Regeling Regionale Projecten (ReP)

Delen

Naam project

Smart Campus Zernike

Projecttrekker

Rijksuniversiteit Groningen

Locatie

Groningen

Omvang projectkosten

€ 150.000,-, de bijdrage vanuit Regio Groningen-Assen is € 50.000,-

Betrokken partijen

Parkmanagement Zernike Campus (Triade), RIO projects, bedrijven, Hanzehogeschool

Status/planning

in uitvoering

Smart Campus Zernike

Wat houdt het project in?

De Campus heeft vergelijkbare problemen als steden en regio’s. Hoe kan de beschikbare fysieke ruimte efficiënter, flexibeler, multifunctioneler en duurzamer ingezet worden is daarbij de centrale vraag. En hoe kunnen we de kennis van en over de gebruikers benutten om hun tevredenheid in beeld te krijgen en verder te verbeteren? Dit laatste is een aspect wat zeker niet vanzelfsprekend is bij de planning en uitvoering van ruimtelijke inrichting. Dit zijn dan ook de sleutelvragen die goed onderzocht moeten worden en tot bruikbare kennis kunnen leiden. De eerste oriënterende studie naar de SMART-Campus door het Parkmanagement Zernike en de Hanzehogeschool voor Technologie was in eerste instantie gericht op het inzetten van sensoren op het terrein. Maar tijdens dit proces zijn ze er steeds meer achter gekomen dat het niet alleen de techniek is waarop moet worden  geïnnoveerd, maar ook de omgeving en cultuur waarbinnen het gebruikt gaat worden. Om een SMART-City te worden is het dus noodzakelijk om te beginnen vanuit de gemeenschap en in een dialoog met de omgeving te komen. Zo ontdekt men de urgenties en behoeften en kan het huidige gebruik van de ruimte geëvalueerd worden. Het is relevant om uit te vinden hoe het mogelijk is de gebruikers van een SMART-omgeving een actievere rol in het ontwerpen van de ruimtes en diensten te geven met nieuwe methoden. Dit is wat dit project beoogt.

Waarom dit project?

Een SMART-City is een plaats die met digitale technologieën, of ICT, het niveau en de kwaliteit van stedelijke diensten verhoogt.  Gelijktijdig zorgt een SMART-City er voor dat de investeringen in infrastructuur en het gebruik er van efficiënter worden. Daarbij staan de kwaliteitsdoelen van haar inwoners op de voorgrond en de technologie wordt niet als het primaire uitgangspunt genomen. Op de Zernike Campus doet zich de komende jaren een unieke situatie voor. Men staat op het punt om de infrastructuur onder handen te nemen. Dit om de kwaliteit, gebruik en de efficiëntie van het gebied te verbeteren. De Zernike Campus is daarmee een ideale plek om een ‘Living Lab’ te worden voor experimenten in het kader van de ontwikkeling van kennis over en visie op de SMART-City. Dit in nauwe samenwerking met de gebruikers en het zoeken naar de bij hun en bij het gebied behorende oplossingen.

Waarom financiert Regio Groningen-Assen?

Het project draagt bij aan de economische ontwikkeling en de kwaliteit van stad & land. De bijdrage van Regio Groningen-Assen was nodig om het laatste deel van de benodigde financiering rond te krijgen.

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen