daarmee de welvaart van de regio.

Vanuit het project

“De bijdrage van RGA stelt ons in staat klimaatadaptatie in de gebouwde omgeving te testen, valideren en zichtbaar te maken in onze proeftuin op de Zernike Campus. Dat trekt bedrijven, beleidsmakers, studenten en onderzoekers aan. Hiermee geven we innovatie en kennisontwikkeling op dit thema een grote impuls.”

Logo Regiomonitor@2x

De raden en Staten waren goed vertegenwoordigd tijdens het Regiocongres van de RGA. Het Regiocongres stond in het teken van de evaluatie en actualisatie. @BramSchmaal Hoe meer input er wordt opgehaald hoe beter voor onze bijzondere Regio.
https://regiogroningenassen.nl/regiocongres-2024/

Het duurzame en elektrisch bedienbare Fietspontje Zuidlaardermeer is officieel geopend.
Bezoekers van het Zuidlaardermeergebied kunnen nu weer het populaire fietsrondje maken. Dit is mede mogelijk dankzij de Regeling Regionale Projecten Regeling (ReP) van de RGA.

De RGA was op bezoek bij Loket 9 voor 1 in Veldhoven en Brainport Industry Campus in Eindhoven. Een gemeentelijk samenwerkingsverband op gebied van bedrijventerreinen. Een een internationale campus voor hightech in het hart van de brainport in Eindhoven.

De komende periode worden delen van de zuidelijke ring afgesloten. Nieuwe knooppunten worden met elkaar verbonden. Wij mochten een kijkje nemen op de bouwplaats en waren onder de indruk van de operatie. We kijken uit naar september als we er overheen mogen rijden.

Om goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt, is het belangrijk dat mensen zich blijven ontwikkelen. Om te meten wat de stand van zaken is in Noord-Nederland er een LLO monitor ontwikkeld.
https://regiogroningenassen.nl/startpunt-onderzoek-onder-noordelijke-beroeps-bevolking/

Kees Klomp stelt tijdens deze workshop de vraag “In een economische ecologie doen we niet langer alsof we boven de natuur staan, maar stellen we de natuurlijke huisregels centraal”. Praat u mee?

Wat vindt u van deelauto's?
Maakt u gebruik van deelauto's?
Hendri Nijborg doet onderzoek naar deelauto’s in het landelijk gebied voor de provincie Drenthe.

De enquête kunt u hier invullen, dat kost <10 minuten.: https://rug.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_6X4CQnobedBvn4W

Vandaag kennismaking met ⁦@havlieg⁩ als nieuwe directeur van RGA. Samen met wethouders Annemiek Hoessen en ⁦@ErikDrenth⁩ op de fiets een rondgang door #Hoogezand; Gorecht-West, Martenshoek, historisch lint, Noorderpark. Grote #opgaven in #woonmilieus; fysiek/ sociaal.

Kijktip: nieuwsgierig naar de oude loop van de Hunze? Groeten uit Groeningen gaat morgen langs bij Hunzedal, Tusschenwater en de stad Groningen.

Regio Groningen-Assen heeft een nieuwe directeur! Met ingang van 1 juni 2023 gaat Harmke Vlieg (@havlieg) van start bij het Regiobureau van de RGA. Zij volgt hiermee Betty de Boer op die in april afscheid nam van de RGA.

Namens de @GemWkwartier de Regionale Woondeal ondertekend met de bestuurders van @RegioGA, gedeputeerden @TjeerdVD en Hans Kuipers. Dit onder toeziend oog van @hugodejonge wiens handtekening uiteraard niet mocht ontbreken✒️ 🏘!

Als voorzitter ⁦@RegioGA⁩ tekende ik vandaag voor meer dan 21000 te bouwen huizen vóór 2030 met ⁦@hugodejonge⁩ Dat is mogelijk omdat we met 7 gemeentes en 2 provincies samenwerken.Dit is het moment voor het Groningse deel.Dank wethouders en medewerkers en ministerie.

Ondertekening van de woondeal Regio Groningen Assen door minister Hugo de Jonge @MirjamWulfse @TjeerdVD @HansHaze1 @JosDarwinkel @StaalC @ErikDrenth @henkjanschmaal

4

Minister Hugo de Jonge tekent vandaag de woondeals van oa onze Regio Groningen Assen waarin we afspraken maken over de woningbouwopgave @MirjamWulfse @avine_fokkens @TjeerdVD Rik van Niejenhuis

3

#WorldWetlandsDay!🎉
Vandaag komt de werkgroep Groeningen bijeen om het belang van de laagveengordel voor het #klimaat de #biodiversiteit en de #leefkwaliteit onder de aandacht te brengen & te onderzoeken wat we nog meer kunnen doen! #WetlandsDay2023

Vanmiddag hebben wethouder Erik Drenth, Sandra Knoop van Regio Groningen-Assen, Martin Courtz van provincie Drenthe en Marlies Rijkeboer van Century Autogroep de eerste volledig elektrische deelauto in Midden-Groningen onthuld. https://bit.ly/3uYUByd

.

We waren gevraagd om op het Koninklijk Nederlands Waternetwerk iets te vertellen over ons project http://www.Groeningen.nu over oa klimaatadaptatie. @bgdeboer was in Rotterdam

Onze nieuwsbrief van november is uit, met o.a: Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen en een terugblik op Let’s Regio over ruimtelijke kwaliteit.
Lees ‘m hier👇


#regionalesamenwerking #RGA

Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen

#versnellingsafspraken #infrastructuur #bereikbaarheid #woningbouw #regionalesamenwerking #RGA

Meer laden

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen