Regeling Regionale Projecten (ReP)

Zernike

Naam project

Smart Campus Zernike

Projecttrekker

Rijksuniversiteit Groningen

Locatie

Groningen

Omvang projectkosten

€ 150.000,-, de bijdrage vanuit Regio Groningen-Assen is € 50.000,-

Betrokken partijen

Parkmanagement Zernike Campus (Triade), RIO projects, bedrijven, Hanzehogeschool

Status/planning

in uitvoering

Smart Campus Zernike

Wat houdt het project in?

De Campus heeft vergelijkbare problemen als steden en regio’s. Hoe kan de beschikbare fysieke ruimte efficiënter, flexibeler, multifunctioneler en duurzamer ingezet worden is daarbij de centrale vraag. En hoe kunnen we de kennis van en over de gebruikers benutten om hun tevredenheid in beeld te krijgen en verder te verbeteren? Dit laatste is een aspect wat zeker niet vanzelfsprekend is bij de planning en uitvoering van ruimtelijke inrichting. Dit zijn dan ook de sleutelvragen die goed onderzocht moeten worden en tot bruikbare kennis kunnen leiden. De eerste oriënterende studie naar de SMART-Campus door het Parkmanagement Zernike en de Hanzehogeschool voor Technologie was in eerste instantie gericht op het inzetten van sensoren op het terrein. Maar tijdens dit proces zijn ze er steeds meer achter gekomen dat het niet alleen de techniek is waarop moet worden  geïnnoveerd, maar ook de omgeving en cultuur waarbinnen het gebruikt gaat worden. Om een SMART-City te worden is het dus noodzakelijk om te beginnen vanuit de gemeenschap en in een dialoog met de omgeving te komen. Zo ontdekt men de urgenties en behoeften en kan het huidige gebruik van de ruimte geëvalueerd worden. Het is relevant om uit te vinden hoe het mogelijk is de gebruikers van een SMART-omgeving een actievere rol in het ontwerpen van de ruimtes en diensten te geven met nieuwe methoden. Dit is wat dit project beoogt.

Waarom dit project?

Een SMART-City is een plaats die met digitale technologieën, of ICT, het niveau en de kwaliteit van stedelijke diensten verhoogt.  Gelijktijdig zorgt een SMART-City er voor dat de investeringen in infrastructuur en het gebruik er van efficiënter worden. Daarbij staan de kwaliteitsdoelen van haar inwoners op de voorgrond en de technologie wordt niet als het primaire uitgangspunt genomen. Op de Zernike Campus doet zich de komende jaren een unieke situatie voor. Men staat op het punt om de infrastructuur onder handen te nemen. Dit om de kwaliteit, gebruik en de efficiëntie van het gebied te verbeteren. De Zernike Campus is daarmee een ideale plek om een ‘Living Lab’ te worden voor experimenten in het kader van de ontwikkeling van kennis over en visie op de SMART-City. Dit in nauwe samenwerking met de gebruikers en het zoeken naar de bij hun en bij het gebied behorende oplossingen.

Waarom financiert Regio Groningen-Assen?

Het project draagt bij aan de economische ontwikkeling en de kwaliteit van stad & land. De bijdrage van Regio Groningen-Assen was nodig om het laatste deel van de benodigde financiering rond te krijgen.

Logo Regiomonitor@2x

De raden en Staten waren goed vertegenwoordigd tijdens het Regiocongres van de RGA. Het Regiocongres stond in het teken van de evaluatie en actualisatie. @BramSchmaal Hoe meer input er wordt opgehaald hoe beter voor onze bijzondere Regio.
https://regiogroningenassen.nl/regiocongres-2024/

Het duurzame en elektrisch bedienbare Fietspontje Zuidlaardermeer is officieel geopend.
Bezoekers van het Zuidlaardermeergebied kunnen nu weer het populaire fietsrondje maken. Dit is mede mogelijk dankzij de Regeling Regionale Projecten Regeling (ReP) van de RGA.

De RGA was op bezoek bij Loket 9 voor 1 in Veldhoven en Brainport Industry Campus in Eindhoven. Een gemeentelijk samenwerkingsverband op gebied van bedrijventerreinen. Een een internationale campus voor hightech in het hart van de brainport in Eindhoven.

De komende periode worden delen van de zuidelijke ring afgesloten. Nieuwe knooppunten worden met elkaar verbonden. Wij mochten een kijkje nemen op de bouwplaats en waren onder de indruk van de operatie. We kijken uit naar september als we er overheen mogen rijden.

Om goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt, is het belangrijk dat mensen zich blijven ontwikkelen. Om te meten wat de stand van zaken is in Noord-Nederland er een LLO monitor ontwikkeld.
https://regiogroningenassen.nl/startpunt-onderzoek-onder-noordelijke-beroeps-bevolking/

Kees Klomp stelt tijdens deze workshop de vraag “In een economische ecologie doen we niet langer alsof we boven de natuur staan, maar stellen we de natuurlijke huisregels centraal”. Praat u mee?

Wat vindt u van deelauto's?
Maakt u gebruik van deelauto's?
Hendri Nijborg doet onderzoek naar deelauto’s in het landelijk gebied voor de provincie Drenthe.

De enquête kunt u hier invullen, dat kost <10 minuten.: https://rug.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_6X4CQnobedBvn4W

Vandaag kennismaking met ⁦@havlieg⁩ als nieuwe directeur van RGA. Samen met wethouders Annemiek Hoessen en ⁦@ErikDrenth⁩ op de fiets een rondgang door #Hoogezand; Gorecht-West, Martenshoek, historisch lint, Noorderpark. Grote #opgaven in #woonmilieus; fysiek/ sociaal.

Kijktip: nieuwsgierig naar de oude loop van de Hunze? Groeten uit Groeningen gaat morgen langs bij Hunzedal, Tusschenwater en de stad Groningen.

Regio Groningen-Assen heeft een nieuwe directeur! Met ingang van 1 juni 2023 gaat Harmke Vlieg (@havlieg) van start bij het Regiobureau van de RGA. Zij volgt hiermee Betty de Boer op die in april afscheid nam van de RGA.

Namens de @GemWkwartier de Regionale Woondeal ondertekend met de bestuurders van @RegioGA, gedeputeerden @TjeerdVD en Hans Kuipers. Dit onder toeziend oog van @hugodejonge wiens handtekening uiteraard niet mocht ontbreken✒️ 🏘!

Als voorzitter ⁦@RegioGA⁩ tekende ik vandaag voor meer dan 21000 te bouwen huizen vóór 2030 met ⁦@hugodejonge⁩ Dat is mogelijk omdat we met 7 gemeentes en 2 provincies samenwerken.Dit is het moment voor het Groningse deel.Dank wethouders en medewerkers en ministerie.

Ondertekening van de woondeal Regio Groningen Assen door minister Hugo de Jonge @MirjamWulfse @TjeerdVD @HansHaze1 @JosDarwinkel @StaalC @ErikDrenth @henkjanschmaal

4

Minister Hugo de Jonge tekent vandaag de woondeals van oa onze Regio Groningen Assen waarin we afspraken maken over de woningbouwopgave @MirjamWulfse @avine_fokkens @TjeerdVD Rik van Niejenhuis

3

#WorldWetlandsDay!🎉
Vandaag komt de werkgroep Groeningen bijeen om het belang van de laagveengordel voor het #klimaat de #biodiversiteit en de #leefkwaliteit onder de aandacht te brengen & te onderzoeken wat we nog meer kunnen doen! #WetlandsDay2023

Vanmiddag hebben wethouder Erik Drenth, Sandra Knoop van Regio Groningen-Assen, Martin Courtz van provincie Drenthe en Marlies Rijkeboer van Century Autogroep de eerste volledig elektrische deelauto in Midden-Groningen onthuld. https://bit.ly/3uYUByd

.

We waren gevraagd om op het Koninklijk Nederlands Waternetwerk iets te vertellen over ons project http://www.Groeningen.nu over oa klimaatadaptatie. @bgdeboer was in Rotterdam

Onze nieuwsbrief van november is uit, met o.a: Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen en een terugblik op Let’s Regio over ruimtelijke kwaliteit.
Lees ‘m hier👇


#regionalesamenwerking #RGA

Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen

#versnellingsafspraken #infrastructuur #bereikbaarheid #woningbouw #regionalesamenwerking #RGA

Meer laden

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen