Regeling Regionale Projecten (ReP)

Delen

Naam project

Poort tot de Onlanden

Projecttrekker

Natuurmonumenten

Locatie

De Onlanderij, Eelderwolde

Omvang projectkosten

€ 2.069.705,-, de bijdrage vanuit Regio Groningen-Assen is €246.235,-

Betrokken partijen

Natuurmonumenten

Status/planning

In voorbereiding

Poort tot de Onlanden

Wat houdt het project in?

Natuurmonumenten wil als grootste en groeiende groene vereniging van Nederland De Onlanderij verder doorontwikkelen. In de afgelopen jaren heeft deze plek haar waarde al bewezen. Het is nu tijd deze waarden en kansen te verzilveren. De Onlanderij wordt het centrum waar bezoekers van de Onlanden kunnen starten om dit prachtige en belangrijke natuurgebied voor de regio te ervaren. Het is ook de plek waar je na een mooie wandeling of fietstocht op adem kunt komen. Jaarlijks gaan er vanuit deze poort ruim 65.000 bezoekers de ruimte van het landschap en de natuur ervaren. Bijzonder is dat bij deze toegangspoort bezoekers alle facetten van de Onlanden kunnen beleven. Op het erf van de Onlanderij kunnen kinderen spelen in de speelnatuur van OERRR. Volwassenen en kinderen leren op het educatief erf over het landschap en waterberging, raken geïnspireerd om ook thuis de natuur de ruimte te geven. Om vervolgens in actie te komen de natuur dichtbij te beschermen. De Onlanderij wordt dé buitenplek in Noord-Nederland waar natuurliefhebbers en groene ondernemers elkaar willen ontmoeten.

Waarom dit project?

De ontwikkeling van de Poort tot de Onlanden geeft een ruimtelijke kwaliteitsimpuls: de gebruiks- en belevingswaarde, het aantal bezoekers, de toegankelijkheid voor mensen met een beperking, het groen en de biodiversiteit worden verbeterd. Daarnaast wil Natuurmonumenten op deze centrale plek ondernemers die actief zijn op het gebied van circulariteit, duurzame techniek en gezondheid faciliteren elkaar te ontmoeten en samen te werken. Er zal een stimulerend effect uitgaan van het educatieve erf en de mensen die aan het werk zijn om het natuurgebied te onderhouden.

Waarom financiert Regio Groningen-Assen?

De Onlanden is een van de parels van de Regio Groningen – Assen. Naast dat de kwaliteiten van natuur worden geroemd is de economische meerwaarde voor de regio van groot belang. Als gelukkigste regio van Nederland is de balans tussen natuur, werkgelegenheid en wonen een voorbeeld voor het denken over hoe om te gaan met de inrichting van Nederland in de toekomst. De afgelopen jaren is bewezen dat de Onlanderij van grote betekenis is voor het gebied en voor de educatie van kinderen. Het is goed dit nu te professionaliseren. Het project draagt bij aan de speerpunten Kwaliteit Stad en Land en Economie.

Vanuit het project

Bart Zwiers, Boswachter van de Onlanden voor Natuurmonumenten: “Als boswachter werk ik met trots aan het behoud van dit natuurgebied! Steeds meer mensen zijn zich ervan bewust dat de natuur een onmisbare schakel is in ons leven. Van waterveiligheid voor de stad, een plek voor plant en dier maar ook een plek om tot rust te komen. De Onlanden zijn daarom het beschermen waard!”

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen