Regeling Regionale Projecten (ReP)

Delen

Naam project

Slimme MVO-app duurzaam ondernemen

Projecttrekker

Stichting Assen voor Assen

Locatie

Assen

Omvang projectkosten

€ 131.460,-, de bijdrage vanuit Regio Groningen-Assen is € 36.300,-

Betrokken partijen

Dit is een project van de MVO alliantie Noord Nederland. Uitvoerende alliantiepartners zijn: AssenvoorAssen, Hanzehogeschool, NEWZ-marketing&Media en NL projecten bv. Bij het vooronderzoek en de testfase waren vele regionale bedrijven en organisaties betrokken.

Status/planning

De app is gereed en gratis te gebruiken door ieder bedrijf of organisatie. Ga naar www.mvogids.nl voor invoer bedrijfs (MVO) gegevens en download de app via Google Play of Apple Store voor de bedrijfspresentaties en aanvullende organisatie.

Slimme MVO-app duurzaam ondernemen

Wat houdt het project in?

Het project betreft de ontwikkeling van een app voor mobiele telefoon en tablet, waarmee per bedrijf/organisatie gegevens over Slim MVO appje 1duurzaamheid en sociaal ondernemerschap/werkgeverschap kunnen worden ingevuld en verwerkt tot aansprekende presentaties via de app. Hiermee kan de ondernemer de duurzame ontwikkeling van zijn bedrijf volgen en afzetten tegen eigen ambities en resultaten van andere bedrijven. Door het eigen bedrijfslogo in het menu te zetten, wordt het voor medewerkers de eigen ‘bedrijfs-app’ waarmee zij hun bedrijf kunnen presenteren en met anderen vergelijken.De app ontsluit de beschikbare digitale MVO gids, waarin je MVO-bedrijven vindt en praktische informatie over duurzaam en sociaal ondernemen en werken in Noord Nederland. Deze innovatie moet ertoe leiden dat ondernemers/werkgevers (en ZZP-ers) van elkaars praktijkvoorbeelden leren, verleid worden om regionaal en duurzaam in te kopen en zo meer bij te dragen aan een circulaire, inclusieve economie in de regio.De MVO gids maakt ook de koppeling met de duurzaamheidswerelddoelen van de VN zichtbaar en biedt handvatten om de maatschappelijke waarde van duurzaam ondernemen aan te geven.

Waarom dit project?

In de NIA (Nederlands Investerings Agentschap) agenda wordt ingezet op een circulaire en inclusieve economie voor Noord-Nederland.  Voor veel ondernemers is het echter lastig om concreet te maken wat zij daaraan (kunnen) bijdragen. De in januari 2016 vanuit AssenvoorAssen gestarte MVO-Alliantie Noord-Nederland helpt hen daarbij door de krachten te bundelen van alle betrokken partijen om de ambities als het gaat om duurzaam en sociaal ondernemen en werken concreter te formuleren en samenwerkingsprojecten in gang te zetten om die ambities te realiseren. In die alliantieprojecten kunnen ondernemers/ werkgevers en regionale partijen (zoals VNONCW MKB Noord, kennisinstellingen en overheidsdiensten) hun krachten bundelen om sneller en beter tot concrete resultaten te komen. Deze regionale krachtenbundeling sluit ook aan op het programma Ambitie 2020 van MVO Nederland en de afspraken die door Nederland op de klimaatconferentie zijn gemaakt.

Waarom financiert Regio Groningen-Assen?

Dit project draagt bij aan het speerpunt economisch functioneren van de regio. Het instrument bestond nog niet in ons land. De MVO app is ontwikkeld voor de regio, maar kan in heel Nederland (en daarbuiten) gebruikt worden (regionale meerwaarde). De tool is gericht op verduurzaming bij bedrijven (duurzaamheid).

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen