Home | Groeningen komt tot leven
Groeningen komt tot leven

Groeningen komt tot leven

Delen

Groeningen – zo heet het gebied op de laagveengordel dat van West-Groningen via Noord-Drenthe naar Midden-Groningen dwars door de regio Groningen-Assen loopt. Een gebied met een grote variatie aan natuurgebieden en landschappen met kansen op gebied van water, natuur, klimaat, maar ook voor recreatie, wonen, werken en ondernemen. Vorig jaar heeft het samenwerkingsverband Regio Groningen-Assen hiervoor het ‘Netwerk Groeningen’ opgezet. De komende jaren gaan de partners in dit netwerk het bijzondere natuurgebied beschermen waar het moet en benutten waar het kan. Er is een Uitvoeringsagenda opgesteld met ambassadeursprojecten die Groeningen tot leven brengen.

Het Groeningen-netwerk is een samenwerking tussen diverse partijen, waaronder de Hanzehogeschool, Staatsbosbeheer, de Waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s en Regio Groningen-Assen. Inmiddels hebben zich al meer dan 25 partijen gecommitteerd aan het netwerk. Binnen het netwerk wordt gezamenlijk besloten welke kansrijke projecten organisatorisch en financieel ondersteuning verdienen. Voor deze projecten wordt vervolgens financiering gezocht bij regionale, nationale en Europese fondsen. Henk Kosters, wethouder gemeente Noordenveld en voorzitter van het netwerk: “Groeningen is een levend netwerk dat prachtige kansen biedt voor ‘groene’ partijen. Bedrijven, instellingen en particulieren die een actieve bijdrage aan Groeningen willen leveren, zijn van harte uitgenodigd om mee te doen.”

Ambassadeursprojecten
Voor Groeningen zijn negen ambassadeursprojecten benoemd waar de komende tijd financiering voor zal worden gezocht. Van het Voedselbos in Glimmen tot het Roegbainderspad in Slochteren, van Miscanthusteelt in Leek tot een maatregelenplan voor het Zuidlaardermeer: het zijn projecten die Groeningen een gezicht gaan geven. Naast deze projecten staan in het Uitvoeringsprogramma nog 9 projecten waarvan de haalbaarheid en financiering binnen het netwerk zullen worden onderzocht. Op www.groeningen.nu staat het volledige overzicht.

Droge voeten
Wat maakt Groeningen nou tot zo’n bijzonder gebied? Henk Kosters roemt de biodiversiteit: “Otters en bevers voelen zich hier thuis, net als zeldzame soorten zoals de zeearend en de witwangstern.” Door de enorme omvang van het gebied is de laagveengordel nu al één van de mooiste vogelgebieden van Nederland, met populaties van internationale betekenis. Het gebied is bovendien te benutten voor het regionale watermanagement. Naast verschillende meren en plassen liggen in de laagveengordel forse waterbergingsgebieden en omvangrijke laagveenmoerassen. “Daardoor houden we droge voeten als het veel regent en hebben we in de hele regio schoon drinkwater”, zegt Kosters. “Bovendien kunnen we de uitstoot van CO2 in veengebieden voorkomen door ze deels onder water te zetten. Dit biedt een geweldige kans en helpt bij het halen van klimaatdoelen.”

Betekeniseconomie
Maar Groeningen is meer dan natuur en waterhuishouding. In het gebied is voor regio-inwoners die er graag op uit gaan veel te beleven. Daarnaast is Groeningen ook economisch te benutten. Henk Kosters: “De veengebieden van Groeningen lenen zich uitstekend voor de betekeniseconomie, waarin gewerkt kan worden aan agri-food in de regionale voedselketen en het verkorten van die voedselketen. En voor nieuwe teelten, biobased economy en innovatieve energieconcepten biedt Groeningen een uitstekende voedingsbodem.” Kosters wijst ook op de kansen voor recreatie en duurzaam toerisme. “Het is een prachtig natuurgebied waar mensen de schoonheid van onze regio kunnen ervaren en waar de inwoners van onze dorpen en steden in hun vrije tijd van kunnen genieten. Groeningen geeft de regio Groningen-Assen zuurstof!”

We waren gevraagd om op het Koninklijk Nederlands Waternetwerk iets te vertellen over ons project http://www.Groeningen.nu over oa klimaatadaptatie. @bgdeboer was in Rotterdam

Onze nieuwsbrief van november is uit, met o.a: Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen en een terugblik op Let’s Regio over ruimtelijke kwaliteit.
Lees ‘m hier👇
https://ap.lc/sCebN

#regionalesamenwerking #RGA

Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen

#versnellingsafspraken #infrastructuur #bereikbaarheid #woningbouw #regionalesamenwerking #RGA

https://regiogroningenassen.nl/kwart-miljard-rijksbijdrage-voor-bereikbaarheid-nieuwe-woonwijken-in-de-regio-groningen-assen-2/

Werk jij graag mee aan slimme, duurzame mobiliteitsoplossingen? Meld je dan gratis aan het voor ons HIVE LIVE-event op 17 november! Tijdens HIVE LIVE staan inspiratie en netwerken centraal, met dit jaar als thema 'Connect the Future'. Bekijk het programma: https://bit.ly/3ytgM1A

RGA-directeur Betty de Boer kreeg tijdens Let's Regio!: "Ik ben verrast door de vele ideeën en inzichten die vanmiddag zijn gedeeld. Het heeft ons haakjes gegeven voor de invulling van ons thema #ruimtelijkekwaliteit." #regionalesamenwerking

Tim Willems-Kruize van Libau vertelt tijdens Let's Regio! over de kwaliteitsinstrumenten voor #ruimtelijkekwaliteit. "Bij de grote woningbouwopgave in de regio is extra denk- en ontwerpkracht nodig anders missen we kansen," is zijn stelling. #regionalesamenwerking

Tijdens Let's Regio! legt Joran Lammers van @StrootmanSL het publiek een dilemma voor: "Wat vindt ú belangrijk? Onbeperkt douchen, voorkomen dat de natte natuur verdroogt of uw internetsnelheid?" #ruimtelijkekwaliteit #natuur #landschap #water

Zef Hemel vertelt tijdens Let's Regio! boeiend over de ‘Geschiedenis van de Toekomst’. Vanaf het Kritische scenario voor Groningen en Drenthe uit 1987 kijkt hij met de bril van toen naar de #ruimtelijkekwaliteit van de regio in 2050.

Let's Regio! is een gezamenlijke activiteit van Libau en de RGA. Libau-directeur Dorien Fröling: "Wat moeten we nú doen of wellicht laten om het unieke landschap van onze regio te behouden? Die discussie moet je gezamenlijk voeren." #ruimtelijkekwaliteit

En we zijn begonnen! Geweldige opkomst bij Let's Regio! tijdens Let's Gro - een bijeenkomst over de ruimtelijke kwaliteit in de regio Groningen-Assen. M.m.v. Zef Hemel, Joran Lammers en Tim Willems-Kruize. @bgdeboer @zefhemel @StrootmanSL @PakhuisLibau @jelteposthumus @letsgro050

Vrijdagmiddag gaat het tijdens @letsgro050 in @forum_groningen over de ruimtelijke kwaliteit in de regio Groningen-Assen. Let's Regio dus! M.m.v. @ZefHemel @PakhuisLibau en @StrootmanSL
Meld je snel aan, het kan vandaag nog👇🏻
https://regiogroningenassen.nl/lets-regio-geschiedenis-van-de-toekomst/

Geïnteresseerd in kansen voor de regio Groningen-Assen @RegioGA. Ideeën? Komende vrijdag gaan Joran Lammers (Strootman Landschapsarchitecten) @ZefHemel en Tim Willems-Kruize @PakhuisLibau hierover in gesprek in Forum Groningen. Aanmelden via link #LetsGro https://regiogroningenassen.nl/lets-regio-geschiedenis-van-de-toekomst/

Fietst u wel eens over de doorfietsroute van Bedum, Ten Boer of Zuidhorn naar Groningen en andersom? Vul de #enquête in en laat ons weten hoe u de route beleeft en ervaart.
➡️Ten Boer: http://bit.ly/doorfietsroutetenboer
➡️Bedum: http://bit.ly/doorfietsroutebedum
➡️Zuidhorn: http://bit.ly/doorfietsroutezuidhorn

Vrijdagmiddag ga ik voor @RegioGA op @letsgro050 'Let's Regio' in goede banen leiden, met @ZefHemel, Joran Lammers (@StrootmanSL) en Tim Willems Kruize (@PakhuisLibau). Toegang is gratis, aanmelden mag: https://forum.nl/nl/agenda/lets-regio-de-geschiedenis-van-de-toekomst

Met wethouders en gedeputeerden op bezoek in Assen om de centrumontwikkelingen te bekijken en kennis te nemen van de herstructureringsplannen @HansHaze1 @HansKuipers77 @ErikDrenth @RikvNiejenhuis @JosDarwinkel @mariettedev @StaalC @bgdeboer

3

Goede vergadering in het gemeentehuis van @assen van de stuurgroep Regio Groningen Assen @RegioGA . Na een wandeling met uitleg over de mooie binnenstedelijke ontwikkeling van het centrum lunchen bij #vanderveen. De hoofdstad van @ProvDrenthe heeft mooie plannen!

Gisteren waren de Drentse wethouders economische zaken te gast bij @LifelinesNL in @Noordenveld. Een rondleiding en een goed verhaal gaven mooi inzicht in de enorme data verzameling die lifelines doet rondom gezondheid. Daarnaast vertelde @LuukRonde het verhaal van @RegioGA

De bestaande doorfietsroute Groningen - Haren wordt op termijn doorgetrokken naar Zuidlaren, zodat fietsers sneller en veiliger heen en weer kunnen. Wil je meedenken over deze nieuwe route? Stem tot 1 dec via https://stemvanprovinciegroningen.nl/legislation/processes

P+R Gieten heeft de primeur: sinds vandaag staat hier een elektrische deelauto! Er volgen nog 12 locaties in de regio Groningen-Assen. Een initiatief van de RGA, @ProvDrenthe en @CenturyAutogrp

#deelauto #deelmobiliteit #regionalesamenwerking #RGA

Meer laden

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen