Home | Post-corona Toekomstverkenning voor economisch herstel

Post-corona Toekomstverkenning voor economisch herstel

Delen

De RGA bereidt zich voor op het post-coronatijdperk. Onder begeleiding van Jester Strategy is een Toekomstverkenning voor de regio Groningen-Assen gemaakt. Een klankbordgroep van in- en externe stakeholders van de RGA heeft nagedacht over de economische impact die de pandemie kan hebben.

De Toekomstverkenning geeft een aantal mogelijke toekomstbeelden weer. Deze schetsen zijn, hoewel fictief, gebaseerd op trends en ontwikkelingen die samen met de klankbordgroep zijn geïnventariseerd. De Toekomstverkenning geeft geen pasklare antwoorden op het economisch herstel na de coronacrisis. De titel van het rapport zegt het al: het is een verkenning. De scenario’s zijn geen wensbeelden, ambities of voorspellingen. Het zijn verkenningen van verschillende hypothetische omstandigheden in de toekomst, gebaseerd op de onzekerheden waar de regionale economie in de nasleep van de coronacrisis mee te maken heeft of krijgt.

Geen keuzescenario’s, maar werkmodellen
Aan de hand van vier scenario’s wordt een beeld geschetst van hoe het herstel zou kúnnen verlopen. Het zijn geen scenario’s waaruit je kunt kiezen, daarvoor zijn de aannames (nog) te ongewis. Elk scenario beschrijft een samenleving waarin we ons over 10 jaar zouden kúnnen bevinden, een samenleving die is ontstaan door bovenregionale ontwikkelingen. Daar hebben we dus geen of nauwelijks invloed op en daar kunnen we op regionale schaal dan ook niks aan doen. Wat we wél kunnen doen is tijdig voorsorteren op deze ontwikkelingen. Welke maatregelen scoren in alle scenario’s goed? Welke maatregelen kunnen we verbeteren door een of meerdere indicatoren op te plussen? De scenario’s zijn dus te gebruiken als werkmodellen om de effectiviteit van economische maatregelen te toetsen en te vergroten.

Praktische tool
De Toekomstverkenning zal handen en voeten gaan krijgen in de dagelijkse praktijk van ambtenaren, ondernemers en bestuurders die door de pandemie noodgedwongen hun koers moeten wijzigingen of nieuwe wegen willen inslaan. Het is een praktische tool waarmee zij hun bedrijf of organisatie met goed doordachte en toekomstbestendige maatregelen door deze onrustige periode kunnen loodsen.

Het rapport Post-corona Toekomstverkenning voor de regio Groningen-Assen vindt u hier.

Voor meer informatie over de Toekomstverkenning kunt u contact opnemen met programmaleider Economie Luuk Ronde, ronde@regiogroningenassen.nl

 In mei publiceerde het Amsterdamse onderzoeksbureau SEO Economisch Onderzoek in opdracht van de provincie Groningen en Regio Groningen-Assen het onderzoek Impact van de coronacrisis op de provincie Groningen en de regio Groningen-Assen. Het rapport vindt u hier .

We waren gevraagd om op het Koninklijk Nederlands Waternetwerk iets te vertellen over ons project http://www.Groeningen.nu over oa klimaatadaptatie. @bgdeboer was in Rotterdam

Onze nieuwsbrief van november is uit, met o.a: Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen en een terugblik op Let’s Regio over ruimtelijke kwaliteit.
Lees ‘m hier👇
https://ap.lc/sCebN

#regionalesamenwerking #RGA

Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen

#versnellingsafspraken #infrastructuur #bereikbaarheid #woningbouw #regionalesamenwerking #RGA

https://regiogroningenassen.nl/kwart-miljard-rijksbijdrage-voor-bereikbaarheid-nieuwe-woonwijken-in-de-regio-groningen-assen-2/

Werk jij graag mee aan slimme, duurzame mobiliteitsoplossingen? Meld je dan gratis aan het voor ons HIVE LIVE-event op 17 november! Tijdens HIVE LIVE staan inspiratie en netwerken centraal, met dit jaar als thema 'Connect the Future'. Bekijk het programma: https://bit.ly/3ytgM1A

RGA-directeur Betty de Boer kreeg tijdens Let's Regio!: "Ik ben verrast door de vele ideeën en inzichten die vanmiddag zijn gedeeld. Het heeft ons haakjes gegeven voor de invulling van ons thema #ruimtelijkekwaliteit." #regionalesamenwerking

Tim Willems-Kruize van Libau vertelt tijdens Let's Regio! over de kwaliteitsinstrumenten voor #ruimtelijkekwaliteit. "Bij de grote woningbouwopgave in de regio is extra denk- en ontwerpkracht nodig anders missen we kansen," is zijn stelling. #regionalesamenwerking

Tijdens Let's Regio! legt Joran Lammers van @StrootmanSL het publiek een dilemma voor: "Wat vindt ú belangrijk? Onbeperkt douchen, voorkomen dat de natte natuur verdroogt of uw internetsnelheid?" #ruimtelijkekwaliteit #natuur #landschap #water

Zef Hemel vertelt tijdens Let's Regio! boeiend over de ‘Geschiedenis van de Toekomst’. Vanaf het Kritische scenario voor Groningen en Drenthe uit 1987 kijkt hij met de bril van toen naar de #ruimtelijkekwaliteit van de regio in 2050.

Let's Regio! is een gezamenlijke activiteit van Libau en de RGA. Libau-directeur Dorien Fröling: "Wat moeten we nú doen of wellicht laten om het unieke landschap van onze regio te behouden? Die discussie moet je gezamenlijk voeren." #ruimtelijkekwaliteit

En we zijn begonnen! Geweldige opkomst bij Let's Regio! tijdens Let's Gro - een bijeenkomst over de ruimtelijke kwaliteit in de regio Groningen-Assen. M.m.v. Zef Hemel, Joran Lammers en Tim Willems-Kruize. @bgdeboer @zefhemel @StrootmanSL @PakhuisLibau @jelteposthumus @letsgro050

Vrijdagmiddag gaat het tijdens @letsgro050 in @forum_groningen over de ruimtelijke kwaliteit in de regio Groningen-Assen. Let's Regio dus! M.m.v. @ZefHemel @PakhuisLibau en @StrootmanSL
Meld je snel aan, het kan vandaag nog👇🏻
https://regiogroningenassen.nl/lets-regio-geschiedenis-van-de-toekomst/

Geïnteresseerd in kansen voor de regio Groningen-Assen @RegioGA. Ideeën? Komende vrijdag gaan Joran Lammers (Strootman Landschapsarchitecten) @ZefHemel en Tim Willems-Kruize @PakhuisLibau hierover in gesprek in Forum Groningen. Aanmelden via link #LetsGro https://regiogroningenassen.nl/lets-regio-geschiedenis-van-de-toekomst/

Fietst u wel eens over de doorfietsroute van Bedum, Ten Boer of Zuidhorn naar Groningen en andersom? Vul de #enquête in en laat ons weten hoe u de route beleeft en ervaart.
➡️Ten Boer: http://bit.ly/doorfietsroutetenboer
➡️Bedum: http://bit.ly/doorfietsroutebedum
➡️Zuidhorn: http://bit.ly/doorfietsroutezuidhorn

Vrijdagmiddag ga ik voor @RegioGA op @letsgro050 'Let's Regio' in goede banen leiden, met @ZefHemel, Joran Lammers (@StrootmanSL) en Tim Willems Kruize (@PakhuisLibau). Toegang is gratis, aanmelden mag: https://forum.nl/nl/agenda/lets-regio-de-geschiedenis-van-de-toekomst

Met wethouders en gedeputeerden op bezoek in Assen om de centrumontwikkelingen te bekijken en kennis te nemen van de herstructureringsplannen @HansHaze1 @HansKuipers77 @ErikDrenth @RikvNiejenhuis @JosDarwinkel @mariettedev @StaalC @bgdeboer

3

Goede vergadering in het gemeentehuis van @assen van de stuurgroep Regio Groningen Assen @RegioGA . Na een wandeling met uitleg over de mooie binnenstedelijke ontwikkeling van het centrum lunchen bij #vanderveen. De hoofdstad van @ProvDrenthe heeft mooie plannen!

Gisteren waren de Drentse wethouders economische zaken te gast bij @LifelinesNL in @Noordenveld. Een rondleiding en een goed verhaal gaven mooi inzicht in de enorme data verzameling die lifelines doet rondom gezondheid. Daarnaast vertelde @LuukRonde het verhaal van @RegioGA

De bestaande doorfietsroute Groningen - Haren wordt op termijn doorgetrokken naar Zuidlaren, zodat fietsers sneller en veiliger heen en weer kunnen. Wil je meedenken over deze nieuwe route? Stem tot 1 dec via https://stemvanprovinciegroningen.nl/legislation/processes

P+R Gieten heeft de primeur: sinds vandaag staat hier een elektrische deelauto! Er volgen nog 12 locaties in de regio Groningen-Assen. Een initiatief van de RGA, @ProvDrenthe en @CenturyAutogrp

#deelauto #deelmobiliteit #regionalesamenwerking #RGA

Meer laden

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen