Home | Slim en Groen onderweg: Mobiliteit in Noord-NL emissievrij in 2035!

Slim en Groen onderweg: Mobiliteit in Noord-NL emissievrij in 2035!

Delen

In Noord-Nederland zorgt de sector verkeer en vervoer ieder jaar voor een CO₂-uitstoot van 3,67 miljoen ton (ca. 20% van de totale CO₂-uitstoot in Noord-Nederland). Noord-Nederland wil de mobiliteit versneld verduurzamen om de CO₂-uitstoot te verminderen. De provincies Drenthe, Fryslân en Groningen en de gemeenten Assen, Emmen, Groningen en Leeuwarden werken hierin sinds 2018 samen met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat binnen het programma Slim en Groen onderweg. Dit programma wordt voor Noord-Nederland gecoördineerd door de Regio Groningen-Assen.

Ambitie
Het Noorden is in 2035 klaar voor een toekomst zonder CO₂-uitstoot. In 2035 of eerder zijn de voorwaarden – binnen de invloedssfeer van de betrokken partijen – aanwezig om de mobiliteit binnen de regio volledig emissievrij te maken. Dit gebeurt langs 13 verschillende actielijnen, waaronder logistiek, smart mobility, deelmobiliteit en de fiets. Rijk en regio participeren en financieren hierin gezamenlijk in de verschillende projecten die bijdragen aan deze ambitie.

Zo is er op het gebied van logistiek veel gaande en heeft het meerwaarde om samen te werken. Verschillende steden, zoals Groningen en Assen, hebben de ambitie om in 2025 emissievrije binnensteden te hebben, maar ook elders in de provincies worden doelen gesteld om de logistiek slimmer en schoner te maken, waarin van elkaar geleerd wordt en gezamenlijk wordt geïnvesteerd. Daarnaast zijn er ook fietsstimuleringsacties, worden werknemers van bedrijven en leerlingen van scholen gemotiveerd anders te reizen en wordt er een deelautopilot opgestart met behulp van een Rijksbijdrage.

Evaluatie
Afgesproken is om dit programma om de zoveel tijd te evalueren. Nu dit programma een tijdje loopt en er inmiddels een nieuw kabinet en coalitieakkoord is, wordt dit programma dit voorjaar geëvalueerd én geactualiseerd, waarbij verder wordt gekeken naar hoe we onze ambitie nóg beter in gezamenlijkheid kunnen realiseren. Dit zal tevens worden gecoördineerd door de Regio Groningen-Assen.

Kijk voor meer informatie op:

www.slimengroenonderweg.nl

www.logistieknoord.nl

 

 

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen