Home | OV en fietsverkeer tussen Groningen en Assen groeit

OV en fietsverkeer tussen Groningen en Assen groeit

Delen

De maatregelen die in 2018 zijn genomen om de verkeersdruk rond de stad Groningen te verlichten, zijn succesvol gebleken. Tussen Groningen en Assen is daardoor een groei te zien van het OV en het fietsverkeer. De buslijn 26 Assen-Zernike die vaker is gaan rijden en de nieuwe buslijn 27 Stadskanaal-Gieten-Zernike zorgen voor meer busreizigers. Ook van de vernieuwde fietsroutes tussen Haren en Groningen wordt goed gebruikgemaakt.

De maatregelen die zijn gefinancierd door het Ministerie van IenW, zijn met name ingezet om de groei van het autoverkeer, specifiek op de A28 tussen Assen en Groningen, tegen te gaan. Tijdens de spits doen zich daar op een paar plekken knelpunten voor: bij de op/afrit Tynaarlo, op de N34 en bij Haren. Om deze problemen aan te pakken, staken drie partijen de koppen bij elkaar: Regio Groningen-Assen, Groningen Bereikbaar en het OV-bureau. Dat resulteerde niet alleen in een verbeterde infrastructuur en gezamenlijke acties, maar ook in een goede onderlinge afstemming van verkeersmaatregelen. Met als resultaat: minder mensen die met de auto in de spits reizen.

Buslijnen
Sinds april 2018 is lijn 26 Assen-Zernike vaker gaan rijden. In 2018 waren er ruim 32.000 extra busreizigers op deze lijn. Dit is een groei van ruim 170%. In september 2018 was de groei het grootst. Met grotere en extra bussen konden alle reizigers vervoerd worden. Ook Qliner 309 Assen-Groningen laat een groei in gebruik zien. Daarnaast is de nieuwe lijn 27 Stadskanaal-Gieten-Zernike geïntroduceerd. Deze lijn heeft in 2018 ruim 15.000 passagiers gehad. Het gebruik nam met name in september, aan het begin van het nieuwe collegejaar, toe. Via het promoten van de OV-probeerkaart is het gebruik van deze lijnen gestimuleerd. Deze actie loopt nog steeds. Mensen die in Groningen werken en dagelijks met de auto naar hun werk rijden, kunnen op www.groningenbereikbaar.nl een probeerkaart aanvragen. Zij kunnen dan drie weken lang gratis gebruikmaken van de bus of de trein.

Fiets
Van de twee vernieuwde fietsroutes tussen Haren en Groningen wordt goed gebruikgemaakt. Op de fietssnelweg langs het Noord-Willemskanaal werden eind vorig jaar 35% meer fietsers geteld en langs de Kerklaan/Helperzoom nam de groei van het aantal fietsers toe met 7% Via verschillende campagnes is het gebruik van deze fietsroutes gepromoot.

Regio Groningen-Assen
Regio Groningen-Assen (RGA) is de organisatie waarin twee provincies en zeven gemeenten samenwerken aan een goed bereikbare regio. Groningen Bereikbaar (GB) is door overheden en bedrijfsleven opgericht om samen met partners de stad en regio bereikbaar te houden en reizigers te helpen slimmer te reizen. Fleur Gräper-van Koolwijk is gedeputeerde van de provincie Groningen en als bestuurder betrokken bij zowel de RGA als GB. Ze verwacht dat beide organisaties zich de komende jaren blijvend zullen moeten inspannen om de regio goed bereikbaar te houden. “De mobiliteit binnen de regio Groningen-Assen groeit, mensen leggen langere afstanden af voor werk of studie. Wij monitoren het verkeer in de regio permanent en kunnen bestuurlijk in de RGA en uitvoerend via Groningen Bereikbaar snel inspelen op knelpunten die zich voordoen.”

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen