Home | Groningen Airport Eelde (GAE): broedplaats van kennis en duurzame innovatie

Groningen Airport Eelde (GAE): broedplaats van kennis en duurzame innovatie

Delen

Groningen Airport Eelde (GAE) wil in 2030 in Europa voorloper zijn in de energietransitie, met name waar het gaat om groene waterstof in de luchtvaartsector. De energietransitie is daarmee een Europees thema, en een onderwerp wat de hele regio, en zelfs heel Noord-Nederland raakt. Medewerkers van de RGA lieten zich op 19 november informeren over en inspireren door de innovatieve ontwikkelingen binnen GAE.

De aanwezigheid van een regionale luchthaven in de regio Groningen-Assen biedt kansen voor de regionale economie en is voor sommige bedrijven een belangrijke vestigingsfactor. Groningen Airport Eelde (GAE) is meer dan een vliegveld waar vakanties beginnen en eindigen; het is een broedplaats van kennis en duurzame innovatie. Hier wordt nagedacht over én worden oplossingen gevonden voor de energie-uitdagingen van de toekomst.

Proeftuin
In de omgeving van GAE hebben zich onderwijsinstellingen gevestigd die zich richten op de luchtvaart en het toerisme. Gezamenlijk worden er onderzoeken uitgevoerd naar duurzaamheid en innovatie in de luchtvaartbranche. Vliegen met elektrische vliegtuigen wordt hier verder ontwikkeld en uitgetest, evenals het vliegen op schonere brandstoffen. De waterstofontwikkeling vindt plaats in ‘Hydrogen Valley Airport’, de proeftuin voor innovaties met betrekking tot groene waterstof. Het zonnepark op het vliegveld – het grootste ter wereld op een gecontroleerde luchthaven – levert met ruim 63.000 zonnepanelen energie aan zo’n 6200 huishoudens in de buurt. Ook wordt deze energie gebruikt om groene waterstof te creëren die in de toekomst gebruikt kan worden als energiebron voor activiteiten op het vliegveld. Ook een vulstation voor bijvoorbeeld op waterstofgedreven logistieke voertuigen in de hele regio is hiermee te realiseren. Tevens is het vliegveld aangewezen als fieldlab waar kan worden getest met onbemande vliegtuigen, zoals drones.

Medisch transport
GAE is tevens van belang voor het UMCG. GAE is de standplaats van de traumaheli en een onmisbare schakel in het transport van medische teams, organen en patiënten. Het Amerikaanse bedrijf Shine, een fabriek voor medische isotopen, heeft in de keuze van zijn vestigingsplaats meegewogen dat er een vliegveld dicht in de buurt zit. Dus ook voor de medische sector en nieuwe ontwikkelingen daarin, speelt GAE een rol. Kortom: allemaal interessante ontwikkelingen die tevens goed aansluiten bij de thema’s mobiliteit en economie van de RGA.

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen