Home | Groeningen komt tot leven
Groeningen komt tot leven

Groeningen komt tot leven

Delen

Groeningen – zo heet het gebied op de laagveengordel dat van West-Groningen via Noord-Drenthe naar Midden-Groningen dwars door de regio Groningen-Assen loopt. Een gebied met een grote variatie aan natuurgebieden en landschappen met kansen op gebied van water, natuur, klimaat, maar ook voor recreatie, wonen, werken en ondernemen. Vorig jaar heeft het samenwerkingsverband Regio Groningen-Assen hiervoor het ‘Netwerk Groeningen’ opgezet. De komende jaren gaan de partners in dit netwerk het bijzondere natuurgebied beschermen waar het moet en benutten waar het kan. Er is een Uitvoeringsagenda opgesteld met ambassadeursprojecten die Groeningen tot leven brengen.

Het Groeningen-netwerk is een samenwerking tussen diverse partijen, waaronder de Hanzehogeschool, Staatsbosbeheer, de Waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s en Regio Groningen-Assen. Inmiddels hebben zich al meer dan 25 partijen gecommitteerd aan het netwerk. Binnen het netwerk wordt gezamenlijk besloten welke kansrijke projecten organisatorisch en financieel ondersteuning verdienen. Voor deze projecten wordt vervolgens financiering gezocht bij regionale, nationale en Europese fondsen. Henk Kosters, wethouder gemeente Noordenveld en voorzitter van het netwerk: “Groeningen is een levend netwerk dat prachtige kansen biedt voor ‘groene’ partijen. Bedrijven, instellingen en particulieren die een actieve bijdrage aan Groeningen willen leveren, zijn van harte uitgenodigd om mee te doen.”

Ambassadeursprojecten
Voor Groeningen zijn negen ambassadeursprojecten benoemd waar de komende tijd financiering voor zal worden gezocht. Van het Voedselbos in Glimmen tot het Roegbainderspad in Slochteren, van Miscanthusteelt in Leek tot een maatregelenplan voor het Zuidlaardermeer: het zijn projecten die Groeningen een gezicht gaan geven. Naast deze projecten staan in het Uitvoeringsprogramma nog 9 projecten waarvan de haalbaarheid en financiering binnen het netwerk zullen worden onderzocht. Op www.groeningen.nu staat het volledige overzicht.

Droge voeten
Wat maakt Groeningen nou tot zo’n bijzonder gebied? Henk Kosters roemt de biodiversiteit: “Otters en bevers voelen zich hier thuis, net als zeldzame soorten zoals de zeearend en de witwangstern.” Door de enorme omvang van het gebied is de laagveengordel nu al één van de mooiste vogelgebieden van Nederland, met populaties van internationale betekenis. Het gebied is bovendien te benutten voor het regionale watermanagement. Naast verschillende meren en plassen liggen in de laagveengordel forse waterbergingsgebieden en omvangrijke laagveenmoerassen. “Daardoor houden we droge voeten als het veel regent en hebben we in de hele regio schoon drinkwater”, zegt Kosters. “Bovendien kunnen we de uitstoot van CO2 in veengebieden voorkomen door ze deels onder water te zetten. Dit biedt een geweldige kans en helpt bij het halen van klimaatdoelen.”

Betekeniseconomie
Maar Groeningen is meer dan natuur en waterhuishouding. In het gebied is voor regio-inwoners die er graag op uit gaan veel te beleven. Daarnaast is Groeningen ook economisch te benutten. Henk Kosters: “De veengebieden van Groeningen lenen zich uitstekend voor de betekeniseconomie, waarin gewerkt kan worden aan agri-food in de regionale voedselketen en het verkorten van die voedselketen. En voor nieuwe teelten, biobased economy en innovatieve energieconcepten biedt Groeningen een uitstekende voedingsbodem.” Kosters wijst ook op de kansen voor recreatie en duurzaam toerisme. “Het is een prachtig natuurgebied waar mensen de schoonheid van onze regio kunnen ervaren en waar de inwoners van onze dorpen en steden in hun vrije tijd van kunnen genieten. Groeningen geeft de regio Groningen-Assen zuurstof!”

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen