Groeningen
Groeningen komt tot leven

Groeningen komt tot leven

Delen

Groeningen – zo heet het gebied op de laagveengordel dat van West-Groningen via Noord-Drenthe naar Midden-Groningen dwars door de regio Groningen-Assen loopt. Een gebied met een grote variatie aan natuurgebieden en landschappen met kansen op gebied van water, natuur, klimaat, maar ook voor recreatie, wonen, werken en ondernemen. Vorig jaar heeft het samenwerkingsverband Regio Groningen-Assen hiervoor het ‘Netwerk Groeningen’ opgezet. De komende jaren gaan de partners in dit netwerk het bijzondere natuurgebied beschermen waar het moet en benutten waar het kan. Er is een Uitvoeringsagenda opgesteld met ambassadeursprojecten die Groeningen tot leven brengen.

Het Groeningen-netwerk is een samenwerking tussen diverse partijen, waaronder de Hanzehogeschool, Staatsbosbeheer, de Waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s en Regio Groningen-Assen. Inmiddels hebben zich al meer dan 25 partijen gecommitteerd aan het netwerk. Binnen het netwerk wordt gezamenlijk besloten welke kansrijke projecten organisatorisch en financieel ondersteuning verdienen. Voor deze projecten wordt vervolgens financiering gezocht bij regionale, nationale en Europese fondsen. Henk Kosters, wethouder gemeente Noordenveld en voorzitter van het netwerk: “Groeningen is een levend netwerk dat prachtige kansen biedt voor ‘groene’ partijen. Bedrijven, instellingen en particulieren die een actieve bijdrage aan Groeningen willen leveren, zijn van harte uitgenodigd om mee te doen.”

Ambassadeursprojecten
Voor Groeningen zijn negen ambassadeursprojecten benoemd waar de komende tijd financiering voor zal worden gezocht. Van het Voedselbos in Glimmen tot het Roegbainderspad in Slochteren, van Miscanthusteelt in Leek tot een maatregelenplan voor het Zuidlaardermeer: het zijn projecten die Groeningen een gezicht gaan geven. Naast deze projecten staan in het Uitvoeringsprogramma nog 9 projecten waarvan de haalbaarheid en financiering binnen het netwerk zullen worden onderzocht. Op www.groeningen.nu staat het volledige overzicht.

Droge voeten
Wat maakt Groeningen nou tot zo’n bijzonder gebied? Henk Kosters roemt de biodiversiteit: “Otters en bevers voelen zich hier thuis, net als zeldzame soorten zoals de zeearend en de witwangstern.” Door de enorme omvang van het gebied is de laagveengordel nu al één van de mooiste vogelgebieden van Nederland, met populaties van internationale betekenis. Het gebied is bovendien te benutten voor het regionale watermanagement. Naast verschillende meren en plassen liggen in de laagveengordel forse waterbergingsgebieden en omvangrijke laagveenmoerassen. “Daardoor houden we droge voeten als het veel regent en hebben we in de hele regio schoon drinkwater”, zegt Kosters. “Bovendien kunnen we de uitstoot van CO2 in veengebieden voorkomen door ze deels onder water te zetten. Dit biedt een geweldige kans en helpt bij het halen van klimaatdoelen.”

Betekeniseconomie
Maar Groeningen is meer dan natuur en waterhuishouding. In het gebied is voor regio-inwoners die er graag op uit gaan veel te beleven. Daarnaast is Groeningen ook economisch te benutten. Henk Kosters: “De veengebieden van Groeningen lenen zich uitstekend voor de betekeniseconomie, waarin gewerkt kan worden aan agri-food in de regionale voedselketen en het verkorten van die voedselketen. En voor nieuwe teelten, biobased economy en innovatieve energieconcepten biedt Groeningen een uitstekende voedingsbodem.” Kosters wijst ook op de kansen voor recreatie en duurzaam toerisme. “Het is een prachtig natuurgebied waar mensen de schoonheid van onze regio kunnen ervaren en waar de inwoners van onze dorpen en steden in hun vrije tijd van kunnen genieten. Groeningen geeft de regio Groningen-Assen zuurstof!”

Logo Regiomonitor@2x

De RGA was op bezoek bij Loket 9 voor 1 in Veldhoven en Brainport Industry Campus in Eindhoven. Een gemeentelijk samenwerkingsverband op gebied van bedrijventerreinen. Een een internationale campus voor hightech in het hart van de brainport in Eindhoven.

De komende periode worden delen van de zuidelijke ring afgesloten. Nieuwe knooppunten worden met elkaar verbonden. Wij mochten een kijkje nemen op de bouwplaats en waren onder de indruk van de operatie. We kijken uit naar september als we er overheen mogen rijden.

Om goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt, is het belangrijk dat mensen zich blijven ontwikkelen. Om te meten wat de stand van zaken is in Noord-Nederland er een LLO monitor ontwikkeld.
https://regiogroningenassen.nl/startpunt-onderzoek-onder-noordelijke-beroeps-bevolking/

Kees Klomp stelt tijdens deze workshop de vraag “In een economische ecologie doen we niet langer alsof we boven de natuur staan, maar stellen we de natuurlijke huisregels centraal”. Praat u mee?

Wat vindt u van deelauto's?
Maakt u gebruik van deelauto's?
Hendri Nijborg doet onderzoek naar deelauto’s in het landelijk gebied voor de provincie Drenthe.

De enquête kunt u hier invullen, dat kost <10 minuten.: https://rug.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_6X4CQnobedBvn4W

Vandaag kennismaking met ⁦@havlieg⁩ als nieuwe directeur van RGA. Samen met wethouders Annemiek Hoessen en ⁦@ErikDrenth⁩ op de fiets een rondgang door #Hoogezand; Gorecht-West, Martenshoek, historisch lint, Noorderpark. Grote #opgaven in #woonmilieus; fysiek/ sociaal.

Kijktip: nieuwsgierig naar de oude loop van de Hunze? Groeten uit Groeningen gaat morgen langs bij Hunzedal, Tusschenwater en de stad Groningen.

Regio Groningen-Assen heeft een nieuwe directeur! Met ingang van 1 juni 2023 gaat Harmke Vlieg (@havlieg) van start bij het Regiobureau van de RGA. Zij volgt hiermee Betty de Boer op die in april afscheid nam van de RGA.

Namens de @GemWkwartier de Regionale Woondeal ondertekend met de bestuurders van @RegioGA, gedeputeerden @TjeerdVD en Hans Kuipers. Dit onder toeziend oog van @hugodejonge wiens handtekening uiteraard niet mocht ontbreken✒️ 🏘!

Als voorzitter ⁦@RegioGA⁩ tekende ik vandaag voor meer dan 21000 te bouwen huizen vóór 2030 met ⁦@hugodejonge⁩ Dat is mogelijk omdat we met 7 gemeentes en 2 provincies samenwerken.Dit is het moment voor het Groningse deel.Dank wethouders en medewerkers en ministerie.

Ondertekening van de woondeal Regio Groningen Assen door minister Hugo de Jonge @MirjamWulfse @TjeerdVD @HansHaze1 @JosDarwinkel @StaalC @ErikDrenth @henkjanschmaal

4

Minister Hugo de Jonge tekent vandaag de woondeals van oa onze Regio Groningen Assen waarin we afspraken maken over de woningbouwopgave @MirjamWulfse @avine_fokkens @TjeerdVD Rik van Niejenhuis

3

#WorldWetlandsDay!🎉
Vandaag komt de werkgroep Groeningen bijeen om het belang van de laagveengordel voor het #klimaat de #biodiversiteit en de #leefkwaliteit onder de aandacht te brengen & te onderzoeken wat we nog meer kunnen doen! #WetlandsDay2023

Vanmiddag hebben wethouder Erik Drenth, Sandra Knoop van Regio Groningen-Assen, Martin Courtz van provincie Drenthe en Marlies Rijkeboer van Century Autogroep de eerste volledig elektrische deelauto in Midden-Groningen onthuld. https://bit.ly/3uYUByd

.

We waren gevraagd om op het Koninklijk Nederlands Waternetwerk iets te vertellen over ons project http://www.Groeningen.nu over oa klimaatadaptatie. @bgdeboer was in Rotterdam

Onze nieuwsbrief van november is uit, met o.a: Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen en een terugblik op Let’s Regio over ruimtelijke kwaliteit.
Lees ‘m hier👇


#regionalesamenwerking #RGA

Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen

#versnellingsafspraken #infrastructuur #bereikbaarheid #woningbouw #regionalesamenwerking #RGA

Werk jij graag mee aan slimme, duurzame mobiliteitsoplossingen? Meld je dan gratis aan het voor ons HIVE LIVE-event op 17 november! Tijdens HIVE LIVE staan inspiratie en netwerken centraal, met dit jaar als thema 'Connect the Future'. Bekijk het programma: https://bit.ly/3ytgM1A

RGA-directeur Betty de Boer kreeg tijdens Let's Regio!: "Ik ben verrast door de vele ideeën en inzichten die vanmiddag zijn gedeeld. Het heeft ons haakjes gegeven voor de invulling van ons thema #ruimtelijkekwaliteit." #regionalesamenwerking

Meer laden

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen