Home | 5 miljoen naar regio Groningen-Assen voor bereikbaarheid

5 miljoen naar regio Groningen-Assen voor bereikbaarheid

Delen

Het Rijksprogramma Beter Benutten is voor de regio Groningen-Assen zeer succesvol geweest. In acht jaar tijd is er circa 44 miljoen geïnvesteerd in een betere bereikbaarheid van de hele regio. Het programma is inmiddels afgerond. Deze week maakte het Ministerie van I&W bekend zo’n 5 miljoen euro toe te kennen aan projecten die mede zijn voortgekomen uit Beter Benutten.

In het programma Beter Benutten werkten vanaf 2011 Rijk, regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid in de drukste regio’s over weg, water en spoor te verbeteren. Het doel was de bestaande infrastructuur beter te benutten en waar nodig aan te passen. Henk Brink, voorzitter van het Portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer van de Regio Groningen-Assen, kijkt met tevredenheid op het Beter Benutten-programma terug. “We hebben in een plezierige samenwerking veel voor elkaar gekregen. Daar mogen we trots op zijn. Bussen op de vluchtstrook, de uitbreiding van het aantal P+R’s en de aanleg van de fietssnelweg zijn daar mooie voorbeelden van. De 5 miljoen die nu is toegekend, zie ik als een beloning voor ons succes.”

Verlichten van verkeersdrukte
Beter Benutten Groningen-Assen richtte zich met name op het verlichten van de verkeersdrukte, onder andere met het oog op de werkzaamheden aan de ring in Groningen en de FlorijnAs in Assen. Dit gebeurde in samenwerking met werkgevers en de onderwijssector. Daarbij was er veel aandacht voor de fiets, het openbaar vervoer, Park+Ride, Park+Bike en goederenlogistiek. In deze laatste sector zijn mooie resultaten geboekt met de aanpak truckspotting, de GoederenHub Eelde en het project supermarktlogistiek. Gevolg: meer vervoerders die de spits vermijden en een schonere en efficiëntere goederenlogistiek.

Spitsmijdingen
Naast het creëren van voorzieningen om de bereikbaarheid te verbeteren, heeft Beter Benutten er ook toe geleid dat in de regio Groningen-Assen een uitgebreid netwerk met grote werkgevers en het MKB is opgebouwd. Ruim 80 bedrijven en 52.000 medewerkers deden mee aan de zogenaamde Werkgeversaanpak. Deze heeft effect gehad dankzij aanpassingen van vergoedingsregelingen, het stimuleren van Park+Ride, OV en (e-)fiets. Daarnaast pasten onderwijsorganisaties hun lesroosters aan. Onder het motto ‘Anders Roosteren’ reizen inmiddels bijna 1.000 scholieren en studenten buiten de spits. Het eindresultaat van alle Beter Benutten-projecten bij elkaar opgeteld mag er dan ook zijn: de reistijd is met 13% verkort en er zijn bijna 5000 spitsmijdingen gerealiseerd.

Vervolg
De provincies Groningen en Drenthe hebben 5 miljoen door het Rijk toegezegd gekregen voor de continuering van succesvolle bereikbaarheidsprojecten. Een groot deel hiervan is bestemd voor de aanleg van de fietssnelweg tussen Groningen en Assen. Daarnaast levert het Rijk cofinanciering voor een aantal projecten in het kader van slimme en duurzame mobiliteit. Projecten die een bijdrage ontvangen vanuit deze zogeheten Korte Termijn-aanpak zijn onder meer stimuleren fietsgebruik en OV, stadsdistributie, doorontwikkeling GoederenHub Eelde, vergroening van P+R’s/Hubs en de werkgevers- en onderwijsaanpak van Groningen Bereikbaar. Voor de langere termijn is afgesproken dat Noord-Nederland met voorstellen komt op het gebied van slimme en duurzame mobiliteit.

Het eindrapport Beter Benutten vindt u hier.

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen