Regeling Regionale Projecten (ReP)

Landhuis Overcingel

Naam project

Restauratie en herbestemming Landhuis Overcingel

Projecttrekker

Stichting Het Drentse Landschap

Locatie

Gemeente Assen

Omvang projectkosten

€ 363.346,10 (Stijlkamers), de bijdrage vanuit Regio Groningen-Assen is €90.836,53

Betrokken partijen

Nationale Postcode Loterij, Provincie Drenthe, Culturele fondsen, Gemeente Assen

Status/planning

in uitvoering

Restauratie en herbestemming Landhuis Overcingel

Wat houdt het project in?

Het Drents Landschap heeft het huis en het landgoed geschonken gekregen van de familie Van Lier Lels. Onderdeel van het hart van Assen, nabij het Drents Museum, vormt het landgoed een belangrijk cultureel erfgoed van de stad. De verbinding met het museum en de plannen die Het Drentse Landschap heeft met het Huis Overcingel maken dat het belang van de herbestemming Assen ontstijgt. Specifiek is de Regio Groningen-Assen een bijdrage gevraagd voor het terugbrengen in historische staat van twee zogenoemde stijlkamers. Beide kamers worden in museale staat gebracht en opengesteld voor rondleidingen. Samen met de plannen om het hele terrein zoveel mogelijk open te stellen voor publiek worden landhuis en landgoed daarmee een sterk onderdeel van het toeristisch aanbod van de regio. Het project draagt bij aan de ruimtelijke kwaliteit en het profiel van de regio.

Waarom dit project?

Het Drentse Landschap wil in de geest van de particuliere bewoners Overcingel behouden als een oase van schoonheid, rust, historie en natuur in het hart van de stad Assen:

  • een plek die in de eerste plaats een buffer vormt tegen verdergaande verstedelijking;
  • een plek ook waar de tijd stil lijkt te hebben gestaan, waardoor het een mysterieuze sfeer ademt;
  • een plek waar een bijzondere gelaagdheid en historie zichtbaar, leesbaar en beleefbaar is;
  • een plek die opengesteld wordt voor inwoners van Assen, Drenthe en de rest van Nederland, op een bij het landgoed passende wijze;
  • een plek die tenslotte op een zorgvuldige manier wordt terug gegeven aan de samenleving zonder afbreuk te doen aan haar unieke karakter.

De kwaliteit van deze oase van schoonheid, rust, historie en natuur wordt zo versterkt ten gunste van cultuurliefhebbers, wandelaars en recreanten uit Assen, Drenthe en verre omgeving.

Waarom financiert Regio Groningen-Assen?

Het project is voor een groot deel in de kern een vastgoedproject. Tegelijk is er de meerwaarde van het landgoed voor Assen en in potentie voor de regio. Openstelling van het landhuis en landgoed voor bezoek en de nieuwe functies in het huis, creëren een waardevolle bestemming in Assen en de regio.

Vanuit het project

“De steun van het Regiofonds Groningen-Assen is van cruciaal belang om dit voor Assen en de regio zo belangrijke erfgoedproject mogelijk te kunnen maken. Huis Overcingel maakt deel uit van een landgoed dat niet alleen in het hart van de stad is gelegen, maar dat ook in de harten van veel mensen een plek heeft veroverd”.

Logo Regiomonitor@2x

Kees Klomp stelt tijdens deze workshop de vraag “In een economische ecologie doen we niet langer alsof we boven de natuur staan, maar stellen we de natuurlijke huisregels centraal”. Praat u mee?

Wat vindt u van deelauto's?
Maakt u gebruik van deelauto's?
Hendri Nijborg doet onderzoek naar deelauto’s in het landelijk gebied voor de provincie Drenthe.

De enquête kunt u hier invullen, dat kost <10 minuten.: https://rug.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_6X4CQnobedBvn4W

Vandaag kennismaking met ⁦@havlieg⁩ als nieuwe directeur van RGA. Samen met wethouders Annemiek Hoessen en ⁦@ErikDrenth⁩ op de fiets een rondgang door #Hoogezand; Gorecht-West, Martenshoek, historisch lint, Noorderpark. Grote #opgaven in #woonmilieus; fysiek/ sociaal.

Kijktip: nieuwsgierig naar de oude loop van de Hunze? Groeten uit Groeningen gaat morgen langs bij Hunzedal, Tusschenwater en de stad Groningen.

Regio Groningen-Assen heeft een nieuwe directeur! Met ingang van 1 juni 2023 gaat Harmke Vlieg (@havlieg) van start bij het Regiobureau van de RGA. Zij volgt hiermee Betty de Boer op die in april afscheid nam van de RGA.

Namens de @GemWkwartier de Regionale Woondeal ondertekend met de bestuurders van @RegioGA, gedeputeerden @TjeerdVD en Hans Kuipers. Dit onder toeziend oog van @hugodejonge wiens handtekening uiteraard niet mocht ontbreken✒️ 🏘!

Als voorzitter ⁦@RegioGA⁩ tekende ik vandaag voor meer dan 21000 te bouwen huizen vóór 2030 met ⁦@hugodejonge⁩ Dat is mogelijk omdat we met 7 gemeentes en 2 provincies samenwerken.Dit is het moment voor het Groningse deel.Dank wethouders en medewerkers en ministerie.

Ondertekening van de woondeal Regio Groningen Assen door minister Hugo de Jonge @MirjamWulfse @TjeerdVD @HansHaze1 @JosDarwinkel @StaalC @ErikDrenth @henkjanschmaal

4

Minister Hugo de Jonge tekent vandaag de woondeals van oa onze Regio Groningen Assen waarin we afspraken maken over de woningbouwopgave @MirjamWulfse @avine_fokkens @TjeerdVD Rik van Niejenhuis

3

#WorldWetlandsDay!🎉
Vandaag komt de werkgroep Groeningen bijeen om het belang van de laagveengordel voor het #klimaat de #biodiversiteit en de #leefkwaliteit onder de aandacht te brengen & te onderzoeken wat we nog meer kunnen doen! #WetlandsDay2023

Vanmiddag hebben wethouder Erik Drenth, Sandra Knoop van Regio Groningen-Assen, Martin Courtz van provincie Drenthe en Marlies Rijkeboer van Century Autogroep de eerste volledig elektrische deelauto in Midden-Groningen onthuld. https://bit.ly/3uYUByd

.

We waren gevraagd om op het Koninklijk Nederlands Waternetwerk iets te vertellen over ons project http://www.Groeningen.nu over oa klimaatadaptatie. @bgdeboer was in Rotterdam

Onze nieuwsbrief van november is uit, met o.a: Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen en een terugblik op Let’s Regio over ruimtelijke kwaliteit.
Lees ‘m hier👇


#regionalesamenwerking #RGA

Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen

#versnellingsafspraken #infrastructuur #bereikbaarheid #woningbouw #regionalesamenwerking #RGA

Werk jij graag mee aan slimme, duurzame mobiliteitsoplossingen? Meld je dan gratis aan het voor ons HIVE LIVE-event op 17 november! Tijdens HIVE LIVE staan inspiratie en netwerken centraal, met dit jaar als thema 'Connect the Future'. Bekijk het programma: https://bit.ly/3ytgM1A

RGA-directeur Betty de Boer kreeg tijdens Let's Regio!: "Ik ben verrast door de vele ideeën en inzichten die vanmiddag zijn gedeeld. Het heeft ons haakjes gegeven voor de invulling van ons thema #ruimtelijkekwaliteit." #regionalesamenwerking

Tim Willems-Kruize van Libau vertelt tijdens Let's Regio! over de kwaliteitsinstrumenten voor #ruimtelijkekwaliteit. "Bij de grote woningbouwopgave in de regio is extra denk- en ontwerpkracht nodig anders missen we kansen," is zijn stelling. #regionalesamenwerking

Tijdens Let's Regio! legt Joran Lammers van @StrootmanSL het publiek een dilemma voor: "Wat vindt ú belangrijk? Onbeperkt douchen, voorkomen dat de natte natuur verdroogt of uw internetsnelheid?" #ruimtelijkekwaliteit #natuur #landschap #water

Zef Hemel vertelt tijdens Let's Regio! boeiend over de ‘Geschiedenis van de Toekomst’. Vanaf het Kritische scenario voor Groningen en Drenthe uit 1987 kijkt hij met de bril van toen naar de #ruimtelijkekwaliteit van de regio in 2050.

Meer laden

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen