Regeling Regionale Projecten (ReP)

Delen

Naam project

Groeningen

Projecttrekker

Staatsbosbeheer

Locatie

Gebieden van Slochteren, Haren, Hoogezand en Groningen, alsmede ook de westzijde met delen van Tynaarlo, Noordenveld en Leek.

Omvang projectkosten

€ 251.000,- (eerste drie fasen), de bijdrage vanuit Regio Groningen-Assen is € 86.500,-.

Betrokken partijen

Terra MBO, Hanzehogeschool, Gebiedscoöperatie, Staatsbosbeheer, Groninger Landschap en regionale overheden

Status/planning

Afgerond

Datum

Groeningen

Wat houdt het project in?

Met Groeningen wordt een aanpak ontwikkeld voor behoud en versterking vanGroeningen de bijzondere ecologische waarden door hieraan economischer dragers te koppelen. Het concept van Groeningen wordt altijd nog gedragen door alle partijen (zowel overheden, als gebiedbeherende instanties). Desalniettemin ontbreekt er een trekker die het concept verder brengt. Het momentum is nu daar om het concept verder op te gaan pakken. Het eerste zetje tegen de dominosteen wordt echter niet gezet. De verklaring waarom het nog niet verder komt, is dat de schaal van het gebied fors is. Het strekt zich uit zowel ten oosten als ten westen van de stad Groningen (en ook zuidelijk). Dit project kan als een regieproject worden gezien; via een congres vindt binnen dit project de eerste agendering plaats. Initiatiefnemers hebben aldus het stokje opgepakt.

Waarom dit project?

Het project Groeningen omvat een voortzetting van het aantal jaren geleden geïntroduceerde concept Laagveengordel. Op de grens tussen de provincies Drenthe en Groningen, aan de west-,zuid- en oostkant van de stad Groningen zijn de afgelopen jaren uitgestrekte moerasgebieden aangelegd: de Onlanden plus het Leekstermeer; de Zuidlaardermeerpolders en Midden-Groningen. Het gaat hier om gebieden van duizenden hectaren. De natuurlijke ontwikkeling vertoont nu al spectaculaire resultaten. Maatschappelijk zijn de gebieden van belang voor waterberging en als recreatiegebied.Tot nu toe ontwikkelen de gebieden zich naast elkaar; er is nog geen overzicht van de gezamenlijke effecten en ontwikkelingen. De samenhang maakt deze gebieden des te interessanter. Kansen en mogelijkheden worden verkend, om te kijken hoe het gebied zich als eenheid kan profileren.

Waarom financiert Regio Groningen-Assen?

Staatsbosbeheer (SBB) is als één van de initiatiefnemers bezig om te kijken of er met dit project samenhang getoond kan worden met stedelijke ntwikkeling. Hiermee kan de regio landelijk op de kaart worden gezet (regionale meerwaarde). Duurzaamheid komt tot uiting in de zoektocht naar nieuwe verdienmodellen om op deze wijze het karakteristieke landschap te behouden, waarbij het niet alleen om behoud gaat, maar ook om ontwikkeling en benutting. Urgentie is te vinden in het feit dat een reeds bestaand concept al enkele jaren niet goed van de grond komt. Innovatie komt tot uiting in de zoektocht naar nieuwe verdienmodellen en de meer netwerkachtige’ aanpak. Aan de speerpunten versterken ‘Kwaliteit Stad en Land’ en versterken ‘Economisch Kerngebied’ wordt een bijdrage geleverd.

Vanuit het project

Namens de @GemWkwartier de Regionale Woondeal ondertekend met de bestuurders van @RegioGA, gedeputeerden @TjeerdVD en Hans Kuipers. Dit onder toeziend oog van @hugodejonge wiens handtekening uiteraard niet mocht ontbreken✒️ 🏘!

Als voorzitter ⁦@RegioGA⁩ tekende ik vandaag voor meer dan 21000 te bouwen huizen vóór 2030 met ⁦@hugodejonge⁩ Dat is mogelijk omdat we met 7 gemeentes en 2 provincies samenwerken.Dit is het moment voor het Groningse deel.Dank wethouders en medewerkers en ministerie.

Ondertekening van de woondeal Regio Groningen Assen door minister Hugo de Jonge @MirjamWulfse @TjeerdVD @HansHaze1 @JosDarwinkel @StaalC @ErikDrenth @henkjanschmaal

4

Minister Hugo de Jonge tekent vandaag de woondeals van oa onze Regio Groningen Assen waarin we afspraken maken over de woningbouwopgave @MirjamWulfse @avine_fokkens @TjeerdVD Rik van Niejenhuis

3

#WorldWetlandsDay!🎉
Vandaag komt de werkgroep Groeningen bijeen om het belang van de laagveengordel voor het #klimaat de #biodiversiteit en de #leefkwaliteit onder de aandacht te brengen & te onderzoeken wat we nog meer kunnen doen! #WetlandsDay2023
https://youtu.be/8JE178g0LEY

Vanmiddag hebben wethouder Erik Drenth, Sandra Knoop van Regio Groningen-Assen, Martin Courtz van provincie Drenthe en Marlies Rijkeboer van Century Autogroep de eerste volledig elektrische deelauto in Midden-Groningen onthuld. https://bit.ly/3uYUByd

.

We waren gevraagd om op het Koninklijk Nederlands Waternetwerk iets te vertellen over ons project http://www.Groeningen.nu over oa klimaatadaptatie. @bgdeboer was in Rotterdam

Onze nieuwsbrief van november is uit, met o.a: Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen en een terugblik op Let’s Regio over ruimtelijke kwaliteit.
Lees ‘m hier👇
https://ap.lc/sCebN

#regionalesamenwerking #RGA

Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen

#versnellingsafspraken #infrastructuur #bereikbaarheid #woningbouw #regionalesamenwerking #RGA

https://regiogroningenassen.nl/kwart-miljard-rijksbijdrage-voor-bereikbaarheid-nieuwe-woonwijken-in-de-regio-groningen-assen-2/

Werk jij graag mee aan slimme, duurzame mobiliteitsoplossingen? Meld je dan gratis aan het voor ons HIVE LIVE-event op 17 november! Tijdens HIVE LIVE staan inspiratie en netwerken centraal, met dit jaar als thema 'Connect the Future'. Bekijk het programma: https://bit.ly/3ytgM1A

RGA-directeur Betty de Boer kreeg tijdens Let's Regio!: "Ik ben verrast door de vele ideeën en inzichten die vanmiddag zijn gedeeld. Het heeft ons haakjes gegeven voor de invulling van ons thema #ruimtelijkekwaliteit." #regionalesamenwerking

Tim Willems-Kruize van Libau vertelt tijdens Let's Regio! over de kwaliteitsinstrumenten voor #ruimtelijkekwaliteit. "Bij de grote woningbouwopgave in de regio is extra denk- en ontwerpkracht nodig anders missen we kansen," is zijn stelling. #regionalesamenwerking

Tijdens Let's Regio! legt Joran Lammers van @StrootmanSL het publiek een dilemma voor: "Wat vindt ú belangrijk? Onbeperkt douchen, voorkomen dat de natte natuur verdroogt of uw internetsnelheid?" #ruimtelijkekwaliteit #natuur #landschap #water

Zef Hemel vertelt tijdens Let's Regio! boeiend over de ‘Geschiedenis van de Toekomst’. Vanaf het Kritische scenario voor Groningen en Drenthe uit 1987 kijkt hij met de bril van toen naar de #ruimtelijkekwaliteit van de regio in 2050.

Let's Regio! is een gezamenlijke activiteit van Libau en de RGA. Libau-directeur Dorien Fröling: "Wat moeten we nú doen of wellicht laten om het unieke landschap van onze regio te behouden? Die discussie moet je gezamenlijk voeren." #ruimtelijkekwaliteit

En we zijn begonnen! Geweldige opkomst bij Let's Regio! tijdens Let's Gro - een bijeenkomst over de ruimtelijke kwaliteit in de regio Groningen-Assen. M.m.v. Zef Hemel, Joran Lammers en Tim Willems-Kruize. @bgdeboer @zefhemel @StrootmanSL @PakhuisLibau @jelteposthumus @letsgro050

Vrijdagmiddag gaat het tijdens @letsgro050 in @forum_groningen over de ruimtelijke kwaliteit in de regio Groningen-Assen. Let's Regio dus! M.m.v. @ZefHemel @PakhuisLibau en @StrootmanSL
Meld je snel aan, het kan vandaag nog👇🏻
https://regiogroningenassen.nl/lets-regio-geschiedenis-van-de-toekomst/

Geïnteresseerd in kansen voor de regio Groningen-Assen @RegioGA. Ideeën? Komende vrijdag gaan Joran Lammers (Strootman Landschapsarchitecten) @ZefHemel en Tim Willems-Kruize @PakhuisLibau hierover in gesprek in Forum Groningen. Aanmelden via link #LetsGro https://regiogroningenassen.nl/lets-regio-geschiedenis-van-de-toekomst/

Fietst u wel eens over de doorfietsroute van Bedum, Ten Boer of Zuidhorn naar Groningen en andersom? Vul de #enquête in en laat ons weten hoe u de route beleeft en ervaart.
➡️Ten Boer: http://bit.ly/doorfietsroutetenboer
➡️Bedum: http://bit.ly/doorfietsroutebedum
➡️Zuidhorn: http://bit.ly/doorfietsroutezuidhorn

Vrijdagmiddag ga ik voor @RegioGA op @letsgro050 'Let's Regio' in goede banen leiden, met @ZefHemel, Joran Lammers (@StrootmanSL) en Tim Willems Kruize (@PakhuisLibau). Toegang is gratis, aanmelden mag: https://forum.nl/nl/agenda/lets-regio-de-geschiedenis-van-de-toekomst

Meer laden

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen