Home | Gevolgen coronacrisis ook voelbaar in Groningen en Noord-Drenthe

Gevolgen coronacrisis ook voelbaar in Groningen en Noord-Drenthe

Delen

De economie in de gemeente en de provincie Groningen en in de regio Groningen-Assen wordt net als de rest van Nederland geraakt door de coronacrisis. Ook hier heeft de crisis impact op diverse sectoren, zoals horeca, detailhandel en transport. De coronamaatregelen hebben in het onderzochte gebied een negatief effect van € 392 miljoen per maand.

Dit blijkt uit onderzoek van het Amsterdamse Onderzoeksbureau SEO Economisch Onderzoek.

Om in een vroeg stadium zicht te krijgen op de impact die de coronacrisis heeft op de regionale economie, hebben de provincie Groningen, de gemeente Groningen en Regio Groningen-Assen (RGA) gezamenlijk de hulp van dit bureau ingeroepen. In het onderzoek is geen rekening gehouden met de maatregelen die de overheid neemt om ondernemers te ondersteunen, bijvoorbeeld via de NOW-regeling. Er is in dit onderzoek alleen gekeken naar wat de maximale impact kan zijn als er geen overheidsmaatregelen zouden zijn. De werkelijke impact op o.a. de werkgelegenheid zal dus waarschijnlijk lager uitvallen.

Paul de Rook, wethouder Economie van de gemeente Groningen en bestuurder van Regio Groningen-Assen: “We weten natuurlijk al dat de coronacrisis er behoorlijk inhakt in Nederland. Ook in onze regio. Veel van onze lokale ondernemers, instellingen en werkenden zonder vast dienstverband zien hun inkomen grotendeels wegvallen. Dat is vreselijk voor hen en ik vind dat we moeten nadenken over hoe wij hier regionaal mee om kunnen gaan. Daarvoor is het nodig om een inschatting te maken van de economische impact, ook al is deze nog zeer onzeker.”

IJzebrand Rijzebol, gedeputeerde Economische Zaken van de provincie Groningen: “De huidige situatie zorgt bij veel ondernemers voor grote acute onzekerheid. De crisis raakt onze economie breed, al valt het deonderzoekers op dat de klap in Groningen relatief iets minder hard aankomt dan in de rest van Nederland. Uit het onderzoek blijkt dat de werkgelegenheid in onze provincie flink geraakt kan worden. Dit onderzoek houdt echter geen rekening met de ondersteunende maatregelen van de rijksoverheid. We gaan ervan uit dat er daardoor minder banen verloren zullen gaan, al houden we rekening met een toename van de werkloosheid eind dit jaar. Als provincie onderzoeken we in hoeverre we maatregelen kunnen nemen ter aanvulling op het rijkspakket.”

Enkele bevindingen uit het onderzoek zijn:

  • De maatregelen hebben een negatief effect van € 324 miljoen op de economie van de provincie Groningen (in termen van toegevoegde waarde/bbp) voor elke maand dat de crisis voortduurt. Dit is een effect van -1,3 procent van het bruto regionaal product per maand dat de beperkende maatregelen moeten worden voortgezet. Voor de RGA is dit per maand € 319 miljoen, oftewel -1,2 procent van het bruto regionaal product. Opgeteld gaat het voor de provincie Groningen en Noord-Drenthe samen om een negatief effect van € 392 miljoen per maand.
  • De economie van de provincie Groningen en de regio Groningen-Assen wordt relatief iets minder sterker geraakt door de coronacrisis dan de economie van Nederland als geheel. Dit komt door het relatief grote aandeel van de sector winning van aardolie en aardgas, de energiesector en enkele industriële sectoren. Deze sectoren zijn minder gevoelig voor de maatregelen tegen het coronavirus dan andere sectoren. Ook de zorg- en overheidssector zijn relatief groter en worden, op korte termijn, iets minder hard geraakt.
  • Het omzetverlies kan ook worden vertaald naar arbeidsjaren. In Nederland kan circa 24 procent van de banen direct of indirect geraakt worden door de maatregelen. Dit betreft in totaal 2,5 miljoen banen. Voor onze regio is het circa 22 procent van de banen die direct of indirect geraakt kunnen worden door de maatregelen. De betreffende werknemers kunnen door de genomen maatregelen minder productief zijn, waardoor het bovengenoemde negatieve effect op de economie ontstaat. Opgeteld gaat het voor de provincie Groningen en Noord-Drenthe samen om 86.000 banen waarbij sprake kan zijn van productieverlies. Een deel van deze geraakte banen kan daarbij verloren gaan. Een verlies aan productiviteit hoeft namelijk niet direct te resulteren in ontslag. Ook voorkomen de huidige overheidsmaatregelen dat banen verdwijnen en de impact van dit effect is nog niet meegenomen.
  • Een eerste indruk is dat vooral banen in branches zoals uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling, restaurants en cafés, in de detailhandel en in de transportsector worden geraakt door de crisis. De reisbeperkingen kunnen ook grote gevolgen hebben voor het aantal internationale studenten dat naar Groningen komt om te studeren, wat negatieve financiële gevolgen kan hebben voor de hogere onderwijsinstellingen in Groningen.
  • Het rapport geeft aan op welke sectoren de meeste impact wordt verwacht. Voor sommige sectoren zullen de klappen ook nog later kunnen komen. We moeten bovendien rekening houden met grote onzekerheden en daarmee zijn ook de cijfers onzeker.

Het hele rapport vindt u via deze link: Publicaties

Namens de @GemWkwartier de Regionale Woondeal ondertekend met de bestuurders van @RegioGA, gedeputeerden @TjeerdVD en Hans Kuipers. Dit onder toeziend oog van @hugodejonge wiens handtekening uiteraard niet mocht ontbreken✒️ 🏘!

Als voorzitter ⁦@RegioGA⁩ tekende ik vandaag voor meer dan 21000 te bouwen huizen vóór 2030 met ⁦@hugodejonge⁩ Dat is mogelijk omdat we met 7 gemeentes en 2 provincies samenwerken.Dit is het moment voor het Groningse deel.Dank wethouders en medewerkers en ministerie.

Ondertekening van de woondeal Regio Groningen Assen door minister Hugo de Jonge @MirjamWulfse @TjeerdVD @HansHaze1 @JosDarwinkel @StaalC @ErikDrenth @henkjanschmaal

4

Minister Hugo de Jonge tekent vandaag de woondeals van oa onze Regio Groningen Assen waarin we afspraken maken over de woningbouwopgave @MirjamWulfse @avine_fokkens @TjeerdVD Rik van Niejenhuis

3

#WorldWetlandsDay!🎉
Vandaag komt de werkgroep Groeningen bijeen om het belang van de laagveengordel voor het #klimaat de #biodiversiteit en de #leefkwaliteit onder de aandacht te brengen & te onderzoeken wat we nog meer kunnen doen! #WetlandsDay2023
https://youtu.be/8JE178g0LEY

Vanmiddag hebben wethouder Erik Drenth, Sandra Knoop van Regio Groningen-Assen, Martin Courtz van provincie Drenthe en Marlies Rijkeboer van Century Autogroep de eerste volledig elektrische deelauto in Midden-Groningen onthuld. https://bit.ly/3uYUByd

.

We waren gevraagd om op het Koninklijk Nederlands Waternetwerk iets te vertellen over ons project http://www.Groeningen.nu over oa klimaatadaptatie. @bgdeboer was in Rotterdam

Onze nieuwsbrief van november is uit, met o.a: Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen en een terugblik op Let’s Regio over ruimtelijke kwaliteit.
Lees ‘m hier👇
https://ap.lc/sCebN

#regionalesamenwerking #RGA

Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen

#versnellingsafspraken #infrastructuur #bereikbaarheid #woningbouw #regionalesamenwerking #RGA

https://regiogroningenassen.nl/kwart-miljard-rijksbijdrage-voor-bereikbaarheid-nieuwe-woonwijken-in-de-regio-groningen-assen-2/

Werk jij graag mee aan slimme, duurzame mobiliteitsoplossingen? Meld je dan gratis aan het voor ons HIVE LIVE-event op 17 november! Tijdens HIVE LIVE staan inspiratie en netwerken centraal, met dit jaar als thema 'Connect the Future'. Bekijk het programma: https://bit.ly/3ytgM1A

RGA-directeur Betty de Boer kreeg tijdens Let's Regio!: "Ik ben verrast door de vele ideeën en inzichten die vanmiddag zijn gedeeld. Het heeft ons haakjes gegeven voor de invulling van ons thema #ruimtelijkekwaliteit." #regionalesamenwerking

Tim Willems-Kruize van Libau vertelt tijdens Let's Regio! over de kwaliteitsinstrumenten voor #ruimtelijkekwaliteit. "Bij de grote woningbouwopgave in de regio is extra denk- en ontwerpkracht nodig anders missen we kansen," is zijn stelling. #regionalesamenwerking

Tijdens Let's Regio! legt Joran Lammers van @StrootmanSL het publiek een dilemma voor: "Wat vindt ú belangrijk? Onbeperkt douchen, voorkomen dat de natte natuur verdroogt of uw internetsnelheid?" #ruimtelijkekwaliteit #natuur #landschap #water

Zef Hemel vertelt tijdens Let's Regio! boeiend over de ‘Geschiedenis van de Toekomst’. Vanaf het Kritische scenario voor Groningen en Drenthe uit 1987 kijkt hij met de bril van toen naar de #ruimtelijkekwaliteit van de regio in 2050.

Let's Regio! is een gezamenlijke activiteit van Libau en de RGA. Libau-directeur Dorien Fröling: "Wat moeten we nú doen of wellicht laten om het unieke landschap van onze regio te behouden? Die discussie moet je gezamenlijk voeren." #ruimtelijkekwaliteit

En we zijn begonnen! Geweldige opkomst bij Let's Regio! tijdens Let's Gro - een bijeenkomst over de ruimtelijke kwaliteit in de regio Groningen-Assen. M.m.v. Zef Hemel, Joran Lammers en Tim Willems-Kruize. @bgdeboer @zefhemel @StrootmanSL @PakhuisLibau @jelteposthumus @letsgro050

Vrijdagmiddag gaat het tijdens @letsgro050 in @forum_groningen over de ruimtelijke kwaliteit in de regio Groningen-Assen. Let's Regio dus! M.m.v. @ZefHemel @PakhuisLibau en @StrootmanSL
Meld je snel aan, het kan vandaag nog👇🏻
https://regiogroningenassen.nl/lets-regio-geschiedenis-van-de-toekomst/

Geïnteresseerd in kansen voor de regio Groningen-Assen @RegioGA. Ideeën? Komende vrijdag gaan Joran Lammers (Strootman Landschapsarchitecten) @ZefHemel en Tim Willems-Kruize @PakhuisLibau hierover in gesprek in Forum Groningen. Aanmelden via link #LetsGro https://regiogroningenassen.nl/lets-regio-geschiedenis-van-de-toekomst/

Fietst u wel eens over de doorfietsroute van Bedum, Ten Boer of Zuidhorn naar Groningen en andersom? Vul de #enquête in en laat ons weten hoe u de route beleeft en ervaart.
➡️Ten Boer: http://bit.ly/doorfietsroutetenboer
➡️Bedum: http://bit.ly/doorfietsroutebedum
➡️Zuidhorn: http://bit.ly/doorfietsroutezuidhorn

Vrijdagmiddag ga ik voor @RegioGA op @letsgro050 'Let's Regio' in goede banen leiden, met @ZefHemel, Joran Lammers (@StrootmanSL) en Tim Willems Kruize (@PakhuisLibau). Toegang is gratis, aanmelden mag: https://forum.nl/nl/agenda/lets-regio-de-geschiedenis-van-de-toekomst

Meer laden

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen