Home | Eén economisch profiel voor de regio

Eén economisch profiel voor de regio

Delen

Begin 2020 is Regio Groningen-Assen (RGA) gestart met het maken van een economisch profiel van de regio. De uitkomst zal niemand binnen de regio verrassen: de regio Groningen-Assen onderscheidt zich met de thema’s energie, digitalisering en gezondheidseconomie.

Het profiel vloeit logisch voort uit de uitgewerkte profielen en visies die gemeenten, provincies en andere organisaties in de regio al hebben opgesteld. Maar des te scherper het profiel, des te beter je je kunt onderscheiden. Daar wordt de komende tijd in regioverband verder aan gewerkt.

Waarom een economisch profiel?
Van meerdere kanten kwam de vraag om het profiel op te stellen. De NOM gaf bijvoorbeeld aan dat ze haar opdracht effectiever kan uitvoeren met een onderscheidend profiel. Mensen en organisaties weten de regio beter en sneller te vinden wanneer wij als regio een duidelijke keus maken: ‘hier zijn wij van’. Wethouders en gedeputeerden in de RGA met economie in de portefeuille hebben gezamenlijk toegezegd hieraan te willen meewerken.

Hoe verloopt het proces?
Om het profiel bij te slijpen, hebben we het in een aantal fasen teruggelegd bij de partners. De thema’s zijn vervolgens aangescherpt. Op het gebied van energie is waterstof (mobiliteit) belangrijk , bij digitalisering in de regio valt op dat deze bijzonder interdisciplinair is en bij gezondheidseconomie is de medische industrie een factor van belang. In onderstaande afbeelding is het proces weergegeven. Bij vier momenten hebben we partners uit bedrijfsleven, onderwijs, overheid en omgeving betrokken:

1. In de update van het businessmodel (via enquête)
2. In de validatie met besluitvormers (interviews)
3. In de uitdagingen 1 t/m 6 (via inspiratiesessies)
4. In de keuzefase waarbij in twee keuzebijeenkomsten met besluitvormers focus wordt aangebracht.

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen