Home | Plan van aanpak voor schonere logistiek in Noord-Nederland

Plan van aanpak voor schonere logistiek in Noord-Nederland

Delen

Met het Rijk is in november 2019 afgesproken dat er in 2020 een plan van aanpak voor schonere logistiek in Noord-Nederland komt en dat er in het Noorden 4 binnensteden zero-emissie binnenstad zijn in 2025. Twee hiervan zijn Groningen en Assen. De RGA coördineert de werkzaamheden. De eerste helft van 2020 is opdracht gegeven aan een 5-tal bureaus om een aantal werkzaamheden te verrichten.

Het betreft:

  • Inventarisatie van bestaande stromen, data en onderzoeken/ projecten
  • Uitvoering geven aan zero emissie in de binnenstad van Groningen
  • Uitvoering geven aan de zero emissie binnensteden van Assen en Leeuwarden
  • Opstellen van een integraal Plan van Aanpak met uitvoeringsprogramma voor slimme en duurzame logistiek Noord-Nederland.
  • Verdere inrichting website: logistieknoord.nl

Het betrekken van marktpartijen en brancheorganisaties maakt deel uit van de onderzoeken.

Bent u bekend met lopende projecten en initiatieven in onze regio die bijdragen aan een slimmere en duurzamere logistiek, laat het ons weten! Denk bijvoorbeeld aan projecten rond bundeling, nieuwe brandstoffen en inzet van data.

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen