Home | Dashboard verhuisbewegingen Regio Groningen-Assen

Dashboard verhuisbewegingen Regio Groningen-Assen

Delen

Het CBS heeft voor de gemeenten in de Regio Groningen-Assen informatie toegevoegd aan het Dashboard Verhuisbewegingen. In dit dashboard zijn verhuisbewegingen te zien van personen van 18 jaar of ouder op een interactieve kaart.

Waar komen de mensen vandaan die in uw gemeente komen wonen? Vestigen de vertrekkers zich in buurgemeenten of kiezen ze voor een verder weg gelegen stad of zelfs het buitenland? De kaarten geven niet alleen een beeld van algemene verhuisstromen, maar ook van specifieke doelgroepen, zoals jonge gezinnen, middeninkomens of studenten. Naast de verhuisstromen tussen gemeenten kunt u ook de verhuisstromen tussen wijken of kernen binnen een gemeente zien.

Een verhuizing gaat vaak gepaard met een specifieke verandering in iemands levensloop. Mensen gaan samenwonen, kinderen gaan het huis uit, stellen gaan uit elkaar. Per gemeente kunt u zien hoe vaak deze veranderingen plaatsvinden bij een verhuizing. Met deze informatie krijgen gemeenten in de Regio Groningen-Asen meer inzicht in verhuisgedrag van specifieke doelgroepen. Dit kunnen zij bijvoorbeeld gebruiken bij het ontwikkelen van woonvisies en het maken van plannen voor nieuwbouw of herstructurering.

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen