Regeling Regionale Projecten (ReP)

Slim MVO Appje 1

Naam project

Slimme MVO-app duurzaam ondernemen

Projecttrekker

Stichting Assen voor Assen

Locatie

Assen

Omvang projectkosten

€ 131.460,-, de bijdrage vanuit Regio Groningen-Assen is € 36.300,-

Betrokken partijen

Dit is een project van de MVO alliantie Noord Nederland. Uitvoerende alliantiepartners zijn: AssenvoorAssen, Hanzehogeschool, NEWZ-marketing&Media en NL projecten bv. Bij het vooronderzoek en de testfase waren vele regionale bedrijven en organisaties betrokken.

Status/planning

De app is gereed en gratis te gebruiken door ieder bedrijf of organisatie. Ga naar www.mvogids.nl voor invoer bedrijfs (MVO) gegevens en download de app via Google Play of Apple Store voor de bedrijfspresentaties en aanvullende organisatie.

Slimme MVO-app duurzaam ondernemen

Wat houdt het project in?

Het project betreft de ontwikkeling van een app voor mobiele telefoon en tablet, waarmee per bedrijf/organisatie gegevens over Slim MVO appje 1duurzaamheid en sociaal ondernemerschap/werkgeverschap kunnen worden ingevuld en verwerkt tot aansprekende presentaties via de app. Hiermee kan de ondernemer de duurzame ontwikkeling van zijn bedrijf volgen en afzetten tegen eigen ambities en resultaten van andere bedrijven. Door het eigen bedrijfslogo in het menu te zetten, wordt het voor medewerkers de eigen ‘bedrijfs-app’ waarmee zij hun bedrijf kunnen presenteren en met anderen vergelijken.De app ontsluit de beschikbare digitale MVO gids, waarin je MVO-bedrijven vindt en praktische informatie over duurzaam en sociaal ondernemen en werken in Noord Nederland. Deze innovatie moet ertoe leiden dat ondernemers/werkgevers (en ZZP-ers) van elkaars praktijkvoorbeelden leren, verleid worden om regionaal en duurzaam in te kopen en zo meer bij te dragen aan een circulaire, inclusieve economie in de regio.De MVO gids maakt ook de koppeling met de duurzaamheidswerelddoelen van de VN zichtbaar en biedt handvatten om de maatschappelijke waarde van duurzaam ondernemen aan te geven.

Waarom dit project?

In de NIA (Nederlands Investerings Agentschap) agenda wordt ingezet op een circulaire en inclusieve economie voor Noord-Nederland.  Voor veel ondernemers is het echter lastig om concreet te maken wat zij daaraan (kunnen) bijdragen. De in januari 2016 vanuit AssenvoorAssen gestarte MVO-Alliantie Noord-Nederland helpt hen daarbij door de krachten te bundelen van alle betrokken partijen om de ambities als het gaat om duurzaam en sociaal ondernemen en werken concreter te formuleren en samenwerkingsprojecten in gang te zetten om die ambities te realiseren. In die alliantieprojecten kunnen ondernemers/ werkgevers en regionale partijen (zoals VNONCW MKB Noord, kennisinstellingen en overheidsdiensten) hun krachten bundelen om sneller en beter tot concrete resultaten te komen. Deze regionale krachtenbundeling sluit ook aan op het programma Ambitie 2020 van MVO Nederland en de afspraken die door Nederland op de klimaatconferentie zijn gemaakt.

Waarom financiert Regio Groningen-Assen?

Dit project draagt bij aan het speerpunt economisch functioneren van de regio. Het instrument bestond nog niet in ons land. De MVO app is ontwikkeld voor de regio, maar kan in heel Nederland (en daarbuiten) gebruikt worden (regionale meerwaarde). De tool is gericht op verduurzaming bij bedrijven (duurzaamheid).

Logo Regiomonitor@2x

De raden en Staten waren goed vertegenwoordigd tijdens het Regiocongres van de RGA. Het Regiocongres stond in het teken van de evaluatie en actualisatie. @BramSchmaal Hoe meer input er wordt opgehaald hoe beter voor onze bijzondere Regio.
https://regiogroningenassen.nl/regiocongres-2024/

Het duurzame en elektrisch bedienbare Fietspontje Zuidlaardermeer is officieel geopend.
Bezoekers van het Zuidlaardermeergebied kunnen nu weer het populaire fietsrondje maken. Dit is mede mogelijk dankzij de Regeling Regionale Projecten Regeling (ReP) van de RGA.

De RGA was op bezoek bij Loket 9 voor 1 in Veldhoven en Brainport Industry Campus in Eindhoven. Een gemeentelijk samenwerkingsverband op gebied van bedrijventerreinen. Een een internationale campus voor hightech in het hart van de brainport in Eindhoven.

De komende periode worden delen van de zuidelijke ring afgesloten. Nieuwe knooppunten worden met elkaar verbonden. Wij mochten een kijkje nemen op de bouwplaats en waren onder de indruk van de operatie. We kijken uit naar september als we er overheen mogen rijden.

Om goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt, is het belangrijk dat mensen zich blijven ontwikkelen. Om te meten wat de stand van zaken is in Noord-Nederland er een LLO monitor ontwikkeld.
https://regiogroningenassen.nl/startpunt-onderzoek-onder-noordelijke-beroeps-bevolking/

Kees Klomp stelt tijdens deze workshop de vraag “In een economische ecologie doen we niet langer alsof we boven de natuur staan, maar stellen we de natuurlijke huisregels centraal”. Praat u mee?

Wat vindt u van deelauto's?
Maakt u gebruik van deelauto's?
Hendri Nijborg doet onderzoek naar deelauto’s in het landelijk gebied voor de provincie Drenthe.

De enquête kunt u hier invullen, dat kost <10 minuten.: https://rug.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_6X4CQnobedBvn4W

Vandaag kennismaking met ⁦@havlieg⁩ als nieuwe directeur van RGA. Samen met wethouders Annemiek Hoessen en ⁦@ErikDrenth⁩ op de fiets een rondgang door #Hoogezand; Gorecht-West, Martenshoek, historisch lint, Noorderpark. Grote #opgaven in #woonmilieus; fysiek/ sociaal.

Kijktip: nieuwsgierig naar de oude loop van de Hunze? Groeten uit Groeningen gaat morgen langs bij Hunzedal, Tusschenwater en de stad Groningen.

Regio Groningen-Assen heeft een nieuwe directeur! Met ingang van 1 juni 2023 gaat Harmke Vlieg (@havlieg) van start bij het Regiobureau van de RGA. Zij volgt hiermee Betty de Boer op die in april afscheid nam van de RGA.

Namens de @GemWkwartier de Regionale Woondeal ondertekend met de bestuurders van @RegioGA, gedeputeerden @TjeerdVD en Hans Kuipers. Dit onder toeziend oog van @hugodejonge wiens handtekening uiteraard niet mocht ontbreken✒️ 🏘!

Als voorzitter ⁦@RegioGA⁩ tekende ik vandaag voor meer dan 21000 te bouwen huizen vóór 2030 met ⁦@hugodejonge⁩ Dat is mogelijk omdat we met 7 gemeentes en 2 provincies samenwerken.Dit is het moment voor het Groningse deel.Dank wethouders en medewerkers en ministerie.

Ondertekening van de woondeal Regio Groningen Assen door minister Hugo de Jonge @MirjamWulfse @TjeerdVD @HansHaze1 @JosDarwinkel @StaalC @ErikDrenth @henkjanschmaal

4

Minister Hugo de Jonge tekent vandaag de woondeals van oa onze Regio Groningen Assen waarin we afspraken maken over de woningbouwopgave @MirjamWulfse @avine_fokkens @TjeerdVD Rik van Niejenhuis

3

#WorldWetlandsDay!🎉
Vandaag komt de werkgroep Groeningen bijeen om het belang van de laagveengordel voor het #klimaat de #biodiversiteit en de #leefkwaliteit onder de aandacht te brengen & te onderzoeken wat we nog meer kunnen doen! #WetlandsDay2023

Vanmiddag hebben wethouder Erik Drenth, Sandra Knoop van Regio Groningen-Assen, Martin Courtz van provincie Drenthe en Marlies Rijkeboer van Century Autogroep de eerste volledig elektrische deelauto in Midden-Groningen onthuld. https://bit.ly/3uYUByd

.

We waren gevraagd om op het Koninklijk Nederlands Waternetwerk iets te vertellen over ons project http://www.Groeningen.nu over oa klimaatadaptatie. @bgdeboer was in Rotterdam

Onze nieuwsbrief van november is uit, met o.a: Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen en een terugblik op Let’s Regio over ruimtelijke kwaliteit.
Lees ‘m hier👇


#regionalesamenwerking #RGA

Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen

#versnellingsafspraken #infrastructuur #bereikbaarheid #woningbouw #regionalesamenwerking #RGA

Meer laden

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen