Regeling Regionale Projecten (ReP)

Delen

Naam project

Klimaatproeftuin Zernike

Projecttrekker

Stichting BuildinG

Locatie

Zernike Campus, Groningen

Omvang projectkosten

€ 683.000, de bijdrage vanuit de Regio Groningen-Assen is € 273.000

Betrokken partijen

Hanzehogeschool, RUG, Alfa-college, Noorderpoort, Heikant, Terra MBO, Avebe, Schagen Infra Groningen/Hasselt, Koninklijke Oosterhof Holman Grijpskerk, De Wegenscanners Groningen, Ohpen Ingenieurs Leek, De Hamer Beton Nijmegen, Kijlstra Bestrating Veendam, Rotim Den Bosch, v.d. Bosch beton Vriezenveen, Waterwall/Amfibies Zwolle, Wavin Hardenberg, Netafim NL Maasdijk, Koninklijke Volker Wessels Leek, Avitec Nieuw-Buinen, Ten Cate Geosynthetics Almelo, Lapinus Rockflow Roermond, Gemeente Groningen, Circore Circulaire Grondkering Tiel, SCHLÜSSELBAUER Geomaterials GmbH Produktionsstätte Edewecht D., Waterschakel Oosterbeek, Bufferblock Rotterdam/Suameer, Sensoty Groningen, Provincie Groningen en PolyCiviel Dutch Innovations Leek.

Status/planning

In uitvoering

Klimaatproeftuin Zernike

Wat houdt het project in?

De klimaatproeftuin moet een werkomgeving worden waarin elke organisatie kan experimenteren, innoveren en netwerken op het gebied van regionale en integrale klimaatadaptatievraagstukken. Specifiek wordt in de Klimaatproeftuin Zernike gezocht naar nieuwe oplossingen voor regionale klimaatvraagstukken, zoals de stijging van het waterpeil, verzilting, vernatting of verdroging van landbouwgronden, stedelijke klimaatvraagstukken als hittestress en wateroverlast, verdroging en vernatting van natuurgebieden en producten als CO2-etend asfalt voor een negatieve emissie. De drie noordelijke provincies gelden hierbij als logisch verbonden werkgebied. De fysieke plek faciliteert ontmoeting van de diverse doelgroepen en het netwerk met de programma’s en de nieuwe ideeën. In de proeftuin kunnen organisaties nieuwe innovatieve oplossingen fysiek uitproberen, onderzoeken, valideren en laten zien. Tevens is deze proeftuin voorbeeld voor bewonersparticipatietrajecten met gemeenten in de regio.

Waarom dit project?

Stichting BuildinG richt zich op bedrijvigheid en kennisontwikkeling in de regio. Bedrijven uit de regio zullen
direct baat hebben bij de klimaatproeftuin en de open innovatie omgeving. Tegelijkertijd zijn bedrijven van elders welkom, mits ze participeren in R&D zodat kennis en kunde in de regio landt. Daarmee is de economische relevantie voor de regio geborgd en ontstaat exportpotentie vanuit de regio. Met de praktische validatie in de proeftuin wordt de ‘time to market’ verkort en kunnen overheden in de RGA versneld en onderbouwd nieuwe ontwikkelingen toepassen in de eigen omgeving.

Waarom financiert Regio Groningen-Assen?

De Klimaatproeftuin Zernike voorziet in een netwerkorganisatie voor samenwerking van overheden, kenniscentra, bedrijven en inwoners en draagt bij aan opgaven en oplossingen voor een klimaatpositieve regio. Door het klimaatbestendig maken van de omgeving verbetert de algehele kwaliteit van dorp en stad. Dit versterkt vervolgens de economische concurrentiekracht en daarmee de welvaart van de regio.

Vanuit het project

“De bijdrage van RGA stelt ons in staat klimaatadaptatie in de gebouwde omgeving te testen, valideren en zichtbaar te maken in onze proeftuin op de Zernike Campus. Dat trekt bedrijven, beleidsmakers, studenten en onderzoekers aan. Hiermee geven we innovatie en kennisontwikkeling op dit thema een grote impuls.”

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen