Home | Raads- en Statenleden denken mee over Toekomstagenda RGA

Raads- en Statenleden denken mee over Toekomstagenda RGA

Delen

De RGA is bezig met het opstellen van een Toekomstagenda voor 2020-2025. Het afgelopen jaar hebben we daarvoor input opgehaald bij bestuurders, beleidsambtenaren en samenwerkingspartners. Op 23 en 24 september waren de raads- en Statenleden uitgenodigd om met ons mee te denken over het toekomstig beleid.

De Toekomstagenda is gebaseerd op de evaluatie van het RGA-beleid die we vorig jaar met onze deelnemers hebben uitgevoerd. Zij spraken toen unaniem hun waardering uit voor de bestuurlijke samenwerking binnen de RGA en droegen ideeën en onderwerpen aan die de positie van de regio Groningen-Assen verder kunnen verstevigen.

De toegenomen economische dynamiek rond de steden Groningen en Assen vertaalt zich in drukte op de weg, op de woningmarkt en op de arbeidsmarkt. Steden en dorpen in de regio Groningen-Assen worden daardoor steeds afhankelijker van elkaar. Dat beeld werd ook door de raads- en Statenleden herkend. Er was dan ook brede steun voor regionale samenwerking op de drie belangrijkste thema’s economie, mobiliteit en wonen. De discussie ging over hoe we dit beleid voor de regio kunnen vormgeven.

De Toekomstagenda wordt in december door de Stuurgroep vastgesteld. De agenda wordt de komende jaren gezamenlijk door de negen deelnemende overheden uitgevoerd om de regio Groningen-Assen verder te  ontwikkelen als het economisch centrumgebied voor Noord-Nederland.

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen