Postcorona Toekomstverkenning

Post-corona Toekomstverkenning voor economisch herstel

Delen

De RGA bereidt zich voor op het post-coronatijdperk. Onder begeleiding van Jester Strategy is een Toekomstverkenning voor de regio Groningen-Assen gemaakt. Een klankbordgroep van in- en externe stakeholders van de RGA heeft nagedacht over de economische impact die de pandemie kan hebben.

De Toekomstverkenning geeft een aantal mogelijke toekomstbeelden weer. Deze schetsen zijn, hoewel fictief, gebaseerd op trends en ontwikkelingen die samen met de klankbordgroep zijn geïnventariseerd. De Toekomstverkenning geeft geen pasklare antwoorden op het economisch herstel na de coronacrisis. De titel van het rapport zegt het al: het is een verkenning. De scenario’s zijn geen wensbeelden, ambities of voorspellingen. Het zijn verkenningen van verschillende hypothetische omstandigheden in de toekomst, gebaseerd op de onzekerheden waar de regionale economie in de nasleep van de coronacrisis mee te maken heeft of krijgt.

Geen keuzescenario’s, maar werkmodellen
Aan de hand van vier scenario’s wordt een beeld geschetst van hoe het herstel zou kúnnen verlopen. Het zijn geen scenario’s waaruit je kunt kiezen, daarvoor zijn de aannames (nog) te ongewis. Elk scenario beschrijft een samenleving waarin we ons over 10 jaar zouden kúnnen bevinden, een samenleving die is ontstaan door bovenregionale ontwikkelingen. Daar hebben we dus geen of nauwelijks invloed op en daar kunnen we op regionale schaal dan ook niks aan doen. Wat we wél kunnen doen is tijdig voorsorteren op deze ontwikkelingen. Welke maatregelen scoren in alle scenario’s goed? Welke maatregelen kunnen we verbeteren door een of meerdere indicatoren op te plussen? De scenario’s zijn dus te gebruiken als werkmodellen om de effectiviteit van economische maatregelen te toetsen en te vergroten.

Praktische tool
De Toekomstverkenning zal handen en voeten gaan krijgen in de dagelijkse praktijk van ambtenaren, ondernemers en bestuurders die door de pandemie noodgedwongen hun koers moeten wijzigingen of nieuwe wegen willen inslaan. Het is een praktische tool waarmee zij hun bedrijf of organisatie met goed doordachte en toekomstbestendige maatregelen door deze onrustige periode kunnen loodsen.

Het rapport Post-corona Toekomstverkenning voor de regio Groningen-Assen vindt u hier.

Voor meer informatie over de Toekomstverkenning kunt u contact opnemen met programmaleider Economie Luuk Ronde, ronde@regiogroningenassen.nl

 In mei publiceerde het Amsterdamse onderzoeksbureau SEO Economisch Onderzoek in opdracht van de provincie Groningen en Regio Groningen-Assen het onderzoek Impact van de coronacrisis op de provincie Groningen en de regio Groningen-Assen. Het rapport vindt u hier .

Logo Regiomonitor@2x

Kees Klomp stelt tijdens deze workshop de vraag “In een economische ecologie doen we niet langer alsof we boven de natuur staan, maar stellen we de natuurlijke huisregels centraal”. Praat u mee?

Wat vindt u van deelauto's?
Maakt u gebruik van deelauto's?
Hendri Nijborg doet onderzoek naar deelauto’s in het landelijk gebied voor de provincie Drenthe.

De enquête kunt u hier invullen, dat kost <10 minuten.: https://rug.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_6X4CQnobedBvn4W

Vandaag kennismaking met ⁦@havlieg⁩ als nieuwe directeur van RGA. Samen met wethouders Annemiek Hoessen en ⁦@ErikDrenth⁩ op de fiets een rondgang door #Hoogezand; Gorecht-West, Martenshoek, historisch lint, Noorderpark. Grote #opgaven in #woonmilieus; fysiek/ sociaal.

Kijktip: nieuwsgierig naar de oude loop van de Hunze? Groeten uit Groeningen gaat morgen langs bij Hunzedal, Tusschenwater en de stad Groningen.

Regio Groningen-Assen heeft een nieuwe directeur! Met ingang van 1 juni 2023 gaat Harmke Vlieg (@havlieg) van start bij het Regiobureau van de RGA. Zij volgt hiermee Betty de Boer op die in april afscheid nam van de RGA.

Namens de @GemWkwartier de Regionale Woondeal ondertekend met de bestuurders van @RegioGA, gedeputeerden @TjeerdVD en Hans Kuipers. Dit onder toeziend oog van @hugodejonge wiens handtekening uiteraard niet mocht ontbreken✒️ 🏘!

Als voorzitter ⁦@RegioGA⁩ tekende ik vandaag voor meer dan 21000 te bouwen huizen vóór 2030 met ⁦@hugodejonge⁩ Dat is mogelijk omdat we met 7 gemeentes en 2 provincies samenwerken.Dit is het moment voor het Groningse deel.Dank wethouders en medewerkers en ministerie.

Ondertekening van de woondeal Regio Groningen Assen door minister Hugo de Jonge @MirjamWulfse @TjeerdVD @HansHaze1 @JosDarwinkel @StaalC @ErikDrenth @henkjanschmaal

4

Minister Hugo de Jonge tekent vandaag de woondeals van oa onze Regio Groningen Assen waarin we afspraken maken over de woningbouwopgave @MirjamWulfse @avine_fokkens @TjeerdVD Rik van Niejenhuis

3

#WorldWetlandsDay!🎉
Vandaag komt de werkgroep Groeningen bijeen om het belang van de laagveengordel voor het #klimaat de #biodiversiteit en de #leefkwaliteit onder de aandacht te brengen & te onderzoeken wat we nog meer kunnen doen! #WetlandsDay2023

Vanmiddag hebben wethouder Erik Drenth, Sandra Knoop van Regio Groningen-Assen, Martin Courtz van provincie Drenthe en Marlies Rijkeboer van Century Autogroep de eerste volledig elektrische deelauto in Midden-Groningen onthuld. https://bit.ly/3uYUByd

.

We waren gevraagd om op het Koninklijk Nederlands Waternetwerk iets te vertellen over ons project http://www.Groeningen.nu over oa klimaatadaptatie. @bgdeboer was in Rotterdam

Onze nieuwsbrief van november is uit, met o.a: Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen en een terugblik op Let’s Regio over ruimtelijke kwaliteit.
Lees ‘m hier👇


#regionalesamenwerking #RGA

Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen

#versnellingsafspraken #infrastructuur #bereikbaarheid #woningbouw #regionalesamenwerking #RGA

Werk jij graag mee aan slimme, duurzame mobiliteitsoplossingen? Meld je dan gratis aan het voor ons HIVE LIVE-event op 17 november! Tijdens HIVE LIVE staan inspiratie en netwerken centraal, met dit jaar als thema 'Connect the Future'. Bekijk het programma: https://bit.ly/3ytgM1A

RGA-directeur Betty de Boer kreeg tijdens Let's Regio!: "Ik ben verrast door de vele ideeën en inzichten die vanmiddag zijn gedeeld. Het heeft ons haakjes gegeven voor de invulling van ons thema #ruimtelijkekwaliteit." #regionalesamenwerking

Tim Willems-Kruize van Libau vertelt tijdens Let's Regio! over de kwaliteitsinstrumenten voor #ruimtelijkekwaliteit. "Bij de grote woningbouwopgave in de regio is extra denk- en ontwerpkracht nodig anders missen we kansen," is zijn stelling. #regionalesamenwerking

Tijdens Let's Regio! legt Joran Lammers van @StrootmanSL het publiek een dilemma voor: "Wat vindt ú belangrijk? Onbeperkt douchen, voorkomen dat de natte natuur verdroogt of uw internetsnelheid?" #ruimtelijkekwaliteit #natuur #landschap #water

Zef Hemel vertelt tijdens Let's Regio! boeiend over de ‘Geschiedenis van de Toekomst’. Vanaf het Kritische scenario voor Groningen en Drenthe uit 1987 kijkt hij met de bril van toen naar de #ruimtelijkekwaliteit van de regio in 2050.

Meer laden

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen