uitreiking llo monitor en actieagenda noord nederland

Leven Lang Ontwikkelen monitor en actieagenda

Delen

Om goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt, is het belangrijk dat mensen zich blijven ontwikkelen. Dat is nog niet voor iedereen duidelijk en gebruikelijk. Om te meten wat de stand van zaken is in Noord-Nederland is er de LLO monitor ontwikkeld. Deze monitor is ontwikkeld mede dankzij kennisinstellingen en werkgevers uit Noord-Nederland. De RGA heeft een financiële bijdrage geleverd om dit mogelijk te maken. Arjen Edzes, Lector regionale arbeidsmarkt bij de Hanzehogeschool en universitair hoofddocent aan de RUG, heeft de monitor op dinsdag 31 januari gepresenteerd op de Universiteit van het Noorden.

“Zowel kennisinstellingen als werkgevers hebben nog een forse slag te slaan op het gebied van LLO. We moeten het samen doen en ik ben ervan overtuigd dat we met de Monitor en de actieagenda een hele belangrijke stap hebben gezet.”
Arjen Edzes

Kennisinstellingen presenteren actieagenda Leven Lang Ontwikkelen (LLO)
Naast de monitor hebben de Noord-Nederlandse kennisinstellingen de LLO actieagenda gepresenteerd. In de actieagenda wordt omschreven hoe de kennisinstellingen de komende jaren de arbeidsmarkt klaarstomen voor de toekomst. Wethouder Carine Bloemhoff, voorzitter van de arbeidsmarktregio Groningen en Noord- Drenthe, ontving de LLO actieagenda uit handen van Dick Pouwels, bestuursvoorzitter van de Hanzehogeschool en voorzitter van de stuurgroep LLO van de Universiteit van het Noorden

Wethouder Bloemhoff: “Leven Lang Ontwikkelen gaat over het stimuleren van mensen om zich gedurende hun loopbaan te blijven ontwikkelen om zo in te kunnen spelen op de veranderende vraag vanuit de arbeidsmarkt.”

Arjen Edzes voegt hieraan toe: “Zowel kennisinstellingen als werkgevers hebben nog een forse slag te slaan op het gebied van LLO. We moeten het samen doen en ik ben ervan overtuigd dat we met de Monitor en de actieagenda een hele belangrijke stap hebben gezet.”

Aansluiting bij landelijke tendens
De regionale LLO ambitie staat niet op zichzelf en sluit aan bij het Nationaal Groeifonds Programma LLO Katalysator en de oproep van de SER aan het nieuwe kabinet om structureel te investeren in LLO.

Voorgoed veranderde arbeidsmarkt
“LLO neemt een prominente plek in binnen onze samenleving. De tijd dat je na je studie voorgoed afscheid nam van de schoolbanken is voorbij. De arbeidsmarkt is voorgoed veranderd en vraagt om een beroepsbevolking die meebeweegt en zich blíjft ontwikkelen.” aldus Dick Pouwels, bestuursvoorzitter van de Hanzehogeschool en voorzitter van de stuurgroep LLO van de Universiteit van het Noorden.

Het besef is er, maar de praktijk is weerbarstig
Uit het onderzoek blijkt dat één op de drie inwoners het afgelopen jaar onderwijs of scholing heeft gevolgd, maar er grote verschillen zijn tussen werkenden, gepensioneerden, inactieven, zelfstandigen en studenten. Vooral praktisch opgeleide werknemers, die juist het meest kwetsbaar zijn op de veranderende arbeidsmarkt, hebben het afgelopen jaar het minst vaak deelgenomen aan een cursus of training. Tevens blijkt dat noorderlingen (werkgevers en burgers) het belang van LLO erkennen, maar het lastig vinden om in praktijk te brengen. Werkgevers hebben met de huidige krapte op de arbeidsmarkt hun handen vol aan het werven van nieuw personeel en burgers geven aan niet altijd over de financiële middelen te beschikken om scholing te volgen.

 

 

Logo Regiomonitor@2x

De komende periode worden delen van de zuidelijke ring afgesloten. Nieuwe knooppunten worden met elkaar verbonden. Wij mochten een kijkje nemen op de bouwplaats en waren onder de indruk van de operatie. We kijken uit naar september als we er overheen mogen rijden.

Om goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt, is het belangrijk dat mensen zich blijven ontwikkelen. Om te meten wat de stand van zaken is in Noord-Nederland er een LLO monitor ontwikkeld.
https://regiogroningenassen.nl/startpunt-onderzoek-onder-noordelijke-beroeps-bevolking/

Kees Klomp stelt tijdens deze workshop de vraag “In een economische ecologie doen we niet langer alsof we boven de natuur staan, maar stellen we de natuurlijke huisregels centraal”. Praat u mee?

Wat vindt u van deelauto's?
Maakt u gebruik van deelauto's?
Hendri Nijborg doet onderzoek naar deelauto’s in het landelijk gebied voor de provincie Drenthe.

De enquête kunt u hier invullen, dat kost <10 minuten.: https://rug.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_6X4CQnobedBvn4W

Vandaag kennismaking met ⁦@havlieg⁩ als nieuwe directeur van RGA. Samen met wethouders Annemiek Hoessen en ⁦@ErikDrenth⁩ op de fiets een rondgang door #Hoogezand; Gorecht-West, Martenshoek, historisch lint, Noorderpark. Grote #opgaven in #woonmilieus; fysiek/ sociaal.

Kijktip: nieuwsgierig naar de oude loop van de Hunze? Groeten uit Groeningen gaat morgen langs bij Hunzedal, Tusschenwater en de stad Groningen.

Regio Groningen-Assen heeft een nieuwe directeur! Met ingang van 1 juni 2023 gaat Harmke Vlieg (@havlieg) van start bij het Regiobureau van de RGA. Zij volgt hiermee Betty de Boer op die in april afscheid nam van de RGA.

Namens de @GemWkwartier de Regionale Woondeal ondertekend met de bestuurders van @RegioGA, gedeputeerden @TjeerdVD en Hans Kuipers. Dit onder toeziend oog van @hugodejonge wiens handtekening uiteraard niet mocht ontbreken✒️ 🏘!

Als voorzitter ⁦@RegioGA⁩ tekende ik vandaag voor meer dan 21000 te bouwen huizen vóór 2030 met ⁦@hugodejonge⁩ Dat is mogelijk omdat we met 7 gemeentes en 2 provincies samenwerken.Dit is het moment voor het Groningse deel.Dank wethouders en medewerkers en ministerie.

Ondertekening van de woondeal Regio Groningen Assen door minister Hugo de Jonge @MirjamWulfse @TjeerdVD @HansHaze1 @JosDarwinkel @StaalC @ErikDrenth @henkjanschmaal

4

Minister Hugo de Jonge tekent vandaag de woondeals van oa onze Regio Groningen Assen waarin we afspraken maken over de woningbouwopgave @MirjamWulfse @avine_fokkens @TjeerdVD Rik van Niejenhuis

3

#WorldWetlandsDay!🎉
Vandaag komt de werkgroep Groeningen bijeen om het belang van de laagveengordel voor het #klimaat de #biodiversiteit en de #leefkwaliteit onder de aandacht te brengen & te onderzoeken wat we nog meer kunnen doen! #WetlandsDay2023

Vanmiddag hebben wethouder Erik Drenth, Sandra Knoop van Regio Groningen-Assen, Martin Courtz van provincie Drenthe en Marlies Rijkeboer van Century Autogroep de eerste volledig elektrische deelauto in Midden-Groningen onthuld. https://bit.ly/3uYUByd

.

We waren gevraagd om op het Koninklijk Nederlands Waternetwerk iets te vertellen over ons project http://www.Groeningen.nu over oa klimaatadaptatie. @bgdeboer was in Rotterdam

Onze nieuwsbrief van november is uit, met o.a: Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen en een terugblik op Let’s Regio over ruimtelijke kwaliteit.
Lees ‘m hier👇


#regionalesamenwerking #RGA

Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen

#versnellingsafspraken #infrastructuur #bereikbaarheid #woningbouw #regionalesamenwerking #RGA

Werk jij graag mee aan slimme, duurzame mobiliteitsoplossingen? Meld je dan gratis aan het voor ons HIVE LIVE-event op 17 november! Tijdens HIVE LIVE staan inspiratie en netwerken centraal, met dit jaar als thema 'Connect the Future'. Bekijk het programma: https://bit.ly/3ytgM1A

RGA-directeur Betty de Boer kreeg tijdens Let's Regio!: "Ik ben verrast door de vele ideeën en inzichten die vanmiddag zijn gedeeld. Het heeft ons haakjes gegeven voor de invulling van ons thema #ruimtelijkekwaliteit." #regionalesamenwerking

Tim Willems-Kruize van Libau vertelt tijdens Let's Regio! over de kwaliteitsinstrumenten voor #ruimtelijkekwaliteit. "Bij de grote woningbouwopgave in de regio is extra denk- en ontwerpkracht nodig anders missen we kansen," is zijn stelling. #regionalesamenwerking

Meer laden

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen