Home | Bouwproductie in de regio Groningen-Assen komt op gang

Bouwproductie in de regio Groningen-Assen komt op gang

Delen

De bouwproductie in de regio Groningen-Assen komt nu merkbaar op gang. Vooral in de stad Groningen en in de gemeenten Assen, Haren, Zuidhorn, Bedum, Hoogezand-Sappemeer en Tynaarlo is dit het geval. Gemeenten en provincies in de regio werken er gezamenlijk hard aan om de komende jaren meer nieuwe woningen op te leveren. Voor 2018 zijn er ruim 2400 nieuwe woningen in de regio gepland, voor 2019 zelfs zo’n 3600. Een en ander blijkt uit de woningmarktmonitor van Regio Groningen-Assen.

Er is een groot tekort aan woningen in met name de stad Groningen en Assen. Hier is de doorlooptijd van koopwoningen erg kort, de verkoopresultaten zijn er uitzonderlijk hoog. De druk op de woningmarkt houdt in deze steden dan ook onverminderd aan.
Overige uitkomsten uit de monitor:

  • De regio telde eind 2017 bijna 223.000 woningen. In de gemeenten Assen, Bedum, Haren en Zuidhorn groeide de voorraad vorig jaar relatief het sterkst.
  • In heel 2017 werden in de regio voor 2.374 woningen bouwvergunningen verleend, 80% meer dan gemiddeld in de afgelopen 5 jaar.
  • Het afgelopen jaar werden in de regio ruim 1.860 nieuwe woningen opgeleverd, 42% meer dan gemiddeld in de afgelopen jaren.
  • Er werden 41% meer nieuwe huurwoningen en maar liefst 123% meer koopwoningen vergund dan gemiddeld in de voorgaande 5 jaar.
  • Het aantal woningen ‘in de pijplijn’ (vergunde woningen, nog niet opgeleverd) nam het afgelopen half jaar met 6% toe. De pijplijn bevatte eind 2017 bijna 3.900 woningen: 32% meer dan gemiddeld in de afgelopen 5 jaar.
  • Zowel binnen de bestaande markt als de nieuwbouwmarkt zijn regionale verschillen tussen de gemeenten. De aardbevingsgemeenten profiteren minder van de gespannen woningmarkt.
  • Meer dan de helft (53%) van de regionale woningproductie in 2017 kwam tot stand in de stad Groningen. De gemeenten Assen en Haren namen respectievelijk 17% en 10% van de regionale woningproductie voor hun rekening.
  • Zowel het consumentenvertrouwen als het vertrouwen in het economisch klimaat en de koopbereidheid waren het afgelopen jaar hoog en bleven redelijk stabiel.

De woningmarktmonitor is over de tweede helft van 2017 opgesteld. De regionale monitor is gebaseerd op kwartaalcijfers van het CBS, de NVM, verkoopinformatie nieuwbouw verzameld bij makelaars en informatie over de sociale huursector aangeleverd door de regionale woningcorporaties. De woningmarktmonitor is een initiatief van Regio Groningen-Assen, een samenwerkingsverband tussen twee provincies en 11 gemeenten. De monitor komt tot stand in een samenwerking tussen het regiobureau Regio Groningen-Assen en vertegenwoordigers van de regiogemeenten, de provincies en diverse woningcorporaties.

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen