groeningen tolbert34

Aanmelden nieuwsbrief

Terugblik op een inspirerende Netwerkbijeenkomst over landbouw(transitie)

Delen

In de sfeervolle Cazemierboerderij in Tolbert waren ruim 75 enthousiaste bezoekers aanwezig voor de vierde netwerkbijeenkomst van Groeningen. Op vrijdag 5 juli kwamen vertegenwoordigers van diverse organisaties samen om met elkaar te praten en elkaar te inspireren over de landbouw in de laagveengordel van Groeningen en de mogelijke ontwikkelingsrichtingen voor de toekomst.

Ochtendprogramma
De dag begon met ontvangst waarbij koffie en thee klaarstonden voor de gasten. Voorzitter Henk Kosters opende het plenaire programma met een hartelijk welkom voor de gasten.  Rieks van der Wal, ambassadeur van Groeningen trapte de bijeenkomst af met het verhaal over het Netwerk Groeningen en specifiek over de rol van landbouw in het gebied. Centraal stelde hij: Wat kan de landbouw voor Groeningen betekenen en wat kan Groeningen voor de landbouw betekenen. Henk Hulshoff, regiobestuurder van LTO Noord, schetste vervolgens de huidige situatie van de landbouw in Groeningen. Hij benadrukte de uitdagingen en kansen die de regio te bieden heeft. Alex Datema, directeur Food en Agri bij Rabobank, sloot de plenaire sessie af met een boeiende visie op de toekomst van de landbouw vanuit het perspectief van de Rabobank. Hij deelde waardevolle inzichten over hoe de landbouwsector kan bijdragen, welke ontwikkelingen er spelen zoals verduurzaming, combinatie landbouw en natuur en uitdagingen voor jonge agrarische ondernemers.

Na een korte pauze begonnen de deelsessies, waarin deelnemers konden kiezen uit twee onderwerpen ‘Leren van Inspirerende voorbeelden’ of Buffer+

Leren van Inspirerende voorbeelden
Bij de deelsessie over ‘Inspirerende voorbeelden’ vertelde Marjolein Feiken, secretaris van Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Slochteren (ANLS) en veehouder, haar ervaringen met natuurbegrazing in het natuurgebied Roegwold. Al bijna 25 jaar zorgt ANLS voor het beheer van dit prachtige gebied. Zie ook de website

Vervolgens vertelde Jan Arends van De Buurderij Noordlaren vol enthousiasme over zijn werk. Met 400 Limousin runderen beheert hij 450 hectare natuurterrein in het Zuidlaardermeergebied en levert hij hoogwaardig natuurvlees. Hij vertelde over de uitdagingen waar hij als boer voor staat maar ook over de prettige samenwerking met diverse natuurorganisaties. Zie ook de website

Buffer+
Deze deelsessie richtte zich op het Europese project Buffer+, waarin kennisuitwisseling plaatsvindt tussen regio’s in Ierland, Frankrijk, Vlaanderen, Duitsland en Nederland. Provincie Groningen is de trekker van dit project en werkt samen met partners zoals de Hanzehogeschool en de gemeenten Midden-Groningen en Westerkwartier. Ze richten zich op het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen, het tegengaan van veenoxidatie, waterberging en veenherstel. Lees hier meer over Buffer+

Afronding en Lunch
Na de deelsessies verzamelden de deelnemers zich voor de plenaire afsluiting, waar de belangrijkste inzichten en conclusies werden gedeeld maar ook de zorgen als boer werden gedeeld. De bijeenkomst werd na een heerlijke lunch afgerond.

Conclusie
De vierde GROENINGEN netwerkbijeenkomst was een succes. Met inspirerende sprekers, interessante deelsessies en veel ruimte voor ontmoeting en kennisuitwisseling. Door samenkomst van verschillende partijen werd een waardevolle bijdrage geleverd aan de toekomst van de landbouw in Groeningen. Maar ook de bijdrage van de landbouw voor de laagveengordel. De bijeenkomst liet zien dat er een mooie basis is gelegd voor samenwerking tussen verschillende partijen om gezamenlijk te werken aan een duurzame en klimaatpositieve regio.

Meer informatie over de plannen en projecten van Groeningen is te vinden op de website. Aanmelden voor toekomstige bijeenkomsten van Groeningen kan eveneens via de website.

Logo Regiomonitor@2x

De raden en Staten waren goed vertegenwoordigd tijdens het Regiocongres van de RGA. Het Regiocongres stond in het teken van de evaluatie en actualisatie. @BramSchmaal Hoe meer input er wordt opgehaald hoe beter voor onze bijzondere Regio.
https://regiogroningenassen.nl/regiocongres-2024/

Het duurzame en elektrisch bedienbare Fietspontje Zuidlaardermeer is officieel geopend.
Bezoekers van het Zuidlaardermeergebied kunnen nu weer het populaire fietsrondje maken. Dit is mede mogelijk dankzij de Regeling Regionale Projecten Regeling (ReP) van de RGA.

De RGA was op bezoek bij Loket 9 voor 1 in Veldhoven en Brainport Industry Campus in Eindhoven. Een gemeentelijk samenwerkingsverband op gebied van bedrijventerreinen. Een een internationale campus voor hightech in het hart van de brainport in Eindhoven.

De komende periode worden delen van de zuidelijke ring afgesloten. Nieuwe knooppunten worden met elkaar verbonden. Wij mochten een kijkje nemen op de bouwplaats en waren onder de indruk van de operatie. We kijken uit naar september als we er overheen mogen rijden.

Om goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt, is het belangrijk dat mensen zich blijven ontwikkelen. Om te meten wat de stand van zaken is in Noord-Nederland er een LLO monitor ontwikkeld.
https://regiogroningenassen.nl/startpunt-onderzoek-onder-noordelijke-beroeps-bevolking/

Kees Klomp stelt tijdens deze workshop de vraag “In een economische ecologie doen we niet langer alsof we boven de natuur staan, maar stellen we de natuurlijke huisregels centraal”. Praat u mee?

Wat vindt u van deelauto's?
Maakt u gebruik van deelauto's?
Hendri Nijborg doet onderzoek naar deelauto’s in het landelijk gebied voor de provincie Drenthe.

De enquête kunt u hier invullen, dat kost <10 minuten.: https://rug.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_6X4CQnobedBvn4W

Vandaag kennismaking met ⁦@havlieg⁩ als nieuwe directeur van RGA. Samen met wethouders Annemiek Hoessen en ⁦@ErikDrenth⁩ op de fiets een rondgang door #Hoogezand; Gorecht-West, Martenshoek, historisch lint, Noorderpark. Grote #opgaven in #woonmilieus; fysiek/ sociaal.

Kijktip: nieuwsgierig naar de oude loop van de Hunze? Groeten uit Groeningen gaat morgen langs bij Hunzedal, Tusschenwater en de stad Groningen.

Regio Groningen-Assen heeft een nieuwe directeur! Met ingang van 1 juni 2023 gaat Harmke Vlieg (@havlieg) van start bij het Regiobureau van de RGA. Zij volgt hiermee Betty de Boer op die in april afscheid nam van de RGA.

Namens de @GemWkwartier de Regionale Woondeal ondertekend met de bestuurders van @RegioGA, gedeputeerden @TjeerdVD en Hans Kuipers. Dit onder toeziend oog van @hugodejonge wiens handtekening uiteraard niet mocht ontbreken✒️ 🏘!

Als voorzitter ⁦@RegioGA⁩ tekende ik vandaag voor meer dan 21000 te bouwen huizen vóór 2030 met ⁦@hugodejonge⁩ Dat is mogelijk omdat we met 7 gemeentes en 2 provincies samenwerken.Dit is het moment voor het Groningse deel.Dank wethouders en medewerkers en ministerie.

Ondertekening van de woondeal Regio Groningen Assen door minister Hugo de Jonge @MirjamWulfse @TjeerdVD @HansHaze1 @JosDarwinkel @StaalC @ErikDrenth @henkjanschmaal

4

Minister Hugo de Jonge tekent vandaag de woondeals van oa onze Regio Groningen Assen waarin we afspraken maken over de woningbouwopgave @MirjamWulfse @avine_fokkens @TjeerdVD Rik van Niejenhuis

3

#WorldWetlandsDay!🎉
Vandaag komt de werkgroep Groeningen bijeen om het belang van de laagveengordel voor het #klimaat de #biodiversiteit en de #leefkwaliteit onder de aandacht te brengen & te onderzoeken wat we nog meer kunnen doen! #WetlandsDay2023

Vanmiddag hebben wethouder Erik Drenth, Sandra Knoop van Regio Groningen-Assen, Martin Courtz van provincie Drenthe en Marlies Rijkeboer van Century Autogroep de eerste volledig elektrische deelauto in Midden-Groningen onthuld. https://bit.ly/3uYUByd

.

We waren gevraagd om op het Koninklijk Nederlands Waternetwerk iets te vertellen over ons project http://www.Groeningen.nu over oa klimaatadaptatie. @bgdeboer was in Rotterdam

Onze nieuwsbrief van november is uit, met o.a: Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen en een terugblik op Let’s Regio over ruimtelijke kwaliteit.
Lees ‘m hier👇


#regionalesamenwerking #RGA

Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen

#versnellingsafspraken #infrastructuur #bereikbaarheid #woningbouw #regionalesamenwerking #RGA

Meer laden

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen