Home | Leren van West-Brabants bedrijventerreinenbeleid

Leren van West-Brabants bedrijventerreinenbeleid

Delen

Op 8 februari spraken de ambtelijke werkgroepen bedrijventerreinen vanuit de regio’s West-Brabant en Groningen-Assen met elkaar in een digitale sessie. Een bijeenkomst waarin snel de overeenkomsten en verschillen tussen de regio’s werden ontdekt en hoe ondanks de verschillen, de behoefte aan afspraken over bedrijventerreinen dezelfde was. Er werd gesproken over het toekomstbestendig maken van bedrijventerreinen, de strategische samenwerking, benutten van reststromen op bedrijventerreinen en veel meer.

De druk op de ruimte in de regio Groningen-Assen neemt, net als in de rest van Nederland het geval is, steeds verder toe. Functies zoals wonen, werken, natuur, recreatie en de energietransitie vragen steeds meer ruimte. Vanuit wonen is de nood hoog. Het is een primair belang, waarvoor andere belangen af en toe moeten wijken. In de publieke opinie wegen onaantrekkelijke bedrijventerreinen dan soms minder zwaar. Kortom, bedrijventerreinen staan onder druk. Enerzijds vanwege verouderde terreinen, vaak tegen stadcentra en dorpskernen aan, die in elk geval voor een deel regelmatig in aanmerking komen voor transformatie naar wonen. Anderzijds omdat ook de vraag naar bedrijfskavels stijgt. Centraal in de discussie staan de enorme kavels die vanuit datacenters en logistiek worden gevraagd, of de hogere milieucategorieën die niemand in de buurt wil hebben vanwege stank bijvoorbeeld.

 Niet overal is ruimte voor
Binnen de verstedelijkingsstrategie proberen de samenwerkende gemeenten in de RGA een antwoord te vinden op waar de benodigde woningen kunnen komen. Die vraag kun je eigenlijk niet beantwoorden zonder ook na te denken over waar je plek wilt blijven bieden aan bedrijven en werkgelegenheid in de regio. De gemeenten en provincies binnen de RGA werken al lang samen op het thema bedrijventerreinen. Afstemming vindt al jaren plaats over nieuwe terreinen. We leven nu in een tijd waarin ook om keuzes wordt gevraagd, waarin steden en regio’s verbonden zijn met steden en regio’s in binnen- en buitenland en zich moeten kunnen onderscheiden. De druk op de ruimte maakt ook dat je niet alle bedrijven meer kunt huisvesten. Niet overal is ruimte voor. Regionaal vraagt dat om een verdieping van de genoemde samenwerking rondom bedrijventerreinen. Waarvoor en waar wil je ruimte maken? Wat en hoeveel past bij onze sectorstructuur? De verstedelijkingsstrategie als proces vereist een versneld antwoord op die vragen.

 Heldere afspraken
Maar gelukkig zijn we niet alleen op de wereld. Andere regio’s hebben ook al met dit bijltje gehakt, of zitten er eveneens middenin. De regio West-Brabant is zo’n regio. De enorme druk die met name logistiek daar al langer op de beschikbare ruimte legt, noopte die regio om eerder al een stap verder te gaan met de samenwerking rondom bedrijventerreinen. Afstemming over uitgifte, type bedrijven, specialisatie van de diverse terreinen, vierkante meters en uiteraard; hoe zorg je voor heldere afspraken? Met de lessen vanuit West-Brabant, kan de regio Groningen-Assen verder.

Onze nieuwsbrief van november is uit, met o.a: Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen en een terugblik op Let’s Regio over ruimtelijke kwaliteit.
Lees ‘m hier👇
https://ap.lc/sCebN

#regionalesamenwerking #RGA

Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen

#versnellingsafspraken #infrastructuur #bereikbaarheid #woningbouw #regionalesamenwerking #RGA

https://regiogroningenassen.nl/kwart-miljard-rijksbijdrage-voor-bereikbaarheid-nieuwe-woonwijken-in-de-regio-groningen-assen-2/

Werk jij graag mee aan slimme, duurzame mobiliteitsoplossingen? Meld je dan gratis aan het voor ons HIVE LIVE-event op 17 november! Tijdens HIVE LIVE staan inspiratie en netwerken centraal, met dit jaar als thema 'Connect the Future'. Bekijk het programma: https://bit.ly/3ytgM1A

RGA-directeur Betty de Boer kreeg tijdens Let's Regio!: "Ik ben verrast door de vele ideeën en inzichten die vanmiddag zijn gedeeld. Het heeft ons haakjes gegeven voor de invulling van ons thema #ruimtelijkekwaliteit." #regionalesamenwerking

Tim Willems-Kruize van Libau vertelt tijdens Let's Regio! over de kwaliteitsinstrumenten voor #ruimtelijkekwaliteit. "Bij de grote woningbouwopgave in de regio is extra denk- en ontwerpkracht nodig anders missen we kansen," is zijn stelling. #regionalesamenwerking

Tijdens Let's Regio! legt Joran Lammers van @StrootmanSL het publiek een dilemma voor: "Wat vindt ú belangrijk? Onbeperkt douchen, voorkomen dat de natte natuur verdroogt of uw internetsnelheid?" #ruimtelijkekwaliteit #natuur #landschap #water

Zef Hemel vertelt tijdens Let's Regio! boeiend over de ‘Geschiedenis van de Toekomst’. Vanaf het Kritische scenario voor Groningen en Drenthe uit 1987 kijkt hij met de bril van toen naar de #ruimtelijkekwaliteit van de regio in 2050.

Let's Regio! is een gezamenlijke activiteit van Libau en de RGA. Libau-directeur Dorien Fröling: "Wat moeten we nú doen of wellicht laten om het unieke landschap van onze regio te behouden? Die discussie moet je gezamenlijk voeren." #ruimtelijkekwaliteit

En we zijn begonnen! Geweldige opkomst bij Let's Regio! tijdens Let's Gro - een bijeenkomst over de ruimtelijke kwaliteit in de regio Groningen-Assen. M.m.v. Zef Hemel, Joran Lammers en Tim Willems-Kruize. @bgdeboer @zefhemel @StrootmanSL @PakhuisLibau @jelteposthumus @letsgro050

Vrijdagmiddag gaat het tijdens @letsgro050 in @forum_groningen over de ruimtelijke kwaliteit in de regio Groningen-Assen. Let's Regio dus! M.m.v. @ZefHemel @PakhuisLibau en @StrootmanSL
Meld je snel aan, het kan vandaag nog👇🏻
https://regiogroningenassen.nl/lets-regio-geschiedenis-van-de-toekomst/

Geïnteresseerd in kansen voor de regio Groningen-Assen @RegioGA. Ideeën? Komende vrijdag gaan Joran Lammers (Strootman Landschapsarchitecten) @ZefHemel en Tim Willems-Kruize @PakhuisLibau hierover in gesprek in Forum Groningen. Aanmelden via link #LetsGro https://regiogroningenassen.nl/lets-regio-geschiedenis-van-de-toekomst/

Fietst u wel eens over de doorfietsroute van Bedum, Ten Boer of Zuidhorn naar Groningen en andersom? Vul de #enquête in en laat ons weten hoe u de route beleeft en ervaart.
➡️Ten Boer: http://bit.ly/doorfietsroutetenboer
➡️Bedum: http://bit.ly/doorfietsroutebedum
➡️Zuidhorn: http://bit.ly/doorfietsroutezuidhorn

Vrijdagmiddag ga ik voor @RegioGA op @letsgro050 'Let's Regio' in goede banen leiden, met @ZefHemel, Joran Lammers (@StrootmanSL) en Tim Willems Kruize (@PakhuisLibau). Toegang is gratis, aanmelden mag: https://forum.nl/nl/agenda/lets-regio-de-geschiedenis-van-de-toekomst

Met wethouders en gedeputeerden op bezoek in Assen om de centrumontwikkelingen te bekijken en kennis te nemen van de herstructureringsplannen @HansHaze1 @HansKuipers77 @ErikDrenth @RikvNiejenhuis @JosDarwinkel @mariettedev @StaalC @bgdeboer

3

Goede vergadering in het gemeentehuis van @assen van de stuurgroep Regio Groningen Assen @RegioGA . Na een wandeling met uitleg over de mooie binnenstedelijke ontwikkeling van het centrum lunchen bij #vanderveen. De hoofdstad van @ProvDrenthe heeft mooie plannen!

Gisteren waren de Drentse wethouders economische zaken te gast bij @LifelinesNL in @Noordenveld. Een rondleiding en een goed verhaal gaven mooi inzicht in de enorme data verzameling die lifelines doet rondom gezondheid. Daarnaast vertelde @LuukRonde het verhaal van @RegioGA

De bestaande doorfietsroute Groningen - Haren wordt op termijn doorgetrokken naar Zuidlaren, zodat fietsers sneller en veiliger heen en weer kunnen. Wil je meedenken over deze nieuwe route? Stem tot 1 dec via https://stemvanprovinciegroningen.nl/legislation/processes

P+R Gieten heeft de primeur: sinds vandaag staat hier een elektrische deelauto! Er volgen nog 12 locaties in de regio Groningen-Assen. Een initiatief van de RGA, @ProvDrenthe en @CenturyAutogrp

#deelauto #deelmobiliteit #regionalesamenwerking #RGA

Meer laden

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen