Home | Experts denken mee over leercultuur in mkb

Experts denken mee over leercultuur in mkb

Delen

Op 22 april organiseerde het Economisch Platform van de regio Groningen-Assen een digitale bijeenkomst met ongeveer 25 experts over leercultuur binnen mkb-bedrijven. De bijeenkomst werd georganiseerd in samenwerking met de projectgroep van Talent in de Regio (zie website).

 Aanleiding bijeenkomst
Wat is een goede leercultuur? Hoe kunnen mkb-ondernemers leercultuur effectief organiseren binnen hun beperkte tijd en de waan van de dag? Dit zijn een aantal vragen die de kerngroep en de projectgroep aan de orde wilden brengen met een (digitale) sessie ‘Leercultuur in het mkb’. Samen met ongeveer 20 experts vanuit het mkb, onderwijs, onderzoek en belangenverenigingen is er gekeken naar succesvolle voorbeelden en doelmatige (project) opties voor mkb’ers.

Samenwerking met Talent in de Regio
Bij de organisatie en de projecten werkt het Economisch Platform voor het thema leercultuur samen met het projectteam van Talent in de Regio. Dit project is vanuit het Akkoord van Groningen  opgezet en onderdeel is van het programma Werken aan Ontwikkeling van Werk in Zicht. Op deze manier worden bestaande netwerken en initiatieven met elkaar verbonden.

De kerngroep en het projectteam heeft het doel om het thema Leercultuur voor langere tijd centraal te stellen.

 Vervolg
In het najaar organiseert de Kerngroep van het Economisch Platform een (hopelijk fysieke) platformbijeenkomst voor een grotere doelgroep. De Kerngroep verwacht dan concretere stappen te kunnen zetten. Mkb- ondernemers kunnen na die bijeenkomst met praktische oplossingen en handige tools de leercultuur in hun bedrijf verbeteren.

Heeft u interesse om mee te denken over het thema leercultuur binnen mkb-bedrijven of heeft u hier vragen over, neem dan contact op met onze programmaleider Guus Receveur via info@regiogroningenassen.nl

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen