Bbv Eindrapportage

5 miljoen naar regio Groningen-Assen voor bereikbaarheid

Delen

Het Rijksprogramma Beter Benutten is voor de regio Groningen-Assen zeer succesvol geweest. In acht jaar tijd is er circa 44 miljoen geïnvesteerd in een betere bereikbaarheid van de hele regio. Het programma is inmiddels afgerond. Deze week maakte het Ministerie van I&W bekend zo’n 5 miljoen euro toe te kennen aan projecten die mede zijn voortgekomen uit Beter Benutten.

In het programma Beter Benutten werkten vanaf 2011 Rijk, regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid in de drukste regio’s over weg, water en spoor te verbeteren. Het doel was de bestaande infrastructuur beter te benutten en waar nodig aan te passen. Henk Brink, voorzitter van het Portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer van de Regio Groningen-Assen, kijkt met tevredenheid op het Beter Benutten-programma terug. “We hebben in een plezierige samenwerking veel voor elkaar gekregen. Daar mogen we trots op zijn. Bussen op de vluchtstrook, de uitbreiding van het aantal P+R’s en de aanleg van de fietssnelweg zijn daar mooie voorbeelden van. De 5 miljoen die nu is toegekend, zie ik als een beloning voor ons succes.”

Verlichten van verkeersdrukte
Beter Benutten Groningen-Assen richtte zich met name op het verlichten van de verkeersdrukte, onder andere met het oog op de werkzaamheden aan de ring in Groningen en de FlorijnAs in Assen. Dit gebeurde in samenwerking met werkgevers en de onderwijssector. Daarbij was er veel aandacht voor de fiets, het openbaar vervoer, Park+Ride, Park+Bike en goederenlogistiek. In deze laatste sector zijn mooie resultaten geboekt met de aanpak truckspotting, de GoederenHub Eelde en het project supermarktlogistiek. Gevolg: meer vervoerders die de spits vermijden en een schonere en efficiëntere goederenlogistiek.

Spitsmijdingen
Naast het creëren van voorzieningen om de bereikbaarheid te verbeteren, heeft Beter Benutten er ook toe geleid dat in de regio Groningen-Assen een uitgebreid netwerk met grote werkgevers en het MKB is opgebouwd. Ruim 80 bedrijven en 52.000 medewerkers deden mee aan de zogenaamde Werkgeversaanpak. Deze heeft effect gehad dankzij aanpassingen van vergoedingsregelingen, het stimuleren van Park+Ride, OV en (e-)fiets. Daarnaast pasten onderwijsorganisaties hun lesroosters aan. Onder het motto ‘Anders Roosteren’ reizen inmiddels bijna 1.000 scholieren en studenten buiten de spits. Het eindresultaat van alle Beter Benutten-projecten bij elkaar opgeteld mag er dan ook zijn: de reistijd is met 13% verkort en er zijn bijna 5000 spitsmijdingen gerealiseerd.

Vervolg
De provincies Groningen en Drenthe hebben 5 miljoen door het Rijk toegezegd gekregen voor de continuering van succesvolle bereikbaarheidsprojecten. Een groot deel hiervan is bestemd voor de aanleg van de fietssnelweg tussen Groningen en Assen. Daarnaast levert het Rijk cofinanciering voor een aantal projecten in het kader van slimme en duurzame mobiliteit. Projecten die een bijdrage ontvangen vanuit deze zogeheten Korte Termijn-aanpak zijn onder meer stimuleren fietsgebruik en OV, stadsdistributie, doorontwikkeling GoederenHub Eelde, vergroening van P+R’s/Hubs en de werkgevers- en onderwijsaanpak van Groningen Bereikbaar. Voor de langere termijn is afgesproken dat Noord-Nederland met voorstellen komt op het gebied van slimme en duurzame mobiliteit.

Het eindrapport Beter Benutten vindt u hier.

Logo Regiomonitor@2x

Kees Klomp stelt tijdens deze workshop de vraag “In een economische ecologie doen we niet langer alsof we boven de natuur staan, maar stellen we de natuurlijke huisregels centraal”. Praat u mee?

Wat vindt u van deelauto's?
Maakt u gebruik van deelauto's?
Hendri Nijborg doet onderzoek naar deelauto’s in het landelijk gebied voor de provincie Drenthe.

De enquête kunt u hier invullen, dat kost <10 minuten.: https://rug.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_6X4CQnobedBvn4W

Vandaag kennismaking met ⁦@havlieg⁩ als nieuwe directeur van RGA. Samen met wethouders Annemiek Hoessen en ⁦@ErikDrenth⁩ op de fiets een rondgang door #Hoogezand; Gorecht-West, Martenshoek, historisch lint, Noorderpark. Grote #opgaven in #woonmilieus; fysiek/ sociaal.

Kijktip: nieuwsgierig naar de oude loop van de Hunze? Groeten uit Groeningen gaat morgen langs bij Hunzedal, Tusschenwater en de stad Groningen.

Regio Groningen-Assen heeft een nieuwe directeur! Met ingang van 1 juni 2023 gaat Harmke Vlieg (@havlieg) van start bij het Regiobureau van de RGA. Zij volgt hiermee Betty de Boer op die in april afscheid nam van de RGA.

Namens de @GemWkwartier de Regionale Woondeal ondertekend met de bestuurders van @RegioGA, gedeputeerden @TjeerdVD en Hans Kuipers. Dit onder toeziend oog van @hugodejonge wiens handtekening uiteraard niet mocht ontbreken✒️ 🏘!

Als voorzitter ⁦@RegioGA⁩ tekende ik vandaag voor meer dan 21000 te bouwen huizen vóór 2030 met ⁦@hugodejonge⁩ Dat is mogelijk omdat we met 7 gemeentes en 2 provincies samenwerken.Dit is het moment voor het Groningse deel.Dank wethouders en medewerkers en ministerie.

Ondertekening van de woondeal Regio Groningen Assen door minister Hugo de Jonge @MirjamWulfse @TjeerdVD @HansHaze1 @JosDarwinkel @StaalC @ErikDrenth @henkjanschmaal

4

Minister Hugo de Jonge tekent vandaag de woondeals van oa onze Regio Groningen Assen waarin we afspraken maken over de woningbouwopgave @MirjamWulfse @avine_fokkens @TjeerdVD Rik van Niejenhuis

3

#WorldWetlandsDay!🎉
Vandaag komt de werkgroep Groeningen bijeen om het belang van de laagveengordel voor het #klimaat de #biodiversiteit en de #leefkwaliteit onder de aandacht te brengen & te onderzoeken wat we nog meer kunnen doen! #WetlandsDay2023

Vanmiddag hebben wethouder Erik Drenth, Sandra Knoop van Regio Groningen-Assen, Martin Courtz van provincie Drenthe en Marlies Rijkeboer van Century Autogroep de eerste volledig elektrische deelauto in Midden-Groningen onthuld. https://bit.ly/3uYUByd

.

We waren gevraagd om op het Koninklijk Nederlands Waternetwerk iets te vertellen over ons project http://www.Groeningen.nu over oa klimaatadaptatie. @bgdeboer was in Rotterdam

Onze nieuwsbrief van november is uit, met o.a: Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen en een terugblik op Let’s Regio over ruimtelijke kwaliteit.
Lees ‘m hier👇


#regionalesamenwerking #RGA

Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen

#versnellingsafspraken #infrastructuur #bereikbaarheid #woningbouw #regionalesamenwerking #RGA

Werk jij graag mee aan slimme, duurzame mobiliteitsoplossingen? Meld je dan gratis aan het voor ons HIVE LIVE-event op 17 november! Tijdens HIVE LIVE staan inspiratie en netwerken centraal, met dit jaar als thema 'Connect the Future'. Bekijk het programma: https://bit.ly/3ytgM1A

RGA-directeur Betty de Boer kreeg tijdens Let's Regio!: "Ik ben verrast door de vele ideeën en inzichten die vanmiddag zijn gedeeld. Het heeft ons haakjes gegeven voor de invulling van ons thema #ruimtelijkekwaliteit." #regionalesamenwerking

Tim Willems-Kruize van Libau vertelt tijdens Let's Regio! over de kwaliteitsinstrumenten voor #ruimtelijkekwaliteit. "Bij de grote woningbouwopgave in de regio is extra denk- en ontwerpkracht nodig anders missen we kansen," is zijn stelling. #regionalesamenwerking

Tijdens Let's Regio! legt Joran Lammers van @StrootmanSL het publiek een dilemma voor: "Wat vindt ú belangrijk? Onbeperkt douchen, voorkomen dat de natte natuur verdroogt of uw internetsnelheid?" #ruimtelijkekwaliteit #natuur #landschap #water

Zef Hemel vertelt tijdens Let's Regio! boeiend over de ‘Geschiedenis van de Toekomst’. Vanaf het Kritische scenario voor Groningen en Drenthe uit 1987 kijkt hij met de bril van toen naar de #ruimtelijkekwaliteit van de regio in 2050.

Meer laden

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen