Regeling Regionale Projecten (ReP)

Delen

Naam project

Reconditionering Openbare verlichting lichtmasten

Projecttrekker

Montad icm Gemeente Assen

Locatie

Meerdere locaties in Assen

Omvang projectkosten

€ 227.279, de bijdrage vanuit Regio Groningen-Assen is € 50.000

Betrokken partijen

Gemeente Assen, MKB-bedrijven Noord-Nederland, Hanzehogeschool

Status/planning

In voorbereiding

Reconditionering Openbare verlichting

Wat houdt het project in?

Montad en de gemeente Assen hebben een concept ontwikkeld waarmee oude lantarenpalen kunnen worden hergebruikt. Reconditionering OVL mastenHet doel is om het concept van reconditionering en daarmee het hergebruiken van oude Openbare verlichting-masten (OVL)/ lantarenpalen in de praktijk te testen. Hierbij worden de levensduur en kostprijs vergeleken met die van nieuwe masten. Nu worden na een periode van 40 jaar de masten vervangen en vernietigd, ongeacht de kwaliteit van de mast. Overheden hebben zich met bestuurlijke afspraken verbonden om per 1/1/2015 circulair/ duurzaam in te kopen. Dit project geeft daar invulling aan.

Waarom dit project?

In deze pilot worden 153 OVL-masten gerooid, gereconditioneerd en herplaatst, waarmee kennis en ervaring wordt opgedaan over de levensvatbaarheid van deze aanpak. Als blijkt dat een positief businessmodel mogelijk is, kan het project in de regio en Nederland worden uitgerold. Het verduurzamen van OVL-masten richt zich tot op heden tot reductie van energiegebruik (led-verlichting plaatsen). Dit project gaat een stap verder, door de complete mast te hergebruiken.

Waarom financiert Regio Groningen-Assen?

Het project valt onder het speerpunt Economie. Het draagt bij aan het versterken van het economisch kerngebied, middels duurzame oplossing door hergebruik van de mast. Het vervangen van deze masten was tot op heden een technische aangelegenheid, waarbij geen verantwoordelijk werd gevoeld door de betrokken partijen voor verduurzaming die verder gaat als het plaatsen van led-verlichting. In deze pilot worden de technische, financiële, juridische en economische mogelijkheden onderzocht om deze omslag wel te realiseren. Hierdoor wordt de effecten van circulaire economie zichtbaar in de openbare ruimte.

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen