Regeling Regionale Projecten (ReP)

Delen

Naam project

Living Lab Groningen Airport Eelde

Projecttrekker

Provincie Drenthe

Locatie

In de RLS1957 in Eelde

Omvang projectkosten

€ 600.000, de bijdrage vanuit Regio Groningen-Assen is € 150.000,-

Betrokken partijen

Gemeente Tynaarlo, Groningen Airport Eelde, DroneHub GAE, Hanzehogeschool, bedrijven, rondom de RLS1957 en Provincie Drenthe.

Status/planning

afgerond

Living Lab Groningen Airport Eelde

Wat houdt het project in?

Een Living Lab is een broedplaats voor nieuwe ideeën.Kennisinstellingen, overheden en ondernemers kunnen er hun onderzoeksvragen kwijt. Living Lab Groningen Airport EeldeIn co-creatie tussen studenten, onderzoekers en ondernemers ontstaan toepasbare concepten. Dat heeft al interessante resultaten opgeleverd over het gebruik van de vertrekterminal, de logistieke functie en de verduurzaming van de omgeving. Deze resultaten zien we nu terug in de planvorming en uitvoering. In samenwerking met de DroneHub Groningen Airport Eelde wordt gewerkt aan de ontwikkeling van projecten op het gebied van dronetechnologie en dronetoepassing, zoals een drone op waterstof. In het najaar komen nog meer leuke bedrijven in de RLS1957, dat biedt nieuwe kansen voor het gebied.

Waarom dit project?

De provincie Drenthe heeft de monumentale gebouwen van de voormalige Rijksluchtvaartschool (RLS1957) gekocht om ze te ontwikkelen tot een bedrijfsverzamelgebouw en evenementenlocatie. Op dit moment is de renovatie in volle gang. De unieke luchthavenlocatie, aantrekkelijke omgeving, goede bereikbaarheid en historische waarde, maken de RLS1957 een ideale vestigingsplaats. In de RLS1957 is ruimte om te pionieren en ideeën tot bloei te brengen. Ondernemers, onderwijsinstellingen, overheid en omgeving werken samen om het gebied rondom de luchthaven te versterken, om zo dé toegangspoort van het Noorden te kunnen zijn.

Waarom financiert Regio Groningen-Assen?

Groningen Airport Eelde is één van de economische toplocaties van Noord-Nederland. Door de RLS1957 te renoveren en een nieuwe functie te geven, krijgt het voorterrein van de luchthaven nieuw elan. Daarmee draagt het project bij aan het verwezenlijken van de toekomstvisie van Groningen Airport Eelde. Het Living Lab is een faciliteit die de ontwikkeling van het gebied ondersteunt. Op deze manier wordt een bijdrage geleverd aan de speerpunten ‘Kwaliteit Stad en Land’ en ‘Economisch kerngebied versterken’.

Vanuit het project

Gedeputeerde Cees Bijl, provincie Drenthe: “We zien vaak dat de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt moeizaam verloopt. De RLS1957 is een heel praktisch voorbeeld van hoe het ook kan. Over en weer hebben zowel de studenten als de ondernemers veel profijt van de samenwerking; de studenten zijn eerder ‘fit-for-the-job’ en ondernemers kunnen verder met de creatieve ideeën. En dat in de inspirerende omgeving van het vliegveld, waar de ontwikkeling letterlijk in de lucht hangt.”

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen