Regeling Regionale Projecten (ReP)

Delen

Naam project

Voedselbos PlukN

Projecttrekker

Stichting PlukN

Locatie

Westpark Groningen

Omvang projectkosten

€ 106.000,-, de bijdrage vanuit Regio Groningen-Assen is € 45.000,-

Betrokken partijen

Gemeente Groningen, lokale ondernemingen in het Westpark.

Status/planning

In voorbereiding

PlukN

Wat houdt het project in?

PlukN is een openbaar voedselbos dat In het Westpark van Groningen wordt aangeplant. Een voedselbos waar iedereen op ieder moment doorheen kan wandelen en voedsel kan plukken. Door het bos wordt een pad aangelegd dat voor iedereen toegankelijk is, ook voor rolstoelgebruikers en kinderwagens. PlukN staat voor recreatie en educatie. Bij het bos komt een gebouw (volledig duurzaam) waarin er in een farm-to-tablestijl geproefd kan worden en er aan de hand van workshops en cursussen meer informatie over natuurinclusieve landbouw wordt verstrekt. Zo wordt er een breed draagvlak gecreëerd en kan het voedsellandschap van morgen met alle zintuigen worden ervaren. Tenslotte worden directe regionale verbindingen tussen agrariër en consument gefaciliteerd.

Waarom dit project?

Het Westpark is als een van de vijf grote parken van Groningen aangemerkt. De plannen voor het park zijn nooit uitgevoerd. PlukN zal de kenmerken die tot een park beschouwd worden opschalen en versterken. Het PlukN-bos wordt volledig openbaar. PlukN wil agrariërs helpen om een natuurinclusieve vorm van landbouw te incorporeren in de bedrijfsvoering door ondersteuning te bieden bij ontwerp, aanleg, onderhoud en beheer van het voedselbos. Ook wil PlukN de vraagkant vanuit de consument en lokale ondernemingen versterken en zorgdragen voor de afzetzijde waarmee korte lokale ketens kunnen worden gerealiseerd.

De grote parken van Groningen hebben een aantrekkingskracht ver buiten de stad en gemeentelijke grenzen alleen. Dit geldt zeker voor het Noorderplantsoen, Stadspark, Kardinge en het Paterswoldse Meer. Westpark is de vijfde van het rijtje, echter heeft die tot op heden deze status nog niet waargemaakt.

Waarom financiert Regio Groningen-Assen?

Het is een sympathiek project dat op subtiele wijze bijdraagt aan de bewustwording over natuurinclusieve landbouw. Er zijn veel mogelijkheden om samen te werken binnen de Regio Groningen-Assen, zoals met de Food Factory, De Groene Stoel en de Herenboeren. Het project draagt bij aan het speerpunt Kwaliteit Stad en Land.

Vanuit het project

René Davans en Helena Lei van Stichting PlukN: “De bijdrage vanuit de RGA maakt het voor ons mogelijk dat alles wat we in het Westpark realiseren ook volledig openbaar toegankelijk kan worden. Zodat iedereen bij ons langs kan komen en vrij is om een handje te komen PlukN! Zo wordt het voedselbos van ons allemaal.”

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen