Regeling Regionale Projecten (ReP)

Riolering Euvelgunne

Naam project

Riolering in Euvelgunne

Projecttrekker

Gemeente Groningen

Locatie

Bedrijventerrein Euvelgunne Groningen

Omvang projectkosten

€ 250.000,- (proceskosten) de bijdrage vanuit Regio Groningen-Assen is € 125.000,-

Betrokken partijen

Waterschap Noorderzijlvest, Waterschap Hunze en Aa’s, Vereniging Bedrijvenpark ZuidOost, Hanzehogeschool

Status/planning

afgerond

Riolering in Euvelgunne

Wat houdt het project in?

Dit project onderzoekt de mogelijkheden om het bestaande gemengde rioolstelsel op bedrijventerreinen om te vormen tot een meer klimaatbestendig en duurzaam stelsel. Initiatiefnemers willen brongerichte maatregelen (infiltratie, gebruik regenwater als proceswater, etc.) en sensortechnologie testen (waar ligt de grens tussen droog en een heftige bui) én toepassen. Een bedrijventerrein kent een relatief groot oppervlak met weinig afvalwater en veel regenwater. Op bestaande terreinen liggen veel gemengde stelsels; hier is veel regenwater en weinig afvalwater. De problemen zijn wateroverlast en overbelasting van rioolwaterzuiveringsinstallaties. De voor de hand liggende oplossing is om er een extra riool bij aan te leggen. Dit is niet de bedoeling en met dit project wil men anticiperen op de toekomst en inspelen op klimaatverandering. Doel is inrichting van een proeftuin om oplossingen te testen en toe te passen.

Waarom dit project?

Op alle bedrijventerreinen met een gemengd rioolstelsel wordt verhoudingsgewijs weinig afvalwater afgevoerd en juist zeer veel regenwater. Het zijn gebieden met veel verhard oppervlak terwijl er relatief weinig mensen werken. Verwachte grotere hoeveelheden neerslag als gevolg van de klimaatverandering, leidt in toenemende mate tot overbelasting van de rioolwateringzuiveringsinstallatie, tot wateroverlast op straat en tot ongewenste riooloverstorten in de binnenstad van Groningen. De problematiek voor Euvelgunne is urgent en vergt op korte termijn een oplossing. Andere bedrijventerreinen met een gemengd rioolstelsel zullen hier in de toekomst ook steeds vaker mee te maken krijgen.

Waarom financiert Regio Groningen-Assen?

Het project levert een bijdrage aan de speerpunten ‘Kwaliteit Stad en Land’ versterken en ‘Economisch Kerngebied’ verder ontwikkelen. Het thema klimaatverandering maakt dit project duurzaam en urgent. Het betreft een onderzoek op één bedrijventerrein in de regio Groningen-Assen. De resultaten zijn voor de hele regio beschikbaar en toepasbaar (regionale meerwaarde). Het is de bedoeling om een klankbordgroep in te richten voor de regiopartners. Innovatie zit in de toepassing van wadi’s, sensoren en opvang in gebied, waarbij de inzet onder andere is om nieuwe zuiveringstechnieken te testen op de schaal van een bedrijf. Innovatief is verder de sturing met afvalwater en het loslaten van normen in overleg met het waterschap (wat is maatschappelijk aanvaardbaar?). Tenslotte is de procesaanpak nieuw, waarbij integraal naar de wateroverlast gekeken wordt door gemeente, waterschap én bedrijven.

Logo Regiomonitor@2x

De komende periode worden delen van de zuidelijke ring afgesloten. Nieuwe knooppunten worden met elkaar verbonden. Wij mochten een kijkje nemen op de bouwplaats en waren onder de indruk van de operatie. We kijken uit naar september als we er overheen mogen rijden.

Om goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt, is het belangrijk dat mensen zich blijven ontwikkelen. Om te meten wat de stand van zaken is in Noord-Nederland er een LLO monitor ontwikkeld.
https://regiogroningenassen.nl/startpunt-onderzoek-onder-noordelijke-beroeps-bevolking/

Kees Klomp stelt tijdens deze workshop de vraag “In een economische ecologie doen we niet langer alsof we boven de natuur staan, maar stellen we de natuurlijke huisregels centraal”. Praat u mee?

Wat vindt u van deelauto's?
Maakt u gebruik van deelauto's?
Hendri Nijborg doet onderzoek naar deelauto’s in het landelijk gebied voor de provincie Drenthe.

De enquête kunt u hier invullen, dat kost <10 minuten.: https://rug.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_6X4CQnobedBvn4W

Vandaag kennismaking met ⁦@havlieg⁩ als nieuwe directeur van RGA. Samen met wethouders Annemiek Hoessen en ⁦@ErikDrenth⁩ op de fiets een rondgang door #Hoogezand; Gorecht-West, Martenshoek, historisch lint, Noorderpark. Grote #opgaven in #woonmilieus; fysiek/ sociaal.

Kijktip: nieuwsgierig naar de oude loop van de Hunze? Groeten uit Groeningen gaat morgen langs bij Hunzedal, Tusschenwater en de stad Groningen.

Regio Groningen-Assen heeft een nieuwe directeur! Met ingang van 1 juni 2023 gaat Harmke Vlieg (@havlieg) van start bij het Regiobureau van de RGA. Zij volgt hiermee Betty de Boer op die in april afscheid nam van de RGA.

Namens de @GemWkwartier de Regionale Woondeal ondertekend met de bestuurders van @RegioGA, gedeputeerden @TjeerdVD en Hans Kuipers. Dit onder toeziend oog van @hugodejonge wiens handtekening uiteraard niet mocht ontbreken✒️ 🏘!

Als voorzitter ⁦@RegioGA⁩ tekende ik vandaag voor meer dan 21000 te bouwen huizen vóór 2030 met ⁦@hugodejonge⁩ Dat is mogelijk omdat we met 7 gemeentes en 2 provincies samenwerken.Dit is het moment voor het Groningse deel.Dank wethouders en medewerkers en ministerie.

Ondertekening van de woondeal Regio Groningen Assen door minister Hugo de Jonge @MirjamWulfse @TjeerdVD @HansHaze1 @JosDarwinkel @StaalC @ErikDrenth @henkjanschmaal

4

Minister Hugo de Jonge tekent vandaag de woondeals van oa onze Regio Groningen Assen waarin we afspraken maken over de woningbouwopgave @MirjamWulfse @avine_fokkens @TjeerdVD Rik van Niejenhuis

3

#WorldWetlandsDay!🎉
Vandaag komt de werkgroep Groeningen bijeen om het belang van de laagveengordel voor het #klimaat de #biodiversiteit en de #leefkwaliteit onder de aandacht te brengen & te onderzoeken wat we nog meer kunnen doen! #WetlandsDay2023

Vanmiddag hebben wethouder Erik Drenth, Sandra Knoop van Regio Groningen-Assen, Martin Courtz van provincie Drenthe en Marlies Rijkeboer van Century Autogroep de eerste volledig elektrische deelauto in Midden-Groningen onthuld. https://bit.ly/3uYUByd

.

We waren gevraagd om op het Koninklijk Nederlands Waternetwerk iets te vertellen over ons project http://www.Groeningen.nu over oa klimaatadaptatie. @bgdeboer was in Rotterdam

Onze nieuwsbrief van november is uit, met o.a: Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen en een terugblik op Let’s Regio over ruimtelijke kwaliteit.
Lees ‘m hier👇


#regionalesamenwerking #RGA

Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen

#versnellingsafspraken #infrastructuur #bereikbaarheid #woningbouw #regionalesamenwerking #RGA

Werk jij graag mee aan slimme, duurzame mobiliteitsoplossingen? Meld je dan gratis aan het voor ons HIVE LIVE-event op 17 november! Tijdens HIVE LIVE staan inspiratie en netwerken centraal, met dit jaar als thema 'Connect the Future'. Bekijk het programma: https://bit.ly/3ytgM1A

RGA-directeur Betty de Boer kreeg tijdens Let's Regio!: "Ik ben verrast door de vele ideeën en inzichten die vanmiddag zijn gedeeld. Het heeft ons haakjes gegeven voor de invulling van ons thema #ruimtelijkekwaliteit." #regionalesamenwerking

Tim Willems-Kruize van Libau vertelt tijdens Let's Regio! over de kwaliteitsinstrumenten voor #ruimtelijkekwaliteit. "Bij de grote woningbouwopgave in de regio is extra denk- en ontwerpkracht nodig anders missen we kansen," is zijn stelling. #regionalesamenwerking

Meer laden

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen