Home | In voorbereiding: Groeningen

In voorbereiding: Groeningen

Delen

Er is een Uitvoeringsprogramma in de maak voor Groeningen: het overkoepelende thema dat bestaat uit verschillende projecten op het gebied van ecologie en economie die de komende jaren vorm zullen krijgen. De betekenis van dit laagveengebied gelegen tussen Groningen en Assen wordt steeds groter: het zijn de longen van de regio.

Groeningen is een groene metropool waarvan we de kwaliteiten de komende jaren gaan versterken. Voor dit gebied zijn daarom ‘groene doelen’ gesteld, waarmee overheid, ondernemers en onderwijsinstellingen de eerste klimaatpositieve regio van Nederland willen realiseren.

Groeningen is bestuurlijk ondergebracht bij Regio Groningen-Assen. Jan Kleine van Bureau PAU is in de arm genomen om het Uitvoeringsprogramma voor Groeningen op te stellen. Onder zijn leiding gaan we de komende tijd met verschillende partijen in gesprek, met als belangrijkste vraag: Hoe kunnen we de kansen van Groeningen op een ecologisch en economisch verantwoorde manier en voor langere tijd verzilveren? Projecten die passen binnen Groeningen krijgen een plek in het Uitvoeringsprogramma dat naar verwachting in januari 2021 gereed is.

Kijk op www.groeningen.nu voor meer informatie of bel/mail voor meer informatie met Marjolein van Schoonhoven van het Regiobureau Groningen-Assen (+31 (0)50 316 4289 op maandag t/m vrijdag van 9.00- 13.00; schoonhoven@regiogroningenassen.nl)

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen