Home | Post-corona Toekomstverkenning voor economisch herstel

Post-corona Toekomstverkenning voor economisch herstel

Delen

De RGA bereidt zich voor op het post-coronatijdperk. Onder begeleiding van Jester Strategy is een Toekomstverkenning voor de regio Groningen-Assen gemaakt. Een klankbordgroep van in- en externe stakeholders van de RGA heeft nagedacht over de economische impact die de pandemie kan hebben.

De Toekomstverkenning geeft een aantal mogelijke toekomstbeelden weer. Deze schetsen zijn, hoewel fictief, gebaseerd op trends en ontwikkelingen die samen met de klankbordgroep zijn geïnventariseerd. De Toekomstverkenning geeft geen pasklare antwoorden op het economisch herstel na de coronacrisis. De titel van het rapport zegt het al: het is een verkenning. De scenario’s zijn geen wensbeelden, ambities of voorspellingen. Het zijn verkenningen van verschillende hypothetische omstandigheden in de toekomst, gebaseerd op de onzekerheden waar de regionale economie in de nasleep van de coronacrisis mee te maken heeft of krijgt.

Geen keuzescenario’s, maar werkmodellen
Aan de hand van vier scenario’s wordt een beeld geschetst van hoe het herstel zou kúnnen verlopen. Het zijn geen scenario’s waaruit je kunt kiezen, daarvoor zijn de aannames (nog) te ongewis. Elk scenario beschrijft een samenleving waarin we ons over 10 jaar zouden kúnnen bevinden, een samenleving die is ontstaan door bovenregionale ontwikkelingen. Daar hebben we dus geen of nauwelijks invloed op en daar kunnen we op regionale schaal dan ook niks aan doen. Wat we wél kunnen doen is tijdig voorsorteren op deze ontwikkelingen. Welke maatregelen scoren in alle scenario’s goed? Welke maatregelen kunnen we verbeteren door een of meerdere indicatoren op te plussen? De scenario’s zijn dus te gebruiken als werkmodellen om de effectiviteit van economische maatregelen te toetsen en te vergroten.

Praktische tool
De Toekomstverkenning zal handen en voeten gaan krijgen in de dagelijkse praktijk van ambtenaren, ondernemers en bestuurders die door de pandemie noodgedwongen hun koers moeten wijzigingen of nieuwe wegen willen inslaan. Het is een praktische tool waarmee zij hun bedrijf of organisatie met goed doordachte en toekomstbestendige maatregelen door deze onrustige periode kunnen loodsen.

Het rapport Post-corona Toekomstverkenning voor de regio Groningen-Assen vindt u hier.

Voor meer informatie over de Toekomstverkenning kunt u contact opnemen met programmaleider Economie Luuk Ronde, ronde@regiogroningenassen.nl

 In mei publiceerde het Amsterdamse onderzoeksbureau SEO Economisch Onderzoek in opdracht van de provincie Groningen en Regio Groningen-Assen het onderzoek Impact van de coronacrisis op de provincie Groningen en de regio Groningen-Assen. Het rapport vindt u hier .

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen