Regeling Regionale Projecten (ReP)

Delen

Naam project

Natuur – en Landschapsboerderij (NLB)

Projecttrekker

Initiatiefnemers NLB

Locatie

Norg

Omvang projectkosten

€ 409.000,-, de bijdrage vanuit Regio Groningen-Assen is € 100.000,-

Betrokken partijen

SBB, zorgboerderij Prins,Peergroup, Donderboerkamp, Gemeente Noordenveld, Kenniscentrum Landschap (RUG) en Provincie Drenthe

Status/planning

Afgerond

Natuur – en Landschapsboerderij Norg-Donderen (NLB)

Wat houdt het project in?

Het Noordsche veld en de Peestermaden zijn unieke natuurgebieden met hoge cultuurhistorische waarden in Drenthe. Zo zijn hier onder meer raatakkers te vinden, maar ook grafheuvels, markegrenzen, middeleeuwse zandpaden en een munitiecomplex. Nergens liggen de verhalen uit verschillende tijdslagen zo voor het oprapen. De NLB wil deze verhalen aan de bezoekers vertellen door ze het te laten beleven. Men richt zich daarbij niet op één verhaal, maar men neemt de ontwikkeling van het landschap in het pleistoceen en holoceen en de natuurgeschiedenis als basis. Van de landschapsvormende processen in de ijstijden via de aanleg van raatakkers en grafheuvels uit de ijzertijd tot de moderne relatie tussen de mens en het landschap. Het project omvat de ontwikkeling van een dag/recreatieve attractie, waarbij de inzet is om de kansen die de vrijetijdseconomie in deze regio biedt beter te benutten. De NLB is een combinatie van beleven, spelen, educatie, natuur, kunst, cultuur, zorg en horeca, waarbij het gaat om de beleving van natuur en landschap. Het beleven van de verhalen over het ontstaan van het landschap kan het beste op de plek zelf, vandaar dat een buitenlokaal deel uitmaakt van de NLB.

Waarom dit project?

De initiatiefnemers waren al enige tijd op zoek naar een locatie waar het concept van een NLB op kon worden toegepast.  Gedurende deze zoektocht zijn er gesprekken op gang gekomen tussen SBB en Donderboerkamp en kwam een unieke locatie voor dit concept in beeld. Donderboerkamp is hier de organisatie die het voormalige munitiecomplex Donderen exploiteert met onder meer zorg en kunstfuncties. De gesprekken leidden tot de NLB op een locatie naast het munitiecomplex Donderen en tegenover het theehuis (halverwege Donderen-Norg). Voor deze locatie is vervolgens een bedrijfsplan opgezet; tevens is het concept nader op de locatie toegesneden.

Waarom financiert Regio Groningen-Assen?

Doelstelling is het verbreden van een kenniscentrum voor natuur en cultuurhistorie. De locatie kan andere bekende gebieden als Onlanden, Mensinge en Fochteloërveen met elkaar verbinden. Waarbij het Noordsche Veld Drenthe in een notendop is en waar restanten van alle tijden terug te vinden zijn (het is een locatie in de regio met bijzondere landschappelijke en historische kenmerken).

Vanuit het project

Peter en Marianne van Wijk (NLB): “Mede door de bijdragen van Regio Groningen-Assen kunnen we dit uniek stukje Drenthe beleefbaar maken voor de regio.”

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen