Home | Uitgifte kavels voor bedrijventerreinen fors gestegen

Uitgifte kavels voor bedrijventerreinen fors gestegen

Delen

De economische groei in de regio Groningen-Assen is nu ook goed zichtbaar in de uitgifte van kavels voor bedrijventerreinen. Die is in 2017 met 21 ha fors gestegen. Verdeeld over vijf gemeenten (Groningen, Leek, Assen, Tynaarlo en Bedum) was de totale kaveluitgifte 26,1 ha. De uitgifte komt voor een belangrijk deel voor rekening van een tweetal grote transacties in de gemeente Groningen: 13,1 ha op Roodehaan aan Sweco en 6,1 ha op Hoendiep Noord voor de bouw van een crematorium. Dit blijkt uit de bedrijventerreinenmonitor van Regio Groningen-Assen (RGA).

De uitgifte ligt voor het eerst sinds jaren boven de prognose van 12 ha gemiddeld per jaar (voor de periode 2011-2030). Sinds 2011 is de uitgifte in totaal 31 ha achtergebleven bij de in dat jaar berekende omvang. Joost van Keulen, wethouder van de gemeente Groningen en voorzitter van het EZ-overleg van de RGA, verwacht dat de achterstand die in de crisisjaren is opgelopen de komende jaren wordt ingelopen. “De markt is momenteel enorm in beweging. In de hele regio Groningen-Assen neemt de vraag naar bedrijfspanden en bedrijventerreinen toe. Meer bedrijvigheid betekent meer werkgelegenheid en dat is een gunstige ontwikkeling.”

Verdere gegevens uit de monitor:

  • De afname van het totale aanbod op bedrijventerreinen zet door. Het aantal bedrijfspanden dat te koop/huur staat, is wederom gedaald: van 260 in 2015 via 205 in 2016 naar 174 in 2017. Dat komt overeen met ongeveer 49 ha. Ruim tweederde hiervan ligt in de steden Groningen (16 ha) en Assen (20 ha).
  • Verder blijkt dat in 2017 circa 34 ha aan bestaande bedrijfsruimte is verhuurd/verkocht. Dat is een stijging van 40% ten opzichte van 2016. Daarbij is de opnamecapaciteit (dat is de totaal beschikbare verhuurbare bedrijfsruimte) gestegen van 40% in 2016 naar 68% in 2017. Er hebben het afgelopen jaar 114 transacties plaatsgevonden (waarvan totaal 54% in de steden Groningen en Assen), ten opzichte van 125 in 2016 en 110 in 2015.
  • Uit de analyse van de NVM-cijfers blijkt, dat ruim 2/3 deel van het aanbod op de bestaande bedrijventerreinenmarkt binnen 2 jaren is verhuurd/verkocht.
  • De kantorenmarkt laat voor het eerst sinds 2008 weer een stijging zien. In totaal is 18.800m2 verhuurd, oftewel 12% van het aanbod. In 2017 zijn 27 nieuwe huurcontracten getekend, waarvan 20 in de stad Groningen.
  • Na een forse daling in 2015 is het aanbod sindsdien redelijk stabiel. Momenteel is het aanbod ongeveer 153.800 m2. Circa 85% van het aanbod (in m2) bevindt zich in de kernen Assen en Groningen.

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen