Regeling Regionale Projecten (ReP)

PLUKN2

Naam project

Voedselbos PlukN

Projecttrekker

Stichting PlukN

Locatie

Westpark Groningen

Omvang projectkosten

€ 106.000,-, de bijdrage vanuit Regio Groningen-Assen is € 45.000,-

Betrokken partijen

Gemeente Groningen, lokale ondernemingen in het Westpark.

Status/planning

Afgerond

PlukN

Wat houdt het project in?

PlukN is een openbaar voedselbos dat In het Westpark van Groningen wordt aangeplant. Een voedselbos waar iedereen op ieder moment doorheen kan wandelen en voedsel kan plukken. Door het bos wordt een pad aangelegd dat voor iedereen toegankelijk is, ook voor rolstoelgebruikers en kinderwagens. PlukN staat voor recreatie en educatie. Bij het bos komt een gebouw (volledig duurzaam) waarin er in een farm-to-tablestijl geproefd kan worden en er aan de hand van workshops en cursussen meer informatie over natuurinclusieve landbouw wordt verstrekt. Zo wordt er een breed draagvlak gecreëerd en kan het voedsellandschap van morgen met alle zintuigen worden ervaren. Tenslotte worden directe regionale verbindingen tussen agrariër en consument gefaciliteerd.

Waarom dit project?

Het Westpark is als een van de vijf grote parken van Groningen aangemerkt. De plannen voor het park zijn nooit uitgevoerd. PlukN zal de kenmerken die tot een park beschouwd worden opschalen en versterken. Het PlukN-bos wordt volledig openbaar. PlukN wil agrariërs helpen om een natuurinclusieve vorm van landbouw te incorporeren in de bedrijfsvoering door ondersteuning te bieden bij ontwerp, aanleg, onderhoud en beheer van het voedselbos. Ook wil PlukN de vraagkant vanuit de consument en lokale ondernemingen versterken en zorgdragen voor de afzetzijde waarmee korte lokale ketens kunnen worden gerealiseerd.

De grote parken van Groningen hebben een aantrekkingskracht ver buiten de stad en gemeentelijke grenzen alleen. Dit geldt zeker voor het Noorderplantsoen, Stadspark, Kardinge en het Paterswoldse Meer. Westpark is de vijfde van het rijtje, echter heeft die tot op heden deze status nog niet waargemaakt.

Waarom financiert Regio Groningen-Assen?

Het is een sympathiek project dat op subtiele wijze bijdraagt aan de bewustwording over natuurinclusieve landbouw. Er zijn veel mogelijkheden om samen te werken binnen de Regio Groningen-Assen, zoals met de Food Factory, De Groene Stoel en de Herenboeren. Het project draagt bij aan het speerpunt Kwaliteit Stad en Land.

Vanuit het project

René Davans en Helena Lei van Stichting PlukN: “De bijdrage vanuit de RGA maakt het voor ons mogelijk dat alles wat we in het Westpark realiseren ook volledig openbaar toegankelijk kan worden. Zodat iedereen bij ons langs kan komen en vrij is om een handje te komen PlukN! Zo wordt het voedselbos van ons allemaal.”

Logo Regiomonitor@2x

De komende periode worden delen van de zuidelijke ring afgesloten. Nieuwe knooppunten worden met elkaar verbonden. Wij mochten een kijkje nemen op de bouwplaats en waren onder de indruk van de operatie. We kijken uit naar september als we er overheen mogen rijden.

Om goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt, is het belangrijk dat mensen zich blijven ontwikkelen. Om te meten wat de stand van zaken is in Noord-Nederland er een LLO monitor ontwikkeld.
https://regiogroningenassen.nl/startpunt-onderzoek-onder-noordelijke-beroeps-bevolking/

Kees Klomp stelt tijdens deze workshop de vraag “In een economische ecologie doen we niet langer alsof we boven de natuur staan, maar stellen we de natuurlijke huisregels centraal”. Praat u mee?

Wat vindt u van deelauto's?
Maakt u gebruik van deelauto's?
Hendri Nijborg doet onderzoek naar deelauto’s in het landelijk gebied voor de provincie Drenthe.

De enquête kunt u hier invullen, dat kost <10 minuten.: https://rug.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_6X4CQnobedBvn4W

Vandaag kennismaking met ⁦@havlieg⁩ als nieuwe directeur van RGA. Samen met wethouders Annemiek Hoessen en ⁦@ErikDrenth⁩ op de fiets een rondgang door #Hoogezand; Gorecht-West, Martenshoek, historisch lint, Noorderpark. Grote #opgaven in #woonmilieus; fysiek/ sociaal.

Kijktip: nieuwsgierig naar de oude loop van de Hunze? Groeten uit Groeningen gaat morgen langs bij Hunzedal, Tusschenwater en de stad Groningen.

Regio Groningen-Assen heeft een nieuwe directeur! Met ingang van 1 juni 2023 gaat Harmke Vlieg (@havlieg) van start bij het Regiobureau van de RGA. Zij volgt hiermee Betty de Boer op die in april afscheid nam van de RGA.

Namens de @GemWkwartier de Regionale Woondeal ondertekend met de bestuurders van @RegioGA, gedeputeerden @TjeerdVD en Hans Kuipers. Dit onder toeziend oog van @hugodejonge wiens handtekening uiteraard niet mocht ontbreken✒️ 🏘!

Als voorzitter ⁦@RegioGA⁩ tekende ik vandaag voor meer dan 21000 te bouwen huizen vóór 2030 met ⁦@hugodejonge⁩ Dat is mogelijk omdat we met 7 gemeentes en 2 provincies samenwerken.Dit is het moment voor het Groningse deel.Dank wethouders en medewerkers en ministerie.

Ondertekening van de woondeal Regio Groningen Assen door minister Hugo de Jonge @MirjamWulfse @TjeerdVD @HansHaze1 @JosDarwinkel @StaalC @ErikDrenth @henkjanschmaal

4

Minister Hugo de Jonge tekent vandaag de woondeals van oa onze Regio Groningen Assen waarin we afspraken maken over de woningbouwopgave @MirjamWulfse @avine_fokkens @TjeerdVD Rik van Niejenhuis

3

#WorldWetlandsDay!🎉
Vandaag komt de werkgroep Groeningen bijeen om het belang van de laagveengordel voor het #klimaat de #biodiversiteit en de #leefkwaliteit onder de aandacht te brengen & te onderzoeken wat we nog meer kunnen doen! #WetlandsDay2023

Vanmiddag hebben wethouder Erik Drenth, Sandra Knoop van Regio Groningen-Assen, Martin Courtz van provincie Drenthe en Marlies Rijkeboer van Century Autogroep de eerste volledig elektrische deelauto in Midden-Groningen onthuld. https://bit.ly/3uYUByd

.

We waren gevraagd om op het Koninklijk Nederlands Waternetwerk iets te vertellen over ons project http://www.Groeningen.nu over oa klimaatadaptatie. @bgdeboer was in Rotterdam

Onze nieuwsbrief van november is uit, met o.a: Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen en een terugblik op Let’s Regio over ruimtelijke kwaliteit.
Lees ‘m hier👇


#regionalesamenwerking #RGA

Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen

#versnellingsafspraken #infrastructuur #bereikbaarheid #woningbouw #regionalesamenwerking #RGA

Werk jij graag mee aan slimme, duurzame mobiliteitsoplossingen? Meld je dan gratis aan het voor ons HIVE LIVE-event op 17 november! Tijdens HIVE LIVE staan inspiratie en netwerken centraal, met dit jaar als thema 'Connect the Future'. Bekijk het programma: https://bit.ly/3ytgM1A

RGA-directeur Betty de Boer kreeg tijdens Let's Regio!: "Ik ben verrast door de vele ideeën en inzichten die vanmiddag zijn gedeeld. Het heeft ons haakjes gegeven voor de invulling van ons thema #ruimtelijkekwaliteit." #regionalesamenwerking

Tim Willems-Kruize van Libau vertelt tijdens Let's Regio! over de kwaliteitsinstrumenten voor #ruimtelijkekwaliteit. "Bij de grote woningbouwopgave in de regio is extra denk- en ontwerpkracht nodig anders missen we kansen," is zijn stelling. #regionalesamenwerking

Meer laden

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen