Home | 5 miljoen naar regio Groningen-Assen voor bereikbaarheid

5 miljoen naar regio Groningen-Assen voor bereikbaarheid

Delen

Het Rijksprogramma Beter Benutten is voor de regio Groningen-Assen zeer succesvol geweest. In acht jaar tijd is er circa 44 miljoen geïnvesteerd in een betere bereikbaarheid van de hele regio. Het programma is inmiddels afgerond. Deze week maakte het Ministerie van I&W bekend zo’n 5 miljoen euro toe te kennen aan projecten die mede zijn voortgekomen uit Beter Benutten.

In het programma Beter Benutten werkten vanaf 2011 Rijk, regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid in de drukste regio’s over weg, water en spoor te verbeteren. Het doel was de bestaande infrastructuur beter te benutten en waar nodig aan te passen. Henk Brink, voorzitter van het Portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer van de Regio Groningen-Assen, kijkt met tevredenheid op het Beter Benutten-programma terug. “We hebben in een plezierige samenwerking veel voor elkaar gekregen. Daar mogen we trots op zijn. Bussen op de vluchtstrook, de uitbreiding van het aantal P+R’s en de aanleg van de fietssnelweg zijn daar mooie voorbeelden van. De 5 miljoen die nu is toegekend, zie ik als een beloning voor ons succes.”

Verlichten van verkeersdrukte
Beter Benutten Groningen-Assen richtte zich met name op het verlichten van de verkeersdrukte, onder andere met het oog op de werkzaamheden aan de ring in Groningen en de FlorijnAs in Assen. Dit gebeurde in samenwerking met werkgevers en de onderwijssector. Daarbij was er veel aandacht voor de fiets, het openbaar vervoer, Park+Ride, Park+Bike en goederenlogistiek. In deze laatste sector zijn mooie resultaten geboekt met de aanpak truckspotting, de GoederenHub Eelde en het project supermarktlogistiek. Gevolg: meer vervoerders die de spits vermijden en een schonere en efficiëntere goederenlogistiek.

Spitsmijdingen
Naast het creëren van voorzieningen om de bereikbaarheid te verbeteren, heeft Beter Benutten er ook toe geleid dat in de regio Groningen-Assen een uitgebreid netwerk met grote werkgevers en het MKB is opgebouwd. Ruim 80 bedrijven en 52.000 medewerkers deden mee aan de zogenaamde Werkgeversaanpak. Deze heeft effect gehad dankzij aanpassingen van vergoedingsregelingen, het stimuleren van Park+Ride, OV en (e-)fiets. Daarnaast pasten onderwijsorganisaties hun lesroosters aan. Onder het motto ‘Anders Roosteren’ reizen inmiddels bijna 1.000 scholieren en studenten buiten de spits. Het eindresultaat van alle Beter Benutten-projecten bij elkaar opgeteld mag er dan ook zijn: de reistijd is met 13% verkort en er zijn bijna 5000 spitsmijdingen gerealiseerd.

Vervolg
De provincies Groningen en Drenthe hebben 5 miljoen door het Rijk toegezegd gekregen voor de continuering van succesvolle bereikbaarheidsprojecten. Een groot deel hiervan is bestemd voor de aanleg van de fietssnelweg tussen Groningen en Assen. Daarnaast levert het Rijk cofinanciering voor een aantal projecten in het kader van slimme en duurzame mobiliteit. Projecten die een bijdrage ontvangen vanuit deze zogeheten Korte Termijn-aanpak zijn onder meer stimuleren fietsgebruik en OV, stadsdistributie, doorontwikkeling GoederenHub Eelde, vergroening van P+R’s/Hubs en de werkgevers- en onderwijsaanpak van Groningen Bereikbaar. Voor de langere termijn is afgesproken dat Noord-Nederland met voorstellen komt op het gebied van slimme en duurzame mobiliteit.

Het eindrapport Beter Benutten vindt u hier.

We waren gevraagd om op het Koninklijk Nederlands Waternetwerk iets te vertellen over ons project http://www.Groeningen.nu over oa klimaatadaptatie. @bgdeboer was in Rotterdam

Onze nieuwsbrief van november is uit, met o.a: Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen en een terugblik op Let’s Regio over ruimtelijke kwaliteit.
Lees ‘m hier👇
https://ap.lc/sCebN

#regionalesamenwerking #RGA

Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen

#versnellingsafspraken #infrastructuur #bereikbaarheid #woningbouw #regionalesamenwerking #RGA

https://regiogroningenassen.nl/kwart-miljard-rijksbijdrage-voor-bereikbaarheid-nieuwe-woonwijken-in-de-regio-groningen-assen-2/

Werk jij graag mee aan slimme, duurzame mobiliteitsoplossingen? Meld je dan gratis aan het voor ons HIVE LIVE-event op 17 november! Tijdens HIVE LIVE staan inspiratie en netwerken centraal, met dit jaar als thema 'Connect the Future'. Bekijk het programma: https://bit.ly/3ytgM1A

RGA-directeur Betty de Boer kreeg tijdens Let's Regio!: "Ik ben verrast door de vele ideeën en inzichten die vanmiddag zijn gedeeld. Het heeft ons haakjes gegeven voor de invulling van ons thema #ruimtelijkekwaliteit." #regionalesamenwerking

Tim Willems-Kruize van Libau vertelt tijdens Let's Regio! over de kwaliteitsinstrumenten voor #ruimtelijkekwaliteit. "Bij de grote woningbouwopgave in de regio is extra denk- en ontwerpkracht nodig anders missen we kansen," is zijn stelling. #regionalesamenwerking

Tijdens Let's Regio! legt Joran Lammers van @StrootmanSL het publiek een dilemma voor: "Wat vindt ú belangrijk? Onbeperkt douchen, voorkomen dat de natte natuur verdroogt of uw internetsnelheid?" #ruimtelijkekwaliteit #natuur #landschap #water

Zef Hemel vertelt tijdens Let's Regio! boeiend over de ‘Geschiedenis van de Toekomst’. Vanaf het Kritische scenario voor Groningen en Drenthe uit 1987 kijkt hij met de bril van toen naar de #ruimtelijkekwaliteit van de regio in 2050.

Let's Regio! is een gezamenlijke activiteit van Libau en de RGA. Libau-directeur Dorien Fröling: "Wat moeten we nú doen of wellicht laten om het unieke landschap van onze regio te behouden? Die discussie moet je gezamenlijk voeren." #ruimtelijkekwaliteit

En we zijn begonnen! Geweldige opkomst bij Let's Regio! tijdens Let's Gro - een bijeenkomst over de ruimtelijke kwaliteit in de regio Groningen-Assen. M.m.v. Zef Hemel, Joran Lammers en Tim Willems-Kruize. @bgdeboer @zefhemel @StrootmanSL @PakhuisLibau @jelteposthumus @letsgro050

Vrijdagmiddag gaat het tijdens @letsgro050 in @forum_groningen over de ruimtelijke kwaliteit in de regio Groningen-Assen. Let's Regio dus! M.m.v. @ZefHemel @PakhuisLibau en @StrootmanSL
Meld je snel aan, het kan vandaag nog👇🏻
https://regiogroningenassen.nl/lets-regio-geschiedenis-van-de-toekomst/

Geïnteresseerd in kansen voor de regio Groningen-Assen @RegioGA. Ideeën? Komende vrijdag gaan Joran Lammers (Strootman Landschapsarchitecten) @ZefHemel en Tim Willems-Kruize @PakhuisLibau hierover in gesprek in Forum Groningen. Aanmelden via link #LetsGro https://regiogroningenassen.nl/lets-regio-geschiedenis-van-de-toekomst/

Fietst u wel eens over de doorfietsroute van Bedum, Ten Boer of Zuidhorn naar Groningen en andersom? Vul de #enquête in en laat ons weten hoe u de route beleeft en ervaart.
➡️Ten Boer: http://bit.ly/doorfietsroutetenboer
➡️Bedum: http://bit.ly/doorfietsroutebedum
➡️Zuidhorn: http://bit.ly/doorfietsroutezuidhorn

Vrijdagmiddag ga ik voor @RegioGA op @letsgro050 'Let's Regio' in goede banen leiden, met @ZefHemel, Joran Lammers (@StrootmanSL) en Tim Willems Kruize (@PakhuisLibau). Toegang is gratis, aanmelden mag: https://forum.nl/nl/agenda/lets-regio-de-geschiedenis-van-de-toekomst

Met wethouders en gedeputeerden op bezoek in Assen om de centrumontwikkelingen te bekijken en kennis te nemen van de herstructureringsplannen @HansHaze1 @HansKuipers77 @ErikDrenth @RikvNiejenhuis @JosDarwinkel @mariettedev @StaalC @bgdeboer

3

Goede vergadering in het gemeentehuis van @assen van de stuurgroep Regio Groningen Assen @RegioGA . Na een wandeling met uitleg over de mooie binnenstedelijke ontwikkeling van het centrum lunchen bij #vanderveen. De hoofdstad van @ProvDrenthe heeft mooie plannen!

Gisteren waren de Drentse wethouders economische zaken te gast bij @LifelinesNL in @Noordenveld. Een rondleiding en een goed verhaal gaven mooi inzicht in de enorme data verzameling die lifelines doet rondom gezondheid. Daarnaast vertelde @LuukRonde het verhaal van @RegioGA

De bestaande doorfietsroute Groningen - Haren wordt op termijn doorgetrokken naar Zuidlaren, zodat fietsers sneller en veiliger heen en weer kunnen. Wil je meedenken over deze nieuwe route? Stem tot 1 dec via https://stemvanprovinciegroningen.nl/legislation/processes

P+R Gieten heeft de primeur: sinds vandaag staat hier een elektrische deelauto! Er volgen nog 12 locaties in de regio Groningen-Assen. Een initiatief van de RGA, @ProvDrenthe en @CenturyAutogrp

#deelauto #deelmobiliteit #regionalesamenwerking #RGA

Meer laden

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen