Regeling Regionale Projecten (ReP)

Leekstermeergebied

Naam project

Poort tot de Onlanden

Projecttrekker

Natuurmonumenten

Locatie

De Onlanderij, Eelderwolde

Omvang projectkosten

€ 2.069.705,-, de bijdrage vanuit Regio Groningen-Assen is €246.235,-

Betrokken partijen

Natuurmonumenten

Status/planning

In voorbereiding

Poort tot de Onlanden

Wat houdt het project in?

Natuurmonumenten wil als grootste en groeiende groene vereniging van Nederland De Onlanderij verder doorontwikkelen. In de afgelopen jaren heeft deze plek haar waarde al bewezen. Het is nu tijd deze waarden en kansen te verzilveren. De Onlanderij wordt het centrum waar bezoekers van de Onlanden kunnen starten om dit prachtige en belangrijke natuurgebied voor de regio te ervaren. Het is ook de plek waar je na een mooie wandeling of fietstocht op adem kunt komen. Jaarlijks gaan er vanuit deze poort ruim 65.000 bezoekers de ruimte van het landschap en de natuur ervaren. Bijzonder is dat bij deze toegangspoort bezoekers alle facetten van de Onlanden kunnen beleven. Op het erf van de Onlanderij kunnen kinderen spelen in de speelnatuur van OERRR. Volwassenen en kinderen leren op het educatief erf over het landschap en waterberging, raken geïnspireerd om ook thuis de natuur de ruimte te geven. Om vervolgens in actie te komen de natuur dichtbij te beschermen. De Onlanderij wordt dé buitenplek in Noord-Nederland waar natuurliefhebbers en groene ondernemers elkaar willen ontmoeten.

Waarom dit project?

De ontwikkeling van de Poort tot de Onlanden geeft een ruimtelijke kwaliteitsimpuls: de gebruiks- en belevingswaarde, het aantal bezoekers, de toegankelijkheid voor mensen met een beperking, het groen en de biodiversiteit worden verbeterd. Daarnaast wil Natuurmonumenten op deze centrale plek ondernemers die actief zijn op het gebied van circulariteit, duurzame techniek en gezondheid faciliteren elkaar te ontmoeten en samen te werken. Er zal een stimulerend effect uitgaan van het educatieve erf en de mensen die aan het werk zijn om het natuurgebied te onderhouden.

Waarom financiert Regio Groningen-Assen?

De Onlanden is een van de parels van de Regio Groningen – Assen. Naast dat de kwaliteiten van natuur worden geroemd is de economische meerwaarde voor de regio van groot belang. Als gelukkigste regio van Nederland is de balans tussen natuur, werkgelegenheid en wonen een voorbeeld voor het denken over hoe om te gaan met de inrichting van Nederland in de toekomst. De afgelopen jaren is bewezen dat de Onlanderij van grote betekenis is voor het gebied en voor de educatie van kinderen. Het is goed dit nu te professionaliseren. Het project draagt bij aan de speerpunten Kwaliteit Stad en Land en Economie.

Vanuit het project

Bart Zwiers, Boswachter van de Onlanden voor Natuurmonumenten: “Als boswachter werk ik met trots aan het behoud van dit natuurgebied! Steeds meer mensen zijn zich ervan bewust dat de natuur een onmisbare schakel is in ons leven. Van waterveiligheid voor de stad, een plek voor plant en dier maar ook een plek om tot rust te komen. De Onlanden zijn daarom het beschermen waard!”

Logo Regiomonitor@2x

De raden en Staten waren goed vertegenwoordigd tijdens het Regiocongres van de RGA. Het Regiocongres stond in het teken van de evaluatie en actualisatie. @BramSchmaal Hoe meer input er wordt opgehaald hoe beter voor onze bijzondere Regio.
https://regiogroningenassen.nl/regiocongres-2024/

Het duurzame en elektrisch bedienbare Fietspontje Zuidlaardermeer is officieel geopend.
Bezoekers van het Zuidlaardermeergebied kunnen nu weer het populaire fietsrondje maken. Dit is mede mogelijk dankzij de Regeling Regionale Projecten Regeling (ReP) van de RGA.

De RGA was op bezoek bij Loket 9 voor 1 in Veldhoven en Brainport Industry Campus in Eindhoven. Een gemeentelijk samenwerkingsverband op gebied van bedrijventerreinen. Een een internationale campus voor hightech in het hart van de brainport in Eindhoven.

De komende periode worden delen van de zuidelijke ring afgesloten. Nieuwe knooppunten worden met elkaar verbonden. Wij mochten een kijkje nemen op de bouwplaats en waren onder de indruk van de operatie. We kijken uit naar september als we er overheen mogen rijden.

Om goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt, is het belangrijk dat mensen zich blijven ontwikkelen. Om te meten wat de stand van zaken is in Noord-Nederland er een LLO monitor ontwikkeld.
https://regiogroningenassen.nl/startpunt-onderzoek-onder-noordelijke-beroeps-bevolking/

Kees Klomp stelt tijdens deze workshop de vraag “In een economische ecologie doen we niet langer alsof we boven de natuur staan, maar stellen we de natuurlijke huisregels centraal”. Praat u mee?

Wat vindt u van deelauto's?
Maakt u gebruik van deelauto's?
Hendri Nijborg doet onderzoek naar deelauto’s in het landelijk gebied voor de provincie Drenthe.

De enquête kunt u hier invullen, dat kost <10 minuten.: https://rug.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_6X4CQnobedBvn4W

Vandaag kennismaking met ⁦@havlieg⁩ als nieuwe directeur van RGA. Samen met wethouders Annemiek Hoessen en ⁦@ErikDrenth⁩ op de fiets een rondgang door #Hoogezand; Gorecht-West, Martenshoek, historisch lint, Noorderpark. Grote #opgaven in #woonmilieus; fysiek/ sociaal.

Kijktip: nieuwsgierig naar de oude loop van de Hunze? Groeten uit Groeningen gaat morgen langs bij Hunzedal, Tusschenwater en de stad Groningen.

Regio Groningen-Assen heeft een nieuwe directeur! Met ingang van 1 juni 2023 gaat Harmke Vlieg (@havlieg) van start bij het Regiobureau van de RGA. Zij volgt hiermee Betty de Boer op die in april afscheid nam van de RGA.

Namens de @GemWkwartier de Regionale Woondeal ondertekend met de bestuurders van @RegioGA, gedeputeerden @TjeerdVD en Hans Kuipers. Dit onder toeziend oog van @hugodejonge wiens handtekening uiteraard niet mocht ontbreken✒️ 🏘!

Als voorzitter ⁦@RegioGA⁩ tekende ik vandaag voor meer dan 21000 te bouwen huizen vóór 2030 met ⁦@hugodejonge⁩ Dat is mogelijk omdat we met 7 gemeentes en 2 provincies samenwerken.Dit is het moment voor het Groningse deel.Dank wethouders en medewerkers en ministerie.

Ondertekening van de woondeal Regio Groningen Assen door minister Hugo de Jonge @MirjamWulfse @TjeerdVD @HansHaze1 @JosDarwinkel @StaalC @ErikDrenth @henkjanschmaal

4

Minister Hugo de Jonge tekent vandaag de woondeals van oa onze Regio Groningen Assen waarin we afspraken maken over de woningbouwopgave @MirjamWulfse @avine_fokkens @TjeerdVD Rik van Niejenhuis

3

#WorldWetlandsDay!🎉
Vandaag komt de werkgroep Groeningen bijeen om het belang van de laagveengordel voor het #klimaat de #biodiversiteit en de #leefkwaliteit onder de aandacht te brengen & te onderzoeken wat we nog meer kunnen doen! #WetlandsDay2023

Vanmiddag hebben wethouder Erik Drenth, Sandra Knoop van Regio Groningen-Assen, Martin Courtz van provincie Drenthe en Marlies Rijkeboer van Century Autogroep de eerste volledig elektrische deelauto in Midden-Groningen onthuld. https://bit.ly/3uYUByd

.

We waren gevraagd om op het Koninklijk Nederlands Waternetwerk iets te vertellen over ons project http://www.Groeningen.nu over oa klimaatadaptatie. @bgdeboer was in Rotterdam

Onze nieuwsbrief van november is uit, met o.a: Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen en een terugblik op Let’s Regio over ruimtelijke kwaliteit.
Lees ‘m hier👇


#regionalesamenwerking #RGA

Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen

#versnellingsafspraken #infrastructuur #bereikbaarheid #woningbouw #regionalesamenwerking #RGA

Meer laden

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen