Home | ReP-bijdrage voor herbestemming Landhuis Overcingel

ReP-bijdrage voor herbestemming Landhuis Overcingel

Delen

Door de stuurgroep van de Regio Groningen-Assen is – op advies van de beoordelingscommissie – de subsidieaanvraag voor de herbestemming van het Landhuis Overcingel toegekend. Het Drents Landschap heeft het huis en het landgoed geschonken gekregen van de familie Van Lier Lels.

Onderdeel van het hart van Assen, nabij het Drents Museum, vormt het landgoed belangrijk cultureel erfgoed van de stad. De verbinding met het museum en de plannen die Drents Landschap heeft met het Huis Overcingel maken dat het belang van de herbestemming Assen ontstijgt. Specifiek is de Regio Groningen-Assen een bijdrage gevraagd voor het terugbrengen in historische staat van twee zogenoemde stijlkamers. Beide kamers worden in museale staat gebracht en opengesteld voor rondleidingen. Samen met de plannen om het hele terrein zoveel mogelijk open te stellen voor publiek worden landhuis en landgoed daarmee een sterk onderdeel van het toeristisch aanbod van de regio. Het project draagt bij aan de ruimtelijke kwaliteit en het profiel van de regio.

Ontwikkelt u ook een project in de regio Groningen-Assen met regionale meerwaarde, economisch of op het vlak van ruimtelijke kwaliteit? Bekijk dan op de website van de RGA voorbeelden van projecten en het beoordelingskader, om te zien of uw project past bij de regeling.

Deadline volgende ronde
Voor de volgende ronde kunnen weer projectaanvragen worden ingediend bij het Regiobureau van Regio Groningen-Assen. De deadline hiervoor is 13 maart 2023 . Vóór een aanvraag in behandeling wordt genomen, vindt eerst een gesprek plaats over de concept-aanvraag met de projectleider van de ReP-regeling.

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen