Impact Corona

Aanmelden nieuwsbrief

Gevolgen coronacrisis ook voelbaar in Groningen en Noord-Drenthe

Delen

De economie in de gemeente en de provincie Groningen en in de regio Groningen-Assen wordt net als de rest van Nederland geraakt door de coronacrisis. Ook hier heeft de crisis impact op diverse sectoren, zoals horeca, detailhandel en transport. De coronamaatregelen hebben in het onderzochte gebied een negatief effect van € 392 miljoen per maand.

Dit blijkt uit onderzoek van het Amsterdamse Onderzoeksbureau SEO Economisch Onderzoek.

Om in een vroeg stadium zicht te krijgen op de impact die de coronacrisis heeft op de regionale economie, hebben de provincie Groningen, de gemeente Groningen en Regio Groningen-Assen (RGA) gezamenlijk de hulp van dit bureau ingeroepen. In het onderzoek is geen rekening gehouden met de maatregelen die de overheid neemt om ondernemers te ondersteunen, bijvoorbeeld via de NOW-regeling. Er is in dit onderzoek alleen gekeken naar wat de maximale impact kan zijn als er geen overheidsmaatregelen zouden zijn. De werkelijke impact op o.a. de werkgelegenheid zal dus waarschijnlijk lager uitvallen.

Paul de Rook, wethouder Economie van de gemeente Groningen en bestuurder van Regio Groningen-Assen: “We weten natuurlijk al dat de coronacrisis er behoorlijk inhakt in Nederland. Ook in onze regio. Veel van onze lokale ondernemers, instellingen en werkenden zonder vast dienstverband zien hun inkomen grotendeels wegvallen. Dat is vreselijk voor hen en ik vind dat we moeten nadenken over hoe wij hier regionaal mee om kunnen gaan. Daarvoor is het nodig om een inschatting te maken van de economische impact, ook al is deze nog zeer onzeker.”

IJzebrand Rijzebol, gedeputeerde Economische Zaken van de provincie Groningen: “De huidige situatie zorgt bij veel ondernemers voor grote acute onzekerheid. De crisis raakt onze economie breed, al valt het deonderzoekers op dat de klap in Groningen relatief iets minder hard aankomt dan in de rest van Nederland. Uit het onderzoek blijkt dat de werkgelegenheid in onze provincie flink geraakt kan worden. Dit onderzoek houdt echter geen rekening met de ondersteunende maatregelen van de rijksoverheid. We gaan ervan uit dat er daardoor minder banen verloren zullen gaan, al houden we rekening met een toename van de werkloosheid eind dit jaar. Als provincie onderzoeken we in hoeverre we maatregelen kunnen nemen ter aanvulling op het rijkspakket.”

Enkele bevindingen uit het onderzoek zijn:

  • De maatregelen hebben een negatief effect van € 324 miljoen op de economie van de provincie Groningen (in termen van toegevoegde waarde/bbp) voor elke maand dat de crisis voortduurt. Dit is een effect van -1,3 procent van het bruto regionaal product per maand dat de beperkende maatregelen moeten worden voortgezet. Voor de RGA is dit per maand € 319 miljoen, oftewel -1,2 procent van het bruto regionaal product. Opgeteld gaat het voor de provincie Groningen en Noord-Drenthe samen om een negatief effect van € 392 miljoen per maand.
  • De economie van de provincie Groningen en de regio Groningen-Assen wordt relatief iets minder sterker geraakt door de coronacrisis dan de economie van Nederland als geheel. Dit komt door het relatief grote aandeel van de sector winning van aardolie en aardgas, de energiesector en enkele industriële sectoren. Deze sectoren zijn minder gevoelig voor de maatregelen tegen het coronavirus dan andere sectoren. Ook de zorg- en overheidssector zijn relatief groter en worden, op korte termijn, iets minder hard geraakt.
  • Het omzetverlies kan ook worden vertaald naar arbeidsjaren. In Nederland kan circa 24 procent van de banen direct of indirect geraakt worden door de maatregelen. Dit betreft in totaal 2,5 miljoen banen. Voor onze regio is het circa 22 procent van de banen die direct of indirect geraakt kunnen worden door de maatregelen. De betreffende werknemers kunnen door de genomen maatregelen minder productief zijn, waardoor het bovengenoemde negatieve effect op de economie ontstaat. Opgeteld gaat het voor de provincie Groningen en Noord-Drenthe samen om 86.000 banen waarbij sprake kan zijn van productieverlies. Een deel van deze geraakte banen kan daarbij verloren gaan. Een verlies aan productiviteit hoeft namelijk niet direct te resulteren in ontslag. Ook voorkomen de huidige overheidsmaatregelen dat banen verdwijnen en de impact van dit effect is nog niet meegenomen.
  • Een eerste indruk is dat vooral banen in branches zoals uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling, restaurants en cafés, in de detailhandel en in de transportsector worden geraakt door de crisis. De reisbeperkingen kunnen ook grote gevolgen hebben voor het aantal internationale studenten dat naar Groningen komt om te studeren, wat negatieve financiële gevolgen kan hebben voor de hogere onderwijsinstellingen in Groningen.
  • Het rapport geeft aan op welke sectoren de meeste impact wordt verwacht. Voor sommige sectoren zullen de klappen ook nog later kunnen komen. We moeten bovendien rekening houden met grote onzekerheden en daarmee zijn ook de cijfers onzeker.

Het hele rapport vindt u via deze link: Publicaties

Logo Regiomonitor@2x

De raden en Staten waren goed vertegenwoordigd tijdens het Regiocongres van de RGA. Het Regiocongres stond in het teken van de evaluatie en actualisatie. @BramSchmaal Hoe meer input er wordt opgehaald hoe beter voor onze bijzondere Regio.
https://regiogroningenassen.nl/regiocongres-2024/

Het duurzame en elektrisch bedienbare Fietspontje Zuidlaardermeer is officieel geopend.
Bezoekers van het Zuidlaardermeergebied kunnen nu weer het populaire fietsrondje maken. Dit is mede mogelijk dankzij de Regeling Regionale Projecten Regeling (ReP) van de RGA.

De RGA was op bezoek bij Loket 9 voor 1 in Veldhoven en Brainport Industry Campus in Eindhoven. Een gemeentelijk samenwerkingsverband op gebied van bedrijventerreinen. Een een internationale campus voor hightech in het hart van de brainport in Eindhoven.

De komende periode worden delen van de zuidelijke ring afgesloten. Nieuwe knooppunten worden met elkaar verbonden. Wij mochten een kijkje nemen op de bouwplaats en waren onder de indruk van de operatie. We kijken uit naar september als we er overheen mogen rijden.

Om goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt, is het belangrijk dat mensen zich blijven ontwikkelen. Om te meten wat de stand van zaken is in Noord-Nederland er een LLO monitor ontwikkeld.
https://regiogroningenassen.nl/startpunt-onderzoek-onder-noordelijke-beroeps-bevolking/

Kees Klomp stelt tijdens deze workshop de vraag “In een economische ecologie doen we niet langer alsof we boven de natuur staan, maar stellen we de natuurlijke huisregels centraal”. Praat u mee?

Wat vindt u van deelauto's?
Maakt u gebruik van deelauto's?
Hendri Nijborg doet onderzoek naar deelauto’s in het landelijk gebied voor de provincie Drenthe.

De enquête kunt u hier invullen, dat kost <10 minuten.: https://rug.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_6X4CQnobedBvn4W

Vandaag kennismaking met ⁦@havlieg⁩ als nieuwe directeur van RGA. Samen met wethouders Annemiek Hoessen en ⁦@ErikDrenth⁩ op de fiets een rondgang door #Hoogezand; Gorecht-West, Martenshoek, historisch lint, Noorderpark. Grote #opgaven in #woonmilieus; fysiek/ sociaal.

Kijktip: nieuwsgierig naar de oude loop van de Hunze? Groeten uit Groeningen gaat morgen langs bij Hunzedal, Tusschenwater en de stad Groningen.

Regio Groningen-Assen heeft een nieuwe directeur! Met ingang van 1 juni 2023 gaat Harmke Vlieg (@havlieg) van start bij het Regiobureau van de RGA. Zij volgt hiermee Betty de Boer op die in april afscheid nam van de RGA.

Namens de @GemWkwartier de Regionale Woondeal ondertekend met de bestuurders van @RegioGA, gedeputeerden @TjeerdVD en Hans Kuipers. Dit onder toeziend oog van @hugodejonge wiens handtekening uiteraard niet mocht ontbreken✒️ 🏘!

Als voorzitter ⁦@RegioGA⁩ tekende ik vandaag voor meer dan 21000 te bouwen huizen vóór 2030 met ⁦@hugodejonge⁩ Dat is mogelijk omdat we met 7 gemeentes en 2 provincies samenwerken.Dit is het moment voor het Groningse deel.Dank wethouders en medewerkers en ministerie.

Ondertekening van de woondeal Regio Groningen Assen door minister Hugo de Jonge @MirjamWulfse @TjeerdVD @HansHaze1 @JosDarwinkel @StaalC @ErikDrenth @henkjanschmaal

4

Minister Hugo de Jonge tekent vandaag de woondeals van oa onze Regio Groningen Assen waarin we afspraken maken over de woningbouwopgave @MirjamWulfse @avine_fokkens @TjeerdVD Rik van Niejenhuis

3

#WorldWetlandsDay!🎉
Vandaag komt de werkgroep Groeningen bijeen om het belang van de laagveengordel voor het #klimaat de #biodiversiteit en de #leefkwaliteit onder de aandacht te brengen & te onderzoeken wat we nog meer kunnen doen! #WetlandsDay2023

Vanmiddag hebben wethouder Erik Drenth, Sandra Knoop van Regio Groningen-Assen, Martin Courtz van provincie Drenthe en Marlies Rijkeboer van Century Autogroep de eerste volledig elektrische deelauto in Midden-Groningen onthuld. https://bit.ly/3uYUByd

.

We waren gevraagd om op het Koninklijk Nederlands Waternetwerk iets te vertellen over ons project http://www.Groeningen.nu over oa klimaatadaptatie. @bgdeboer was in Rotterdam

Onze nieuwsbrief van november is uit, met o.a: Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen en een terugblik op Let’s Regio over ruimtelijke kwaliteit.
Lees ‘m hier👇


#regionalesamenwerking #RGA

Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen

#versnellingsafspraken #infrastructuur #bereikbaarheid #woningbouw #regionalesamenwerking #RGA

Meer laden

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen