Home | ‘Geschiedenis van de Toekomst’: Let’s Regio tijdens Let’s Gro!

‘Geschiedenis van de Toekomst’: Let’s Regio tijdens Let’s Gro!

Delen

Save the date! Vrijdag 4 november van 14.45-16.15 uur gaan we tijdens Let’s Gro in het Forum graag met u in gesprek over de ruimtelijke kwaliteit in de regio Groningen-Assen. Waarom we dat juist doen tijdens Let’s Gro? Omdat de regio niet zonder de stad kan, maar de stad ook niet zonder de regio. Let’s Gro is dus een uitgelezen podium voor Let’s Regio! We zijn zeer verheugd dat Zef Hemel, planoloog en bijzonder hoogleraar aan de RuG en TU Delft, de bijeenkomst aftrapt met de keynote: ‘Geschiedenis van de Toekomst’, met als startpunt de allereerste planvorming voor de Regiovisie in de jaren ’80.

De regio Groningen-Assen staat bekend om zijn mooie ruimtelijke kwaliteit: je kunt er prachtig wonen, klei- en zandgrond geven het landschap een eigen identiteit en er zijn schitterende natuurgebieden in de nabijheid. Volgens de verstedelijkingsstrategie moeten hier tot 2035 33.000 nieuwe woningen komen. Wat voor effect heeft dat op de ruimtelijke kwaliteit? Welke afwegingen en keuzes moeten we dan maken – en hoe maken we de goede?

Voor deze bijeenkomst hebben de RGA, Libau en bureau Strootman Landschapsarchitecten de handen ineen geslagen. Strootman werkt momenteel in opdracht van de RGA aan de groene en blauwe laag die nog mist in de Verstedelijkingsstrategie. Libau heeft een paar gebiedsbiografieën gemaakt die de gebiedshistorie mooi in kaart brengen. Het publiek wordt tijdens de presentaties van Strootman en Libau uitgedaagd om stelling te nemen en mee te doen aan het gesprek.

U kunt zich aanmelden via: https://regiogroningenassen.nl/lets-regio-geschiedenis-van-de-toekomst/

 

Zef Hemel (foto: Lex Banning)

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen