ECO En MOB Sint Petersbrugweg

Leren van West-Brabants bedrijventerreinenbeleid

Delen

Op 8 februari spraken de ambtelijke werkgroepen bedrijventerreinen vanuit de regio’s West-Brabant en Groningen-Assen met elkaar in een digitale sessie. Een bijeenkomst waarin snel de overeenkomsten en verschillen tussen de regio’s werden ontdekt en hoe ondanks de verschillen, de behoefte aan afspraken over bedrijventerreinen dezelfde was. Er werd gesproken over het toekomstbestendig maken van bedrijventerreinen, de strategische samenwerking, benutten van reststromen op bedrijventerreinen en veel meer.

De druk op de ruimte in de regio Groningen-Assen neemt, net als in de rest van Nederland het geval is, steeds verder toe. Functies zoals wonen, werken, natuur, recreatie en de energietransitie vragen steeds meer ruimte. Vanuit wonen is de nood hoog. Het is een primair belang, waarvoor andere belangen af en toe moeten wijken. In de publieke opinie wegen onaantrekkelijke bedrijventerreinen dan soms minder zwaar. Kortom, bedrijventerreinen staan onder druk. Enerzijds vanwege verouderde terreinen, vaak tegen stadcentra en dorpskernen aan, die in elk geval voor een deel regelmatig in aanmerking komen voor transformatie naar wonen. Anderzijds omdat ook de vraag naar bedrijfskavels stijgt. Centraal in de discussie staan de enorme kavels die vanuit datacenters en logistiek worden gevraagd, of de hogere milieucategorieën die niemand in de buurt wil hebben vanwege stank bijvoorbeeld.

 Niet overal is ruimte voor
Binnen de verstedelijkingsstrategie proberen de samenwerkende gemeenten in de RGA een antwoord te vinden op waar de benodigde woningen kunnen komen. Die vraag kun je eigenlijk niet beantwoorden zonder ook na te denken over waar je plek wilt blijven bieden aan bedrijven en werkgelegenheid in de regio. De gemeenten en provincies binnen de RGA werken al lang samen op het thema bedrijventerreinen. Afstemming vindt al jaren plaats over nieuwe terreinen. We leven nu in een tijd waarin ook om keuzes wordt gevraagd, waarin steden en regio’s verbonden zijn met steden en regio’s in binnen- en buitenland en zich moeten kunnen onderscheiden. De druk op de ruimte maakt ook dat je niet alle bedrijven meer kunt huisvesten. Niet overal is ruimte voor. Regionaal vraagt dat om een verdieping van de genoemde samenwerking rondom bedrijventerreinen. Waarvoor en waar wil je ruimte maken? Wat en hoeveel past bij onze sectorstructuur? De verstedelijkingsstrategie als proces vereist een versneld antwoord op die vragen.

 Heldere afspraken
Maar gelukkig zijn we niet alleen op de wereld. Andere regio’s hebben ook al met dit bijltje gehakt, of zitten er eveneens middenin. De regio West-Brabant is zo’n regio. De enorme druk die met name logistiek daar al langer op de beschikbare ruimte legt, noopte die regio om eerder al een stap verder te gaan met de samenwerking rondom bedrijventerreinen. Afstemming over uitgifte, type bedrijven, specialisatie van de diverse terreinen, vierkante meters en uiteraard; hoe zorg je voor heldere afspraken? Met de lessen vanuit West-Brabant, kan de regio Groningen-Assen verder.

Logo Regiomonitor@2x

Kees Klomp stelt tijdens deze workshop de vraag “In een economische ecologie doen we niet langer alsof we boven de natuur staan, maar stellen we de natuurlijke huisregels centraal”. Praat u mee?

Wat vindt u van deelauto's?
Maakt u gebruik van deelauto's?
Hendri Nijborg doet onderzoek naar deelauto’s in het landelijk gebied voor de provincie Drenthe.

De enquête kunt u hier invullen, dat kost <10 minuten.: https://rug.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_6X4CQnobedBvn4W

Vandaag kennismaking met ⁦@havlieg⁩ als nieuwe directeur van RGA. Samen met wethouders Annemiek Hoessen en ⁦@ErikDrenth⁩ op de fiets een rondgang door #Hoogezand; Gorecht-West, Martenshoek, historisch lint, Noorderpark. Grote #opgaven in #woonmilieus; fysiek/ sociaal.

Kijktip: nieuwsgierig naar de oude loop van de Hunze? Groeten uit Groeningen gaat morgen langs bij Hunzedal, Tusschenwater en de stad Groningen.

Regio Groningen-Assen heeft een nieuwe directeur! Met ingang van 1 juni 2023 gaat Harmke Vlieg (@havlieg) van start bij het Regiobureau van de RGA. Zij volgt hiermee Betty de Boer op die in april afscheid nam van de RGA.

Namens de @GemWkwartier de Regionale Woondeal ondertekend met de bestuurders van @RegioGA, gedeputeerden @TjeerdVD en Hans Kuipers. Dit onder toeziend oog van @hugodejonge wiens handtekening uiteraard niet mocht ontbreken✒️ 🏘!

Als voorzitter ⁦@RegioGA⁩ tekende ik vandaag voor meer dan 21000 te bouwen huizen vóór 2030 met ⁦@hugodejonge⁩ Dat is mogelijk omdat we met 7 gemeentes en 2 provincies samenwerken.Dit is het moment voor het Groningse deel.Dank wethouders en medewerkers en ministerie.

Ondertekening van de woondeal Regio Groningen Assen door minister Hugo de Jonge @MirjamWulfse @TjeerdVD @HansHaze1 @JosDarwinkel @StaalC @ErikDrenth @henkjanschmaal

4

Minister Hugo de Jonge tekent vandaag de woondeals van oa onze Regio Groningen Assen waarin we afspraken maken over de woningbouwopgave @MirjamWulfse @avine_fokkens @TjeerdVD Rik van Niejenhuis

3

#WorldWetlandsDay!🎉
Vandaag komt de werkgroep Groeningen bijeen om het belang van de laagveengordel voor het #klimaat de #biodiversiteit en de #leefkwaliteit onder de aandacht te brengen & te onderzoeken wat we nog meer kunnen doen! #WetlandsDay2023

Vanmiddag hebben wethouder Erik Drenth, Sandra Knoop van Regio Groningen-Assen, Martin Courtz van provincie Drenthe en Marlies Rijkeboer van Century Autogroep de eerste volledig elektrische deelauto in Midden-Groningen onthuld. https://bit.ly/3uYUByd

.

We waren gevraagd om op het Koninklijk Nederlands Waternetwerk iets te vertellen over ons project http://www.Groeningen.nu over oa klimaatadaptatie. @bgdeboer was in Rotterdam

Onze nieuwsbrief van november is uit, met o.a: Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen en een terugblik op Let’s Regio over ruimtelijke kwaliteit.
Lees ‘m hier👇


#regionalesamenwerking #RGA

Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen

#versnellingsafspraken #infrastructuur #bereikbaarheid #woningbouw #regionalesamenwerking #RGA

Werk jij graag mee aan slimme, duurzame mobiliteitsoplossingen? Meld je dan gratis aan het voor ons HIVE LIVE-event op 17 november! Tijdens HIVE LIVE staan inspiratie en netwerken centraal, met dit jaar als thema 'Connect the Future'. Bekijk het programma: https://bit.ly/3ytgM1A

RGA-directeur Betty de Boer kreeg tijdens Let's Regio!: "Ik ben verrast door de vele ideeën en inzichten die vanmiddag zijn gedeeld. Het heeft ons haakjes gegeven voor de invulling van ons thema #ruimtelijkekwaliteit." #regionalesamenwerking

Tim Willems-Kruize van Libau vertelt tijdens Let's Regio! over de kwaliteitsinstrumenten voor #ruimtelijkekwaliteit. "Bij de grote woningbouwopgave in de regio is extra denk- en ontwerpkracht nodig anders missen we kansen," is zijn stelling. #regionalesamenwerking

Tijdens Let's Regio! legt Joran Lammers van @StrootmanSL het publiek een dilemma voor: "Wat vindt ú belangrijk? Onbeperkt douchen, voorkomen dat de natte natuur verdroogt of uw internetsnelheid?" #ruimtelijkekwaliteit #natuur #landschap #water

Zef Hemel vertelt tijdens Let's Regio! boeiend over de ‘Geschiedenis van de Toekomst’. Vanaf het Kritische scenario voor Groningen en Drenthe uit 1987 kijkt hij met de bril van toen naar de #ruimtelijkekwaliteit van de regio in 2050.

Meer laden

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen