Regeling Regionale Projecten (ReP)

Zernike

Naam project

Smart Campus Zernike

Projecttrekker

Rijksuniversiteit Groningen

Locatie

Groningen

Omvang projectkosten

€ 150.000,-, de bijdrage vanuit Regio Groningen-Assen is € 50.000,-

Betrokken partijen

Parkmanagement Zernike Campus (Triade), RIO projects, bedrijven, Hanzehogeschool

Status/planning

in uitvoering

Smart Campus Zernike

Wat houdt het project in?

De Campus heeft vergelijkbare problemen als steden en regio’s. Hoe kan de beschikbare fysieke ruimte efficiënter, flexibeler, multifunctioneler en duurzamer ingezet worden is daarbij de centrale vraag. En hoe kunnen we de kennis van en over de gebruikers benutten om hun tevredenheid in beeld te krijgen en verder te verbeteren? Dit laatste is een aspect wat zeker niet vanzelfsprekend is bij de planning en uitvoering van ruimtelijke inrichting. Dit zijn dan ook de sleutelvragen die goed onderzocht moeten worden en tot bruikbare kennis kunnen leiden. De eerste oriënterende studie naar de SMART-Campus door het Parkmanagement Zernike en de Hanzehogeschool voor Technologie was in eerste instantie gericht op het inzetten van sensoren op het terrein. Maar tijdens dit proces zijn ze er steeds meer achter gekomen dat het niet alleen de techniek is waarop moet worden  geïnnoveerd, maar ook de omgeving en cultuur waarbinnen het gebruikt gaat worden. Om een SMART-City te worden is het dus noodzakelijk om te beginnen vanuit de gemeenschap en in een dialoog met de omgeving te komen. Zo ontdekt men de urgenties en behoeften en kan het huidige gebruik van de ruimte geëvalueerd worden. Het is relevant om uit te vinden hoe het mogelijk is de gebruikers van een SMART-omgeving een actievere rol in het ontwerpen van de ruimtes en diensten te geven met nieuwe methoden. Dit is wat dit project beoogt.

Waarom dit project?

Een SMART-City is een plaats die met digitale technologieën, of ICT, het niveau en de kwaliteit van stedelijke diensten verhoogt.  Gelijktijdig zorgt een SMART-City er voor dat de investeringen in infrastructuur en het gebruik er van efficiënter worden. Daarbij staan de kwaliteitsdoelen van haar inwoners op de voorgrond en de technologie wordt niet als het primaire uitgangspunt genomen. Op de Zernike Campus doet zich de komende jaren een unieke situatie voor. Men staat op het punt om de infrastructuur onder handen te nemen. Dit om de kwaliteit, gebruik en de efficiëntie van het gebied te verbeteren. De Zernike Campus is daarmee een ideale plek om een ‘Living Lab’ te worden voor experimenten in het kader van de ontwikkeling van kennis over en visie op de SMART-City. Dit in nauwe samenwerking met de gebruikers en het zoeken naar de bij hun en bij het gebied behorende oplossingen.

Waarom financiert Regio Groningen-Assen?

Het project draagt bij aan de economische ontwikkeling en de kwaliteit van stad & land. De bijdrage van Regio Groningen-Assen was nodig om het laatste deel van de benodigde financiering rond te krijgen.

Logo Regiomonitor@2x

Regio Groningen-Assen heeft een nieuwe directeur! Met ingang van 1 juni 2023 gaat Harmke Vlieg (@havlieg) van start bij het Regiobureau van de RGA. Zij volgt hiermee Betty de Boer op die in april afscheid nam van de RGA.

Namens de @GemWkwartier de Regionale Woondeal ondertekend met de bestuurders van @RegioGA, gedeputeerden @TjeerdVD en Hans Kuipers. Dit onder toeziend oog van @hugodejonge wiens handtekening uiteraard niet mocht ontbreken✒️ 🏘!

Als voorzitter ⁦@RegioGA⁩ tekende ik vandaag voor meer dan 21000 te bouwen huizen vóór 2030 met ⁦@hugodejonge⁩ Dat is mogelijk omdat we met 7 gemeentes en 2 provincies samenwerken.Dit is het moment voor het Groningse deel.Dank wethouders en medewerkers en ministerie.

Ondertekening van de woondeal Regio Groningen Assen door minister Hugo de Jonge @MirjamWulfse @TjeerdVD @HansHaze1 @JosDarwinkel @StaalC @ErikDrenth @henkjanschmaal

4

Minister Hugo de Jonge tekent vandaag de woondeals van oa onze Regio Groningen Assen waarin we afspraken maken over de woningbouwopgave @MirjamWulfse @avine_fokkens @TjeerdVD Rik van Niejenhuis

3

#WorldWetlandsDay!🎉
Vandaag komt de werkgroep Groeningen bijeen om het belang van de laagveengordel voor het #klimaat de #biodiversiteit en de #leefkwaliteit onder de aandacht te brengen & te onderzoeken wat we nog meer kunnen doen! #WetlandsDay2023

Vanmiddag hebben wethouder Erik Drenth, Sandra Knoop van Regio Groningen-Assen, Martin Courtz van provincie Drenthe en Marlies Rijkeboer van Century Autogroep de eerste volledig elektrische deelauto in Midden-Groningen onthuld. https://bit.ly/3uYUByd

.

We waren gevraagd om op het Koninklijk Nederlands Waternetwerk iets te vertellen over ons project http://www.Groeningen.nu over oa klimaatadaptatie. @bgdeboer was in Rotterdam

Onze nieuwsbrief van november is uit, met o.a: Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen en een terugblik op Let’s Regio over ruimtelijke kwaliteit.
Lees ‘m hier👇


#regionalesamenwerking #RGA

Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen

#versnellingsafspraken #infrastructuur #bereikbaarheid #woningbouw #regionalesamenwerking #RGA

Werk jij graag mee aan slimme, duurzame mobiliteitsoplossingen? Meld je dan gratis aan het voor ons HIVE LIVE-event op 17 november! Tijdens HIVE LIVE staan inspiratie en netwerken centraal, met dit jaar als thema 'Connect the Future'. Bekijk het programma: https://bit.ly/3ytgM1A

RGA-directeur Betty de Boer kreeg tijdens Let's Regio!: "Ik ben verrast door de vele ideeën en inzichten die vanmiddag zijn gedeeld. Het heeft ons haakjes gegeven voor de invulling van ons thema #ruimtelijkekwaliteit." #regionalesamenwerking

Tim Willems-Kruize van Libau vertelt tijdens Let's Regio! over de kwaliteitsinstrumenten voor #ruimtelijkekwaliteit. "Bij de grote woningbouwopgave in de regio is extra denk- en ontwerpkracht nodig anders missen we kansen," is zijn stelling. #regionalesamenwerking

Tijdens Let's Regio! legt Joran Lammers van @StrootmanSL het publiek een dilemma voor: "Wat vindt ú belangrijk? Onbeperkt douchen, voorkomen dat de natte natuur verdroogt of uw internetsnelheid?" #ruimtelijkekwaliteit #natuur #landschap #water

Zef Hemel vertelt tijdens Let's Regio! boeiend over de ‘Geschiedenis van de Toekomst’. Vanaf het Kritische scenario voor Groningen en Drenthe uit 1987 kijkt hij met de bril van toen naar de #ruimtelijkekwaliteit van de regio in 2050.

Let's Regio! is een gezamenlijke activiteit van Libau en de RGA. Libau-directeur Dorien Fröling: "Wat moeten we nú doen of wellicht laten om het unieke landschap van onze regio te behouden? Die discussie moet je gezamenlijk voeren." #ruimtelijkekwaliteit

En we zijn begonnen! Geweldige opkomst bij Let's Regio! tijdens Let's Gro - een bijeenkomst over de ruimtelijke kwaliteit in de regio Groningen-Assen. M.m.v. Zef Hemel, Joran Lammers en Tim Willems-Kruize. @bgdeboer @zefhemel @StrootmanSL @PakhuisLibau @jelteposthumus @letsgro050

Vrijdagmiddag gaat het tijdens @letsgro050 in @forum_groningen over de ruimtelijke kwaliteit in de regio Groningen-Assen. Let's Regio dus! M.m.v. @ZefHemel @PakhuisLibau en @StrootmanSL
Meld je snel aan, het kan vandaag nog👇🏻

Geïnteresseerd in kansen voor de regio Groningen-Assen @RegioGA. Ideeën? Komende vrijdag gaan Joran Lammers (Strootman Landschapsarchitecten) @ZefHemel en Tim Willems-Kruize @PakhuisLibau hierover in gesprek in Forum Groningen. Aanmelden via link #LetsGro

Meer laden

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen