Home | Investeren in medewerkers van levensbelang voor bedrijven

Investeren in medewerkers van levensbelang voor bedrijven

Delen

De krapte op de arbeidsmarkt wordt steeds nijpender, ook in de regio Groningen-Assen. Het is de komende jaren van groot belang dat bedrijven fors gaan investeren in de ontwikkeling en scholing van hun medewerkers. De wil daartoe bij ondernemers is er, maar vaak stuiten zij op praktische bezwaren. Dit blijkt uit het onderzoek van het Centre of Expertise Ondernemen van de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen naar de leercultuur in bedrijven in de regio, waarvan de resultaten vandaag gepresenteerd zijn. “Een leven lang ontwikkelen is helemaal met de huidige arbeidsmarkt pure noodzaak” aldus Ton Driessen, voorzitter van het Economisch Platform van Regio Groningen-Assen (RGA).

Het Economisch Platform van de RGA heeft begin 2021 besloten om zich twee jaar lang volledig te focussen op één onderwerp: de leer- en ontwikkelcultuur. Veel werkgevers worstelen daarmee omdat ze personeel moeilijk kunnen missen, zeker in de huidige krappe arbeidsmarkt. Vanuit het project Talent in de Regio is het thema leercultuur nu goed in beeld gebracht. Hiervoor hebben de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit 6.329 werkgevers met 5 of meer werknemers in Groningen en Drenthe – waarvan de contactgegevens bekend waren bij de onderzoekers – benaderd. In totaal hebben 671 werkgevers aan het onderzoek meegedaan.

Complex
Iets meer dan de helft van het aantal werknemers in de provincies Groningen en Drenthe heeft het afgelopen jaar een cursus of opleiding gevolgd. Gemiddeld volgen werknemers 83 uur scholing per jaar. Tweederde van de scholing vindt onder werktijd plaats. Een belangrijke conclusie uit het onderzoek is dat ondernemers vaak wel wíllen investeren in hun medewerkers, maar het om allerlei redenen niet altijd kúnnen. Ton Driessen van het Economisch Platform van de RGA kent vanuit zijn achtergrond in het bedrijfsleven die redenen: “Het is best complex voor een werkgever om de ontwikkeling van medewerkers te combineren met de dagelijkse praktijk op de werkvloer en de druk om de volgende dag te leveren.” Hij hamert echter op het belang om er toch tijd, ruimte en geld voor vrij te maken. Driessen: “Het scholingsaanbod heeft de afgelopen paar jaar een vlucht genomen en er zijn talloze financieringsopties. Toch valt het gebruik van het scholingsaanbod door ondernemers tegen. Terwijl een leven lang ontwikkelen pure noodzaak is, helemaal met de huidige arbeidsmarkt.”

Andere oplossing
Arjen Edzes, projectleider van Talent in de Regio en hoofdonderzoeker van het onderzoek naar Leercultuur vindt de resultaten waardevol omdat die onder andere laten zien hoe werkgevers (nog steeds) naar personeelsplanning kijken. “Bijna de helft van de werkgevers verwacht de komende jaren het personeels-bestand te gaan uitbreiden, ondanks de krappe arbeidsmarkt,” vertelt Edzes. “Bijna 7 van de 10 werkgevers verwacht echter problemen met het werven van personeel. De strategische oplossing die 80% van de werkgevers hierop wil inzetten is extra investeren in werving.” Het gevolg van die strategie is dat iedereen bij elkaar de vliegen afvangt, constateert Edzes. “Voor de regionale economie moeten we daarom op de lange termijn met andere oplossingen komen.”

Leidraad
Wat gaat het Economisch Platform met het de onderzoeksresultaten doen? Ton Driessen: “Samen met Talent in de Regio, VNO-NCW MKB Noord en stakeholders gaan we een plan van aanpak maken voor de hele regio, met deze onderzoeksresultaten als leidraad. Want echt: wie niet investeert in de ontwikkeling van zijn medewerkers, die mist op een dag de boot en heeft dan letterlijk het nakijken.”

Het rapport ‘Leercultuur, perspectief van ondernemers in Groningen en Drenthe’ vindt hier.

Namens de @GemWkwartier de Regionale Woondeal ondertekend met de bestuurders van @RegioGA, gedeputeerden @TjeerdVD en Hans Kuipers. Dit onder toeziend oog van @hugodejonge wiens handtekening uiteraard niet mocht ontbreken✒️ 🏘!

Als voorzitter ⁦@RegioGA⁩ tekende ik vandaag voor meer dan 21000 te bouwen huizen vóór 2030 met ⁦@hugodejonge⁩ Dat is mogelijk omdat we met 7 gemeentes en 2 provincies samenwerken.Dit is het moment voor het Groningse deel.Dank wethouders en medewerkers en ministerie.

Ondertekening van de woondeal Regio Groningen Assen door minister Hugo de Jonge @MirjamWulfse @TjeerdVD @HansHaze1 @JosDarwinkel @StaalC @ErikDrenth @henkjanschmaal

4

Minister Hugo de Jonge tekent vandaag de woondeals van oa onze Regio Groningen Assen waarin we afspraken maken over de woningbouwopgave @MirjamWulfse @avine_fokkens @TjeerdVD Rik van Niejenhuis

3

#WorldWetlandsDay!🎉
Vandaag komt de werkgroep Groeningen bijeen om het belang van de laagveengordel voor het #klimaat de #biodiversiteit en de #leefkwaliteit onder de aandacht te brengen & te onderzoeken wat we nog meer kunnen doen! #WetlandsDay2023
https://youtu.be/8JE178g0LEY

Vanmiddag hebben wethouder Erik Drenth, Sandra Knoop van Regio Groningen-Assen, Martin Courtz van provincie Drenthe en Marlies Rijkeboer van Century Autogroep de eerste volledig elektrische deelauto in Midden-Groningen onthuld. https://bit.ly/3uYUByd

.

We waren gevraagd om op het Koninklijk Nederlands Waternetwerk iets te vertellen over ons project http://www.Groeningen.nu over oa klimaatadaptatie. @bgdeboer was in Rotterdam

Onze nieuwsbrief van november is uit, met o.a: Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen en een terugblik op Let’s Regio over ruimtelijke kwaliteit.
Lees ‘m hier👇
https://ap.lc/sCebN

#regionalesamenwerking #RGA

Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen

#versnellingsafspraken #infrastructuur #bereikbaarheid #woningbouw #regionalesamenwerking #RGA

https://regiogroningenassen.nl/kwart-miljard-rijksbijdrage-voor-bereikbaarheid-nieuwe-woonwijken-in-de-regio-groningen-assen-2/

Werk jij graag mee aan slimme, duurzame mobiliteitsoplossingen? Meld je dan gratis aan het voor ons HIVE LIVE-event op 17 november! Tijdens HIVE LIVE staan inspiratie en netwerken centraal, met dit jaar als thema 'Connect the Future'. Bekijk het programma: https://bit.ly/3ytgM1A

RGA-directeur Betty de Boer kreeg tijdens Let's Regio!: "Ik ben verrast door de vele ideeën en inzichten die vanmiddag zijn gedeeld. Het heeft ons haakjes gegeven voor de invulling van ons thema #ruimtelijkekwaliteit." #regionalesamenwerking

Tim Willems-Kruize van Libau vertelt tijdens Let's Regio! over de kwaliteitsinstrumenten voor #ruimtelijkekwaliteit. "Bij de grote woningbouwopgave in de regio is extra denk- en ontwerpkracht nodig anders missen we kansen," is zijn stelling. #regionalesamenwerking

Tijdens Let's Regio! legt Joran Lammers van @StrootmanSL het publiek een dilemma voor: "Wat vindt ú belangrijk? Onbeperkt douchen, voorkomen dat de natte natuur verdroogt of uw internetsnelheid?" #ruimtelijkekwaliteit #natuur #landschap #water

Zef Hemel vertelt tijdens Let's Regio! boeiend over de ‘Geschiedenis van de Toekomst’. Vanaf het Kritische scenario voor Groningen en Drenthe uit 1987 kijkt hij met de bril van toen naar de #ruimtelijkekwaliteit van de regio in 2050.

Let's Regio! is een gezamenlijke activiteit van Libau en de RGA. Libau-directeur Dorien Fröling: "Wat moeten we nú doen of wellicht laten om het unieke landschap van onze regio te behouden? Die discussie moet je gezamenlijk voeren." #ruimtelijkekwaliteit

En we zijn begonnen! Geweldige opkomst bij Let's Regio! tijdens Let's Gro - een bijeenkomst over de ruimtelijke kwaliteit in de regio Groningen-Assen. M.m.v. Zef Hemel, Joran Lammers en Tim Willems-Kruize. @bgdeboer @zefhemel @StrootmanSL @PakhuisLibau @jelteposthumus @letsgro050

Vrijdagmiddag gaat het tijdens @letsgro050 in @forum_groningen over de ruimtelijke kwaliteit in de regio Groningen-Assen. Let's Regio dus! M.m.v. @ZefHemel @PakhuisLibau en @StrootmanSL
Meld je snel aan, het kan vandaag nog👇🏻
https://regiogroningenassen.nl/lets-regio-geschiedenis-van-de-toekomst/

Geïnteresseerd in kansen voor de regio Groningen-Assen @RegioGA. Ideeën? Komende vrijdag gaan Joran Lammers (Strootman Landschapsarchitecten) @ZefHemel en Tim Willems-Kruize @PakhuisLibau hierover in gesprek in Forum Groningen. Aanmelden via link #LetsGro https://regiogroningenassen.nl/lets-regio-geschiedenis-van-de-toekomst/

Fietst u wel eens over de doorfietsroute van Bedum, Ten Boer of Zuidhorn naar Groningen en andersom? Vul de #enquête in en laat ons weten hoe u de route beleeft en ervaart.
➡️Ten Boer: http://bit.ly/doorfietsroutetenboer
➡️Bedum: http://bit.ly/doorfietsroutebedum
➡️Zuidhorn: http://bit.ly/doorfietsroutezuidhorn

Vrijdagmiddag ga ik voor @RegioGA op @letsgro050 'Let's Regio' in goede banen leiden, met @ZefHemel, Joran Lammers (@StrootmanSL) en Tim Willems Kruize (@PakhuisLibau). Toegang is gratis, aanmelden mag: https://forum.nl/nl/agenda/lets-regio-de-geschiedenis-van-de-toekomst

Meer laden

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen